Скачать презентацию SPECIJALISTIČKI KURS NITROX BLENDER 1 ULOGA BLENDERA Скачать презентацию SPECIJALISTIČKI KURS NITROX BLENDER 1 ULOGA BLENDERA

f2b02f368b88852fcdeb52d7f4f3b5ca.ppt

  • Количество слайдов: 42

SPECIJALISTIČKI KURS NITROX BLENDER 1 SPECIJALISTIČKI KURS NITROX BLENDER 1

ULOGA BLENDERA Da proveri etikete i sertifikate Da praktikuje sigurno mešanje Da poštuje procedure ULOGA BLENDERA Da proveri etikete i sertifikate Da praktikuje sigurno mešanje Da poštuje procedure mešanja Da precizno analizira kiseonik Da izda bocu i zabeleži podatke NITROX BLENDER 2

VAZDUH GAS KOLIČINA N 2 O 2 - AZOT KISEONIK 78. 084 20. 946 VAZDUH GAS KOLIČINA N 2 O 2 - AZOT KISEONIK 78. 084 20. 946 % % Ar CO 2 Ne He Kr Xe - ARGON UGLJEN DIOKSID NEON HELIJUM KRIPTON KSENON 0. 934 0. 033 18. 18 5. 24 1. 14 0. 09 % % ppm ppm Plus ostali gasovi u malim količinama NITROX BLENDER 3

KISEONIK Dvoatomski (O 2) Opšte prihvaćeno 21% u vazduhu Neophodan za život Bez boje, KISEONIK Dvoatomski (O 2) Opšte prihvaćeno 21% u vazduhu Neophodan za život Bez boje, mirisa i ukusa CNS trovanje kiseonikom NITROX BLENDER 4

AZOT Dvoatomski (N 2) Opšte prihvaćeno 79% u vazduhu Bez boje, mirisa i ukusa AZOT Dvoatomski (N 2) Opšte prihvaćeno 79% u vazduhu Bez boje, mirisa i ukusa Azotna narkoza DCB NITROX BLENDER 5

NITROX VAZDUH OBOGAĆEN KISEONIKOM Mešavina – Azot / Kiseonik Smanjuje: Umor, Površinski interval, Narkozu, NITROX VAZDUH OBOGAĆEN KISEONIKOM Mešavina – Azot / Kiseonik Smanjuje: Umor, Površinski interval, Narkozu, Mogućnost DCB Produžava: Vreme ronjenja (bez dekompresije), Ponovljena ronjenja Dekompresioni gas NITROX BLENDER 6

VRSTE MEŠAVINA PODELA PREMA PROCENTU KISEONIKA Normoksične - 21% Hiperoksične - > 21% Hipoksične VRSTE MEŠAVINA PODELA PREMA PROCENTU KISEONIKA Normoksične - 21% Hiperoksične - > 21% Hipoksične - < 21% Anoksične - 0% NITROX BLENDER 7

OPASNOSTI KISEONIKA NIJE ZAPALJIV ALI !!!!! O 2 je oksidant Podržava i pospešuje sagorevanje OPASNOSTI KISEONIKA NIJE ZAPALJIV ALI !!!!! O 2 je oksidant Podržava i pospešuje sagorevanje U kombinaciji smanjuje tačke paljenja U većini slučajeva burno reaguje u kontaktu sa hidrokarbonima OPASAN !!!!!! NITROX BLENDER 8

VATRENI TROUGAO KISEONIK NITROX BLENDER VAZDUH 9 VATRENI TROUGAO KISEONIK NITROX BLENDER VAZDUH 9

PALJENJE Hidrikarboni Samozapaljivanje (temperatura) Varnica Adiabatska kompresija Sudaranje čestica Sporo, sporije, još sporije NITROX PALJENJE Hidrikarboni Samozapaljivanje (temperatura) Varnica Adiabatska kompresija Sudaranje čestica Sporo, sporije, još sporije NITROX BLENDER 10

KOMPONENTE O 2 SISTEMA Metali / Nemetali Cevi i spojevi Merači Ventili Filteri O-ringovi KOMPONENTE O 2 SISTEMA Metali / Nemetali Cevi i spojevi Merači Ventili Filteri O-ringovi Lubrikanti NITROX BLENDER 11

KOMPRESORI Kompresori sa uljnim podmazivanjem Oil – less Kompresori Oil – free Kompresori NITROX KOMPRESORI Kompresori sa uljnim podmazivanjem Oil – less Kompresori Oil – free Kompresori NITROX BLENDER 12

LOKALNA REGULATIVA Obavezno proveriti kod lokalnih nadležnih institucija postojanje bilo kakvih Zahteva Regulative Restrikcija LOKALNA REGULATIVA Obavezno proveriti kod lokalnih nadležnih institucija postojanje bilo kakvih Zahteva Regulative Restrikcija NITROX BLENDER 13

DENITROGENIZOVANI VAZDUH NITROX BLENDER 14 DENITROGENIZOVANI VAZDUH NITROX BLENDER 14

CONTINIOUS BLENDING NITROX BLENDER 15 CONTINIOUS BLENDING NITROX BLENDER 15

PARCIJALNI PRITISAK NITROX BLENDER 16 PARCIJALNI PRITISAK NITROX BLENDER 16

MOLEKULARNA TEŽINA NITROX BLENDER 17 MOLEKULARNA TEŽINA NITROX BLENDER 17

KOMPJUTERSKI GMS FILTER PACK ANx UNIT COMPRESSOR NITROX BLENDER 18 KOMPJUTERSKI GMS FILTER PACK ANx UNIT COMPRESSOR NITROX BLENDER 18

BOOSTER PUMPA NITROX BLENDER 19 BOOSTER PUMPA NITROX BLENDER 19

TABLICA NITROX BLENDER 20 TABLICA NITROX BLENDER 20

FORMULA (1) DALTONOV ZAKON Pritisak mešavine gasova jednak je zbiru pritisaka svakog pojedinačnog gasa FORMULA (1) DALTONOV ZAKON Pritisak mešavine gasova jednak je zbiru pritisaka svakog pojedinačnog gasa u njoj P TOTAL = P 1 + P 2 + P 3 + ……… NITROX BLENDER 21

PRIMER 1 Koliki su parcijalni pritisci O 2 i N 2 u boci napunjenoj PRIMER 1 Koliki su parcijalni pritisci O 2 i N 2 u boci napunjenoj vazduhom na 200 Bara? 200 Bara x 21% O 2 = 42 Bara/O 2 200 Bara x 79% N 2 = 158 Bara/N 2 NITROX BLENDER 22

FORMULA (2) FORMULA PARCIJALNOG PRITISKA Da bi napunili bocu sa Nitroxom, treba da znamo: FORMULA (2) FORMULA PARCIJALNOG PRITISKA Da bi napunili bocu sa Nitroxom, treba da znamo: 1. Željeni MIX (Mešavinu) x Željeni pritisak = P O 2 2. Željeni pritisak boce NITROX BLENDER 23

PRIMER 2 Koliki parcijalni pritisak O 2 je potreban za punjenje prazne boce da PRIMER 2 Koliki parcijalni pritisak O 2 je potreban za punjenje prazne boce da bi smo dobili Nitrox 36 na 200 Bara? x 200 = 38 Bara 0. 36 - 0. 21 0. 79 NITROX BLENDER 24

FORMULA (3) TABLICA TRAŽIMO IMAMO TM POTREBNO IM PM? x = TP PP IP FORMULA (3) TABLICA TRAŽIMO IMAMO TM POTREBNO IM PM? x = TP PP IP = ÷ TPP - NITROX BLENDER PPP IPP = 25

PRIMER 3 (O 2 + VAZDUH) Bocu sa 79 bara Nitrox-a 36, treba da PRIMER 3 (O 2 + VAZDUH) Bocu sa 79 bara Nitrox-a 36, treba da dopunimo tako da dobijemo Nitrox 32 na 220 Bara UNESITE POZNATE VREDNOSTI I NITROX BLENDER 26

TABLICA TRAŽIMO IMAMO . 32 POTREBNO . 36 . 297 x = 220 141 TABLICA TRAŽIMO IMAMO . 32 POTREBNO . 36 . 297 x = 220 141 79 = ÷ 70. 4 - NITROX BLENDER 41. 96 28. 44 = 27

RAČUNANJE (O 2 + VAZDUH) SADA KADA IMAMO SVE PARAMETRE, VRAĆAMO SE NA FORMULU RAČUNANJE (O 2 + VAZDUH) SADA KADA IMAMO SVE PARAMETRE, VRAĆAMO SE NA FORMULU 2 I IZVODIMO RAČUNICU 1. . 297 -. 21. 79 x 141 Bar = 15. 53 Bara 2. Dodajemo 15. 53 Bara O 2 (79+15. 53=94. 53 Bara) NITROX BLENDER 28

NITROX + VAZDUH Formula parcijalnog pritiska (kompletna) TM - FMT x Pritisak punjenja = NITROX + VAZDUH Formula parcijalnog pritiska (kompletna) TM - FMT x Pritisak punjenja = PFM FM - FMT (razlika) TM FMT FM PFM - NITROX BLENDER Traženi Mix koji koristimo za Topovanje (Vazduh) Mix koji imamo umesto O 2 (Nitrox) Pritisak Mix-a (Nitrox-a) koji treba dodati 29

PRIMER 4 Imamo bocu sa Nitrox-om 28 na 66 Bara, hoćemo da dobijemo Nitrox PRIMER 4 Imamo bocu sa Nitrox-om 28 na 66 Bara, hoćemo da dobijemo Nitrox 36 na 200 Bara, na raspolaganju imamo Nitrox 50 UNESITE U TABELU POZNATE VREDNOSTI I IZRAČUNAJTE NITROX BLENDER 30

TABLICA TRAŽIMO IMAMO . 36 POTREBNO . 28 . 40 x = 200 134 TABLICA TRAŽIMO IMAMO . 36 POTREBNO . 28 . 40 x = 200 134 66 = ÷ 72 - NITROX BLENDER 53. 5 18. 5 = 31

NITROX + VAZDUH TM - FMT x Pritisak punjenja = PFM FM - FMT NITROX + VAZDUH TM - FMT x Pritisak punjenja = PFM FM - FMT TM =. 40 (Iz tablice) FM =. 50 (Nitrox 50) FMT =. 21 (Vazduh) Pritisak punjenja = 134 B . 40 -. 21 x 134 = 87. 8 (Nitrox 50). 50 -. 21 NITROX BLENDER 32

ISPUŠTANJE GASA Formula za ispuštanje pritiska PW x (FW – FTM) PH = FH ISPUŠTANJE GASA Formula za ispuštanje pritiska PW x (FW – FTM) PH = FH - FTM PH PW FW FH FTM - NITROX BLENDER Potreban pritisak (na koji ispuštamo) Traženi pritisak (koji nam treba na kraju) Traženi mix (koji nam treba na kraju) Mix koji imamo Mix sa kojim hoćemo da dopunimo 33

PRIMER Imamo bocu od 200 Bara koja je napunjena Nitroxom 36, na koliko je PRIMER Imamo bocu od 200 Bara koja je napunjena Nitroxom 36, na koliko je Bara trebamo ispustiti, da bi posle dopune vazduhom dobili Nitrox 32 200 x (. 32 -. 21). 36 -. 21 PH= NITROX BLENDER 34 = 146. 65

UPOTREBA ANALIZATORA Merač Protoka Gorivna Ćelija 12. 0 NITROX BLENDER 35 Displej UPOTREBA ANALIZATORA Merač Protoka Gorivna Ćelija 12. 0 NITROX BLENDER 35 Displej

KALIBRACIJA ANALIZATORA 1. Proverite analizator koristeći vazduh ili O 2 2. Brzina protoka mora KALIBRACIJA ANALIZATORA 1. Proverite analizator koristeći vazduh ili O 2 2. Brzina protoka mora biti 2 -3 L/min 3. Pustite da se analizator stabilizuje (oko 1 min) 4. Uporedite očitavanje sa korišćenim gasom NITROX BLENDER 36

ANALIZIRANJE GASA 1. Budite sigurni da je analizator kalibrisan 2. Brzina protoka mora biti ANALIZIRANJE GASA 1. Budite sigurni da je analizator kalibrisan 2. Brzina protoka mora biti 2 -3 L/min 3. Pustite da se analizator stabilizuje (oko 1 min) 4. Unesite očitanu vrednost gasa 5. Nastavite sa sledećom bocom NITROX BLENDER 37

ČUVANJE ANALIZATORA Obavezno pročitajte uputstvo i dokumentaciju Izbegavajte dodirivanje Gorivne ćelije Preporuka je da ČUVANJE ANALIZATORA Obavezno pročitajte uputstvo i dokumentaciju Izbegavajte dodirivanje Gorivne ćelije Preporuka je da se Analizator (Gorivna NITROX BLENDER 38

OBELEŽAVANJE BOCA NITROX BLENDER 39 OBELEŽAVANJE BOCA NITROX BLENDER 39

OBELEŽAVANJE BOCA NITROX BLENDER 40 OBELEŽAVANJE BOCA NITROX BLENDER 40

IZDAVANJE BOCA Serijski broj Datum Pritisak Procenat Kiseonika MOD / PO 2 Ime i IZDAVANJE BOCA Serijski broj Datum Pritisak Procenat Kiseonika MOD / PO 2 Ime i broj sertifikata Potpis NITROX BLENDER 41

HVALA NA PAŽNJI 42 HVALA NA PAŽNJI 42