Скачать презентацию Същност и структура на Интернет 1 Интернет Скачать презентацию Същност и структура на Интернет 1 Интернет

4935a85d32c22ef76720b0ae7592e08c.ppt

  • Количество слайдов: 13

Същност и структура на Интернет Същност и структура на Интернет

1. Интернет • Световна компютърна мрежа • Обслужва милиони компютри по света • Няма 1. Интернет • Световна компютърна мрежа • Обслужва милиони компютри по света • Няма собственик • Създадена през 1969 година

2. Управляващи организации в Интернет • Интернет общество (The Internet Society- ISOC)- занимава се 2. Управляващи организации в Интернет • Интернет общество (The Internet Society- ISOC)- занимава се с развитие на Мрежата и наблюдава разработката на протоколите за комуникация. • World Wide Web Consortium (W 3 C)занимава се с разработка на стандарти за World Wide Web- найизползваната услуга в Интернет.

3. Йерархия в глобалната мрежа • Интернет е изградена от мрежи с различни нива. 3. Йерархия в глобалната мрежа • Интернет е изградена от мрежи с различни нива. • Tier 1 - първо най-високо ниво, състояща се от девет свързани по-между си мрежи. Собствениците им са предимно американски компании, изиграли важна роля в изграждането на континенталните и междуконтиненталните оптични мрежи. • Tier 2 - са също големи мрежи свързани с някои мрежи от ниво Tier 1. • Интернет доставчик (Internet Service Provider ISP)те се свързват към една от двете мрежи.

4. TCP/IP протокол • Представляват правила за свързване на различни мрежови технологии и поддържане 4. TCP/IP протокол • Представляват правила за свързване на различни мрежови технологии и поддържане на стабилна комуникация между тях. • TCP (Transfer Control Protocol)управлява обмена на информация. • IP (Internet Protocol)- осигурява връзките в мрежата.

5. IP адрес • Уникален идентификационен номер на всяко устройство в компютърната мрежа. • 5. IP адрес • Уникален идентификационен номер на всяко устройство в компютърната мрежа. • Има два стандарта IPv 4 и IPv 6. • IPv 4: o Състои се от четири числа , всяка от които е в диапазона от 0 до 255, разделени с точки; o Всяко число е в двоична бройна система и за него е заделено един байт памет, т. е. 8 бита. За това тези числа се наричат октети (число, съдържащо осем цифри). o Пример: 128. 165. 6. 123 o Възможните уникални стойности са 4 294 967 296. • IPv 6: o Състои се от осем числа, всяка от които е в диапазона от 0 до 65535, разделени с двоеточие (нулите се пропускат); o Всяко число е в шестнайсетична бройна система и за него е заделено два байта памет, т. е. 16 бита. o Пример: fe 80: 0: 2 aa: ff: fe 9 a: 4 ca 2 o Възможните уникални стойности са 340 282 366 920 938 463 374 607 431 768 211 456.

6. DNS • DNS (Domain Name System)- имена на домейни, които позволяват вместо IP 6. DNS • DNS (Domain Name System)- имена на домейни, които позволяват вместо IP адресите са се използват буквеноцифрови имена. • DNS (Domain Name Server)компютърните системи, в които се инсталират системата за имена на домейни се наричат сървъри за имена на домейни. • Пример: IP адреса на www. mail. bg е 193. 201. 172. 98

7. Йерархия в DNS • Състои се от последователност от имена, отделени с точка. 7. Йерархия в DNS • Състои се от последователност от имена, отделени с точка. • Top Level Domain (TLD)- най-високо ниво, намира се в най-дясната част и представлява име на област- com, edu, gov, mil, org, ru, bg, fr и т. н. • Second-level Domains- поддомейни.

8. URL адрес • Uniform Resource Locator (URL)- адрес, който дава възможност да идентифицира 8. URL адрес • Uniform Resource Locator (URL)- адрес, който дава възможност да идентифицира уникално всеки ресурс в Интернет. • Адреса определя от дясно на ляво организацията, подразделението, име на компютър или устройство. • Пример: www. noi. bg – може да се разтълкува като име на компютър (www), отговарящ на услугата (noi) с дейност в България.

9. Зареждане на уеб сайт • Въвеждане на адрес в адресното поле на браузъра; 9. Зареждане на уеб сайт • Въвеждане на адрес в адресното поле на браузъра; • Свързване с DNS сървър; • Получаване IP адрес (ако знаете IP адреса на даден сайт, бихте могли да го въведете директно в адресната лента); • Свързване със съответния сайт с помощта на маршрутизатори (routers).

Практическа задача 1 • Заредете уеб страницата www. bgwhois. com • Използвайте услугата whois Практическа задача 1 • Заредете уеб страницата www. bgwhois. com • Използвайте услугата whois и попълнете таблицата: Уеб адрес www. it-kids. eu www. abv. bg www. yahoo. com www. google. com www. youtube. com IP Местоположение

Практическа задача 2 • Попълнете таблицата: IP 63. 135. 80. 46 194. 145. 63. Практическа задача 2 • Попълнете таблицата: IP 63. 135. 80. 46 194. 145. 63. 12 65. 55. 12. 249 87. 212. 59. 5 193. 84. 86. 4 Уеб адрес

Практическа задача 3 • Заредете уеб страницата www. speedtest. net • Тествайте скоростта на Практическа задача 3 • Заредете уеб страницата www. speedtest. net • Тествайте скоростта на Интернет връзката, който ползвате в момента към сървър в София и Лондон. Град София Лондон Upload Download