Скачать презентацию Стално стручно усавршавање и стицање звања према новом Скачать презентацию Стално стручно усавршавање и стицање звања према новом

0db490b55b393678481056ea451cfd29.ppt

  • Количество слайдов: 29

Стално стручно усавршавање и стицање звања према новом Правилнику Стално стручно усавршавање и стицање звања према новом Правилнику

Како је конципирано стално стручно усавршавање у Закону? Како је конципирано стално стручно усавршавање у Закону?

Како је конципирано стално стручно усавршавање у Закону? /2 Како је конципирано стално стручно усавршавање у Закону? /2

Шта је ново у Правилнику? Шта је ново у Правилнику?

План стручног усавршавања установе План стручног усавршавања установе

Приоритетне области Приоритетне области

Стандарди компетенција Стандарди компетенција

Облици стручног усавршавања Облици стручног усавршавања

Услови и поступак за одобравање програма стручног усавршавања Услови и поступак за одобравање програма стручног усавршавања

Какав програм се одобрава? Какав програм се одобрава?

Још понешто о новинама које се односе на програм Још понешто о новинама које се односе на програм

Акредитовани програми ВУ Акредитовани програми ВУ

Одобравање скупова, летњих и зимских школа, струч. истуд. путовања Одобравање скупова, летњих и зимских школа, струч. истуд. путовања

Праћење остваривања стручног усавршавања Праћење остваривања стручног усавршавања

Портфолио – мапа професионалног развоја Портфолио – мапа професионалног развоја

Годишња норма СУ и бодовање облика СУ Годишња норма СУ и бодовање облика СУ

Структура остварених бодова Структура остварених бодова

Квота за стицање звања Квота за стицање звања

Услови за стицање звања Услови за стицање звања

Услови за стицање звања/2 Услови за стицање звања/2

Услови за стицање звања/3 Услови за стицање звања/3

Поступак стицања звања Поступак стицања звања

Поступак стицања звања/2 Поступак стицања звања/2

Поступак стицања звања/3 Поступак стицања звања/3

Поступак стицања звања/4 Поступак стицања звања/4

Рад у звању Рад у звању