Скачать презентацию СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ АРХ Скачать презентацию СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ АРХ

0c14c78a126a8d0a007d4ce75cf209e7.ppt

  • Количество слайдов: 19

СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ” ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ” ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ за учебната 2017/2018 година след VII клас • Строителство и архитектура • Геодезия ПРИЕМ за учебната 2017/2018 година след VII клас • Строителство и архитектура • Геодезия • Недвижими имоти • Вътрешни облицовки и настилки след VIII клас • Изолации в строителството

Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Специалистът с тази професия Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Специалистът с тази професия организира подготвителните дейности на строителната площадка.

Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Организира и ръководи изпълнението Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Организира и ръководи изпълнението на отделните видове строително монтажни работи.

Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Завършилите тази специалност могат Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители на строителни обекти.

Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Завършилите могат да работят Прием след VII клас СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Завършилите могат да работят и като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини (кметства).

Прием след VII клас ГЕОДЕЗИЯ ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ Прием след VII клас ГЕОДЕЗИЯ ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ

Прием след VII клас ГЕОДЕЗИЯ ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ Учениците се подготвят да извършват дейности по Прием след VII клас ГЕОДЕЗИЯ ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ Учениците се подготвят да извършват дейности по заснемане на терени и изработване на планове и карти чрез съвременна геодезическа техника, специализирани програми за чертане, GPS.

Прием след VII клас ГЕОДЕЗИЯ ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ Завършилите ще могат да работят в геодезически Прием след VII клас ГЕОДЕЗИЯ ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ Завършилите ще могат да работят в геодезически фирми, технически служби към общините, проектантски бюра.

Прием след VII клас ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ Прием след VII клас ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ

Прием след VII клас ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ Завършилите могат да полагат Прием след VII клас ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ Завършилите могат да полагат всички видове настилки и облицовки в сградите.

Прием след VII клас ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ. . Специалност с широко Прием след VII клас ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ. . Специалност с широко приложение Дейността е свързана с ремонт (саниране) на сгради и съоръжения.

Прием след VII клас НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР Брокерът се занимава с покупко-продажба, отдаване Прием след VII клас НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР Брокерът се занимава с покупко-продажба, отдаване и наемане на имоти.

Прием след VII клас НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР Работата е свързана с контакти с Прием след VII клас НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР Работата е свързана с контакти с институции, кметства, енергийни дружества, съдилища, архив, служба по вписванията и много хора.

Прием след VIII клас ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК Прием след VIII клас ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК

Прием след VIII клас ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК Специалност с широко Прием след VIII клас ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК Специалност с широко приложение. Липсват добре подготвени кадри за изпълнението на тези отговорни процеси. Завършилите могат да монтират и полагат всички видове хидроизолации, топлоизолации, звукоизолации.

Прием след VIII клас ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК Дейността е свързана Прием след VIII клас ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК Дейността е свързана както с ремонт (саниране) на сгради и съоръжения, така и с изпълнението на нови обекти.

За контакти: Ø Гр. Сливен ул. “Роза” № 1 GSM: 0876348448 – Директор GSM: За контакти: Ø Гр. Сливен ул. “Роза” № 1 GSM: 0876348448 – Директор GSM: 0886063226 – Зам. Директор Ø facebook: spgsg_dnes Ø официален сайт: www. pgsg-sliven. com