Скачать презентацию Strategic Research Agenda Strateška raziskovalna usmeritev D Gradišar Скачать презентацию Strategic Research Agenda Strateška raziskovalna usmeritev D Gradišar

750d9a6d36b866beb5737a3ebceb1e79.ppt

  • Количество слайдов: 19

Strategic Research Agenda Strateška raziskovalna usmeritev D. Gradišar, V. Jovan 14. April 2010 Strategic Research Agenda Strateška raziskovalna usmeritev D. Gradišar, V. Jovan 14. April 2010

Motivacija ü SRA je glavni izdelek projekta I 3 E ü SRA podaja smernice Motivacija ü SRA je glavni izdelek projekta I 3 E ü SRA podaja smernice za raziskovalce in razvijalce na področju: • Vgrajenih sistemov (Embedded systems) in • Industrijske informatike (Industrial informatics). ü Za regijo SEE ü Agenda naj bo usklajena z že obstoječimi platformami širšega in ožjega področja: • Artemis, FP 7, …

Področje, ki ga pokriva I 3 E - SRA ü Vgrajeni sistemi (Embedded systems) Področje, ki ga pokriva I 3 E - SRA ü Vgrajeni sistemi (Embedded systems) • Računalniki, skriti znotraj različnih naprav (telefoni, avdio/video naprave, avtomobili, pomivalni stroji, . . ). ü Industrijska informatika (Industrial Informatics) • Tehnologije, ki omogočajo upravljanje z informacijami in komuniciranjem med sestavi proizvodnih sistemov.

Kje ima SEE regija potencial? ü Obstoječe zmožnosti industrije in raziskovalnih institucij. • Industrijski Kje ima SEE regija potencial? ü Obstoječe zmožnosti industrije in raziskovalnih institucij. • Industrijski proizvodni sistemi. • … ü Potencialna raziskovalna področja. • Učinkovita raba virov • …

Javna infrastruktura Zasebni prostori Nomadska okolja Industrijski sistemi Razvojno raziskovalna področja Javna infrastruktura Zasebni prostori Nomadska okolja Industrijski sistemi Razvojno raziskovalna področja

Okolja ü Industrijski sistemi • So veliki in kompleksni sistemi. V zadnjih desetletjih je Okolja ü Industrijski sistemi • So veliki in kompleksni sistemi. V zadnjih desetletjih je bilo razvito veliko orodij za podporo vodenja takih sistemov na različnih nivojih (DSC, SCADA, MES, ERP, . . . ). ü Nomadska okolja • V našem okolju se pojavlja vedno več elektronskih naprav, ki nam olajšujejo vsakodnevne probleme, npr. PDA (dlančniki), . . .

Okolja ü Zasebni prostori • Okolja kot so dom, avtomobil, pisarne, . . . Okolja ü Zasebni prostori • Okolja kot so dom, avtomobil, pisarne, . . . zahtevajo sisteme za večje udobje, varnost, užitek, . . . ü Javna infrastruktura • To so večji objekti, kot npr. letališča, mesta, ceste, električna omrežja, …

Raziskovalna področja – vgrajeni sistemi ü Composability – koncepti gradnje sistemov s podsistemi. ü Raziskovalna področja – vgrajeni sistemi ü Composability – koncepti gradnje sistemov s podsistemi. ü Architecture dependability – delovanje sistema ni odvisno od motenj ipd. ü Safety – zagotavljanje varnega delovanja. ü Middleware and Seamless Connectivity ü Design Methods and Tools – načrtovanje metod in orodij za razvoj izdelkov. ü Sensor Networks – brezžično omreženje senzorjev.

Raziskovalna področja – Industrijska informatika ü New industrial models & strategies – razvoj naprednih Raziskovalna področja – Industrijska informatika ü New industrial models & strategies – razvoj naprednih orodij za podporo adaptivnih konceptov. ü Intelligent/adaptive production systems – podpora celovitemu vodenju proces. ü Networked production – podpora dinamični omreženi proizvodnji. ü Rapid/digital manufacturing – podpora sistemom CAD, CNC…

Raziskovalna področja – Industrijska informatika ü Interoperability and standardization. ü Virtual enterprises – high Raziskovalna področja – Industrijska informatika ü Interoperability and standardization. ü Virtual enterprises – high performance networking. ü…

Področja uporabe – industrijski sistemi Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Industry, Manufacturing Področja uporabe – industrijski sistemi Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Industry, Manufacturing (metal, electrical, chemical, textile, food and beverage, etc) Improving of control, production efficiency, resource exploitation, safety of production, profitability, production flexibility, lower maintenance costs, improved product quality Fast and efficient development of new products, increased quality of products Factory of the future, 100% available factory Product development Aerospace (Avionics) Improved logistics, high reliability and safety Product’s development life-cycle optimization, rapid prototyping Customisable, time efficient and safe transport

Področja uporabe – industrijski sistemi Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Automotive Parts Področja uporabe – industrijski sistemi Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Automotive Parts and subassemblies for fuel consumption reducing, active safety, lower pollution, reducing workload of a driver, Efficient use of resources, improved logistics, improved long term storage facilities, on line quality control Safe car, near-zero emission car, electric vehicles Agriculture, fishing Medical … … Healthy food

Področja uporabe – nomadska okolja Application area Mobile communication devices Pričakovani rezultati Low cost Področja uporabe – nomadska okolja Application area Mobile communication devices Pričakovani rezultati Low cost and reliable communications, light & handy phones, improved end to end connectivity, improved mobile services Low power consumption Durable mobile devices, ultra designs low-power connections, more reliable global and narrow communication networks Human-device interface More simple device handling, high-functional devices, improved displays … Cilji, . . Access to information anywhere and anytime, Easy deployment of new creative services Reliable and more efficient communications Ease of communication

Področja uporabe – zasebni prostori Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Smart houses Področja uporabe – zasebni prostori Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Smart houses Lower energy consumption, use of various low carbon energy sources in a smart grid, increased security and safety, increased living comfort Improved logistics, lower energy consumption, increased security and safety, better service All digital media connection to reach ubiquitous access, efficient managing of a large number of connected heterogeneous devices Sustainable and safe house, Smart public buildings and hotels House intranet Sustainable and safe public buildings and hotels Internet of things, User centred comfort

Področja uporabe – zasebni prostori Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Smart home Področja uporabe – zasebni prostori Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Smart home appliances Easy handling of various home devices and apparatus, better efficiency, lower pollution , increased ambient atmosphere Sustainable and comfortable living conditions, sustainable house maintenance Energy managment …

Področja uporabe – javna infrastruktura Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Transport Improved Področja uporabe – javna infrastruktura Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Transport Improved logistics in public transport (trains, metro, roads, maritime transport, . . . ), improved loading/unloading, tracking of goods, Improved traffic monitoring and control, better controlled road infrastructure (active road safety support, traffic management systems with more cooperative vehicles, active bridges, secure tunnels, . . . ), automatic parking facilities, efficient toll collecting, efficient access control Mobility of people and goods Traffic More safe and fast mobility

Področja uporabe – javna infrastruktura Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Public buildings Področja uporabe – javna infrastruktura Application area Pričakovani rezultati Cilji, . . Public buildings integration of a variety of sensors and actuators, intuitive interfaces to naturally responds to user’s needs, information desks/panels Fast and more comfortable public services Security & Defence Energy distribution Telecommunication systems … Smart grid

Key players in the SEE region ü Univerze, raziskovalni in razvojni inštituti ü Industrija Key players in the SEE region ü Univerze, raziskovalni in razvojni inštituti ü Industrija ü Javne institucije (ministrstva, ki določajo finančne mehanizme) ü Organizacije za prenos tehnologij ü Svetovalne agencije ü…

Komentarji in predlogi ü… Komentarji in predlogi ü…