Скачать презентацию СРПСКА БАНКА а д www srpskabanka rs banka srpskabanka Скачать презентацию СРПСКА БАНКА а д www srpskabanka rs banka srpskabanka

d972a04390ea0b70e153b8e2ade8956e.ppt

  • Количество слайдов: 41

СРПСКА БАНКА а. д. www. srpskabanka. rs banka@srpskabanka. rs СРПСКА БАНКА а. д. www. srpskabanka. rs [email protected] rs

С а д р ж а ј • • • Историјат Нормативни оквир Структура С а д р ж а ј • • • Историјат Нормативни оквир Структура Банке Послови са привредом Послови са становништвом

Историјат • 1950. г. - Војни сервис при Народној банци Југославије • 1996. г. Историјат • 1950. г. - Војни сервис при Народној банци Југославије • 1996. г. - Yu Garant банка • 2003. г. - Српска банка а. д.

Нормативни оквир • Закон о банкама • Закони и подзаконски акти који регилишу банкарско Нормативни оквир • Закон о банкама • Закони и подзаконски акти који регилишу банкарско пословање и пословање финансијских институција • Статут Српске банке • Процедуре Банке • Пословници о раду органа управљања и одбора у Банци • Интерна акта

Организациона структура Организациона структура

Квалификациона и старосна структура запослених на дан 30. 09. 2011. године Године старости До Квалификациона и старосна структура запослених на дан 30. 09. 2011. године Године старости До 30 година 31 – 40 година 41 – 50 година 51 – 60 година Преко 60 година УКУПНО I - НК 0 0 3 5 0 8 II - ПК 0 0 1 2 0 3 III – КВ, ССС 0 1 4 6 0 11 IV - ССС 9 25 36 74 5 149 V - ВКВ 0 1 1 3 VI - ВШС 5 11 9 19 2 46 VII 1 - ВСC 28 41 32 49 2 152 VII 2 -магистар, специјалиста 0 7 1 1 0 9 VIII - доктор наука 0 0 1 УКУПНО 42 86 87 157 10 382 Степен стручне спреме

ПОСЛОВИ СА ПРИВРЕДОМ ПОСЛОВИ СА ПРИВРЕДОМ

Платни промет у земљи Производи и услуге • Отварање текућих рачуна у динарима и Платни промет у земљи Производи и услуге • Отварање текућих рачуна у динарима и девизама правним лицима (резидентима и нерезидентима) и предузетницима • Динарски платни промет - Готовинске уплате и исплате - Безготовинска (вирманска) плаћања и уплате - Овера и наплата овлашћења директних задужења (Direct Debit), меница и других инструмената обезбеђења - Реализација налога за наплату - Подношење обрачунских налога (цесије, компензације и сл. ) - Могућност плаћања са валутом унапред - Већи обрт новца због брзог извршења налога - Конкурентне тарифе - E-banking

Платни промет са иностранством • Плаћања према иностранству путем дознака (ностро дознаке) • Наплате Платни промет са иностранством • Плаћања према иностранству путем дознака (ностро дознаке) • Наплате из иностранства путем дознака (лоро дознаке) • Трансакције по налогу и у корист нерезидената • Службена путовања у иностранство • Инкасо послови и чекови • Документарни акредитиви - Ностро (увозни) акредитиви - Лоро (извозни) акредитиви

Кореспондентна и контокорентна мрежа • • Банка тренутно има успостављене кореспондентске односе и размењене Кореспондентна и контокорентна мрежа • • Банка тренутно има успостављене кореспондентске односе и размењене SWIFT кључеве са више од три стотине банака на шест континената. Главне контокорентне банке Српске банке а. д. : Austria Volkskreditbank AG, Linz VKBLAT 2 L EUR Australia Commonwealth Bank of Australia, Sydney CTBAAU 2 S AUD Germany Commerzbank AG, Frankfurt am Main COBADEFF EUR, USD Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank), München HYVEDEMM EUR, USD DZ Bank AG, Frankfurt am Main GENODEFF EUR, USD LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt am Main LHBIDEFF EUR, USD UBS AG, Frankfurt am Main UBSWDEFF EUR Switzerland UBS AG, Zürich UBSWCHZH 80 A CHF, USD

Кореспондентна и контокорентна мрежа Italy Intesa Sanpaolo SPA, Milano BCITITMM EUR Sweden Svenska Handelsbanken, Кореспондентна и контокорентна мрежа Italy Intesa Sanpaolo SPA, Milano BCITITMM EUR Sweden Svenska Handelsbanken, Stockholm HANDSESS SEK U. S. A. JPMorgan Chase N. A. , New York CHASUS 33 USD Russia Euroaxis Bank, Moscow EABMRUMM USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK, DKK, JPY Macedonia Sparkasse Bank Makedonija AD, Skopje INSBMK 22 All currencies

Послови са привредом • КРЕДИТИ • • ДИНАРСКИ КРЕДИТИ СА ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ ДЕВИЗНИ КРЕДИТИ Послови са привредом • КРЕДИТИ • • ДИНАРСКИ КРЕДИТИ СА ДЕВИЗНОМ КЛАУЗУЛОМ ДЕВИЗНИ КРЕДИТИ ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ (OVERDRAFT КРЕДИТИ) • ГАРАНЦИЈЕ И ПИСМА О ДОБРИМ НАМЕРАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА • ЕСКОНТ МЕНИЧНИХ ПОТРАЖИВАЊА

Кредити КРЕДИТИ СЕ ОДОБРАВАЈУ КЛИЈЕНТИМА КОЈИ ИМАЈУ ОТВОРЕН РАЧУН И ОБАВЉАЈУ ПЛАТНИ ПРОМЕТ ПРЕКО Кредити КРЕДИТИ СЕ ОДОБРАВАЈУ КЛИЈЕНТИМА КОЈИ ИМАЈУ ОТВОРЕН РАЧУН И ОБАВЉАЈУ ПЛАТНИ ПРОМЕТ ПРЕКО РАЧУНА У СРПСКОЈ БАНЦИ А. Д. БЕОГРАД ПОСТУПАК ОДОБРЕЊА КРЕДИТА ПРАВНИМ ЛИЦИМА • • ПРИЈЕМ КРЕДИТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Служба за односе са правним лицима и кредитну анализу/Служба дугорочних кредитних аранжмана) ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Служба за односе са правним лицима и кредитну анализу/Служба дугорочних кредитних аранжмана) ПРИПРЕМА КРЕДИТНОГ ПРЕДЛОГА (Служба за односе са правним лицима и кредитну анализу/Служба дугорочних кредитних аранжмана) МИШЉЕЊЕ СЕКТОРА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА МИШЉЕЊЕ ПРАВНЕ СЛУЖБЕ (случај хипотеке, ручне залоге) ОДЛУКА КРЕДИТНОГ ОДБОРА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТА И УСПОСТАВЉАЊЕ КОЛАТЕРАЛА (Служба за администрацију и праћење кредита – Back office)

Kредитни услови Врста кредита Износ кредита Рок отплате Са девизном клаузулом у зависности од Kредитни услови Врста кредита Износ кредита Рок отплате Са девизном клаузулом у зависности од кредитне способности 1 -12 месеци Динарски у зависности од кредитне способности 1 -12 месеци Девизни у зависности од кредитне способности 1 -12 месеци Overdraft кредити у зависности од кредитне способности 3 месеца Каматна стопа Накнада ЕКС од 0, 20% - 1, 20% 12, 55% 0, 20% - 1, 20% 22, 17% 0, 90% - 1, 20% 0, 20% - 1, 20% 12, 55% 2, 40% - 2, 80% 0, 50% 0, 90% - 1, 20% Реф. НБС + 2, 0 до 3, 5 п. п. 1, 60% - 2, 20% Реф. НБС + 10 до 12 п. п.

Дозвољено прекорачење по текућем рачуну (overdraft кредити) По пријему кредитног захтева, аутоматски се врши Дозвољено прекорачење по текућем рачуну (overdraft кредити) По пријему кредитног захтева, аутоматски се врши оцена бонитета и одобравање позајмице. • ИЗНОС: • 15% oд просечног месечног платног промета преко рачуна Банке у последња три месеца (умањено за износ пуштених средстава кредита преко Српске банке) • Maксимални износ прекорачења 8. 000 динара • ОПИС ПРОИЗВОДА: • За превазилажење тренутне неликвидности, за плаћање ПДВ-a • Kaмата се обрачунава само на искоришћени износ • Прекорачење се одобрава на период oд 3 месеца, са могућношћу продужења • НАКНАДА: • Накнада 0, 50% oд одобреног износа • KОЛАТЕРАЛ: • Бланко сопствене менице и уговорна овлашћења

Гаранције Банка клијентима издаје следеће врсте гаранција: • Плативе гаранције • Чинидбене гаранције, које Гаранције Банка клијентима издаје следеће врсте гаранција: • Плативе гаранције • Чинидбене гаранције, које могу бити за: • озбиљност понуде (тендерске - лицитационе) • повраћај аванса • добро извршење посла • отклањање недостатака у гарантном року Уз захтев за издавање гаранције oбавезно је приложити и документацију која потврђује оправданост захтева.

Гаранције у пословању са иностранством • Ностро девизне гаранције • Лоро девизне гаранције • Гаранције у пословању са иностранством • Ностро девизне гаранције • Лоро девизне гаранције • Пружање услуга консалтинга клијентима при реализацији спољнотрговинских послова и обављања динарског платног промета

Есконт меница • БАНКА ВРШИ ЕСКОНТ МЕНИЦА OД ПРЕДУЗЕЋА КЛИЈЕНАТА БАНКЕ, ПО КОЈИМА СУ Есконт меница • БАНКА ВРШИ ЕСКОНТ МЕНИЦА OД ПРЕДУЗЕЋА КЛИЈЕНАТА БАНКЕ, ПО КОЈИМА СУ ТРАСАНТИ ПРЕДУЗЕЋА СА КОЈИМА БАНКА ИМА ЗАКЉУЧЕН СПОРАЗУМ О ЕСКОНТУ МЕНИЦА • РОК ОТПЛАТЕ ДО 6 МЕСЕЦИ, СА МОГУЋНОШЋУ ПРОДУЖЕЊА • КАМАТА 1, 80% - 2, 00% МЕСЕЧНО

Преглед стања кредита Врсте кредита Раст 30. 9. 11 / 31. 12. 08. (у Преглед стања кредита Врсте кредита Раст 30. 9. 11 / 31. 12. 08. (у %) 31. 12. 08 30. 6. 09 31. 12. 09 30. 6. 10 31. 12. 10 30. 9. 11 Динарски са дев. клаузулом Динарски Девизни 769. 043. 581 2. 166. 713. 063 51. 942. 335 1. 184. 930. 230 1. 809. 596. 111 26. 140. 256 1. 418. 050. 228 3. 430. 180. 154 24. 283. 834 2. 011. 842. 114 4. 285. 159. 534 77. 234. 096 2. 217. 132. 816 5. 378. 239. 932 78. 068. 668 2. 501. 779. 601 6. 007. 958. 351 131. 525. 160 225% 177% 153% 2. 987. 698. 979 3. 020. 666. 597 4. 872. 514. 215 6. 374. 235. 744 7. 673. 441. 415 8. 641. 263. 111 189%

Подаци о обиму платног промета 2007 2008 2009 2010 до 30. 09. 2011 у Подаци о обиму платног промета 2007 2008 2009 2010 до 30. 09. 2011 у РСД Динарски платни промет Укупно 170. 330. 309. 801, 87 170. 882. 051. 979, 34 195. 174. 907. 319, 84 217. 605. 700. 316, 33 176. 048. 284. 066, 98 у ЕУР Платни промет са иностранством Наплате 58. 072. 596, 72 163. 574. 759, 26 168. 294. 428, 79 143. 404. 836, 89 102. 020. 586, 44 Плаћања 65. 659. 453, 22 138. 957. 222, 43 136. 191. 517. 69 91. 628. 006, 96 95. 605. 169, 15 Укупно 123. 732. 049, 94 302. 531. 981, 69 304. 485. 946, 48 235. 032. 843, 85 197. 625. 755, 59

Преглед платног промета Преглед платног промета

АКЦИЈЕ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПОРТФЕЉУ БАНКЕ НА ДАН 30. 09. 2011. год. р. АКЦИЈЕ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПОРТФЕЉУ БАНКЕ НА ДАН 30. 09. 2011. год. р. бр. правно лице број акција тржишна вредност портфеља финансијски сектор 1 Привредна банка ад, Београд 3656 1. 389. 280, 00 2 Јубмес банка ад, Београд 382 5. 212. 390, 00 3 Комерцијална банка ад 1900 3. 705. 000, 00 4 АИК банка ад, Ниш 1861 3. 573. 120, 00 5 Металс банка ад, Нови Сад 147 311. 934, 00 6 Дунав осигурање ад, Београд 500 462. 000, 00 ф и н а н с и ј с к и с е к т о р: 14. 653. 724, 00 нефинансијски сектор 7 Сојапротеин ад, Бечеј 2749 1. 597. 169, 00 8 Металац ад, Горњи Милановац 1000 1. 850. 000, 00 9 Тигар ад, Пирот 2000 1. 226. 000, 00 10 Телефонија ад, Београд 130 95. 290, 00 11 Енергопројектхолдинг ад, Бгд 1081 496. 179, 00 н е ф и н а н с и ј с к и с е к т о р: 5. 264. 638, 00 УКУПНО: 19. 918. 362, 00

Актива банке Актива банке

Капитал банке Капитал банке

Валутна структура активе Валутна структура активе

Валутна структура пасиве Валутна структура пасиве

Рочна структура активе Рочна структура активе

Рочна структура пасиве Рочна структура пасиве

Структура пласмана Структура пласмана

Структура депозита Структура депозита

Класификована актива, обрачуната резерва и МРС 39 § Процена и класификовање сваког појединачног пласмана Класификована актива, обрачуната резерва и МРС 39 § Процена и класификовање сваког појединачног пласмана банке приликом одобрења §Тромесечно обрачунавање посебне резерве и утицај на капитал банке

Структура портфолиа банке n Портфолио по врстама клијената Квалитет портфолиа по категоријама класификације А, Структура портфолиа банке n Портфолио по врстама клијената Квалитет портфолиа по категоријама класификације А, Б, В, Г и Д n

Показатељи пословања Ред. број Показатељ пословања Лимити у односу на капитал 31. 12. 08. Показатељи пословања Ред. број Показатељ пословања Лимити у односу на капитал 31. 12. 08. 30. 09. 31. 12. 2010 30. 9. 2011 10 мил. евра 31. 207. 898 29. 925. 490 22. 625. 268 30. 450. 297 мин. 12% 42, 67% 38, 29% 21, 01% 21, 76% макс. 400% 35, 04 42, 27 217, 80 124, 97 32, 13 39, 79 217, 61 124, 82 1. Капитал 3. Показатељ адекватности капитала 4. Укупна изложеност банкe 4. 1 Велика изложеност банке према лицу или групи повезаних лица 4. 2 Изложеност према лицима повезаним лицима са банком макс. 20% 2, 91 2, 48 0, 19 0, 15 5. Улагања банке макс. 60% 32, 61 31, 82 31, 53 69, 30 0, 49 0, 47 0, 58 0, 45 5, 22 0, 23 0, 02 26, 87 26, 13 30, 72 68, 83 мин. 1, 00 2, 63 2, 59 2, 39 2, 19 макс. 20% /макс. 10% 12, 98 6, 59 6, 36 19, 74 5. 1. Улагања банке у финансијски сектор 5. 2. Улагања банке у нефинансијски сектор 5. 3. Улагања банке у основна средства 6. Показатељ ликвидности у последњем месецу извештајног периода 7. Показатељ девизног ризика макс. 10%

Послови са становништвом Послови са становништвом

Понуда производа/услуга за становништво 1. Динарски текући рачуни: • текући динарски рачуни са чековима Понуда производа/услуга за становништво 1. Динарски текући рачуни: • текући динарски рачуни са чековима по основу уплата зарада и пензија • текући динарски рачуни без чекова за домаћа и страна физичка лица 2. Девизни текући рачуни • текући девизни рачуни за домаћа и страна физичка лица 3. Динарска и девизна штедња • динарска и девизна штедња по виђењу за домаћа и страна физичка лица • динарска и девизна орочена штедња са могућношћу сукцесивних уплата за домаћа и страна физичка лица • ђачка штедња

Понуда производа/услуга 4. Наменски динарски рачуни • за куповину и продају акција • за Понуда производа/услуга 4. Наменски динарски рачуни • за куповину и продају акција • за пољопривреднике 5. Наменски девизни депозити • за VISA Classic картицу • за VISA Gold картицу • за кредитну картицу • за кредит

Понуда производа/услуга 6. Кредитни производи • Готовински кредити (динарски са или без валутне клаузуле) Понуда производа/услуга 6. Кредитни производи • Готовински кредити (динарски са или без валутне клаузуле) • Потрошачки кредити (динарски са или без валутне клаузуле) • Кредити 100% покривени депозитом • Кредити за рефинансирање • Кредитне картице • Дозвољено прекорачење по текућем рачуну 7. Платне картице • Dina. Card дебитна платна картица • Dina. Card кредитна картица • Dina. Card картице за запослене у Министарству одбране • Visa Electron, Classic и Gold дебитна платна картица • Visa Classic кредитна платна картица • Visa Business дебитна платна картица

Понуда производа/услуга 8. Уплате, исплате и безготовинска плаћања физичких лица – домаћи и међународни Понуда производа/услуга 8. Уплате, исплате и безготовинска плаћања физичких лица – домаћи и међународни платни промет 9. Мењачки послови 10. Услуге брзог трансфера новца кроз мрежу Western Union 11. Послови издавања сефова 12. Е-banking, SMS-banking, трајни налози

Мрежа пословних јединица Банке Банка послове са клијентима oбавља: - у својим експозитурама у Мрежа пословних јединица Банке Банка послове са клијентима oбавља: - у својим експозитурама у Београду - и у још десет градова Србије

Мрежа банкомата Банке У својој мрежи Банка има 23 банкоматa: Београд: - Савска (два Мрежа банкомата Банке У својој мрежи Банка има 23 банкоматa: Београд: - Савска (два банкомата) - Скадарска - Кнез Михајлова - Ресавска - Пожешка - Шумадијски трг Нови Београд: - Блок 38 - Блок 61 Земун: - Алексиначких рудара - КБЦ Земун Краљево: - Трг српских ратника (два банкомата) - ЗЦ Студеница Лазаревац Ваљево Шабац Чачак Крушевац Крагујевац Свијајнац Трстеник Бор

Телекомуникациона инфраструктура Повезаност система са окружењем SWIFT Western Union Експозитуре Сателитски линк према Visa. Телекомуникациона инфраструктура Повезаност система са окружењем SWIFT Western Union Експозитуре Сателитски линк према Visa. Преко frame-relay су реализоване везе са: • НБС • Београдском берзом • Удружењем банака • ЦРХо. В • Експозитуре ЦРХо. В ИНТЕРНЕТ ИБИС Српска бaнка Rojters VISA НБС Удружење банака Београдскa берзa Wireless линк према Infosky -у од 5 Мб/с за потребе интернета, кредитног бироа и поједих сервиса као што је СМС. Све експозитуре су повезане са централном локацијом преко Frame-relay, осим експозитуре у Скадарској улици у Београду која је повезана оптиком 10 Мб/с. Све експозитуре имају и бекап линкове реализоване преко ИСДН прикључака.