Скачать презентацию СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ Книги o Дейт Скачать презентацию СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ Книги o Дейт

ОБД-1 Системи баз даних.pptx

  • Количество слайдов: 15

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Книги o Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8 -е издание. o Книги o Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8 -е издание. o Коннолли, Томас, Бегг, Каролин. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3 -е издание. o Гарсия-Молина, Гектор, Ульман, Джеффри, Д. , Уидом, Дженнифер. Системы баз данных. Полный курс. 09. 02. 2018 2

Лекція 1 Системи баз даних Лекція 1 Системи баз даних

Системи баз даних o Система баз даних – це, по суті, не що інше, Системи баз даних o Система баз даних – це, по суті, не що інше, як комп'ютеризована система збереження записів o База даних – набір логічно зв'язаних даних (і опис цих даних), що використовується для забезпечення інформаційних потреб підприємства 09. 02. 2018 4

Компоненти систем баз даних o Апаратне забезпечення o Програмне забезпечення o Користувачі o Дані Компоненти систем баз даних o Апаратне забезпечення o Програмне забезпечення o Користувачі o Дані 09. 02. 2018 5

Користувачі систем баз даних o Адміністратор бази даних o Прикладні програмісти o Досвідчені користувачі Користувачі систем баз даних o Адміністратор бази даних o Прикладні програмісти o Досвідчені користувачі o Наївні користувачі 09. 02. 2018 6

Дані o Інтегровані o Сумісні/розподілені o Перманенті o Тимчасові База даних – деякий набір Дані o Інтегровані o Сумісні/розподілені o Перманенті o Тимчасові База даних – деякий набір перманентних даних, що використовуються прикладними системами будь-якого підприємства o Об'єкти та зв'язки 09. 02. 2018 7

Приклад ER-діаграми 1 Постачальники Склади Розміщення 09. 02. 2018 Проекти Деталі Співробітники Підрозділи 8 Приклад ER-діаграми 1 Постачальники Склади Розміщення 09. 02. 2018 Проекти Деталі Співробітники Підрозділи 8

Приклад ER-діаграми 2 Постачальники Склади Розміщення 09. 02. 2018 Проекти Деталі Співробітники Підрозділи 9 Приклад ER-діаграми 2 Постачальники Склади Розміщення 09. 02. 2018 Проекти Деталі Співробітники Підрозділи 9

Переваги систем баз даних Контроль збитковості даних Непротирічивість даних Сумісне використання даних Підтримка цілісності Переваги систем баз даних Контроль збитковості даних Непротирічивість даних Сумісне використання даних Підтримка цілісності даних Підвищена безпека Застосування стандартів Підвищення ефективності з ростом масштабів системи Можливість балансування протирічивих вимог Підвищення доступності даних і їх готовності до роботи o Можливість підтримки трансакцій o Покращене керування паралелізмом o o o o o 09. 02. 2018 10

Недоліки o o o Складність Розмір Вартість Додаткові витрати на апаратне забезпечення Витрати на Недоліки o o o Складність Розмір Вартість Додаткові витрати на апаратне забезпечення Витрати на перетворення Продуктивність 09. 02. 2018 11

Функції СКБД o o o o o Збереження, видача та оновлення даних Каталог, доступний Функції СКБД o o o o o Збереження, видача та оновлення даних Каталог, доступний кінцевим користувачам Підтримка транзакцій Служби керування паралельною роботою Служби відновлення Служби контролю доступу до даних Підтримка обміну даними Служби підтримки цілісності Служби підтримки незалежності від даних Допоміжні служби 09. 02. 2018 12

Компоненти СКБД o o o o Процесор запитів Диспетчер бази даних Диспетчер файлів Препроцесор Компоненти СКБД o o o o Процесор запитів Диспетчер бази даних Диспетчер файлів Препроцесор мови DML Компілятор мови DDL Диспетчер словника/каталогу Модуль контролю прав доступу Процесор команд Засоби контролю цілісності Оптимізатор запитів Диспетчер транзакцій Планувальник Диспетчер відновлення Диспетчер буферів 09. 02. 2018 13

Основні компоненти типової СКБД Прикладні програми Запити Схема бази даних Препроцесор DML Процесор запитів Основні компоненти типової СКБД Прикладні програми Запити Схема бази даних Препроцесор DML Процесор запитів Компілятор DDL Об’єктний код програми Диспетчер бази даних Диспетчер словника Методи доступу Диспетчер файлів Системні буфери 09. 02. 2018 14

Компоненти диспетчера бази даних Об’єктний код програми Управління авторизацією Процесор запитів Процесор команд Диспетчер Компоненти диспетчера бази даних Об’єктний код програми Управління авторизацією Процесор запитів Процесор команд Диспетчер словника Оптимізатор запитів Методи доступу Диспетчер трансакцій Планувальник Диспетчер буферів Модуль перевірки цілісності даних Диспетчер відновлення Диспетчер файлів Системні буфери 09. 02. 2018 15