Скачать презентацию СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ Скачать презентацию СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

8cab016cb9e65507200dcbec5f7cf2d9.ppt

  • Количество слайдов: 19

СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ” ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ СУМІСНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПІЛЬНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА “ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ” ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ СУМІСНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ВАРНЕНСЬКИМ ВІЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ЧЕРНОРИЗЕЦЯ ХРАБРА

З 2011/2012 навчального року починає діяти подвійна магістерська програма, результатом якої стане отримання 2 З 2011/2012 навчального року починає діяти подвійна магістерська програма, результатом якої стане отримання 2 -х дипломів Керівником проекту від КУП НАНУ є ректор, професор Ю. Л. Бошицький Координатором проекту від КУП НАНУ є зав. відділення міжнародного права М. О. Дей

Спеціальність «Право Європейського Союзу» орієнтована на осіб, які хочуть опанувати нові вимоги та знання Спеціальність «Право Європейського Союзу» орієнтована на осіб, які хочуть опанувати нові вимоги та знання для задоволення сучасних потреб висококваліфікованими юристами, спеціалістами, представниками організацій та всіх інших осіб, які мають необхідність глибоко вивчати галузь права ЄС. МЕТА: підготовка високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників, котрі досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.

МОЖЛИВОСТІ: 1)отримання двох дипломів: - КУП НАНУ за напрямом 0302 «Міжнародні відносини» , спеціальності МОЖЛИВОСТІ: 1)отримання двох дипломів: - КУП НАНУ за напрямом 0302 «Міжнародні відносини» , спеціальності 8. 03020201 «Міжнародне право» (Україна), кваліфікація – «Юрист-міжнародник» , «Перекладач» ; - Диплом Магістра права Varna Free University (Болгарія). 2) Отримання двох Дипломів дає змогу працевлаштуватися в Україні, Болгарії, ЄС та більшості країнах світу. 3) Брати участь у проектах за програмами: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG, FP 6, FP 7 та інші.

Студент КУП НАНУ, котрий має бажання взяти участь у програмі подвійного дипломування повинен відповідати Студент КУП НАНУ, котрий має бажання взяти участь у програмі подвійного дипломування повинен відповідати наступним критеріям: • Закінчити навчання першого рівня (бакалаврату) із отриманням 240 кредитів ECTS; • Володіти російською та • англійською мовою • на рівні не нижче середнього

Кроки, які необхідно зробити для того, щоб стати студентом європейського ВНЗ: • • заповнити Кроки, які необхідно зробити для того, щоб стати студентом європейського ВНЗ: • • заповнити анкету абітурієнта; пройти кваліфікаційну співбесіду в КУП НАНУ; надати необхідний пакет документів; легалізувати диплом бакалавра, за допомогою печатки „Apostille”; мати медичне свідоцтво, яке видане в термін на один місяць до дати подання документів, а також завірити відповідними органами держави, з якої направляється студент на навчання, та легалізований переклад на російську або англійську мови; укласти договір з Varna Free University; отримати підтвердження про зарахування студентом до Varna Free University.

Співбесіда проводиться для визначення цілеспрямованості, адекватності та мотивацій абітурієнта, щодо навчання за кордоном. Проходить Співбесіда проводиться для визначення цілеспрямованості, адекватності та мотивацій абітурієнта, щодо навчання за кордоном. Проходить українською або російською мовою, у довільній формі з вповноваженим представником від Varna Free University та координатором проекту від КУП НАНУ. В разі успішного проходження співбесіди, та надання всіх необхідних документів укладається Договір Varna Free University, що є гарантією вступу. Кількість студентів, які будуть навчатися за подвійною магістерською програмою – 5 осіб. Після зарахування, у визначений час Абітурієнт отримує від Varna Free University Свідоцтво про зарахування студентом. Згідно чинного законодавства, таке Свідоцтво дає можливість отримати відстрочку від армії на період навчання.

Щоб отримати диплом про закінчення навчання в університеті Varna Free University на напряму «Право» Щоб отримати диплом про закінчення навчання в університеті Varna Free University на напряму «Право» , магістерська програма «Право Європейського Союзу» студент КУП НАНУ повинен відповідати наступним вимогам: • Зарахувати два семестри навчання в університеті Varna Free University на напряму «Право» , магістерська програма «Право Європейського Союзу» ; • Отримати не менше 60 пунктів ECTS за предмети, що вивчались в університеті; • Зарахувати останній семестр навчання на рівні “магістратура” в КУП НАНУ, щоб отримати (під час першого та останнього семестру) за навчання в межах WSG не менше 60 пунктів ECTS.

 • Захистити магістерську роботу, написану під керівництвом промотера, котрим може бути викладач з • Захистити магістерську роботу, написану під керівництвом промотера, котрим може бути викладач з болгарського університету або з КУП НАНУ. • Рецензентом магістерської роботи має бути викладач партнерського університету. • Магістерська робота може бути написана російською або англійською мовою. Захист магістерської роботи може відбуватись в болгарському ВНЗ.

Цикл спеціальних дисциплін, що передбачені програмою, викладається російською або англійською мовою, предмети базового циклу Цикл спеціальних дисциплін, що передбачені програмою, викладається російською або англійською мовою, предмети базового циклу – російською мовою. Завдяки цьому студент отримує знання, а також підвищує свої мовні кваліфікації. Професорсько-викладацький склад, що проводять заняття на спеціальності “Право” становлять викладачі зі званням професора, доктора або кандидата наук, а також досвідчені практики та науковці.

Характеристика випускника • Фахівець, що закінчує навчання за подвійною магістерською програмою отримує широкі знання Характеристика випускника • Фахівець, що закінчує навчання за подвійною магістерською програмою отримує широкі знання з сфери міжнародного права, права Європейського Союзу, а також відповідні професійні вміння, має навички самостійного прийняття рішень, вміє започатковувати нові контакти та співпрацю з контрагентами, партнерами на міжнародній арені. • Додатковою особливістю буде досконале володіння проблематикою в галузі права Європейського Союзу англійською мовою, оскільки спеціалізовані предмети реалізовані саме цією мовою.

Державна атестація • Захист магістерської дипломної роботи в Varna Free University за всіма програмами. Державна атестація • Захист магістерської дипломної роботи в Varna Free University за всіма програмами. • Складання випускних екзаменів в КУП НАНУ, для отримання диплому державного зразку.

Інформація про Varna Free University Університет Varna Free University – приватний університет, створений 1991 Інформація про Varna Free University Університет Varna Free University – приватний університет, створений 1991 році, диплом цього університету є добре відомим та визнаним у ЄС. Varna Free University єдиний болгарський університет, що має спеціальний знак якості та визнання в галузі освіту на території Європейського Союзу – ECTS Label и DS Label. Університет здійснює реалізацію проектів за програмами: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG, FP 6, FP 7 та інші.

Університети Європи з якими співпрацює ВВУ за програмою“Эразмус” • ISELL-LIEGE, BELGIUM • ROYAL ACADEMY Університети Європи з якими співпрацює ВВУ за програмою“Эразмус” • ISELL-LIEGE, BELGIUM • ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS – ANTWERPEN, BELGIUM • UNIVERSITY COLLEGE OF INTERNATIONAL AND PUBLIC RELATIONS, CZECH REPUBLIC • ECOLE DES DIRIGEANTS ET CREATEURS D'ENTREPRISE, FRANCE • INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE GRENOBLE, FRANCE • FACHHOCHSCHULE LAUSITZ, GERMANY • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, ITALY • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, ITALY • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, ITALY • INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT INSTITUTE, LATVIA • KLAIPEDA BUSINESS AND TECHNOLOGY COLLEGE, LITHUANIA • STANISLAW STASTIZ SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION, POLAND • POLISH OPEN UNIVERSITY- WARSAW, POLAND • UNIVERSIDADE PORTUCALENSE – IDH, PORTUGAL • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) TERRASSA, SPAIN

Сертифікованний та зареєстрований За міжнародними стандартами ISO: ü 2001 р. – ISO 9001: 1994 Сертифікованний та зареєстрований За міжнародними стандартами ISO: ü 2001 р. – ISO 9001: 1994 ü 2004 р. – ISO 9001: 2000 ü 2007 р. – ISO 9001: 2000 ü 2010 р. – ISO 9001: 2008 2009 р. – DS Label Європейський сертифікат якості Європейського додатку до диплому Акредитація від національної державної агенції оцінки та акредитації: 2001 р. – Інституційна акредитація 2006 р. – чергова інституційна акредитація із максимальною оцінкою на максимальний строк – 6 років

Парадигма Варненського вільного університету Трансдисциплінар ність в програмах навчання Звязок між Єдність досліджень потребами Парадигма Варненського вільного університету Трансдисциплінар ність в програмах навчання Звязок між Єдність досліджень потребами та навчання бізнесу та ринком праці Європейська модель вищої освіти Нові вміння на нових робочих місцях Інтернаціоналізація Мобілність ECTS кредитів

Форма Термін навчання: 1 рік (два семестри) Форма Вартість навчання: 1900 Євро/семестр Форма н. Форма Термін навчання: 1 рік (два семестри) Форма Вартість навчання: 1900 Євро/семестр Форма н. Початок занять: 03. 10. 2011 р.

Навчальний процес: 1 варіант Два семестри в Болгарії. Навчання здійснюється викладачами Varna Free University Навчальний процес: 1 варіант Два семестри в Болгарії. Навчання здійснюється викладачами Varna Free University та КУП НАНУ Під час зимових канікул студенти складають сесію в КУП НАНУ Перезараховуються дисципліни, які є однаковими в навчальних планах двох університетів Перезараховується захист магістерської роботи 2 варіант Два семестри – перший в Києві, другий в Варні + один літній семестр в Варні (стажування, вивчення болгарської мови, підготовка до дипломування та дипломування). Вартість навчання може бути зменшена В Києві лекції викладають болгарські викладачі, в Варні українські

Співробітництво з ВВУ буду здійснюватися по наступним напрямкам: спільна участь у наукових конференціях, симпозіумах, Співробітництво з ВВУ буду здійснюватися по наступним напрямкам: спільна участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах і т. д. ; v спільні дослідницькі проекти; v спільне видання академічної літератури; v академічний обмін студентами та викладачами; v мовна та наукова практика студентів, аспірантів, викладачів; v навчально-виробнича практика для студентів у ВУЗах партнерах; v участь студентів у олімпіадах; v проведення літніх мовних шкіл; v спільні аспірантські програми. v