Скачать презентацию SOCIJALNI RAD U PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA Izborni kolegij Скачать презентацию SOCIJALNI RAD U PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA Izborni kolegij

6c2fbf27fc54e17f3dbfe9873473c7a0.ppt

  • Количество слайдов: 7

SOCIJALNI RAD U PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA Izborni kolegij – Diplomski studij socijalnog rada i SOCIJALNI RAD U PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA Izborni kolegij – Diplomski studij socijalnog rada i socijalne politike Ak. god. 2017/18. Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović Studijski centar socijalnog rada Nazorova 51, soba 21

Termini izvođenja nastave: 1. SUSRET – 30. 10. 2017. od 17: 00 – 20: Termini izvođenja nastave: 1. SUSRET – 30. 10. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 2. SUSRET – 13. 11. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 Czss – uloga socijalnog rada Studentski radovi: 1) Teorija osnaživanja u socijalnom radu 2) Socijalni pristup u području rada s osobama s poteškoćama MZ; 3) Stigma osoba s poteškoćama MZ 3. SUSRET – 20. 11. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 Gost predavač: institucionalna skrb 4. SUSRET – 27. 11. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 Gost predavač: civilni sektor – stanovanje u zajednici 5. SUSRET – 4. 12. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 Gost predavač: civilni sektor – socijalni aktivizam i zagovaranje 6. SUSRET – 11. 12. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 Gost predavač: istraživanje u području MZ 4) Individualni pristup 5) Skrbništvo iz perspektive socijalnog rada 7. SUSRET – 18. 12. 2017. od 17: 00 – 20: 00, soba 55 FILM I DISKUSIJA 8. SUSRET – 15. 1. 2018. TERENSKI POSJET USTANOVAMA ZA ODRASLE OSOBE 9. SUSRET – 22. 01. 2018. - KOLOKVIJ

Obvezna literatura 1. Kletečki Radović, M. (2008). Teorija osnaživanja u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog Obvezna literatura 1. Kletečki Radović, M. (2008). Teorija osnaživanja u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 15 (2), 215 -242. Kletečki Radović, M. i Krušelj-Gača, N. (2015). Uloga domova socijalne skrbi u individualnom planiranju za potrebe osoba s psihičkim teškoćama (str. 209 -246) u Urbanc, K. (ur) Individualno planiranje u socijalnom radu. Zagreb. Biblioteka socijalnog rada. 3. Karačić, Š. i Krušelj-Gača, N. (2015. ) Aspekti skrbništva iz perspektive socijalnog rada (str. 281 -297) u Urbanc, K (ur) Individualno planiranje u socijalnom radu. Zagreb. Biblioteka socijalnog rada 4. Jokić-Begić, N. , Kamenov, Ž. i Lauri Korajlija, A. (2005). Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sadržaja stigme prema psihičkim bolesnicima. Socijalna psihijatrija, 33 (1), 10 -19. 5. Beresford, P. (2005). Social approaches to madness and distress (str. 32 – 70) u Tew, J. Social perspectives in mental health. London: Jessica Kingsley 6. Predavanja.

Dodatna literatura 1. Milas Klarić, I. (2015) Pravni aspekti skrbništva za odrasle osobe - Dodatna literatura 1. Milas Klarić, I. (2015) Pravni aspekti skrbništva za odrasle osobe - uloga centara za socijalnu skrb i mogućnosti individualnog planiranja (str. 249 -267) u Urbacn, K. (ur) Individualno planiranje u socijalnom radu. Zagreb. Biblioteka socijalnog rada. 2. Cree, E. V. i Davis, A. (2007). Mental health social work (str. 60 – 82) u Social work: Voices from the inside. London: Routledge 3. Basset, T. , Campbell, P. i Andersen, J. (2006). Service users/survivor involvement in mental health trening and education: overcoming the barries. Social work education, 25 (4), 393 -402. 4. Zaviršek, D. , Zorn, J. I Videmšek, P. (2002). Inovativne metode v socialnem delu. Opolnomočenje ljudi ki potrebujejo podporo za samostalno življenje. Ljubljana: Študentska založba.

Oblici nastave: ü Predavanja i projektni rad Projektni rad: Analiza odabrane teme ü Rad Oblici nastave: ü Predavanja i projektni rad Projektni rad: Analiza odabrane teme ü Rad u malim grupama ü Power. Point prezentacija (max 15 min) ü Poticajna diskusija – pitanja za diskusiju; kritički osvrt ü Polaganje ispita: Kolokvij (22. 1. 2018. ) ü Pismeni i usmeni ispit ü

Projektni rad Rad u grupama (5 studenata) Analiza odabrane teme (teorija osnaživanja, stigma, socijalni Projektni rad Rad u grupama (5 studenata) Analiza odabrane teme (teorija osnaživanja, stigma, socijalni pristup, skrbništvo, individualni pristup i korisnička perspektiva Izrada Power. Point prezentacije (izlaganje u trajanju od 15 min) Prezentacija treba sadržavati: (1) uvod u temu (davanje konteksta); (2) objašnjenje ključnih koncepata; (3) zaključak Kritički osvrt, pitanja za diskusiju Izvanredni studenti – izrađuju IPP za korisnika s poteškoćama MZ

Izvanredni studenti Trebaju prisustvovati na najmanje četiri nastavna susreta (datum, odnosno nastavni susret bira Izvanredni studenti Trebaju prisustvovati na najmanje četiri nastavna susreta (datum, odnosno nastavni susret bira se ovisno o mogućnostima) Pismeni rad – izraditi individualni plan promjene za korisnika s poteškoćama MZ (u CZSS, ustanovi, udruzi, odnosno ovisno o mjestu na kojem se radi) Izvanredni studentu mogu ispit položiti preko kolokvija.