Скачать презентацию Seventh International Conference on REMEDIATION OF CHLORINATED AND Скачать презентацию Seventh International Conference on REMEDIATION OF CHLORINATED AND

bfa92e40d25f6a5440d4151504068d7d.ppt

  • Количество слайдов: 14

Seventh International Conference on REMEDIATION OF CHLORINATED AND RECALCITRANT COMPOUNDS 24 -27 maj 2010, Seventh International Conference on REMEDIATION OF CHLORINATED AND RECALCITRANT COMPOUNDS 24 -27 maj 2010, Monterey, CA. John Flyvbjerg, Region Hovedstaden

Programmet • Knap 400 foredrag som afvikles i 8 parallelle spor • Ca. 450 Programmet • Knap 400 foredrag som afvikles i 8 parallelle spor • Ca. 450 poster præsentationer • 3 panel-diskussioner • Udstilling/messe m. rådgivere, entreprenører m. v.

Deltagerne • > 1500 deltagere, primært fra USA • 300 internationale deltagere fra 32 Deltagerne • > 1500 deltagere, primært fra USA • 300 internationale deltagere fra 32 forskellige lande (heraf 51 danskere) • Knap 30 danske indslag ud af i alt ca. 850 foredrag og poster præsentationer

Hovedemner for de 8 spor • A: Characterization, monitoring and risk assessment • B: Hovedemner for de 8 spor • A: Characterization, monitoring and risk assessment • B: Site management and closure • C: Green and sustainable remediation • D: Chemical oxidation/reduction technologies • E: • F: • G: • H: In-situ delivery approaches Thermal treatment technologies Physical/chemical treatment Barrier technologies Biological technologies Sediments/vapour intrusion/metals Compound or site specific topics

 • BÆREDYGTIG AFVÆRGE (Sustainable and green remediation) • USIKKERHED PÅ RISIKOVURDERINGER OG AFVÆRGEPROJEKTER • BÆREDYGTIG AFVÆRGE (Sustainable and green remediation) • USIKKERHED PÅ RISIKOVURDERINGER OG AFVÆRGEPROJEKTER • MONITERING AF FORURENINGSFANER

Sustainable remediation (bæredygtig afværge) Definitioner: Økonomiske Sociale Bæ redy gtig e pr ojek Miljømæssige Sustainable remediation (bæredygtig afværge) Definitioner: Økonomiske Sociale Bæ redy gtig e pr ojek Miljømæssige ter

Bæredygtig afværge Der blev præsenteret mange forskellige værktøjer til vurdering og evaluering af projekters Bæredygtig afværge Der blev præsenteret mange forskellige værktøjer til vurdering og evaluering af projekters bæredygtighed samt til planlægning og design af bæredygtige projekter etc. Energy resources 1 Crude oil 2 Natural gas 3 Uranium 4 Hard coal 5 Lignite Toxicity 1 Persistent toxicity 2 Ecotoxicity 3 Human toxicity Metals 1 Aluminum 2 Iron 3 Chromium 4 Nickel 5 Copper 6 Manganese 7 Molybdenum Soil 1 Sand gravel Emissions 1 Global warming 2 Acidification 3 Photoche. ozone 4 Nutrient load Waste 1 Solid waste 2 Hazardous waste 3 Radioact. waste 4 Slag and cinders

11 TECHNIQUES Excavation Pump and treat Dual phase ext. ISCO Nat. attenuation Soil vapor 11 TECHNIQUES Excavation Pump and treat Dual phase ext. ISCO Nat. attenuation Soil vapor ext. Pas. soil vapor ext. SRD ISTD Soil mixing with ZVI Thermal steam

Oppumpede vandmængder fra afværgeanlæg i Region Hovedstaden Oppumpede vandmængder fra afværgeanlæg i Region Hovedstaden

Eksempel: Afværgepumpning vs. in-situ ozon sparging af PCE fane J. K. Nguyen, (Brown and Eksempel: Afværgepumpning vs. in-situ ozon sparging af PCE fane J. K. Nguyen, (Brown and Caldwell, Californien): • Energiforbrug: 82 % reduktion • CO 2 -udledning: 81 % reduktion • Vandafledning: 100 % reduktion • Brugte kul: 100 % reduktion • Tilsyn, kørte km og brændstofforbrug: 74 % reduktion • Oprensning: Ca. 90 % reduktion i PCE i løbet af 12 måneder • Mindre pladskrav til installationer på jorden • Samlet oprensningstid forventes reduceret fra 28 til 6 år.

Bæredygtig afværge • Vurdering af afværgeløsningers bæredygtighed er kommet for at blive! • Der Bæredygtig afværge • Vurdering af afværgeløsningers bæredygtighed er kommet for at blive! • Der er mange metoder og værktøjer derude. • Samme case gav meget forskellige resultater med to forskellige værktøjer (SRT og Site. Wise) • Generel konklusion fra mange cases: Langvarig afværge (f. eks. P&T) er generelt mindre ”grønne” end hurtige, aggressive metoder (Undtagelse: ”Passive metoder”, f. eks. Overvåget naturlig nedbrydning) • Udviklingen de kommende år vil forhåbentlig medføre færre og mere velafprøvede værktøjer • Behov for at integrere miljøøkonomiske analyser i bæredygtigheds-vurderingerne • Behov for at opsamle data fra gennemførte projekter – passer beregninger og prognoser med realiserede resultater?

USIKKERHEDER • Systematisk tilgang til vurdering af usikkerheder ifbm. risiko- vurderinger, design af afværgeløsninger, USIKKERHEDER • Systematisk tilgang til vurdering af usikkerheder ifbm. risiko- vurderinger, design af afværgeløsninger, moniteringsprogrammer m. v. • Forskellige værktøjer baseret på statistiske metoder (Monte-Carlo simulering, parameter følsomhedsanalyser etc. ) • Eksempel på anvendelse – beregning af sandsynlighedsfordelinger på: - masse flux, faneudbredelse etc. på basis af usikkerheder på input parametre - økonomisk overslag på afværgeløsninger på baggrund af foreliggende oplysninger om forureningen • Behov for at opsamle data fra gennemførte projekter – passer beregninger og prognoser med realiserede resultater?

Monitering af grundvandsfaner Thomas Mc. Hugh m. fl. (GSI Environmental, Texas): Analyse af tidsserier Monitering af grundvandsfaner Thomas Mc. Hugh m. fl. (GSI Environmental, Texas): Analyse af tidsserier for TCE-konc. i mere end 600 moniteringsboringer: • Størstedelen (60 – 70 %) af den observerede variabilitet skyldes forskellige former for ”støj” • 30 -40 % af variabiliteten kan tilskrives længevarende trends i konc. udviklingen. • Minimum 3 -5 års monitering nødvendig • Prøvetagning mere end en gang årligt bidrager ikke væsentligt til karakterisering af koncentrationsudviklinger • I aerobe magasiner spiller cometabolisk nedbrydning en rolle for faneudbredelsen

Monitering af grundvandsfaner - benzin Thomas Mc. Hugh m. fl. (GSI Environmental, Texas): Evaluering Monitering af grundvandsfaner - benzin Thomas Mc. Hugh m. fl. (GSI Environmental, Texas): Evaluering af data fra 50 lokaliteter med længevarende monitering: • Ingen forskel på gennemsnitlige udbredelse af benzen og MTBE i fanerne • De fleste faner bliver mindre med tiden • Nogle få var stabile eller voksende • Kun ganske få ”løsrevne” faner