Скачать презентацию Statistično raziskovanje INOVACIJSKA DEJAVNOST V PREDELOVALNIH IN IZBRANIH Скачать презентацию Statistično raziskovanje INOVACIJSKA DEJAVNOST V PREDELOVALNIH IN IZBRANIH

cf2557840eb0304e415fcd92ca986741.ppt

  • Количество слайдов: 8

Statistično raziskovanje INOVACIJSKA DEJAVNOST V PREDELOVALNIH IN IZBRANIH STORITVENIH DEJAVNOSTIH Darja VIDMAR Statistični sosvet Statistično raziskovanje INOVACIJSKA DEJAVNOST V PREDELOVALNIH IN IZBRANIH STORITVENIH DEJAVNOSTIH Darja VIDMAR Statistični sosvet za statistiko razvojno-raziskovalne dejavnosti in tehnologije Ljubljana, december 2010

Statistično raziskovanje INOVACIJSKA DEJAVNOST v predelovalnih in izbranih storitvenih dejavnostih (INOV P-S) ang. Community Statistično raziskovanje INOVACIJSKA DEJAVNOST v predelovalnih in izbranih storitvenih dejavnostih (INOV P-S) ang. Community Innovation Survey (CIS) v letih 2008, 2009 in 2010 • V letu 2008 zaključek pete harmonizirane raziskave CIS 2006 (raziskava še zadnjič izvedena po metodologiji Oslo iz leta 1997, usklajena z EU Uredbo o statistiki inovacij ter navodili in priporočili EUROSTAT-a) V letu 2008 in 2009 priprava in izvedba šeste harmonizirane raziskave CIS 2008 (raziskava prvič izvedena po novi metodologiji Oslo iz leta 2005 – nova definicija inovacijsko aktivnih podjetij), usklajena z EU Uredbo o statistiki inovacij ter navodili in priporočili EUROSTAT-a • – – • • • Obdobje opazovanje 2006 -2008, referenčno leto 2008 Zajem podjetij, ki imajo 10 in več zaposlenih ter se po SKD Rev. 2 uvrščajo v naslednja področja Rudarstvo (05 -09) Predelovalne dejavnosti (10 -33) Oskrba z električno energijo, plinom in paro (35) Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (36 -39) Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili (46) Promet in skladiščenje (49 -53) REDNE NALOGE • • • Založništvo (58) Telekomunikacijske dejavnosti (61) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (62) Druge informacijske dejavnosti (63) Finančne in zavarovalniške dejavnosti (64 -66) Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (71) RAZVOJNE NALOGE 2

– • Nova definicija inovacijsko aktivnih podjetij: Inovacijsko aktivna podjetja so tista podjetja, ki – • Nova definicija inovacijsko aktivnih podjetij: Inovacijsko aktivna podjetja so tista podjetja, ki so uvedla tehnološke inovacije (uvedla nov ali bistveno izboljšan proizvod (izdelek ali storitev) in/ali proizvodni postopek in/ali so tako inovacijsko dejavnost začela, vendar jo niso dokončala ali so jo opustila) in/ali netehnološke inovacije (inovacije na področju organizacije in/ali inovacije na področju trženja) V letu 2010 priprave na sedmo harmonizirano raziskavo CIS 2010, ki se bo izvajala v prihodnjem letu – – – potekala po metodologiji Oslo 2005 EUROSTAT pozval države, da upoštevajo harmoniziran vprašalnik v najvišji možni meri, prav tako metodološka navodila →za boljšo primerljivost podatkov med državami vprašalnik CIS 2010 glede na predhodni vprašalnik (CIS 2008) v določenih vprašanjih spremenjen oz. dopolnjen 2. 2 Who developed these product innovations? Select the most appropriate option only Mainly your enterprise or enterprise group Mainly your enterprise together with other enterprises or institutions Mainly other enterprises or institutions Tick all that apply Goods Service innovations Your enterprise by itself Your enterprise together with other enterprises or institutions* Your enterprise by adapting or modifying goods or services originally developed by other enterprises or institutions* Other enterprises or institutions* REDNE NALOGE RAZVOJNE NALOGE 3

2. 4 Were any of your product innovations during the three years 2008 to 2. 4 Were any of your product innovations during the three years 2008 to 2010: Yes No A first in [your country] Don’t know A first in A world first 3. 2 Who developed these process innovations? Select the most appropriate option only Mainly your enterprise or enterprise group Mainly your enterprise together with other enterprises or institutions Mainly other enterprises or institutions Tick all that apply Your enterprise by itself Your enterprise together with other enterprises or institutions* Your enterprise by adapting or modifying processes originally developed by other enterprises or institutions* Other enterprises or institutions* REDNE NALOGE RAZVOJNE NALOGE 4

8. Factors hampering product and process innovation activities 8. 1 During the three years 8. Factors hampering product and process innovation activities 8. 1 During the three years 2008 to 2010, how important were the following factors in preventing your enterprise from innovating or in hampering your innovation activities? Degree of importance High Reasons not to innovate Lack of finance from sources outside your enterprise Lack of qualified personnel Lack of information on technology Lack of information on markets Difficulty in finding cooperation partners for innovation Market dominated by established enterprises Uncertain demand for innovative goods or services Market factors Innovation costs too high Knowledge factors Low Lack of funds within your enterprise or group Cost factors Medium Factor not experience d No need due to prior innovations by your enterprise No need because of no demand for innovations REDNE NALOGE RAZVOJNE NALOGE 5

12. 3 Approximately what percent of your enterprise’s employees in 2010 had a university 12. 3 Approximately what percent of your enterprise’s employees in 2010 had a university degree? 0% 1% to 4% 5% to 9% 10% to 24% 25% to 49% 50% to 74% 75% to 100% • • Raziskavi CIS 2010 dodan pilotni modul “Creativity and skills” (države se odločijo ali ga bodo izvedle z vidika uporabnikov, predvsem “policy user-jev je zaželeno, da se podatki zbirajo) Pilotni modul obsega dve vprašanji: 11. 1 During the three years 2008 to 2010, did your enterprise employ individuals in-house with the following skills, or obtain these skills from external sources? Employ Obtained Skills ed infrom not used house external / not sources* relevant Graphic arts / layout / advertising Design of objects or services Multimedia (combining audio, graphics, text, still pictures, animation, video etc) Web design Software development Market research Engineering / applied sciences Mathematics / statistics / database management REDNE NALOGE RAZVOJNE NALOGE 6

11. 2 During the three years 2008 to 2010, did your enterprise use any 11. 2 During the three years 2008 to 2010, did your enterprise use any of the following methods to stimulate new ideas or creativity among your staff? If yes, was the method successful in producing new ideas or increasing creativity? Method used and: Successfu Not Don’t know Method l Successfu if not used l Brainstorming sessions Multidisciplinary or cross-functional work teams Job rotation of staff to different departments or other parts of your enterprise group Financial incentives for employees to develop new ideas Non-financial incentives for employees to develop new ideas, such as free time, public recognition, more interesting work, etc • Predlog za razpravo: Ali bodo podatki Training employees on how to develop new ideas or pridobljeni potrebni tudi z vidika nacionalnih uporabnikov? creativity • • • successful s pilotnim modulom “Creativity and skills” Pobuda Evropske komisije o “Uniji inovacij” je ena od vodilnih pobud v strategiji Evropa 2020 – program raziskav o javnem sektorju in družbenih inovacijah, pregled inovativnosti javnega sektorja Razprave v smeri merjenja inovacij v javnem sektorju aktualne tudi na ravni posamezne države, enotnega pogleda na inovacije v javnem sektorju še ni (ideje pa se pojavljajo, da bi CIS služila kot osnova, katero bi bilo potrebno nadgraditi; nove definicije, zajem ciljne populacije ipd. ) Sinergije med raziskavami RRD za poslovni sektor in CIS preverjanje možnosti o morebitni združitvi teh dveh raziskav REDNE NALOGE RAZVOJNE NALOGE 7

Hvala za pozornost! Hvala za pozornost!