Скачать презентацию STANDARD A D GRADIŠKA Preduzeće STANDARD Скачать презентацию STANDARD A D GRADIŠKA Preduzeće STANDARD

9e1814da0ec33deccd355aa76b75e42e.ppt

  • Количество слайдов: 9

STANDARD A. D. GRADIŠKA STANDARD A. D. GRADIŠKA

 Preduzeće „STANDARD“ a. d. Gradiška je locirano u ulici Partizanska br. 54 u Preduzeće „STANDARD“ a. d. Gradiška je locirano u ulici Partizanska br. 54 u sjevero-zapadnom dijelu Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), na desnoj obali rijeke Save, 50 kilometara sjeverno od Banja Luke. Opštinu Gradiška karekteriše izrazito povoljan geografski položaj s'obzirom da Hrvatska 01. jula 2013. godine postaje punopravna članica Evropske Unije, opština Gradiška će uskoro graničiti i sa EU. U Gradišci se nalazi jedan od najvećih i najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza (fitosanitarni) za putnički i teretni saobraćaj u Republici Srpskoj Preduzeće je osnovano 1960 -te godine, te je 1993 godine izvršena nadogradnja te rekonstrukcija čitavog objekta. “STANDARD” a. d. Gradiška, poslovalo je kao najveće preduzuće u Bosni i Hercegovini koje se bavi preradom plastičnih masa tehnologijom injekcionog brizganja. Preduzeće je zapošljavalo cca 260 radnika. Prozvodni program preduzeća “STANDARD” a. d. Gradiška činila je proizvodnja: elektroinstalacionog materijala, elemenata sanitarne galanterije, plastičnih vodokotlića, auto-elektro oprema za putnička vozila.

Osnovna prodajna tržišta preduzeća Standarda su: Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Jugoslavija i manjim Osnovna prodajna tržišta preduzeća Standarda su: Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Jugoslavija i manjim dijelom Republika Slovenija i Republika Hrvatska. Od 16. 06. 1999. godine Standard je nosilac certifikata sistema kvaliteta, u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, broj 207788, izdatog od strane Lloyd’s Register Quality Assurance. Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj 71 0 St 065125 09 St od 08. 09. 2009. godine otvoren je stečajni postupak nad preduzećem “STANDARD” a. d. Gradiška. Odlukom Skupštine povjerilaca, donesene na izvještajnom ročištu u stečajnom postupku nad “STANDARD» a. d. Gradiška u stečaju, dana 18. 11. 2009. god. , te Odluke Odbora povjerilaca se pristupilo objavljivanju javnih licitacija za prodaju osnovnih sredstava – nekretnine i pokretne stvari i zalihe.

„STANDARD“ a. d. Gradiška u stečaju upisane u Zemljišno - knjižni uložak broj 5 „STANDARD“ a. d. Gradiška u stečaju upisane u Zemljišno - knjižni uložak broj 5 k. o. Gradiška Grad i označene kao: k. č. broj 1180/ 1 „UL: TEKIJA „ fab. krug površine 14. 098 m² , fabrika površine 8. 481 m² k. č. broj 1180/2 „UL: TEKIJA“: dvorište , površine 9 m² k. č. 1180/ 3 „UL: TEKIJA“: dvorište površine 389 m², upravna zgrada površine 391 m²

Infrastruktura građevinskih objekata i zemljišta „STANDARD“ a. d. Gradiška je sljedeća: I. Portirnica, P= Infrastruktura građevinskih objekata i zemljišta „STANDARD“ a. d. Gradiška je sljedeća: I. Portirnica, P= 24 m² B. Upravna zgrada (P+4), P= 1955 m² Pogon montaže sa metalnom radionom i Alatnicom (P), P= 1749. 50 m² Pogon plastike, bakelita i galvanizacije, P= 3008. 30 m² Kotlovnica sa nastrešnicom, zidani dimnjak i prečistač voda, P=598. 06 m² Magacin gotove robe A, P= 410. 80 m² Skladište gotovih proizvoda B, P=1552 m² Skladište gotovih proizvoda C, P=800 m² Trafo stanica, P=62. 35 m² Vanjska infrastruktura UKUPNA POVRŠINA = 10. 160, 01 m² II. Pored navedenih nekretnina na predmetnom zemljištu nalaze se i pomoćni objekti III. Oprema u objektu vatrogasnog spremišta, Oprema u objektu za građevinski material, Oprema u objektu za mlin plastike IV. Građevinsko zemljište upisano u ZK uložak br. 145. ko Gradiška Grad V. Oprema – mašina i dr. VI. Gotova i trgovačka roba VII. Zalihe poluproizvoda i nedovršene proizvodnje VIII. Zalihe osnovnog i pomoćnog materijala A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

Trenutno je završena i dvanaesta javna licitacija za prodaju firme „STANDARD“ a. d. Gradiška Trenutno je završena i dvanaesta javna licitacija za prodaju firme „STANDARD“ a. d. Gradiška u stačaju gdje ukupna vrijednost imovine za prodaju (I+II+IV+V+VI+VIII) iznosi 7. 957. 394, 82 KM. Najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati iznosi 1. 790. 000, 00 KM (EQUIV: € = 915. 212, 46, US = 1. 231. 434, 70 $).

SLIKA 1. BOSNA I HERCEGOVINA SLIKA 2. PODRUČJE OPŠTINE GRADIŠKA SLIKA 1. BOSNA I HERCEGOVINA SLIKA 2. PODRUČJE OPŠTINE GRADIŠKA

SLIKA 3. LOKACIJA PREDUZEĆA „STANDARD“ A. D. GRADIŠKA SLIKA 3. LOKACIJA PREDUZEĆA „STANDARD“ A. D. GRADIŠKA

Kontakti Adresa: Ulica Patrijarha Gavrila Dožića 54 78400 Gradiška Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Kontakti Adresa: Ulica Patrijarha Gavrila Dožića 54 78400 Gradiška Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Telefon: Telefaks: +387 (0)51 813 288 +387 (0)51 813 123 E-mail: [email protected] com Web-site: www. standard-gradiska. org