Скачать презентацию Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník y Скачать презентацию Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník y

ba4ccf3758028bd4eb3288cff5c8d7a7.ppt

  • Количество слайдов: 12

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Mgr. Ivana Trembulaková VY_22_INOVACE_2196 Past simple Minulý čas Anglický jazyk 7. ročníky Materiál obsahuje materiály na procvičování minulého času prostého, jež jsou částečně zpracovány ve formě doplňování za pomoci sloves a tvoření vět za pomoci nápovědy. Žáci v nich řeší formou procvičování znalost minulého času prostého. Řeší jednoduché praktické úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školského anglického jazyka. Pracovní list

PAST SIMPLE 1. WAS / WERE I, he, she it wasn´t / you, we, PAST SIMPLE 1. WAS / WERE I, he, she it wasn´t / you, we, they weren´t Was … ? / Were …… ? Examples : He was at home. He wasn ´t at home. Was he at home ? Yes, he was. No, he wasn´t. You were at home. You weren´t at home. Were you at home ? Yes, you were. No, you weren´t.

PAST SIMPLE • • 2. regular verbs - ed • played, phoned • didn´t PAST SIMPLE • • 2. regular verbs - ed • played, phoned • didn´t / Did … ? • • example : He played the piano. He didn´t play the piano. Did he play the piano ? Yes, he did. No, he didn´t.

PAST SIMPLE • 3. irregular verbs • Odd shape : example - buy – PAST SIMPLE • 3. irregular verbs • Odd shape : example - buy – bought come – came set – set write - wrote didn´t buy , didn´t come , didn´t set, didn´t write Example : We bought some cheese. We didn´t buy some cheese. Did we buy some cheese ? Yes, we did. No, we didn´t.

PAST SIMPLE 1. WAS / WERE Complete : I …… on holiday last week. PAST SIMPLE 1. WAS / WERE Complete : I …… on holiday last week. You ………… in London yesterday. He ………. . at home on Monday. They …… (not) ill on Friday. We ……… (not) out this morning. ………. she on television yesterday ? I ……… here at five o´clock. …………. they in England two years ago ? Where ……… you on Sunday afternoon ? She ……… (not) at school last week. They ……. . at the cinema on Thursday. ………you at the park yesterday ?

Výsledky – was/were Complete : I was on holiday last week. You were London Výsledky – was/were Complete : I was on holiday last week. You were London yesterday. He was at home on Monday. They weren´t ill on Friday. We weren´t out this morning. Was she on television yesterday ? I was here at five o´clock. Were they in England two years ago ? Where were you on Sunday afternoon ? She wasn´t at school last week. They were at the cinema on Thursday. Were you at the park yesterday ?

2. Regular verbs Complete : I ……. . (stay) in bed for three days. 2. Regular verbs Complete : I ……. . (stay) in bed for three days. He ……. . (watch) TV all day. We ……. (not to wash) the car last week. ……. . . they ……. . (visit) us after school ? You …. . (phone) me yesterday. She ……. . (start) to feel ill on Saturday. I ……. . (travel) to Spain. They ……. (not to want) a book. ……. you …. . (study) in London ? She ……. . (not to need) some medicine last week. ……. the doctor ……. . (arrive) at three o´clock ? We ……. . (close) our book. He ………. (not to rob) the bank. I ……. (carry) the bag. It …. (arrive) here yesterday.

Výsledky – regular verbs • Complete : I stayed in bed for three days. Výsledky – regular verbs • Complete : I stayed in bed for three days. He watched TV all day. We didn´t wash the car last week. Did they visit us after school ? You phoned me yesterday. She started to feel ill on Saturday. I travelled to Spain. They didn´t want a book. Did you study in London ? She didn´t need some medicine last week. Did the doctor arrive at three o´clock ? We closed our book. He didn´t rob the bank. I carried the bag. It arrived here yesterday.

3. Irregular verbs • Complete : I ……. (have) a headache. We …. (get) 3. Irregular verbs • Complete : I ……. (have) a headache. We …. (get) some medicine. He …. . (not to go) to London. They …… (write) to their penfriend yesterday. You …. . (see) Ben at five o´clock. She …. (take) my temperature. They …. (drive) home. It. . (not to become) ill. …. you … (eat) in the canteen ? They …… (sit down). I …… (not to read) this book. It …(make) in China. She …. (buy) this jeans yesterday. I …. (feel) ill. They. . (break) glasses. She …. (wake up) early. You …. . (not to say) it. We …. . (go) out.

TRANSLATE (use the past simple) and ANSWER Koupil(a) sis nové boty minulý měsíc ? TRANSLATE (use the past simple) and ANSWER Koupil(a) sis nové boty minulý měsíc ? Díval (a) jsi se včera na televizi ? Telefonoval(a) jsi v pondělí s kamarádem ? Hrál(a) jsi počítačové hry ve škole? Navštívil (a) jsi prarodiče o prázdninách ? Už jsi pracoval (a) ? Pomohl (a) jsi někdy někomu ? Jak ? Napsal (a) jsi dopis v angličtině ? Jedl (a) jsi někdy šneky ? Četl (a) jsi zajímavý román ? Jaký ? Šel (šla) jsi do kina o prázdninách ?

VÝSLEDKY : TRANSLATE (use the past simple) Did you buy new shoes last month VÝSLEDKY : TRANSLATE (use the past simple) Did you buy new shoes last month ? Did you watch TV yesterday ? Did you phone with friend on Monday ? Did you play the computer games at school? Did you visit your grandparents about holiday ? Did you already work ? Did you help anybody anywhen ? How ? Did you write the letter in English ? Did you eat the snails sometimes ? Did you read the interesting novel ? What ? Did you go to the cinema about holiday ?

Citace : Archiv autora Citace : Archiv autora