Скачать презентацию Smart SOA SOA WOA i Cloud Zbieżność Technologii Скачать презентацию Smart SOA SOA WOA i Cloud Zbieżność Technologii

a237650e08cbf5f1db4b19e312fa2c35.ppt

  • Количество слайдов: 18

Smart SOA: SOA, WOA i Cloud: Zbieżność Technologii wiedzie do Sprawności Modelu Biznesowego Bartłomiej Smart SOA: SOA, WOA i Cloud: Zbieżność Technologii wiedzie do Sprawności Modelu Biznesowego Bartłomiej Machnik IBM Polska, Senior Web. Sphere Sales Specialist b. [email protected] ibm. com

Tezy § Bieżące trendy gospodarcze wymagają od przedsiębiorstw większej sprawności i efektywności. § Trendy Tezy § Bieżące trendy gospodarcze wymagają od przedsiębiorstw większej sprawności i efektywności. § Trendy te wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność modernizacji aplikacji oraz wyciśnięcia większej wartości przy użyciu mniejszych zasobów. § SOA/WOA/Cloud przy zastosowaniu lekkich środków umożliwiają aplikacjom zorientowanym usługowo lepiej zaspokajać potrzeby biznesu dzięki bardziej efektywnej integracji funkcjonalności: wytworzonych samodzielnie z pozyskanymi od dostawców zewnętrznych § IBM zapewnia pełne wsparcie narzędziowe do wytwarzania funkcjonalności biznesowych z usług bazujących na SOA/WOA/Cloud. § Postępująca zbieżność tych technologii umożliwia wdrażanie rzeczywistych innowacji w modelu biznesowego działania. 2

Wyłonił się nowy pejzaż dla biznesu Globalne Zmiany Gospodarcze Eksplozja Informacyjna Nowe Modele Biznesowe Wyłonił się nowy pejzaż dla biznesu Globalne Zmiany Gospodarcze Eksplozja Informacyjna Nowe Modele Biznesowe Nowe Oczekiwania Klientów 98% Zmienne Koszty Nośników Energii 1 Prezesów firm planuje zmiany modelu działalności biznesowej 1 – Studium IBM Global CEO 2008 Nowe Rosnące Gospodarki 3 X 1 Zwiększenie się luki pomiędzy zdolnością do przewidzenia zmian a możliwościami do ich zaadoptowania 3

Tradycyjne Aplikacje Nie Wspierają Tych Priorytetów Wytwarzanie Uruchamianie Zbudowane dla realizacji konkretnej potrzeby i Tradycyjne Aplikacje Nie Wspierają Tych Priorytetów Wytwarzanie Uruchamianie Zbudowane dla realizacji konkretnej potrzeby i trudne do zmiany Drogie i złożone Nie wspierają kompletnych, horyzontalnych procesów w ramach całej organizacji Skupione na wnętrzu (zamknięte) Wymagają działu IT do ich uruchomienia Elastyczna Skalowalność Muszą być zwymiarowane do szczytowych obciążeń, działając przez większość czasu niemal w uśpieniu 4

Trzy związane z IT innowacje, które pozwalają aplikacjom bazującym na usługach lepiej sprostać wymaganiom Trzy związane z IT innowacje, które pozwalają aplikacjom bazującym na usługach lepiej sprostać wymaganiom biznesu Web Oriented Architecture (SOA for the Web) Cloud Service Oriented Architecture 5

Jak jest stosowana SOA? Usługi są wystawiane z tradycyjnych pakietów aplikacyjnych § Usługi biznesowe Jak jest stosowana SOA? Usługi są wystawiane z tradycyjnych pakietów aplikacyjnych § Usługi biznesowe § Usługi techniczne § Usługi informacyjne Usługi są składane w aplikacje bazujące na usługach aby wspierać procesy biznesowe Aplikacje bazujące na usługach są szybko i łatwo zmieniane, wspierając zmieniające się potrzeby biznesowe. 6

Jak jest używana WOA? Tradycyjne usługi SOA Można dodawać protokoły stylu WOA do tradycyjnych Jak jest używana WOA? Tradycyjne usługi SOA Można dodawać protokoły stylu WOA do tradycyjnych usług SOA i używać szyny usługowej (ESB) do translacji protokołów. Usługi SOA w stylu WOA Albo można wytwarzać pierwotne usługi WOA od samego początku Pozwala się użytkownikom zewnętrznym zaszywać Twoje usługi WOA w ich własne strony www… …albo używa się ich wewnętrznie pozwalając pracownikom umieszczać je we własnych kontekstach projektowych tworząc mashup’y 7

Jak to wszystko może działać razem? Procesy biznesowe są wspierane przez… aplikacje oparte na Jak to wszystko może działać razem? Procesy biznesowe są wspierane przez… aplikacje oparte na usługach… składające się z tradycyjnych usług SOA… Udzielenie Kredytu Likwidacja Szkody Sprawdzenie Salda wszystkie wspierają… i usługi SOA w stylu WOA… dostępnych za i przed firewallem… z których wszystkie są uruchomione w tradycyjnej lub „cloud’owej” infrastrukturze. 8

 • Aplikacja w Java. Script z obsługą przetwarzania po stronie klienta, tak aby • Aplikacja w Java. Script z obsługą przetwarzania po stronie klienta, tak aby uniknąć odświeżania treści na poziomie strony (WOA) WOA, SOA i Cloud w Działaniu • Działa w przeglądarce korzystając z architektury opartej na REST (WOA) • Napisane w Java. Script używającym Dojo (WOA) • Używa asynchronicznych usług JSON opartych na REST do komunikacji pomiędzy przeglądarką a komponentami • Korzysta z JAX-RS do serwerowymi (WOA) uzyskania dostępu do komponentów serwerowych JEE przez JSON (WOA) • Używa usług do komunikacji pomiędzy przeglądarką a komponentami serwerowymi. • Działa w chmurze IBM (Cloud) Narzędzie Deweloperskie Zarządzanie Zamówieniami • Wygenerowana aplikacja używa usług do interakcji z istniejącymi systemami (SOA) • Używa usług do komunikacji pomiędzy komponentem Web’owym i serwerowym (SOA) IBM Cloud • Działa w chmurze IBM (Cloud) Istniejące Systemy 9

To Ujednolicenie Technologii Pozwala Nam Uprościć Wytwarzanie Rozwiązań i ich Ewolucję • Zarządzanie zadaniami To Ujednolicenie Technologii Pozwala Nam Uprościć Wytwarzanie Rozwiązań i ich Ewolucję • Zarządzanie zadaniami • Wybór sesji konferencyjnych • Zarządzanie projektami • Zarządzanie listą dostępu • Ręczna propagacja i konsolidacja informacji Pakiety biurowe, repozytoria dokumentów, etc. Prosta logika biznesowa, technologia ogólnego przeznaczenia Aplikacje ‘ludzkie’ Źródło frustracji na linii Biznes - IT! ‘Zrób to sam’ ‘Poproś o pomoc’ Spektrum Rozwiązań Biznesowych • Handel giełdowy • Rozbudowane, złożone strony www • Repozytoria mediów cyfrowych Rozwiązania dla Branż, Pakiety Aplikacyjne, Podstawa SOA Złożona logika biznesowa, technologia do specjalnych celów Frustracja linii biznesowych z powodu IT pojawia się gdy wysiłek wymagany do wdrożenia rozwiązania nie odpowiada postrzeganej złożoności problemu 10

Biznes Stawia Czoła Kluczowym Wyzwaniom IT Walczy żeby nadążyć… Globalna firma przewozowa potrzebuje zoptymalizować Biznes Stawia Czoła Kluczowym Wyzwaniom IT Walczy żeby nadążyć… Globalna firma przewozowa potrzebuje zoptymalizować kluczowe metryki wyników Ale tradycyjne aplikacje nie dają się łatwo zmieniać • Najniższe koszty paliwa • Najkrótszy czas dostawy • Idealne szlaki pomiędzy hub’ami Aplikacje oprogramowane niskopoziomowo; w celu obsługi automatycznych procesów biznesowych obudowane sztywnymi i złożonymi połączeniami które ulegają uszkodzeniu przy próbie zmian… Tradycyjne aplikacje ERP, finansowe, magazynowe itd… 11

Gwałtownie zmieniający się krajobraz Biznes oczekuje większej sprawności aby móc wprowadzać zmiany łatwiej. Ceny Gwałtownie zmieniający się krajobraz Biznes oczekuje większej sprawności aby móc wprowadzać zmiany łatwiej. Ceny energii na rekordowych poziomach IT odpowiada korzystając z SOA Procesy biznesowe wsparte przez elastyczne usługi SOA Aplikacje komponentowe oparte na usługach Skok cen ropy Ograniczenia eksportowe mocno uderzają w firmy transportowe Skala dostaw w dni wolne poszybowała gwałtownie do góry Źródłowe aplikacje pozostają bez zmian 12

Biznes oczekuje przejrzystości Pozwól klientom samodzielnie śledzić status przesyłek IT używa usług WOA Wystaw Biznes oczekuje przejrzystości Pozwól klientom samodzielnie śledzić status przesyłek IT używa usług WOA Wystaw klientom usługę śledzenia na swoim zewnętrznym portalu korporacyjnym 13

Biznes oczekuje narzędzi wsparcia dla Partnerów Ułatwiaj większej liczbie firm trzecich zaciąganie możliwości śledzenia Biznes oczekuje narzędzi wsparcia dla Partnerów Ułatwiaj większej liczbie firm trzecich zaciąganie możliwości śledzenia przesyłek do ich własnych systemów. Odpowiedź IT: SOA / WOA Użyj korporacyjnej szyny usługowej aby wystawiać usługi protokołami internetowymi Użyj prostych w użyciu technik REST, „przeciągnij i upuść” tworząc wartość • HTTP Strefa Publiczna Strefa Prywatna 14

Biznes wymaga narzędzi zwiększających produktywność Upraszczaj rozwiązania IT w ten sposób, aby używający je Biznes wymaga narzędzi zwiększających produktywność Upraszczaj rozwiązania IT w ten sposób, aby używający je analitycy byli w stanie pomóc sami sobie IT dostarcza lepsze narzędzia wprost do linii biznesowych Zapewnij narzędzia do tworzenia aplikacji kontekstowych z usług gotowych do użycia na www. np. : strumień danych o lokalizacji samochodów dostawczych + mapa = pokaż mi gdzie są moje ciężarówki 15

Biznes obserwuje zmasowane natężenie ruchu Czas odpowiedzi naszej usługi śledzenia przesyłek spadł gwałtownie do Biznes obserwuje zmasowane natężenie ruchu Czas odpowiedzi naszej usługi śledzenia przesyłek spadł gwałtownie do nieakceptowalnego poziomu IT Potrzebuje Odpowiadać Wydajnie Z usług zaczęło korzystać tak wielu Partnerów, że nasza infrastruktura nie nadąża… Gwałtowne zaburzenia popytu utrudniają przewidywanie wymaganej pojemności systemów na potrzeby przetwarzania …nie możemy sobie pozwolić na wymiarowanie infrastruktury pod chwilowe przetwarzanie w szczycie dla wszystkich systemów 16

Biznes oczekuje stałych czasów reakcji Znajdź sposób, aby poprawić nasze czasy odpowiedzi Odpowiedź IT: Biznes oczekuje stałych czasów reakcji Znajdź sposób, aby poprawić nasze czasy odpowiedzi Odpowiedź IT: „Cloud” Uruchom usługę śledzenia w środowisku chmury ograniczając skalę wymaganych zasobów • Ponadto uruchamiaj „w chmurze” inne usługi o dużej zmienności i w dużej skali • Infrastruktura w formie usług pozwala na dużo większą elastyczność w działaniu • Sprostaj szczytowym obciążeniom bez ponoszenia kosztów w czasie bezczynności systemów gdy są minimalnie obciążone 17

Podsumowanie § Bieżące trendy gospodarcze wymagają od przedsiębiorstw większej sprawności i efektywności. § Trendy Podsumowanie § Bieżące trendy gospodarcze wymagają od przedsiębiorstw większej sprawności i efektywności. § Trendy te wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność modernizacji aplikacji oraz wyciśnięcia większej wartości przy zużyciu mniejszych zasobów. § SOA/WOA/Cloud przy zastosowaniu lekkich środków umożliwiają aplikacjom zorientowanym usługowo lepiej zaspokajać potrzeby biznesu dzięki bardziej efektywnej integracji funkcjonalności: wytworzonych samodzielnie z pozyskanymi od dostawców zewnętrznych § IBM zapewnia pełne wsparcie narzędziowe do wytwarzania funkcjonalności biznesowych z usług bazujących na SOA/WOA/Cloud. § Postępująca zbieżność tych technologii umożliwia wdrażanie rzeczywistych innowacji w modelu biznesowego działania. 18