Скачать презентацию Стоматологічна освіта в країнах Європи Підготували Лікар-інтерн Скачать презентацию Стоматологічна освіта в країнах Європи Підготували Лікар-інтерн

Stomatologichna_Osvita_Za_Kordonom (1).pptx

  • Количество слайдов: 84

Стоматологічна освіта в країнах Європи Підготували : Лікар-інтерн стоматолог Рижук Христина (ЛНМУ ім. Д. Стоматологічна освіта в країнах Європи Підготували : Лікар-інтерн стоматолог Рижук Христина (ЛНМУ ім. Д. Галицького), Лікар-інтерн стоматолог Орішко Анастасія (Івано-Франківський національний медичний університет)

Наше стоматологічне майбутнє має розвиватися в одному напрямку із вибором українців !!! Наше стоматологічне майбутнє має розвиватися в одному напрямку із вибором українців !!!

Стаття: «Стоматологічна освіта і підвищення кваліфікації в європейському контексті» Д. Хайдеманн (поліклініка охорони здоров’я, Стаття: «Стоматологічна освіта і підвищення кваліфікації в європейському контексті» Д. Хайдеманн (поліклініка охорони здоров’я, ZZMK Carolinium, університет імені Й. В. Гете, Франкфурт на Майні) В. Харцер (поліклініка щелепної ортопедії, Технічний Університет Дрездена)

 • Важливим стандартом узгодженості вищої освіти в Європі є Болонська декларація. Болонська конвенція • Важливим стандартом узгодженості вищої освіти в Європі є Болонська декларація. Болонська конвенція (або Болонська декларація) — угода щодо стандартизації підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої школи в Європейському Союзі. • Документ підписаний 19 червня 1999 року в місті Болонья міністрами освіти 29 країн Західної і Центральної Європи • Україна приєдналася до Болонського процесу в травні 2005 року.

 • Європейський Союз в рамках програми Сократа підтримав у Брюсселі три тематичних мережевих • Європейський Союз в рамках програми Сократа підтримав у Брюсселі три тематичних мережевих проекти (ТNP), а саме : 1. Dented 2. Dented Evolves 3. Dented III, на основі яких був створений Союз стоматологічних інститутів, покликаний узгодити стоматологічну освіту і розробити основний план навчання (core-curriculum). • Асоціація стоматологічної освіти в Європі (ADEE), членами якої є 160 з 200 європейських стоматологічних навчальних закладів, взяла на себе координацію Dented-проектів та репрезентацію університетської стоматологічного освіти в Європі

Рекомендований науковою радою новий регламент допущення до практики і рекомендація європейської освіти Німецька Наукова Рекомендований науковою радою новий регламент допущення до практики і рекомендація європейської освіти Німецька Наукова Рада у своїх «Рекомендаціях до подальшого розвитку / модернізації стоматології в університетах Німеччини» з усією наполегливістю зажадала якнайшвидшого введення нового регламенту допущення до стоматологічної практики, багаторазово вказуючи при цьому на необхідність адаптації цього медичноноваторського освітнього регламенту в європейський контекст (WR 2005). Стоматологічне освіта є частиною регламенту «Вища освіта в Європі» Якщо надалі буде вироблятися позиція щодо прогресивного прагнення до узгодженості стоматологічного освіти приблизно 200 стоматологічних інститутів (Dental Schools) Європи, то її слід розглядати в контексті з загальними прагненнями конвергенції освіти в європейських університетах та інститутах, а також у контексті пропозиції німецьких профспілок змінити регламент допущення до практики

Болонський процес – цілі і структура Постановками задач для узгодженої «вищої освіти в Європі» Болонський процес – цілі і структура Постановками задач для узгодженої «вищої освіти в Європі» є: • формування «освіченої Європи» , сприяючи соціальному розвитку та просвіті європейського населення, • підвищення конкуренції на міжнародному рівні, • введення міжнародного стандарту якості для вищої освіти. До досягнення цих цілей в рамках ЄС вже кілька років ведеться підготовка і просування у вигляді нарад на рівні міністрів та ректорів із складанням робочих документів і офіційних заяв.

Болонська декларація (19 июня 1999 года) На цій знаменній конференції відповідальними за освіту міністрами Болонська декларація (19 июня 1999 года) На цій знаменній конференції відповідальними за освіту міністрами всіх країнчленів ЄС були прийняті рекомендації та підписано угоду про їх впровадження у всіх країнах до 2010 року [3]: • Введення системи доступних і сумірних процедур завершення навчання, у тому числі за допомогою введення доповнення до диплома (Diploma suplement), з метою підтримки кваліфікацій європейських громадян, релевантних для ринків праці, і міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти, • Введення системи, що спирається по суті на два головних цикли навчання: один -до першого бакалаврського диплома (undergraduate) і другий цикл (graduate) - після успішного завершення першого, що триває мінімум три роки. Отриманий після першого циклу диплом засвідчує релевантний для європейського ринку праці рівень кваліфікації. Другий цикл, як у багатьох європейських країнах, повинен завершуватися ступенем магістра і / або захистом дисертації, • Введення бальної системи оцінювання успішності - ECTS (Європейської системи переказу та накопичення кредитів) - в якості відповідного засобу заохочення найвищої мобільності учнів з можливістю заліку балів, отриманих і поза вищої школи, наприклад шляхом «Навчання впродовж життя» , за умови, що вони визнаються тим чи іншим приймаючим інститутом, • Сприяння мобільності шляхом подолання перешкод на шляху до здійснення права на вільне пересування і повсюдне проживання. Як для студентів: доступ до освітніх пропозицій і до відповідним послуг; так і для викладачів, наукових співробітників та персоналу адміністрування: визнання та зачитування перебувань за кордоном з дослідницькою, викладацькою або освітньою метою, без порушення законних прав цих груп осіб, • Сприяння європейському співробітництву в забезпеченні якості при розробці порівняльних критеріїв і методів, • Просування необхідних для Європи вимірювань у сфері вищої освіти, особливо в галузі розробки навчальних планів, співробітництва між вищими навчальними закладами, проектів мобільності, а також інтегрованих навчальних, освітніх і дослідницьких програм.

Дипломи та вчені ступені згідно Болонської системи • Перший Європейський Диплом (бакалавра): 3 -4 Дипломи та вчені ступені згідно Болонської системи • Перший Європейський Диплом (бакалавра): 3 -4 роки (180 -240 балів ECTS) • Другий Європейський Диплом (магістра): 1, 5 -2 роки (90 -120 балів ECTS) • Третій Європейський Диплом (кандидата / доктора наук): з або без ECTS

Диплом: Master-Degree / вчений ступінь магістра згідно Болонської декларації Master, магістр, Laura spesialistica • Диплом: Master-Degree / вчений ступінь магістра згідно Болонської декларації Master, магістр, Laura spesialistica • Розділяється на академічних та професійних магістрів (як правило, включаючи дипломну роботу), • В університетах і визнаних навчальних закладах, які мають цю спеціальність, • Вертикальний перерозподіл між країнами, університетами, дисциплінами, • Необхідно для допуску до аспірантури. Диплом: Doktor-Degree / вчений ступінь кандидата / доктора наук відповідно Болонської декларації • Кандидат / Доктор наук, Doctorado, Doktorat, Ph. D. , • Допуск після отримання ступеня магістра (master), • Базується на дослідженнях, з або без викладацької діяльності, • В університетах або визнаних вищих навчальних закладах, • В європейських докторантурах, • Європейські докторські ступені, системи со-наставництва, • Класичний диплом кандидата / доктора наук (захист дисертації)

Конвергенція та узгодження стоматологічної освіти в Європі • Платформою обговорення і прийняття рішень про Конвергенція та узгодження стоматологічної освіти в Європі • Платформою обговорення і прийняття рішень про зміст навчального плану по стоматології в Європейському союзі (ЄС) став Дорадчий комітет ACTDP (Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners), який в 1995 році опублікував документ про вимоги до практикуючих стоматологів в ЄС. • Комітет складався з представників університетів, міністерств охорони здоров'я і стоматологівпрофесіоналів з усіх країн-членів ЄС. • В кінці 90 -х ЄС припинив фінансування комітету ACTDP і в цій області виник вакуум.

Роль Асоціації з питань стоматологічної освіти в Європі (Association of Dental Education in Europe) Роль Асоціації з питань стоматологічної освіти в Європі (Association of Dental Education in Europe) та європейської мережі "Dent. Ed" в процесі узгодження • • Асоціація з питань стоматологічної освіти - Association of Dental Education in Europe (ADEE) - це та організація, яка може взяти на себе роль інтеграції стоматологічного освіти в Європі. У ній представлені 160 з 200 університетських стоматологічних навчальних закладів. Це постійна організація, яка з 1975 року вносить свій внесок у подальшу професіоналізацію в стоматології. Її постійне місцезнаходження і офіс знаходяться в Дубліні (Ірландія). Кількість її членів в останні роки постійно зростала. Асоціація ADEE вважає правомірним взяття на себе представництво університетської стоматологічноЇ освіти в Європі, оскільки Дорадчого комітету, який представляв інтереси стоматології в ЄС в 1990 роках, більше не існує. За вичікувальною позицією спочатку слідує вступ до ADEE всіх (крім одного винятку) стоматологічних інститутів Німеччини. (Один з авторів цієї статті (В. Харцер) є її президентом (2010 і 2011)). ЄС у Брюсселі з 1997 по 2007 рік в рамках програми Сократа підтримував три тематичних мережевих проекти (TNP) - Dent. Ed, Dented Evolves і Dent. Ed III. На їх основі з метою узгодження стоматологічного освіти в Європі був створений Союз стоматологічних інститутів.

 • З 2004 по 2007 рік підтримку ЄС отримав мережевий проект Dent. Ed • З 2004 по 2007 рік підтримку ЄС отримав мережевий проект Dent. Ed III, завданням якого була конвергенція та узгодження різних стоматологічних навчальних планів і збір всіх даних по активностей, експертизам в рамках відвідувань вищих навчальних закладів та оцінками якості в асоціації ADEE. Найважливішим результатом проекту Dent. Ed III є документ, що містить профіль та компетенції майбутнього лікаря-стоматолога (Profile and Compenences for the European Dentist, PCD). • Вперше він був опублікований в 2005 році, оновлений в 2009 , і служить європейським стоматологічним навчальним закладам головним документом для національних і внутрішніх обговорень профілю та компетенцій, які повинні бути закріплені в навчальному плані по стоматології. PCD, інші документи по структурі курсу, по оцінюванню ECTS і по забезпеченню якості розміщені на веб-сторінці ADEE (http: //adee. org). Це послужило також базою для дискусії про давно дозрілому новому регламенті допущення до стоматологічної практики.

Документ PCD покликаний: • служити основними положеннями для змін навчального плану в європейських інститутах Документ PCD покликаний: • служити основними положеннями для змін навчального плану в європейських інститутах з метою конвергенції та узгодження освіти з одночасним урахуванням національних і регіональних соціо-економічних і культурних особливостей; • бути підмогою для деканів і заступників деканів стоматологічних факультетів у внутрішніх і зовнішніх дискусіях; • використовуватися викладачами, координаторами навчання та студентами в різних навчальних центрах; • полегшити обмін викладачами та студентами в рамках Європи; • використовуватися на конгресах по глобалізації стоматологічного освіти; • сприяти поліпшенню якості лікування у стоматологів, які отримали освіту за цими європейськими стандартами; • служити базовим документом для формування успішної практики

Профіль стоматолога з академічним/вченим ступенем Стоматолог з новим академічним / вченим ступенем повинен: • Профіль стоматолога з академічним/вченим ступенем Стоматолог з новим академічним / вченим ступенем повинен: • отримати широку академічну і стоматологічне освіту і бути здатним працювати у всіх галузя клінічної стоматології; • мати достатній рівень наукових стоматологічних знань і бути здатним до співпраці і хорошої комунікації з іншими стоматологічними та іншими медичними професіями в системі охорони здоров'я; • бути підготовленим до навчання протягом життя (life long learning) і постійного підвищення професійної кваліфікації; • бути здатним до застосування емпірично обгрунтованої стоматології, заснованої на наближенні до вирішення проблеми з використанням своїх практичних і теоретичних можливостей.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ НІМЕЧЧИНА ІСПАНІЯ ПОЛЬЩА ГОНКОНГ Швейцарія ВЕЛИКОБРИТАНІЯ НІМЕЧЧИНА ІСПАНІЯ ПОЛЬЩА ГОНКОНГ Швейцарія

План 1. 2. 3. 4. 5. Країна Університет Які умови поступлення на стоматологічний факультет? План 1. 2. 3. 4. 5. Країна Університет Які умови поступлення на стоматологічний факультет? Скільки років відбувається навчання? Приблизний розподіл предметів під час навчання ( на якому курсі вивчають теоретичні дисципліни і коли починаються клінічні кафедри)? 6. Яка система навчання ( наприклад, кредитно-модульна, але чим відрізняється від нашої ? )? 7. Чи є практичний аспект (чи пишуть щоденники, чи є переліки маніпуляцій)? 8. Чи існує викладацький контроль за роботою студента? 9. Чи є таке поняття, як літня практика, чи працюють лише під час навчання і пар? 10. Що чекає студентів після отримання диплому? 11. Чи є інтернатура? 12. Чи є спеціалізація?

Німеччина • Гамбург • Університет Гамбурга, Університетська Клініка Гамбург - Еппендорф ФОТО Німеччина • Гамбург • Університет Гамбурга, Університетська Клініка Гамбург - Еппендорф ФОТО

Як поступити на стоматологічний факультет? • Після школи з середнім балом атестату 1, 0 Як поступити на стоматологічний факультет? • Після школи з середнім балом атестату 1, 0 1, 7 • Після школи з меншим середнім балом, АЛЕ передбачено внутрішній екзамен (в залежності від університету) • За квотою очікування – всередньому 5 -7 років (умова – не можна здобути іншу ВО) • Відсоток іноземних студентів – 5%

Розподіл предметів ? • 1 курс – ТПК (теоретично-практичний кур), фізика, хімія, біологія, мед. Розподіл предметів ? • 1 курс – ТПК (теоретично-практичний кур), фізика, хімія, біологія, мед. термінологія), фантом І (літні канікули) • І держ іспит - фізика, хімія, біологія • 2 курс –анатомія, гістологія, фізіологія, біохімія, фантом ІІ • 3 курс – стоматології, патологія, фармакологія • ІІ держ іспит на 5 семестрі (анатомія, гістологія, фізіологія, біохімія) + практична частина (мушу взнати що саме) • 4 курс – з 7 семестру прийом пацієнтів із встановленим переліком практичних навичок, які мусить виконати КОЖЕН студент під наглядом викладача, клінічні дисципліни (внутрішня медицина, заг. хірургія, стоматології) • 5 курс – продовження клінічного прийому та стоматології • ІІІ держ. іспит на 11 семестрі

Кількість людей на потоці? Тривалість навчання? • Приблизно 80 студентів поступає • 5, 5 Кількість людей на потоці? Тривалість навчання? • Приблизно 80 студентів поступає • 5, 5 років (останніх півроку – період екзаменів)

Система навчання ? КРЕДИТНО-модульна система 5, 5 років навчання - 2, 5 років доклінічний Система навчання ? КРЕДИТНО-модульна система 5, 5 років навчання - 2, 5 років доклінічний період - 2, 5 років клінічний період - 0, 5 року відведено на держ. іспити

Практичний елемент навчання 1. ТПК на 1 курсі (ціль – освоєння базових навичок зубного Практичний елемент навчання 1. ТПК на 1 курсі (ціль – освоєння базових навичок зубного техніка) Виготовлення ЧЗПП, воскове моделювання за Пейн-Ландін, виготовлення суцільнолитої коронки, вирізування зуба з воскового блоку 2. Фантомні курси І, ІІІ ( виготовлення повного знімного протеза, моста, тимчасової коронки, шин, відновлення оклюзійної поверхні на штифті, ремонт зламу протеза, ендодонтичне лікування зубів, відновленн оклюзійної поверхні зруйнованого зуба (пломба), препарування під різні конструкціЇ 2. Перелік практичних маніпуляцій

Викладацький контроль Існує викладацький контроль завжди, але викладач допомагає в усній формі, вказує на Викладацький контроль Існує викладацький контроль завжди, але викладач допомагає в усній формі, вказує на помилки але ніколи не виконує роботу замість студента, навіть частково!!!

Ким є випускник стоматологічного факультету після закінчення 5 курсу? - Після закінчення університету – Ким є випускник стоматологічного факультету після закінчення 5 курсу? - Після закінчення університету – відсутнисть інтернатури - 2 роки повноцінної роботи під наглядом лікаря (виконання практично всіх маніпуляцій) - Спеціалізація тільки по ортодонтії та оральній хірургії ( можливість проходити її впродовж 2 років після закінчення + ще 1 рік). - Реєстр клінік/установ визначає Асоціація Стоматологів

Польща Краків, Ягеллонський Університет (Колегіум медікум) Лікарсько – стоматологічний факультет Польща Краків, Ягеллонський Університет (Колегіум медікум) Лікарсько – стоматологічний факультет

5 років навчання • 1 курс: гістологія, історія медицини, анатомія, інформатика і статистика філософія, 5 років навчання • 1 курс: гістологія, історія медицини, анатомія, інформатика і статистика філософія, іноземна мова, стоматологічна профілактика, гігієна, перша допомога, матеріалознавство , пропедевтика медицини і стоматології. • 2 курс: біофізика, передклінічна стоматологія, фізіологія, психологія, біохімія, епідеміологія, соціологія, іммунологія, радіологія. • 3 курс: фармакологія, патоморфологія, хірургія загальна, стоматологія терапевтична, мікробіологія, внутрішні хвороби, фізіологія вагітності, анестезіологія і реанімація, патофізіологія, хірургія стоматологічна, біохімія ротової порожнини, біоетика, радіологія, інформатика, і статистика, медичне право, медичне рятування.

5 років навчання • 4 курс: дитяча стоматологія (заняття тривають 7 годин, разом 85 5 років навчання • 4 курс: дитяча стоматологія (заняття тривають 7 годин, разом 85 годин), педіатрія, стоматологічна хірургія (118 годин занять), фізіологія вагітності, судова медицина, ортопедична стоматологія, періодонтологія (108 годин занять), терапевтична стомтаологія (135 годин, заняття триває 5 годин), загальна хірургія (20 годин), внутрішні хвороби (40 годин практичні заняття+ 10 годин лекцій), стоматологічна радіологія (30 годин), медицина катастроф (28 годин), окулістика (10 годин), інфекційні хвороби, отоларингологія (50 годин), дерматологія (20 годин), ортодонтія • 5 курс: ортопедія стоматологічна (184 годин), стоматологічна хірургія (100 годин), ортодонтія (90 годин), періодонтологія (139 годин), терапевтична стоматологія (150 годин), щелепно лицева хірургія (108 годин), здоровя публічне 20 годин , алеогологія в стоматології, дитяча стоматологія (115 годин), клінічна фармакологія (10 годин),

Система навчання • НЕ кредитно-модульна • Є заліки, екзамени, 5 -бальна система Система навчання • НЕ кредитно-модульна • Є заліки, екзамени, 5 -бальна система

ПРАКТИКА • В рік студент має видалити 30 зубів, пройти 10 каналів, та поставити ПРАКТИКА • В рік студент має видалити 30 зубів, пройти 10 каналів, та поставити пломби кожного підкласу певну кількість разів, провести корекцію вуздечки. • Кожен студент має зошит, в якому записує прийом пацієнтів, після того як студент виконає певну маніпуляцію – лікар особисто підписує і ставить печатку.

 • Загалом майже всі заняття відбуваються за приблизною схемою: 45 хв, теоретичне заняття • Загалом майже всі заняття відбуваються за приблизною схемою: 45 хв, теоретичне заняття на якому всіх опитують (всю групу, кожен повинен мати оцінку), а потім мінімум 3 -4 -5 годин практичне заняття – прийом пацієнтів який відбувається під наглядом лікаря. • В середньому група ділиться на маленькі підгрупи і до кожного викладача прикріплено 3 -4 студенти за яких він відповідає.

Інтернатура ? ? ? • ДО ЦЬОГО РОКУ Після отримання диплому – студенти повинні Інтернатура ? ? ? • ДО ЦЬОГО РОКУ Після отримання диплому – студенти повинні були пройти інтернатуру (стаж) • Інтернатура триває 12 місяців (13 місяців- на лікарському факультеті), • На кожній кафедрі є певна кількість годин (найбільше на дитячій стоматології і терапевтичній стоматології, 8 тижнів ортопедія) • Інтернатура є роботою. Зранку до обіду - прийом пацієнтів. Є дозвіл працювати без нагляду лікаря, але кожен мав керівника, у якого все міг запитати.

 • З 2016 РОКУ ІНТЕРНАТУРА В ПОЛЬЩІ ВІДМІНЯЄТЬСЯ І В НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 4, • З 2016 РОКУ ІНТЕРНАТУРА В ПОЛЬЩІ ВІДМІНЯЄТЬСЯ І В НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 4, 5 КУРСУ БУДЕ ВКЛАДЕНО ВСЕ, ЩО ВІДБУВАЛОСЯ НА ІНТЕРНАТУРІ(СТАЖ)

Іспанія Мадрид Іспанія Мадрид

Швейцарія Згідно зі стандартами Швейцарської стоматологічної асоціації та Швейцарського федерального офісу публічного здоров’я, додипломна Швейцарія Згідно зі стандартами Швейцарської стоматологічної асоціації та Швейцарського федерального офісу публічного здоров’я, додипломна підготовка лікаря-стоматолога триває 5 років і передбачає отримання швейцарського стоматологічного диплому. Цей диплом дозволяє здійснювати практичну діяльність у власному стоматологічному кабінеті по усій Швейцарській Федерації, тобто по суті, видається ліцензія на здійснення клінічної практики. Після цього, за власним бажанням, лікар може поступити на післядипломну програму ( тривалість 3 -4 роки) і отримати статус спеціаліста (в Швейцарії – ортодонт або хірург-стоматолог), або ж завершити окрему навчальну післядипломну програму, яка дасть можливість надавати стоматологічну допомогу пацієнтам у співпраці зі страховими компаніями. Післядипломні навчальні програми розробляються та координуються у співпраці з Швейцарською Стоматологічною Асоціацією, і реалізуються на базі стоматологічних університетів/факультетів

І. . декілька слів не про Євопу, а про захоплюючі миттєвості післядипломної освіти з І. . декілька слів не про Євопу, а про захоплюючі миттєвості післядипломної освіти з прекрасного куточка Азії. . .

Гонконг Гонконг

“ ” “ ”

Великобританія • Лондон • Університет – King’s College London Великобританія • Лондон • Університет – King’s College London

Як поступити на стоматологічний факультет? • Екзамен в коледжі A - level • Оцінки Як поступити на стоматологічний факультет? • Екзамен в коледжі A - level • Оцінки ААА, включаючи хімію та біологію. • Обов'язковий екзамен UKCAT, призначений для випробування здатності і відношення до медицини, а не академічної успішності.

Кількість людей на потоці? Тривалість навчання? • 150 студентів приймає King's College London • Кількість людей на потоці? Тривалість навчання? • 150 студентів приймає King's College London • 79 місць пропонують на 1 курс Barts and The London School of Medicine and Dentistry • 5 років

Практичний елемент навчання Клінічна частина починається з 1 року навчання, студенти ознайомлюються з основами Практичний елемент навчання Клінічна частина починається з 1 року навчання, студенти ознайомлюються з основами стоматології, протягом 2 року працюють в лабораторії клінічних навиків(фантомні класи), де розвивають базові вміння перед клінічною практикою, яка починається з 2 семестру 2 року навчання. 3 курс – Basic Clinical Practice (Базова клінічна практика) 4 та 5 курс – Advanced Clinical Practice (прогресивна клінічна практика).

1 Рік навчання Вивчення біомедичних наук як анатомія, гістологія, біологія , фізіологія, біохімія, намагаючись 1 Рік навчання Вивчення біомедичних наук як анатомія, гістологія, біологія , фізіологія, біохімія, намагаючись зробити їх наближеними до стоматології. Курс Особистого та Професійного розвитку(Personal and Professional Development), що включає вивчення спілкування в клінічній практиці, основи науково-обгрунтованої медицини та навчання наукового пошуку необхідне для вивчення стоматології. Спеціальний стоматологічний компонент (Відновна стоматологія - курс 1): студенти починають опановувати клінічні маніпуляції.

Модуль: АНАТОМІЯ Включає: 1. Топографічна анатомія 2. Ембріологія 3. Нейроанатомія “ Загальна мета курсу Модуль: АНАТОМІЯ Включає: 1. Топографічна анатомія 2. Ембріологія 3. Нейроанатомія “ Загальна мета курсу детально ознайомити студента з будовою та функціонуванням частин людського тіла, що необхідні для клінічної практики лікаря стоматолога, а також більш загальними знаннями анатомії людини. Курс практично орієнтований, студенти повинні вміти застосувати теоретичні знання на справжніх людських зразках ”.

Методи викладання. АНАТОМІЯ ЛЕКЦІЇ: 2 -4 лекції кожного тижня (50 хв. кожна), які координуються Методи викладання. АНАТОМІЯ ЛЕКЦІЇ: 2 -4 лекції кожного тижня (50 хв. кожна), які координуються з наступними практичними наближеними то теми лекції. НАПРАВЛЕНЕ САМОНАВЧАННЯ (Directed Self Education): студентам дають зразки матеріалу для підготування до практичних пов'язаних з лекцією, яку вони прослухали. ПРАКТИЧНІ: щотижня, де студентів фокусують та направляють на застосування теоретичних знань на практиці, використовуючи зразки трупного матеріалу, рентгенограми. ТЮТОРІАЛИ: необов'язкова 1 година щотижня для підведення підсумків (де студенти можуть з'ясувати не зрозумілі деталі матеріалу, що вивчались протягом тижня. )

Контроль знань курсу АНАТОМІЯ Щотижня формальний контроль у вигляді коротких відповідей (одне слово чи Контроль знань курсу АНАТОМІЯ Щотижня формальний контроль у вигляді коротких відповідей (одне слово чи фраза), спот-тест зразків матеріалу. Студенти також неформально опитуються індивідуально та групами. Чотири підсумкових контроля: • коротка відповідь (одне слово чи фраза) та спот-тест зразків матеріалу з топографічної анатомії (80 питань, 40 хв. ) грудень • коротка відповідь (одне слово чи фраза) письмове опитування з ембріології (12 питань, 60 хв) квітень • коротка відповідь (одне слово чи фраза) та спот-тест зразків матеріалу з топографічної анатомії, нейроанатомії та ембріології(120 питань, 60 хв) травень • коротка відповідь (2 сторінки А 4 чи менше) письмовий тест та спот-тест зразків матеріалу топографічної анатомії, нейроанатомії та ембріології (10 питань, 120 хв)червень

1 рік навчання 1 рік навчання

1 рік 1 рік

Другий рік Біологія ротової порожнини Мікробіологія Фармакологія Матеріалознавство в стоматології Загальна медицина Стоматологічні навики Другий рік Біологія ротової порожнини Мікробіологія Фармакологія Матеріалознавство в стоматології Загальна медицина Стоматологічні навики (Dental Skills - 2 рік) Первинна стоматологія (Primary Care Dentistry 2 рік) • Особистий і професійний розвиток(2 рік) • •

Модуль: Стоматологічні навики 2 рік Включає: Відновна стоматологія Біль в стоматології: Місцева анестезія Другий Модуль: Стоматологічні навики 2 рік Включає: Відновна стоматологія Біль в стоматології: Місцева анестезія Другий семестр. Вивчення теоретичних основ клінічної пародонтології. Лікування пацієнтів з нескладними захворюваннями ясен. На основі отриманих знань, відпрацювання методів проведення безпечного знеболення. Третій семестр. Розвиток знань та вмінь необхідних для лікування каріозних порожнин в молярах та премолярах за допомогою прямого та непрямого способів. Студент повинен могти продемонструвати навики на фантомах та пацієнтах. Клінічне та лабораторне вивчення різноманітних дентальних протезів.

Методи навчання курсу: Практичні навички 2 рік Дидактичні лекції Power. Point презентації Семінари, дискусії Методи навчання курсу: Практичні навички 2 рік Дидактичні лекції Power. Point презентації Семінари, дискусії біля крісла Демонстрація виконання навички біля крісла Лекції Групова робота та дискусія Демонстрація та відпрацювання навиків на фантомах Самонавчання з запропонованих книжок, видаткових матеріалів, відео-уроків. • Лекції, що включають відео демонстрацію усіх маніпуляцій, клінічні випадки. • Демонстрація технічних та лабораторних процесів • •

Модуль: Первинна стоматологія Цей модуль є вступним в клінічну стоматологію. Та складається з одного Модуль: Первинна стоматологія Цей модуль є вступним в клінічну стоматологію. Та складається з одного елемента: відновна стоматологія. Більша частина навчання проходить шляхом здійснення лікування під наглядом, де студент вчиться спілкуватись з пацієнтом, складати план лікування та здійснювати його під наглядом. Element: Відновна стоматологія (Restorative Dentistry) Цілі: • Отримати навики роботи в стоматологічній команді, відчути відповідальність. • Розвинути навики спілкування та вміння заповнювати клінічну документацію. • Розвинути практичні навики роботи з пацієнтом. • Отримати базові клінічні навики в проведені лікування захворювань пародонту не хірургічним шляхом.

Оцінка знань • Постійна оцінка в клініці за критеріями стандартної схеми. Кожен студент має Оцінка знань • Постійна оцінка в клініці за критеріями стандартної схеми. Кожен студент має портфоліо/logbook клінічних випадків протягом навчання, що дає змогу оцінити прогрес протягом вивчення та в кінці. Ці оцінки складуть 50% кінцевого балу. • Екзамен в кінці курсу, що складається з питань різного формату складе ще 50% кінцевого балу.

Відпрацювання навиків на фантомах Відпрацювання навиків на фантомах

Фантомний клас Фантомний клас

3 Рік навчання Модулі: • Біологія ротової порожнини • Захворювання порожнини рота, (предмет включає 3 Рік навчання Модулі: • Біологія ротової порожнини • Захворювання порожнини рота, (предмет включає вивчення хірургічної та клінічної патології, захворювання загальної медицини, мікробіології) • Практичні навички (3 рік) • Первинна стоматологія(Primary care dentistry - 3) • Особистий і професійний розвиток (Personal and Professional Development)

Модуль: Практичні навички 3 рік • Перший семестр: Вивчення всіх способів заміщення видалених зубів, Модуль: Практичні навички 3 рік • Перший семестр: Вивчення всіх способів заміщення видалених зубів, включаючи незнімні конструкції, знімні та імплантологію. Вивчення технічних аспектів для розуміння процесів виготовлення конструкцій. Вивчення технік видалення зубів та проведення деяких операцій. • Клінічна практика кожного тижня включає переважно здійснення реставрацій та виготовлення деяких ортопедичних конструкцій. • В фантомних класах: відпрацювання навиків ендодонтії, ортопедичної стоматології, ортодонтичних навиків (знімні апарати). Відпрацювання навиків виконання та розуміння рентгенограм. • Другий семестр: клінічна ротація, яка включає лікування пацієнтів. (хірургічна стоматологія, реставрація зубів – дорослі, радіологія, ортопедична стоматологія). Продовжуються теоретичні курси та вивчення дитячої стоматології та ортодонтії. Кожного тижня клінічне вивчення пів дня в ортодонтії чи дитячій стоматології.

Первинна стоматологічна допомога • • • • • В відновній стоматології студент повинен вміти: Первинна стоматологічна допомога • • • • • В відновній стоматології студент повинен вміти: (клініка) Визначати захворювання твердих тканин та утримуючого апарату зуба Застосовувати профілактичні та лікувальні методи щодо захворювань пародонту, карієсу, некаріозних уражень та травми пульпи неінвазивним методом. Класифікувати відсутні зуби та вміти складати план протезування залежно від клінічної ситуації. Клінічно застосовувати знання фармакології , назначати необхідні препарати Проводити знеболення (верхня та нижня щелепа) перед виконанням болісних маніпуляцій, для забезпечення комфортного лікування пацієнта. Виконувати просте ендодонтичне лікування однокореневих зубів. В хірургічній стоматології студент повинен: Знати інструменти необхідні для видалення зубів Проводити видалення зубів на фантомах (теорія) Описувати можливі невідкладні стани та шляхи їх усунення В дитячій стоматології студент повинен вміти: Визначати нормальний розвиток дитини та поведінку Записувати історію дитячого пацієнта Надавати профілактичну допомогу та нескладну відновну терапію. Визначати фактори, що можуть спричинити малоклюзію Знати види знімних та фіксаційних ортодонтичних апаратів Спостерігати та асистувати при лікуванні ортодонтичних пацієнтів.

4 рік “In the fourth year of the program you spend most of the 4 рік “In the fourth year of the program you spend most of the week providing dental care for patients. ” Більшу частину тижня студент проводить надаючи стоматологічну допомогу пацієнтам. Продовжується клінічна ротація та вивчення більш складних маніпуляцій, включаючи виготовлення інлей, онлей, мостоподібних конструкцій, ендодонтію та імплантологію. Також студенти здійснюють наукову роботу. Включає вивчення: Прогресивна стоматологічна практика (Advanced care dentistry) Практичні навики (4 рік) Dental Skills Первинна стоматологія (Primary Care Dentistry -4) Персональний і професійний розвиток

Прогресивна Стоматологічна практика (Advanced care dentistry) Модуль складається з курсів: Захворювання ротової порожнини та Прогресивна Стоматологічна практика (Advanced care dentistry) Модуль складається з курсів: Захворювання ротової порожнини та ортодонтії. Захворювання ротової порожнини включає: • Щелепно-лицева хірургія • Захворювання порожнини рота • Патології порожнини рота • Стоматологічна та щелепно-лицева рентгенографія • Стоматологія для людей з особливими потребами

Модуль: Практичні навички 4 Цей модуль складається з трьох елементів та має на меті: Модуль: Практичні навички 4 Цей модуль складається з трьох елементів та має на меті: Відновна стоматологія: • Протягом другого семестру студенти будуть відвідувати фантомні класи де вони будуть відпрацьовувати виконання онлей, інлей, вінірів, адгезивних мостів, мостоподібних протезів. • Вивчення простих технік пародонтологічної хірургії. • Вивчення сучасних протоколів імплантації, пластики твердих та м'яких тканин. Біль та знеболення: потенційоване знечулення • Отримати знання та навики необхідні для проведення лікування під потенційованим знечуленням та підготовка студента для виконання таких маніпуляцій в клінічній практиці під наглядом. Рентгенографія в стоматології

5 рік навчання Включає вивчення: Прогресивна стоматологічна практика (Advanced care dentistry) Первинна стоматологія (Primary 5 рік навчання Включає вивчення: Прогресивна стоматологічна практика (Advanced care dentistry) Первинна стоматологія (Primary Care Dentistry -4) Персональний і професійний розвиток Студенти продовжують надавати стоматологічну допомогу дорослим та дітям на регулярній основі. Вони працюють з стоматологічною медсестрою, гігієністом, вчаться працювати в команді під наглядом лікарів та викладачів.

Прогресивна стоматологічна практика (Advanced Care Dentistry) Цей модуль складається з таких елементів: • Діагностика Прогресивна стоматологічна практика (Advanced Care Dentistry) Цей модуль складається з таких елементів: • Діагностика захворювань ротової порожнини • Щелепно-лицева хірургія • Відновна стоматологія • Ортодонтія • Невідкладна стоматологічна допомога • Потенційоване знечулення • Ортодонтія

Первинна стоматологія Цей модуль має на меті вдосконалити навики студента та розширити досвід в Первинна стоматологія Цей модуль має на меті вдосконалити навики студента та розширити досвід в різних клінічних випадках. Складається з 5 елементів: • Відновна стоматологія • Хірургічна стоматологія • Стоматологія дитячого віку • Профілактика, просвітницька діяльність В основному навчання здійснюється протягом клінічного прийому, де він здійснює огляд пацієнта, складає план лікування та проводить його.

Практична частина? Academic Dental Clinic “Barts Health Academic Dental Clinic The Trust works closely Практична частина? Academic Dental Clinic “Barts Health Academic Dental Clinic The Trust works closely with academics from The London School of Medicine and Dentistry as a teaching hospital, and has an international reputation for excellence in both research and training. ” Академічна Стоматологічна клініка співпрацює з університетом як клініка для навчання. Та має міжнародну репутацію у проведені наукових досліджень та навчання. “The clinics allow our students to train in a primary care setting while providing the local community with a high quality NHS dental service. Patients are treated under the close supervision of senior academic and NHS staff. Treatments are free. If you are interested in booking an appointment, please call the clinic directly (details can be found in our contact us section)” Кліка дозволяє студентам тренуватись у наданні первинної допомоги одночасно забезпечуючи громаду стоматологічними послугами високого рівня. Пацієнти лікуються під прицільним наглядом викладачів та лікарів NHS. Лікування безкоштовне. Для запису на прийом слід телефонувати в клініку.

Викладацький контроль Під час пар викладачі допомагають студентам під час приому пацієнтів ФОТО Викладацький контроль Під час пар викладачі допомагають студентам під час приому пацієнтів ФОТО

Протягом практики в клініці студенти розділені по парах та навчаються працювати в 4 руки Протягом практики в клініці студенти розділені по парах та навчаються працювати в 4 руки з командою медсестер, що навчаються (на стоматологічну медсестру).

Технічні вміння відпрацьовуються в лабораторії з зубними техніками. Технічні вміння відпрацьовуються в лабораторії з зубними техніками.

Можливості після закінчення 5 років навчання • Після отримання BDS (Bachelor of Dental Surgery) Можливості після закінчення 5 років навчання • Після отримання BDS (Bachelor of Dental Surgery) студент може йти на загальне професійне тренування (General Professional Training) на рік, де студент працює лікарем-стоматологом, отримує зарплату але закріплений за керівником та формує портфоліо пацієнтів за рік. Загальне професійне тренування не є обов'язковим. • Більшість випускників або влаштовуються працювати стоматологом загальної практики ( Dental General Practice) або обирають курс спеціалізації на їх вибір, всього є 15 напрямків. • Ще є можливість продовжувати в академічній стоматології, здійснюючи наукову роботу (Ph. D, MPhil). Інформація з сайту Ради Стоматологічних Шкіл Великобританії http: //www. dentalschoolscouncil. ac. uk/

Післядипломна освіта. Вузька спеціалізація Післядипломна освіта. Вузька спеціалізація

Неперервна післядипломна освіта Обов'язкова Вимоги: 250 годин протягом 5 років. 75 годин з обов'язкових Неперервна післядипломна освіта Обов'язкова Вимоги: 250 годин протягом 5 років. 75 годин з обов'язкових предметів(наприклад, рентгенологія, контроль інфекцій. ) Обов'язкові предмети можуть включати курси, інтерактивне дистанційне навчання, майстер-класи. 175 годин вивчення стоматології будь-якого напрямку. Стоматологи повинні зберігати документи проходження курсів. Акредитацію проводить загальна стоматологічна рада (General Dental Council).

Треба вивчати досвід розвинутих країн та їхні системи освіти. Перейняти необхідне та створити свою Треба вивчати досвід розвинутих країн та їхні системи освіти. Перейняти необхідне та створити свою унікальну найкращу в світі освітню систему. Спільними зусиллями ми досягнемо цієї мети. Дякуємо за увагу!