Скачать презентацию Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 12 maja 2015 Скачать презентацию Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 12 maja 2015

7bf6c1483db4642195b0321997a260dc.ppt

  • Количество слайдов: 25

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 12 maja 2015 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 12 maja 2015 r.

Program Erasmus + Erasmus+ ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 14 mld euro Program Erasmus + Erasmus+ ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 14 mld euro 1, 8 mld euro – 2014 102 mln euro – Polska 2014

Historia Erasmusa w SUM Początki funkcjonowania Programu w SUM (rok akademicki 2005/2006): - 10 Historia Erasmusa w SUM Początki funkcjonowania Programu w SUM (rok akademicki 2005/2006): - 10 umów międzynarodowych, - wyjechało 21 studentów, - nie gościliśmy żadnego studenta spoza SUM

Erasmus+ w SUM Obecnie SUM posiada 56 podpisanych umów dwustronnych. Ostatnio podpisane umowy: University Erasmus+ w SUM Obecnie SUM posiada 56 podpisanych umów dwustronnych. Ostatnio podpisane umowy: University of Porto University of Sassari

Program Erasmus+ w SUM Uczelniany Koordynator Programu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem Program Erasmus+ w SUM Uczelniany Koordynator Programu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem

Program Erasmus+ w SUM Wydziałowi Koordynatorzy Programu Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Program Erasmus+ w SUM Wydziałowi Koordynatorzy Programu Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Wydział Lekarski w Katowicach Dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Program Erasmus w SUM Wydziałowi Koordynatorzy Programu Dr n. med. Joanna Kobza Wydział Zdrowia Program Erasmus w SUM Wydziałowi Koordynatorzy Programu Dr n. med. Joanna Kobza Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Organizacja wymiany • Student uczelni, która podpisała Erasmus University Charter (ECHE) • Uczelnia przyjmująca, Organizacja wymiany • Student uczelni, która podpisała Erasmus University Charter (ECHE) • Uczelnia przyjmująca, która podpisała ECHE • Podpisana dwustronna umowa pomiędzy uczelniami • Studia I, II lub III stopnia • Wyjazd od 3 miesięcy – studia 2 miesięcy – praktyka (absolwenci)

Organizacja wymiany Credit Mobility/mobilność: • studia jednolite magisterskie - 24 miesiące • 12 miesięcy Organizacja wymiany Credit Mobility/mobilność: • studia jednolite magisterskie - 24 miesiące • 12 miesięcy na każdym stopniu studiów • wyjazdy absolwentów do 12 miesięcy po zakończeniu studiów

Karta Studenta Programu Erasmus+ • Jako stypendysta Programu Erasmus masz prawo oczekiwać, że: –Uczelnia Karta Studenta Programu Erasmus+ • Jako stypendysta Programu Erasmus masz prawo oczekiwać, że: –Uczelnia macierzysta i przyjmująca podpiszą z Tobą Learning Agreement (LA – spis przedmiotów, liczba punktów ECTS) –Uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie zadowalające osiągnięcia akademickie –Nie będziesz ponosić opłat w uczelni przyjmującej (drobne opłaty – jak miejscowi) –Utrzymasz prawo do stypendiów krajowych

Karta Studenta Programu Erasmus • Jako stypendysta Programu Erasmus masz obowiązek: –Przestrzegać zasad wynikających Karta Studenta Programu Erasmus • Jako stypendysta Programu Erasmus masz obowiązek: –Przestrzegać zasad wynikających z umowy –Uzgadniać wszystkie zmiany w Learning Agreement –Respektować zasady uczelni przyjmującej

Etapy postępowania - kontakty • Alberto. Valiente. Thoresen@fagmed. uit. no Tromso • mob_int@unife. it Etapy postępowania - kontakty • Alberto. Valiente. Thoresen@fagmed. uit. no Tromso • mob_int@unife. it Ferrara • erasmus@dote. hu Debreczyn • erasmus@ukb. uni-bonn. de Bonn • scelayir@istanbul. edu. tr Istambuł • frederic. bertrand@u-bordeaux 2. fr Bordeaux • avolland@uv. uni-kiel. de Kiel • l. cioce@relint. uniba. it Bari

Etapy postępowania 1. 2. 3. 4. Zakwalifikowanie do udziału w Programie Kontakt z uczelnią Etapy postępowania 1. 2. 3. 4. Zakwalifikowanie do udziału w Programie Kontakt z uczelnią przyjmującą (e-mail) Oficjalne zgłoszenie (wysyłane z SUM) Przygotowanie aplikacji (wymogi uczelni przyjmującej) 5. Wysłanie kompletnej aplikacji (SUM) 6. Zmiany, rezygnacja – natychmiast należy poinformować o tym SUM 7. Akceptacja uczelni przyjmującej

Learning Agreement - rady • Czy przedmiot wykładany jest w danym semestrze • Jaki Learning Agreement - rady • Czy przedmiot wykładany jest w danym semestrze • Jaki jest język wykładowy? • Czy przedmiot jest dostępny dla studentów Erasmusa? • Koniecznie trzeba przed wyjazdem ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych

Etapy postępowania - kontakty • dibelkova@czs. muni. cz Brno • jitka. melcrova@upol. cz Ołomuniec Etapy postępowania - kontakty • dibelkova@czs. muni. cz Brno • jitka. melcrova@upol. cz Ołomuniec • Bargsten. Ritva@MH-Hannover. de Hannover • ces@sdu. dk Odense • Katarina. Dullova@jfmed. uniba. sk Bratysława • jaanika. haljasmae@ut. ee Tartu

Przygotowanie Learning Agreement Porozumienie dotyczące programu zajęć: • Strony: –SUM –Uczelnia przyjmująca –Student • Przygotowanie Learning Agreement Porozumienie dotyczące programu zajęć: • Strony: –SUM –Uczelnia przyjmująca –Student • Treść: –Przedmioty –Punkty ECTS (semestr 30 ECTS)

Przygotowanie Learning Agreement • Musi zostać podpisany przed wyjazdem • Koordynator Wydziałowy podejmuje decyzję, Przygotowanie Learning Agreement • Musi zostać podpisany przed wyjazdem • Koordynator Wydziałowy podejmuje decyzję, czy przedmiot może być wpisany Wątpliwości – pytać Koordynatora przed wpisaniem • Zmiany możliwe, ale: –Uzgodnione –Wpisane do LA

Przygotowanie Learning Agreement • Od 2010 r. obowiązuje w SUM dodatkowy dokument, w którym Przygotowanie Learning Agreement • Od 2010 r. obowiązuje w SUM dodatkowy dokument, w którym zapisana jest lista przedmiotów zaplanowanych do odbycia w uczelni partnerskiej oraz lista przedmiotów, jakie pozostaną do zaliczenia w SUM. • Obowiązkowo przed wyjazdem trzeba uzyskać akceptację Dziekana/Prodziekana na zaproponowany program studiów!

Praktyka w ramach Erasmus+ • min. 2 miesiące – do końca września danego roku Praktyka w ramach Erasmus+ • min. 2 miesiące – do końca września danego roku akademickiego • uzgodnienie LAT – Learning Agreement for Treineeships przed wyjazdem • zaliczenie obowiązkowych praktyk? • stypendium

Umowa • Podpisywana jest przed wyjazdem • Akceptacja przez uczelnię przyjmującą i LA • Umowa • Podpisywana jest przed wyjazdem • Akceptacja przez uczelnię przyjmującą i LA • Umowa finansowa: Stypendium – 80% po podpisaniu – 20% po powrocie –Kategoryzacja wysokości stypendium - 3 grupy krajów –Możliwe wyjazdy bez stypendium

Przygotowanie językowe EN, FR, DE, ES, IT: Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd obowiązkowy test Przygotowanie językowe EN, FR, DE, ES, IT: Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd obowiązkowy test językowy online przed wyjazdem wynik nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu; obowiązkowy test językowy po powrocie

Przed wyjazdem • Informacje praktyczne –Studenci uczestniczący wcześniej w Programie –Koordynatorzy –Dział Karier Studenckich Przed wyjazdem • Informacje praktyczne –Studenci uczestniczący wcześniej w Programie –Koordynatorzy –Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM –www. erasmus. org. pl, www. frse. org. pl • Trzeba założyć rachunek bankowy w EURO! • Ubezpieczenie • Problemy – informować jak najszybciej

Powrót • W przypadku konieczności wcześniejszego – jak najszybsza informacja • Zaliczenie semestru – Powrót • W przypadku konieczności wcześniejszego – jak najszybsza informacja • Zaliczenie semestru – przedłożyć Transcript of Records do odpowiedniego dziekanatu • Rozlicznie finansowe: – – – Oryginały, ostateczne wersje dokumentów Transcript of Records (oryginał), zgodny z LA Traineeship Certificate - praktyka Zaświadczenie o długości pobytu (zgodne z umową) Rozliczenie co do jednego dnia! Ankieta (on-line)

Powodzenia!!! Viel Gluck!!! Good luck!!! Kontakt: Mgr Michał Henke Dział Karier Studenckich i Promocji Powodzenia!!! Viel Gluck!!! Good luck!!! Kontakt: Mgr Michał Henke Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ul. Poniatowskiego 15 40 -055 Katowice 032 20 83 640 mhenke@sum. edu. pl

Powodzenia!!! Viel Gluck!!! Good luck!!! Kontakt: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem Uczelniany Powodzenia!!! Viel Gluck!!! Good luck!!! Kontakt: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ul. Piekarska 18 41 -905 Bytom 32 397 65 45 jjochem@poczta. onet. pl