Скачать презентацию ШКІЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ Система освіти гр Скачать презентацию ШКІЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ Система освіти гр

Prezentatsiya_Shkilna_sistema_osviti_1-3.ppt

  • Количество слайдов: 14

ШКІЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ШКІЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Система освіти (гр. systema утворення) – сукупність навчально – виховних закладів, які систематично і Система освіти (гр. systema утворення) – сукупність навчально – виховних закладів, які систематично і послідовно виховують, навчають і готують до життя підростаючого покоління відповідно до завдань суспільства.

ГОЛОВНА МЕТА ОСВІТИ всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток її ГОЛОВНА МЕТА ОСВІТИ всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Структура шкільної освіти в Україні Загальна середня освіта Позашкільна освіта Професійно – технічна Структура шкільної освіти в Україні Загальна середня освіта Позашкільна освіта Професійно – технічна

Освітні рівні : - початкова загальна освіта; - базова загальна середня освіта; - повна Освітні рівні : - початкова загальна освіта; - базова загальна середня освіта; - повна загальна середня освіта

ПОЧАТКОВА ЗАГАЛЬНА ОСВІТА - забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; ПОЧАТКОВА ЗАГАЛЬНА ОСВІТА - забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, знати основи арифметики; набуття первинних навичок користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок. - До початкової школи вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менше шести років і які за резуль-татами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об´єктивних причин не почали навчання в школі. - Строк навчання — 3 (4) роки(1 -5 класи).

БАЗОВА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА Є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність БАЗОВА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА Є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору подальшого профілю навчання і здобуття освіти. У цьому віці в учнів в основному завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок, засвоєння навчального матеріалу на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливе значення надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Термін навчання — 5 років(6 -9 класи).

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА Забезпечує поглиблене засвоєння знань з базових дисциплін та за вибором, ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА Забезпечує поглиблене засвоєння знань з базових дисциплін та за вибором, формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, громадянської позиції особистості, з´являється можливість здобуття освіти вищого рівня. Результатом здобуття повної середньої освіти має бути інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості — підґрунтя подальшої освіти і трудової діяльності. Термін навчання — 2 (3) роки( 10 -11(12) класи)

Доступність усіх форм освіти Рівність умов кожної людини для освіти Гнучкість і прогностичність системи Доступність усіх форм освіти Рівність умов кожної людини для освіти Гнучкість і прогностичність системи освіти Єдність і наступність системи освіти Безперервність і різноманітність освіти Головні принципи освіти України Відповідність світовому рівневі Поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті Гуманізм, демократизм, пріоритетність духовних цінностей Органічний зв'язок зі світовою та національною історією культурою, традиціями Науковий, світський характер освіти Інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв'язку з освітою інших країн Незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій

Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їхніх Позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб.

ТИПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: - Середня загальноосвітня школа — загальноосвітній навчальний заклад І—III ступенів. ТИПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: - Середня загальноосвітня школа — загальноосвітній навчальний заклад І—III ступенів. І ступінь — початкова школа (1— 3 (4) класи; термін навчання — 3 (4) роки); II ступінь — основна школа (5— 9 класи; термін навчання — 5 років); III ступінь — старша школа, як правило, з орієнтацією на профільне навчання (10— 11 (12) класи; термін навчання — 2 (3) роки). Школи всіх трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно. - Загальноосвітня школа-інтернат — загальноосвітній навчальний заклад з частковим або повним державним утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги. - Вечірня (змінна) школа — загальноосвітній навчальний заклад II—III ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання. - Спеціалізована школа (школа-інтернат) — загальноосвітній навчальний заклад І—III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. -

Гімназія — загальноосвітній навчальний заклад II—III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до Гімназія — загальноосвітній навчальний заклад II—III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю (переважно гуманітарного). - Ліцей — загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою. - Колегіум — загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філологічнофілософського та (або) культурно-естетичного профілю. - Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) — загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. - Загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат) — загальноосвітній навчальний заклад І—III ступенів відповідного профілю для дітей, які потребують тривалого лікування. - Школа соціальної реабілітації — загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат). - -

РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ - - I- початковий-бали оцінювання знань 1(2 -), 2(2), 3(2+); РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ - - I- початковий-бали оцінювання знань 1(2 -), 2(2), 3(2+); II-середній - 4(3 -), 5(3), 6(3+); III- достатній - 7(4 -), 8(4), 9(4+); IV – високий- 10(5—) 11(5) 12(5+)