Скачать презентацию Setrvačnost Jak se uvedou věci do pohybu Скачать презентацию Setrvačnost Jak se uvedou věci do pohybu

c4da2be966e10d31a8adb68cfe083641.ppt

  • Количество слайдов: 13

Setrvačnost Setrvačnost

Jak se uvedou věci do pohybu? Aby bylo těleso uvedeno do pohybu, musí na Jak se uvedou věci do pohybu? Aby bylo těleso uvedeno do pohybu, musí na něj působit jiná tělesa silou.

Jak je to s tělesy, která se již pohybují? Kdyby těleso nebylo brzděno, nezastavilo Jak je to s tělesy, která se již pohybují? Kdyby těleso nebylo brzděno, nezastavilo by se.

Čím je těleso brzděno? Brzdí jej led a vzduch Brzdí jej asfalt a vzduch Čím je těleso brzděno? Brzdí jej led a vzduch Brzdí jej asfalt a vzduch Brzdí jej voda

Kde by mohla nastat situace, kdy těleso není brzděno? Ve vesmíru daleko od hvězd Kde by mohla nastat situace, kdy těleso není brzděno? Ve vesmíru daleko od hvězd by se těleso pohybovalo stále stejnou rychlostí a stejným směrem

Galileo Galilei • První vyjádřil ZÁKON SETRVAČNOSTI: Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném Galileo Galilei • První vyjádřil ZÁKON SETRVAČNOSTI: Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud ho nějaká vnější síla nedonutí tento stav změnit.

Důsledky zákona setrvačnosti • Neseme-li talíř s polévkou – nesmíme se ani rychle zastavit Důsledky zákona setrvačnosti • Neseme-li talíř s polévkou – nesmíme se ani rychle zastavit ani rychle rozběhnout • Narazí-li auto – nepřipoutané osoby se pohybují dopředu

Další důsledky zákona setrvačnosti • Velkou pozornost musíme věnovat důsledkům zákona u těles s Další důsledky zákona setrvačnosti • Velkou pozornost musíme věnovat důsledkům zákona u těles s velkou hmotností Rychle jedoucí vlak musí brzdit již daleko před stanicí

Další důsledky zákona setrvačnosti Velké nákladní lodi – tankery dokonce zastaví plavbu před přístavem Další důsledky zákona setrvačnosti Velké nákladní lodi – tankery dokonce zastaví plavbu před přístavem a do přístavu je táhne vlečný člun

Kdy se projeví setrvačnost více? • Když brzdíme rychle jedoucí automobil • Když brzdíme Kdy se projeví setrvačnost více? • Když brzdíme rychle jedoucí automobil • Když brzdíme pomalu jedoucí automobil

Zapamatuj a zapiš Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud ho nějaká Zapamatuj a zapiš Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud ho nějaká vnější síla nedonutí tento stav změnit. S projevy setrvačnosti musíme počítat zejména při rychlých pohybech nebo při pohybech velmi hmotných těles

Otázky a úkoly 1. Jakým směrem musí vyskočit posunovač z rozjetého vlaku, aby neupadl? Otázky a úkoly 1. Jakým směrem musí vyskočit posunovač z rozjetého vlaku, aby neupadl? 2. Musí mít vesmírná sonda, která se pohybuje v meziplanetárním prostoru, stále zapnuté motory, aby se dostala k cíli? 3. Proveď pokus: na hladkou pohlednici postav sklenici s vodou. Jak vytáhneš pohlednici, aniž bys zvedl sklenici?

Odpovědi 1. Posunovač seskočí (bez odrazu) ve směru jedoucího vlaku a popoběhne 2. Sonda Odpovědi 1. Posunovač seskočí (bez odrazu) ve směru jedoucího vlaku a popoběhne 2. Sonda se může pohybovat i bez spuštěných motorů, zachovává si rychlost, kterou získala v okamžiku vypnutí motorů 3. Vytáhnout rychlým trhnutím. Sklenice by měla zůstat v klidu