Скачать презентацию Соціальна типологія особистостості 1 Типології як наукова процедура Скачать презентацию Соціальна типологія особистостості 1 Типології як наукова процедура

Lex_3.ppt

  • Количество слайдов: 25

Соціальна типологія особистостості 1. Типології як наукова процедура 2. Психологічні та соціальнопсихологічні типології 3. Соціальна типологія особистостості 1. Типології як наукова процедура 2. Психологічні та соціальнопсихологічні типології 3. Соціологічні типології особистості.

1. Типології як наукова процедура • Типологія є тою ж самою процедурою, що і 1. Типології як наукова процедура • Типологія є тою ж самою процедурою, що і класифікація, яка встановлює звязки і співвідношення між різними типами об’єктів, предметів і явищ. • Класифікація досліджуємих явищ грає велику роль в науці. Це засіб впорядкування накопичених знань. • Типологія особистості – це намагання науковців впорядкувати типи людей згідно певних спеціально виділених, або сконструйованих ознак.

Класифікація (classis – група, facio – делаю, тобто групування) • Головне завдання соціології – Класифікація (classis – група, facio – делаю, тобто групування) • Головне завдання соціології – типізувати людей як членів суспільства, які мають відмінні риси саме того або іншого суспільства. • Соціологію цікавлять не просто типи людей, а прояв відмінних рис людей в їх соціальній повединці: людські звязки, акти взаємодії, відносини. • Соціологія має свою типологію людей як представників великих груп: класів, етносів, общин. • Соціологія користується також антропологічними, соціально-психологічними і суто психологічними типологіями для кращого розуміння життя суспільства.

Класифікація має цінність тоді, коли ознаки поділу є вагомими і суттєвими • Основами для Класифікація має цінність тоді, коли ознаки поділу є вагомими і суттєвими • Основами для типології можуть бути: • Антропологічні ознаки: пол, раса, вік, тип культури, етнос; • Соціологічні: вищій клас, середній клас, робочий класс, маргінали. • Психологічні, наприклад право- та ліво півкульні (І. Павлов), екстраверти та інтроверти (К. Юнг), сангвіники, меланхоліки, холеріки, флегматики (Гіпократ).

Приклади типології людей у стародавніх вченнях • Перші типології людей спиралися на якості характерів Приклади типології людей у стародавніх вченнях • Перші типології людей спиралися на якості характерів і спостереження за поведінкою, яка приписувалася складовим людського організму: кров, жовч, слиз. • Аюрведе – знання життя – стародавнє індійське вчення про здоров’є на основі 7 типів людей, що склалося на основі співвідношення жовчі, слизу і вітру. • Типології, основані на астрономічному прогнозі. На Сході в залежності від року народження, на Заході – від місяця народження. Гороскопи діють і сьогодні. • В стародавньому Римі діяли за Гіпократовськими типами: холерики, меланхоліки, сангвініки, флегматики. • З початком Нового часу вчені намагаються створити класифікації на основі особистісних рис.

Приклади типології людей у ХІХ ст. • Ф. Ніцше (1844– 1900) розділив усіх людей Приклади типології людей у ХІХ ст. • Ф. Ніцше (1844– 1900) розділив усіх людей на аполонічний і діонісійський типи (боги Аполон і Діоніс). Цією типологією користивалась Р. Бенедікт в антропологічних дослідженнях північно-американських індейців. • У Джеймс (1842– 1910) всіх мислячих людей розділяв на ідеологів і позитивістів. Перші – це люди принципів та ідей. Позитивісти – практично налаштовані люди. • В. Освальд (1853– 1932) - розділяв людей на класиків і романтиків, але це був поділ тількі геніїв.

2. Психологічні та соціальнопсихологічні типології ХХ ст. • Справжні дослідження типології особистостей пов’язані з 2. Психологічні та соціальнопсихологічні типології ХХ ст. • Справжні дослідження типології особистостей пов’язані з розвитком психології та соціальної психології у ХХ ст. • Найбільш відомі спроби типології були зроблені Е. Шпрангером, К. Хорні, К. Юнгом, Е. Фроммом. • Типологія Шелдона-Кречмера спирається на фізіологічні особливості людей і будову тіла.

Едвард Шпрангер (1882 -1963) • Німецький філософ і психолог в книзі “Типи людей” (1922 Едвард Шпрангер (1882 -1963) • Німецький філософ і психолог в книзі “Типи людей” (1922 р. ) розробив типологію, яка описує 6 типів. Їм відповідають види їх активної діяльності. Це: • Теоретичний – прагне до розкриття істини, раціоналізму та має критичний підхід; • Економічний – вигода, практичність; • Естетичний – прагнення гармонії; • Соціальний – любов до людей, самопожертва • Політичний – влада і лідерство; • Релігійний - пошук сенсу життя і єдність світу, віра в Божий задум.

Карен Хорні (1885 -1952) • Німецько-американський психолог і психоаналітик. Вважала, що неврози у людей Карен Хорні (1885 -1952) • Німецько-американський психолог і психоаналітик. Вважала, що неврози у людей викликають культурні умови життя, а не біологічні та фізіологічні причини. • Розглядала три типи особистості в залежності від реакції на конфлікт з іншими: • Той, що рухається до людей (moving toward) • Той, що рухається від людей (moving away) • Той, хто проти людей (moving against)

Карл Юнг (1875 -1961) • Згідно з типологією швейцарського психолога Юнга існують два типи Карл Юнг (1875 -1961) • Згідно з типологією швейцарського психолога Юнга існують два типи людей • Екстраверти – базова орієнтація спрямована назовні, це соціально ангажований і дещо авантюрний тип. • Інтроверти – базова орієнтація внутрішня, спрямована на себе, це застережливий, рефлексивний, з коливаннями тип. • Перед кожною людиною стоїть завдання знайти єдність і згоду із самим собою, інтегрувати протилежності в характері особистості в самость (self).

3. Соціологічні типології особистості • Перша спроба типології особистості в соціології пов’язана з роботою 3. Соціологічні типології особистості • Перша спроба типології особистості в соціології пов’язана з роботою Ф. Знанецького і У. Томаса (Чиказький ун-т). • В книзі “Польский селянин в Європі і Америці (1918) вони досліджували процеси культурної, соціальної та економічної адаптації польских емігрантів в США. • Вони ввели поняття атитюд як розуміння і ставлення людей до нової ситуації. Було виділено 3 типи переселенців: філістайн (від евр. філістімлянє загарбники), богемний (відсутність дисципліни в повединці) , креативний (творчій). • Перша спроба типології не зберегла свого значення.

Психологічний, антропологічний та соціологічний підходи до типології • Протягом ХХ ст. кожна з наук Психологічний, антропологічний та соціологічний підходи до типології • Протягом ХХ ст. кожна з наук виробляє свої критерії щодо типології особистості. • В психологічному підході головними ознаками є особливості характеру, певні риси, які повторюються у різних особистостей. • В антропології розглядається культурна та етнічна близькість, національні характери та модальна особистість, яка зустрічається частіше в культурі. • Соціологічний підхід розглядає загальні характеристики рольової поведінки людей, їх ставлення (атитюд) до мети і засобів діяльності у типових ситуаціях. Використовує статистику.

Типологія як взаємозв’язок культури і взаємодії для формування особистості • Протягом ХХ ст. соціологи Типологія як взаємозв’язок культури і взаємодії для формування особистості • Протягом ХХ ст. соціологи зробили декілька проб для створення типології людей як членів певного суспільства. • Кожна з цих типологій - це відповідь на питання яким чином середовище формує особистість. Які зміни відбуваються в особистості в межах певної культури. • Початок такого напрямку типології пов'язаний з творчістю Дж. Міда і А. Кардінера

Кардінер Абрам (1892— 1981) — американський психоаналітик і соціолог • Кардинер разом з Олпортом Кардінер Абрам (1892— 1981) — американський психоаналітик і соціолог • Кардинер разом з Олпортом і Лiинтоном розробляли теорію базової особистості. • Основной тип особистості - (базова особистість) – це сукупність суттєвих ознак, притаманних певній групі людей. Ця сукупність є результатом виховання і соціалізації, які в свою чергу є продуктом суспільного розвитку. • Кардінер вважає, що група психічних і поведінкових ознак особистості складається з наступних компонентів: комплексу ідей, цінностей, комплексу захисних механізмів, індивідуальної системи безпеки; из сукупності норм, приписів, засвоєних особистістю. Всі вони складають його суперего.

Роберт Мертон (1910 -2003) • Американський соціолог запропонував свою модель типології особистості. • Модель Роберт Мертон (1910 -2003) • Американський соціолог запропонував свою модель типології особистості. • Модель враховує цілі, до яких прагне спільнота і створена нею культура і шляхи досягнення мети.

Типологія відхилинь в повединці Р. Мертона • • . Типологія відхилинь в повединці Р. Мертона • • .

Модель адаптації основана на цілях культури та інституціалізованих засобах • + + конформіст — Модель адаптації основана на цілях культури та інституціалізованих засобах • + + конформіст — лояльный член общества, принимающий одобряемые в нем культурные цели и институциональные средства; Conformity • + інноватор — член общности, достигающий своих целей неинституциональными, в том числе незаконными средствами; Innovation • + ритуаліст — человек, абсолютизирующий средства и игнорирующий цели, ради которых осуществляется деятельность; Ritualism Обрядность • - изольований тип — личность, которая отходит (изолируется) как от культурных целей, так и от институциональных средств Retreatism • ± ± бунтівник — личность, отступившая от целей и средств, принятых в обществе, и противопоставившая им другие ценности и нормы. Восстание Rebellion

Відповідність – це досягнення соціальних цілей соціально прийнятними засобами • Модель Мертона розроблена для Відповідність – це досягнення соціальних цілей соціально прийнятними засобами • Модель Мертона розроблена для США, де американською мрією є досягнення кредитногрошового успіху. І якщо в ХУІ-ХУІІІ ст. засоби збагачення були визначені – праця в ім’я Господа, то починаючи з ХІХ, а особливо у ХХ ст. законі шляхи сильно похитнулись. • Виникла девіантна поведінка при досягненні мети. Крім того була поставлена під сумнів і сама мета. • Модель Мертона дає можливість користування нею при аналізі соціальної ситуації в Україні.

Девід Рісмен (1909 р. ) • Американський соціолог і журналіст, автор книги “Одинока толпа” Девід Рісмен (1909 р. ) • Американський соціолог і журналіст, автор книги “Одинока толпа” • Проаналізував зміни особистості в американському суспільстві. Виділив 3 типи характерів, які відповідають особистісним типам певного суспільного устрою: • Традиційно-орієнтований тип – консервативний, дотримується традицій, сталих зразків поведінки, конформний. Традиційне суспільство • Внутрішньо-орієнтований тип характерний для індустріального суспільства. Особистість стає динамічною, цілеспрямованою, відкритою до нововведень і змін, хоча влада норм і цінностей остається великою • Ззовні-орієнтована особистість. Управляється модою, ЗМІ, авторитарною бюрократією. Людина стає космополітом і споживачем інформації. Стандартизований, він стає об’єктом маніпулювання, апатичний і цинічний.

Еріх Фромм (1900– 1980) • Німецький і американський соціальний психолог, психоаналітик, соціолог. В 1949 Еріх Фромм (1900– 1980) • Німецький і американський соціальний психолог, психоаналітик, соціолог. В 1949 -1969 р. жив у Мексиці і працював у США. • Основні роботи: “Мати і Бути”, “Мистецтво любити”, “Утікання від свободи” • Один з головних авторів дослідження авторитарної особистості - основи нацистської держави.

Типологія Фромма • Особливості взаємодії із світом визначають 2 орієнтації людини: плідна і неплідна. Типологія Фромма • Особливості взаємодії із світом визначають 2 орієнтації людини: плідна і неплідна. Кожна людина вміщує в собі обидві орієнтації, хоча одна з них домінує. • Плідна орієнтація дає можливість людині для особистісного зростання і розвиток можливостей людини. ЇЇ мета – самореалізація своїх здібностей. Плідність розкривається через поняття свободи, незалежності і сприймання себе як творця, творча активність. • При плідному мисленні cуб’єкт не равнодушний до людей, схильний до поваги і пізнання інших, турботи і любові.

Неплідна орієнтація за Фроммом включає 4 варіанти: • “Залежний” Рецептивна орієнтація, коли людина вважає, Неплідна орієнтація за Фроммом включає 4 варіанти: • “Залежний” Рецептивна орієнтація, коли людина вважає, що “джерело всіх благ” знаходиться ззовні і можно набути його задопомогою інших людей. Тому проявляється вірність тим, від кого залежить людина. • “Експлуататор” вважає так само як і залежний, але важає, що все можна забрати силою. • “Стяжатель” – нічого не можна отримати ззовні, треба економити. Трати сприймаються як загроза безпеці. • “Ринковий” тип сприймає себе як товар. Сьогодні зустрічається все частіше.

Існують інші підходи до типології, всі вони базуються на аналізі сучасності західного світу. • Існують інші підходи до типології, всі вони базуються на аналізі сучасності західного світу. • Завдання кожної типології – це пошук відповіді на питання: які зміни відбуваються в людях у зв'язку із змінами в суспільстві? • Сучасні типології, або стратифікації стали більш прагматичними і базуються на двох базових поняттях: ставлення до власності і рівень професійної підготовки. • Людина або володіє засобами виробництва, або ні. Тут важливо враховувати, що володіння буває різним, це може бути маленька майстерня, невеличкий завод, але і великі підприємства з колективною формою власності – Акціонерні товариства, до яких відносяться в тому числі гіганти промислового виробництва. • Рівень професійної підготовки також значно різниться. Крім відомого розрізнення на визу, середню професійну та начальну професійну підготовки, можна також побачити менеджерів вищої ланки: керівників великих підприємств.

Класифікація соціальних класів зайнятих та інші категорії населення згідно М. Кону. • В Україні Класифікація соціальних класів зайнятих та інші категорії населення згідно М. Кону. • В Україні проводились дослідження в межах Київського міжнародного соціологічного інституту (КМІС) американським дослідником М. Коном. Він пропонує наступну типологію, основану на зайнятості населення у виробництві: перші 2 групи – власники, всі інші – наймані працівники. • Роботодавці: власники засобів виробництва, що наймають принаймі 3 працівників, що не належать до їхньої родини. • Самозайняті: власники засобів виробництва, які мають не більше 2 найманих працівників з поза кола родичів, та члени їхніх сімей, що працюють на таких підприємствах. • Менеджери: працівники, котрі спрямовують та контролюють діяльність фірми, організації, значної урядової установи чи її великого підрозділу, а також інші працівники відповідних посадових категорій, які прямо чи опосередковано керують діяльністю більш ніж 50 осіб, серед яких є супервізори. • Супервізори: всі інші працівники, що керують діяльністю принаймі 2 осіб.

Продовження: • Експерти: не керівні працівники, котрі працюють на посадах, що зазвичай вимагають вищої Продовження: • Експерти: не керівні працівники, котрі працюють на посадах, що зазвичай вимагають вищої університетської або технічної освіти. • Працівники не фізичної праці: всі не керівні працівники, чия праця включає суттєву нефізичну складову, але не належні до числа експертів. • Працівники фізичної праці. • Безробітні: ті, хто не є зайнятим оплачуваною працею принаймі 15 годин на тиждень та шукає роботу. • Пенсіонери: люди, які пішли за пенсію за віком або за непрацездатністю. • Домогосподарки: жінки, що не зайняті оплачуваною роботою хоча ю 15 годин на тиждень і вважають себе домогосподарками, еавіть якщо шукають оплачувану роботу.