Скачать презентацию ЩО ВИГІДНІШЕ ЗБЕРІГАТИ ЧИ ІНВЕСТУВАТИ Команда Золотий Запас Скачать презентацию ЩО ВИГІДНІШЕ ЗБЕРІГАТИ ЧИ ІНВЕСТУВАТИ Команда Золотий Запас

32 [Автосохраненный].pptx

  • Количество слайдов: 16

ЩО ВИГІДНІШЕ: ЗБЕРІГАТИ ЧИ ІНВЕСТУВАТИ Команда “Золотий Запас” Харківської гімназії № 46 ім. М. ЩО ВИГІДНІШЕ: ЗБЕРІГАТИ ЧИ ІНВЕСТУВАТИ Команда “Золотий Запас” Харківської гімназії № 46 ім. М. В. Ломоносова Доповідач: Рубанов Данило

Актуальність Зберігання грошей у готівковій формі на руках характеризується високою ліквідністю, але чи не Актуальність Зберігання грошей у готівковій формі на руках характеризується високою ліквідністю, але чи не вигідніше інвестувати ці гроші у інструменти фінансового ринку та отримувати відсотки, крім того маючи упевненість у збереженні цих коштів? Саме таке питання постає мабуть чи не перед кожним домогосподарством, що має заощадження. 2

Термінологія Попит на гроші — це така кількість ліквідних активів, яка потрібна в певний Термінологія Попит на гроші — це така кількість ліквідних активів, яка потрібна в певний час як засіб обігу, платежів та заощаджень (нагромадження) купівельної спроможності. 3

ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність Вклад (депозит) - це кошти в готівковій ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору 4

ЗАКОН УКРАЇНИ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні 3. 3. Гривня як ЗАКОН УКРАЇНИ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні 3. 3. Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будьяких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків. 5

Формула Фішера 6 Формула Фішера 6

Причини зберігання багатства Збереження частки своїх активів грошима Бажання забезпечити можливість у майбутньому розпоряджатися Причини зберігання багатства Збереження частки своїх активів грошима Бажання забезпечити можливість у майбутньому розпоряджатися часткою своїх ресурсів готівкою і тому зберігають їх грошовими активами. 7

Способи зберігання грошей А) Готівка Б) Вклад у банку В) Придбання цінних паперів Г) Способи зберігання грошей А) Готівка Б) Вклад у банку В) Придбання цінних паперів Г) Банківські метали Д) Нерухомість Е) Накопичувальне страхування життя 8

Інструменти фінансового ринку Інструменти кредитного ринку (депозити) Інструменти валютного ринку Інструменти ринку дорогоцінних металів Інструменти фінансового ринку Інструменти кредитного ринку (депозити) Інструменти валютного ринку Інструменти ринку дорогоцінних металів 9

Залежність заощаджень населення від доходів Відсоток від ВВП 10 Залежність заощаджень населення від доходів Відсоток від ВВП 10

Депозити домашніх господарств 11 Депозити домашніх господарств 11

Коливання цін на золото Важливо зазначити, що коливання цін на золото більшою мірою залежить Коливання цін на золото Важливо зазначити, що коливання цін на золото більшою мірою залежить від економічної ситуації у світі, тобто під час криз ціна на золото підвищується, а коли ситуація нормалізується ціна падає. 12

Ціни на золото в Україні 13 Ціни на золото в Україні 13

Ціни на нерухомість в Україні Ціни на нерухомість протягом (2008 -2015 рр. ) млн. Ціни на нерухомість в Україні Ціни на нерухомість протягом (2008 -2015 рр. ) млн. євро 14

Ринок страхування життя україни Зеленим позначено кількість грошей в млн. грн. Графік представляє відсоткову Ринок страхування життя україни Зеленим позначено кількість грошей в млн. грн. Графік представляє відсоткову зміну відносно 1 періоду. 15

Висновок Детально проаналізував усе вищесказане наша команда вирішала перейти до висновку, що на даний Висновок Детально проаналізував усе вищесказане наша команда вирішала перейти до висновку, що на даний момент найвигіднішим способом заощадити гроші з врахуванням таких чинників, як ліквідність, ризики та прибутковість є депозити. Щодо перспектив на майбутнє в Україні, то необхідно звернути увагу на накопичувальне страхування життя, що за підтримки держави може отримати поширеність серед населення і людям буде вигідніше заощаджувати гроші саме таким способом, що також принесе користь державі. 16