Скачать презентацию ŠKOLA ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO ŠABLONY AUTOR Скачать презентацию ŠKOLA ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO ŠABLONY AUTOR

10260dbec55240c8435eaae086b95f39.ppt

  • Количество слайдов: 27

ŠKOLA: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV PROJEKTU: ČÍSLO ŠABLONY: AUTOR: TEMATICKÁ OBLAST: NÁZEV DUMu: POŘADOVÉ ČÍSLO ŠKOLA: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV PROJEKTU: ČÍSLO ŠABLONY: AUTOR: TEMATICKÁ OBLAST: NÁZEV DUMu: POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): METODICKÝ POKYN: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0434 Šablony – Gymnázium Tanvald III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zora Pavlištová Slovní zásoba Tématické procvičení slovní zásoby 09 ZP_SLOV_ZÁSOBA_09 27. 8. 2012 DUM opakuje slovní zásobu z 9. lekce (Unit 9) učebnice Success Elementary s tématem Following fashion (clothes, shopping) použitím definic a doplňováním slov do vět. Řešením cvičení je anglické přísloví a snaha najít jeho český ekvivalent. DUM je vhodný procvičení tématické slovní zásoby nebo k použití po dokončení lekce v uvedené učebnici jako procvičení nebo testování. Studenti použijí pracovní list (poslední snímek prezentace) k zapisování definovaných slov a ´následnému doplnění přísloví.

Success Elementary Vocabulary practice • Read the sentence/definition and complete the word • Write Success Elementary Vocabulary practice • Read the sentence/definition and complete the word • Write the word down with the marked letter • Complete the English proverb at the end of the presentation with the marked letters • Try to find a Czech equivalent to the proverb

Unit 9 Following fashion Unit 9 Following fashion

1 A small plastic or metal thing that you use to do up your 1 A small plastic or metal thing that you use to do up your shirt or coat = b _ _ n.

2 You t _ _ _ w very old clothes a _ _ y. 2 You t _ _ _ w very old clothes a _ _ y. You don´t want to wear them anymore.

3 Fashion designers have to be imaginative and c _ _ _ e to 3 Fashion designers have to be imaginative and c _ _ _ e to design clothes that are always oiriginal.

4 Fabrics can have different p _ _ _ ns: they can be striped, 4 Fabrics can have different p _ _ _ ns: they can be striped, dotted, checked etc.

5 Sports shoes = t _ _ _ rs 5 Sports shoes = t _ _ _ rs

6 Men never wear s _ _ _ ts, except for Scotsmen, who wear 6 Men never wear s _ _ _ ts, except for Scotsmen, who wear kilts.

7 She always f _ _ ws the latest fashion. Whenever something new becomes 7 She always f _ _ ws the latest fashion. Whenever something new becomes fashionable, she has to have it the next day.

8 When you´re cold, you put on a warm jumper. When you´re hot, you 8 When you´re cold, you put on a warm jumper. When you´re hot, you t _ _ e it _ _ f.

9 If you are interested in drawing and painting, e _ _ _ ll 9 If you are interested in drawing and painting, e _ _ _ ll on the art course. It starts in October and it´s every Thursday at 16. 30 o´clock.

10 A: “Excuse me, where can I buy a shirt? “ B: “Go to 10 A: “Excuse me, where can I buy a shirt? “ B: “Go to the clothes d _ _ t _ _ _ t. It´s on the third floor on the left.

11 The dress doesn´t fit me. I´ll t _ _ e it b _ 11 The dress doesn´t fit me. I´ll t _ _ e it b _ _ k to the shop and ask for a smaller size.

12 Coloured liquid used for writing, printing and drawing = i _ _. 12 Coloured liquid used for writing, printing and drawing = i _ _.

13 Before you leave home for a holiday, you should always c _ _ 13 Before you leave home for a holiday, you should always c _ _ _ k that you´ve closed all the windows.

14 Harry Potter books have become very s _ _ _ f _ l, 14 Harry Potter books have become very s _ _ _ f _ l, they are all bestsellers.

15 A: “Can I _ _ y these jeans o _ , please? B: 15 A: “Can I _ _ y these jeans o _ , please? B: “Certainly, madam. The changing rooms are over there.

16 A person who steals = a t _ _ _ f. 16 A person who steals = a t _ _ _ f.

17 We paid a d _ _ _ t of £ 500 on the 17 We paid a d _ _ _ t of £ 500 on the car, and paid the balance two months later.

18 I´ve got an a _ _ _ t to see my client at 18 I´ve got an a _ _ _ t to see my client at 2. 30 pm.

19 Her hobby is p _ _ g _ _ y. She takes pictures 19 Her hobby is p _ _ g _ _ y. She takes pictures everywhere, and she´s already arranged an exhibition.

20 Put on your s _ _ g _ _ es. The sun is 20 Put on your s _ _ g _ _ es. The sun is shining very brightly today.

The proverb _ _ _ 1 2 3 4 5 _ _ _ 10 The proverb _ _ _ 1 2 3 4 5 _ _ _ 10 11 12 13 14 _ _ 6 7 8 9 _ _ _. 15 16 17 18 19 20

The Czech equivalent Šaty dělají člověka. The Czech equivalent Šaty dělají člověka.

Worksheet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. b____n t _ Worksheet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. b____n t _ _ _ w clothes a _ _ y c______e p _ _ _ ns t _ _ _ rs s _ _ _ ts f _ _ ws t _ _ e it _ _ f e _ _ _ ll d____t 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. t _ _ e it b _ _ k i__ c___k s______f_l _ _ y jeans o _ t___f d_____t a_____t p____g____y s _ _ g _ _ es

Zdroje: vlastní práce autora Zdroje: vlastní práce autora