Скачать презентацию СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 1 2 3 4 5 Скачать презентацию СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 1 2 3 4 5

d4d7fa94497485343f341e69ef7c29ae.ppt

  • Количество слайдов: 42

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 1. 2. 3. 4. 5. Cтраховий ринок Cутність, функції та принципи СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 1. 2. 3. 4. 5. Cтраховий ринок Cутність, функції та принципи страхування Галузі страхування Анатомія договору страхування Державне регулювання страхової діяльності ( сам. вивч. )

Рекомендована література Закон України “Про страхування” http: //zakon 1. rada. gov. ua/laws/show/85/96 -%D 0%B Рекомендована література Закон України “Про страхування” http: //zakon 1. rada. gov. ua/laws/show/85/96 -%D 0%B 2%D 1%80 В. Д. Базилевич Страхова справа стор. 36 -53 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Електронний ресурс http: //www. dfp. gov. ua/1060. html

Основні показники страхового ринку Показники Період (показники наростаючим підсумком з початку року) І кв. Основні показники страхового ринку Показники Період (показники наростаючим підсумком з початку року) І кв. 2012 Кількість зареєстрованих страховиків з них: компанії зі страхування життя Кількість укладених договорів страхування (млн. шт) ІІ кв. ІV кв. 2012 443 448 414 64 63 64 62 34, 1 80, 1 135, 5 178, 2

СТРАХОВИЙ РИНОК – це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція СТРАХОВИЙ РИНОК – це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ • організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полісів • акумулювання значних фінансових ресурсів з їх подальшим інвестуванням за певними напрямками • забезпечення „зустрічі” страхувальника та страховика

1. Cтраховий ринок та державне регулювання страхової діяльності Що легше продати товар чи послугу 1. Cтраховий ринок та державне регулювання страхової діяльності Що легше продати товар чи послугу !

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ невідчутність Ø невіддільність Ø не збереженість Ø часова обмеженість Ø ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ невідчутність Ø невіддільність Ø не збереженість Ø часова обмеженість Ø страхову послугу не можна запатентувати Ø страхову послугу не можливо заощадити Ø

КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Прямий продаж Продаж через посередників (агентів та брокерів) Комбінований КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Прямий продаж Продаж через посередників (агентів та брокерів) Комбінований

 • Страховий брокер має бути зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і як брокер. • Страховий брокер має бути зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і як брокер. • Страховий агент – “вільна птаха” • Страхування для страхового брокера є основним і єдиним видом діяльності. • Для агента, як правило, страхування супутній вид діяльності. • Брокер діє, головним чином, від свого імені за дорученням страхувальника. • Агент діє від імені страховика (єдиного страховика) • Діяльність як брокера, так і агента оплачується страховиком у вигляді комісійних, але у брокера вони більші.

Задача Сільськогосподарське підприємство уклало договір yf страхування будівлі складу на суму 25 000 грн. Задача Сільськогосподарське підприємство уклало договір yf страхування будівлі складу на суму 25 000 грн. , що становить 50% його балансової вартості. Тарифна ставка становить 5% одиниці страхової суми ( 1000 грн). Страхові ризики: пожежа, затоплення. В результаті страхового випадку ( пожежа) будівля була пошкоджена на суму 30 000 грн. Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик Страховий випадок - подія, передбачена договором Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці до Страховий або - певна період страхова премія) страхування ризик законодавством, страхування. і з відповідноплатіж (страховий внесок, яка випадок якої Страховийвідшкодування - страхова виплата, яка Страхове сумиумов страхування зобов'язаний провести страховоїпри настанні страхового випадку. за визначений подія, на відбулася виплату проводиться і яка настанням якої страхування обов'язок зобов'язаний виникає страховика плата за страхування, яку страхувальник має суми за здійснюється страховиком у межах страхової ознаки ймовірності та випадковості настання. здійснити виплату страхової суми (страхового внести страховику згідно з договоромі страхування. договорами майнового страхування відшкодування) при настанні страхового випадку. або відповідальності страхувальнику, застрахованій іншій третій

Вид і вік (років, міс яц, к-сть тварин 1 ВРХ (бички) Корови (ос. ст) Вид і вік (років, міс яц, к-сть тварин 1 ВРХ (бички) Корови (ос. ст) Вартість тварин %, на який тварин Страхова узято на сума, грн. страхуван ня 2 50000 3 80 3400 80 4 Ставка платежу, % від страхової суми Страхові платежі (гр 4 х гр 5) : 100 5 2 6 3

Мерчандайзинг у страхуванні — це мистецтво створення Мерчандайзинг у страхуванні — це мистецтво створення "страхового магазину". головне правило мерчандайзингу "Ефективно працює те, що працює в своєму місці, в свій час та має оптимальний розмір"

Стратегія страхового мерчандайзингу передбачає вибір оптимального місця розташування точок продажу ефективне облаштування точок продажу Стратегія страхового мерчандайзингу передбачає вибір оптимального місця розташування точок продажу ефективне облаштування точок продажу інформаційно-рекламне оформлення точок продажу ефективне представлення пропонованих страхових продуктів

 СТРАХОВІ БРОКЕРИ - юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку СТРАХОВІ БРОКЕРИ - юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник. ( Закон України “ Про страхування ”)

СТРАХОВІ АГЕНТИ - фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за СТРАХОВІ АГЕНТИ - фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності. Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком. ( Закон України “ Про страхування ”)

ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМИ ü виразність ü унікальність, üпростота ü цікавість üзапам'ятовуваність. Дієвими засобами розповсюдження ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕКЛАМИ ü виразність ü унікальність, üпростота ü цікавість üзапам'ятовуваність. Дієвими засобами розповсюдження реклами у страхуванні є: реклама в газетах і журналах, радіо реклама, адресна реклама, зовнішня реклама тощо. Реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Закон України «Про рекламу»

1. Cутність та функції страхування Що таке страхування? Яка мета страхування? 1. Cутність та функції страхування Що таке страхування? Яка мета страхування?

2. Cутність, функції та принципи страхування СТРАХУВАННЯ – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 2. Cутність, функції та принципи страхування СТРАХУВАННЯ – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів МЕТА СТРАХУВАННЯ – захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб

2. Cутність, функції та принципи страхування ВИДИ С Т Р А Х У В 2. Cутність, функції та принципи страхування ВИДИ С Т Р А Х У В А Н Н Я Обов’язкове страхування Добровільне страхування ст. 7 Закону України „ Про страхування ” ст. 6 Закону України „ Про страхування ” Коня на скаку остановит? В горящую избу войдет? В страховании жизни - ОТКАЗАТЬ!!

2. Cутність, функції та принципи страхування СУБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ страховик страхувальник застрахований 2. Cутність, функції та принципи страхування СУБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ страховик страхувальник застрахований

2. Cутність, функції та принципи страхування ОБ’ЄКТОМ СТРАХУВАНЯ можуть бути майнові інтереси, що не 2. Cутність, функції та принципи страхування ОБ’ЄКТОМ СТРАХУВАНЯ можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані : з життям, здоров’ям, працездатністю, додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи ( особисте страхування) з володінням, користуванням і розпорядженням майном ( майнове страхування) з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі ( страхування відповідальності)

2. Cутність, функції та принципи страхування Заощадження коштів Ризикована ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ Створення і використання 2. Cутність, функції та принципи страхування Заощадження коштів Ризикована ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ Створення і використання страхових резервів Компенсаційна Превентивна ФІНАНСОВА ПРЕВЕНЦІЯ ПРАВОВА ПРЕВЕНЦІЯ

2. Cутність, функції та принципи страхування ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ ü Конкурентність ü Страховий ризик ü 2. Cутність, функції та принципи страхування ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ ü Конкурентність ü Страховий ризик ü Страховий інтерес ü Максимальна сумлінність ü Контрибуція üВідшкодування в межах реально завданих збитків üДиверсифікація ü Суброгація üСпівстрахування üПерестрахування ü Франшиза

Страхова сума становить 100 тис. грн. ( 100% балансової вартості), умовна франшиза – 20% Страхова сума становить 100 тис. грн. ( 100% балансової вартості), умовна франшиза – 20% від страхової суми. Визначити суму страхового відшкодування, якщо: а) збитки страхувальника 18 тис. грн. б) збитки страхувальника 60 тис. грн. Умовна франшиза Безумовна франшиза Розв'язок (100 000 Х 20%)/100% = 20 000 грн. сума франшизи а) страхове відшкодування не виплатиться б) страхове відшкодування – 60 тис. грн. Розв'язок (100 000 Х 20%)/100% = 20 000 грн. сума франшизи а) страхове відшкодування не виплатиться б) страхове відшкодування – 40 000 тис. грн. (60 000 – 20 000)

3. Галузі страхування Галузі страхуванн я • Майнове страхування • Особисте страхування • Страхування 3. Галузі страхування Галузі страхуванн я • Майнове страхування • Особисте страхування • Страхування відповідальності

3. Галузі страхування 3. Галузі страхування

Майнове страхування – галузь страхової діяльності, в якій об’єктом страхового захисту є майно в Майнове страхування – галузь страхової діяльності, в якій об’єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах страхування майна юридичних осіб Майнове страхування майна громадян страхування транспортних засобів та вантажів страхування кредитних та фінансових ризиків

ОБ’ЄКТИ ДОБРОВІЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ І група. Урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку ОБ’ЄКТИ ДОБРОВІЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ І група. Урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку або витрати на посів та вирощування с. - г. культур у разі їх загибелі або пошкодження ІІ група. Дерева й плодово-ягідні кущі, що зростають у садах, та виноградники ІІІ група. Сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл у вуликах ІV група. Будівлі споруди, сільськогосподарська техніка, об’єкти незавершеного будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція

 • Не приймаються на умовах добровільного страхування Øгроші готівкою Øакції, облігації та інші • Не приймаються на умовах добровільного страхування Øгроші готівкою Øакції, облігації та інші цінні папери Øрукописи, креслення та інші документи, бухгалтерські та ділові книги Øдорогоцінні метали Øтехнічні носії інформації, комп’ютерних та аналогічних систем Øмайно, яке знаходиться в застрахованому приміщенні, але не належить страхувальнику Øоб’єкти, які знаходяться в аварійному стані чи розташовані в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повинні та інші стихійні явища

 • Cума збитку • Cума збитку

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ Коня на скаку остановит? В горящую избу войдет? В страховании жизни - ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ Коня на скаку остановит? В горящую избу войдет? В страховании жизни - ОТКАЗАТЬ!!

Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю та працездатності людини, Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю та працездатності людини, а також однією за галузей страхування, що законодавчо закріплюється в Україні. Закінчення страхувальником (застрахованим) активної трудової діяльності у зв’язку із виходом на пенсію Смерть страхувальника (застрахованого) Страхові ризики, які розглядаються в особистому страхуванні Дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення строку страхування Тимчасова втрата працездатності Постійна втрата працездатності

Випадки, настання яких не тягне за собою виплату страхової суми • застрахований помер раніше Випадки, настання яких не тягне за собою виплату страхової суми • застрахований помер раніше ніж минуло 6 місяців від дня, коли договір набрав чинності • від вродженого або хронічного захворювання • застрахований віком від 14 років одержав травму або помер у зв’язку із скоєнням ним злочину, в якому слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного злочину • застрахований зазнав травм або загинув під час управління транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння • акти тероризму • наслідки радіоактивного опромінювання

 • Сума збитку • Сума збитку

 До страхування відповідальності належать вид страхування, де об’єктами страхування є майнові інтереси, пов’язані До страхування відповідальності належать вид страхування, де об’єктами страхування є майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній чи фізичній особі. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Страхування відповідальності виробника за якість продукції Структура страхування відповідальності Страхування відповідальності роботодавця Страхування професійної відповідальності Страхування відповідальності за екологічне забруднення

4. Анатомія договору страхування 4. Анатомія договору страхування

4. Анатомія договору страхування 4. Анатомія договору страхування

4. Анатомія договору страхування 4. Анатомія договору страхування

4. Анатомія договору страхування 4. Анатомія договору страхування

Задача на терміни Задача на терміни