Скачать презентацию Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Эъжим арбанынга Скачать презентацию Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Эъжим арбанынга

улегерлиг ог буле.pptx

  • Количество слайдов: 43

Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа Шолбана Норбуевна Эдуард Көк-оолович Чалбаа

Эъжим арбанынга 11 ажы-толдуг огбуленин ортун уруу бооп торуттунген. Амгы уеде 7 ажы-толдун толептиг Эъжим арбанынга 11 ажы-толдуг огбуленин ортун уруу бооп торуттунген. Амгы уеде 7 ажы-толдун толептиг иези, 3 чаптанчыг уйнуктарынын кырган-авазы. Хайыракан сумузунун «Сайзанак» аттыг ясли-садында 17 чыл дургузунда поварлап, шанналмакталдыг, уре-туннелдиг ажылдап чоруур. Хой-ниити ажылдарынын идепкейжизи. Уран-талантылыг, шевер, холу чемзиг, дузааргак, баштак-хоглуг, бодуун-томаанныг аажы-чанныг.

Эдуард Кок-оолович Чалбаа Эдуард Кок-оолович Чалбаа

Улуг уруу Элина Эдуардовна Улуг уруу Элина Эдуардовна

Алияна Эдуардовна Алияна Эдуардовна

Эдуардович Эдуардович

Артыш Артыш

Чойган Чойган

Кузел Бузурел Кузел Бузурел

Уйнуктары Уйнуктары

Эрес-кежээ, хөглүг өг-бүле Эрес-кежээ, хөглүг өг-бүле

Хадың хөлдүң эриинде Хадың хөлдүң эриинде

Тере-Хөл Тере-Хөл

Самое главное и ценное в жизни-это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а Самое главное и ценное в жизни-это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам.