Скачать презентацию Seminar Biblic Biblia spune 22 CARTEA Скачать презентацию Seminar Biblic Biblia spune 22 CARTEA

44ed59f29ac088e524bd5ed17e192596.ppt

  • Количество слайдов: 30

Seminar Biblic Seminar Biblic

Biblia spune : 22. CARTEA TEHNICĂ A LUI DUMNEZEU Biblia spune : 22. CARTEA TEHNICĂ A LUI DUMNEZEU

1. Ce a spus Dumnezeu că va face dacă Israel va urma instrucţiunile Sale? 1. Ce a spus Dumnezeu că va face dacă Israel va urma instrucţiunile Sale? Exod. 23: 25 (p. 85) „Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va ______ binecuvânta pâinea şi apele, şi va _____ boala din depărta mijlocul tău. ”

2. Şi-a ţinut Dumnezeu făgăduinţa? Ps. 105: 37 (p. 615) scos „A ______ pe 2. Şi-a ţinut Dumnezeu făgăduinţa? Ps. 105: 37 (p. 615) scos „A ______ pe poporul Său cu argint şi aur, şi nici unul n-a şovăit dintre seminţiile Lui. ”

3. Care este dorinţa lui Dumnezeu noi toţi? pentru 3 Ioan 2 (p. 1203) 3. Care este dorinţa lui Dumnezeu noi toţi? pentru 3 Ioan 2 (p. 1203) „. . . doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă _____, şi bine sănătatea ta să sporească ______ tot aşa cum sporeşte sufletul tău. ”

4. Cui aparţin corpurile noastre în conformitate cu Biblia? 1 Cor. 6: 19. 20 4. Cui aparţin corpurile noastre în conformitate cu Biblia? 1 Cor. 6: 19. 20 (p. 1116) „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?

4. Cui aparţin corpurile noastre în conformitate cu Biblia? 1 Cor. 6: 19. 20 4. Cui aparţin corpurile noastre în conformitate cu Biblia? 1 Cor. 6: 19. 20 (p. 1116) Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu ____-__. ”

5. De ce trebuie să fim atenţi în îngrijirea corpurilor noastre? 1 Cor. 3: 5. De ce trebuie să fim atenţi în îngrijirea corpurilor noastre? 1 Cor. 3: 16. 17 (p. 1114) „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul ____ lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? ”

6. De ce Daniel şi prietenii lui au refuzat să mănânce hrana nesănătoasă de 6. De ce Daniel şi prietenii lui au refuzat să mănânce hrana nesănătoasă de la masa regelui Nebucadneţar? Dan. 1: 8. 12. 13. 15 (p. 857) „Daniel s-a hotărât să spurce nu se _______ cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul. . ”

7. Ce principiu infailibil trebuie să fie aplicat în toate problemele de sănătate şi 7. Ce principiu infailibil trebuie să fie aplicat în toate problemele de sănătate şi viaţă creştină? 1 Cor. 10: 31 (p. 1121) „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru _______ lui slava Dumnezeu. ”

8. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru fericirea 8. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru fericirea lui? Ecles. 2: 26 (p. 670) „Căci El dă omului plăcut Lui _______, ştiinţă înțelepciune şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu!”

9. Ce hrană a dat iniţial Creatorul omului să mănânce? Gen. 1: 29 (p. 9. Ce hrană a dat iniţial Creatorul omului să mănânce? Gen. 1: 29 (p. 2) Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice _______ care face iarbă sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ,

9. Ce hrană a dat iniţial Creatorul omului să mănânce? Gen. 1: 29 (p. 9. Ce hrană a dat iniţial Creatorul omului să mănânce? Gen. 1: 29 (p. 2) şi orice ______, care pom are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. "

10. În care două categorii a împărţit Dumnezeu animalele când le-a trimis în corabia 10. În care două categorii a împărţit Dumnezeu animalele când le-a trimis în corabia lui Noe? Gen. 7: 2 (p. 7) „Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele _______ . . . curate o pereche din dobitoacele care nu sunt curate. . . ”

11. Care animale spune Dumnezeu că sunt curate şi îngăduite pentru hrană? Deut. 14: 11. Care animale spune Dumnezeu că sunt curate şi îngăduite pentru hrană? Deut. 14: 2 -5 (p. 208) „Iată dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa. ”

12. Cum stabilim dacă un animal este curat sau necurat? Deut. 14: 6 (p. 12. Cum stabilim dacă un animal este curat sau necurat? Deut. 14: 6 (p. 208) „Să mâncaţi din orice dobitoc care copita despicată _____, unghia despărţită în două şi rumegă ____. ”

13. Ce animale menţionează Dumnezeu în mod specific ca nepotrivite pentru hrană? Deut. 14: 13. Ce animale menţionează Dumnezeu în mod specific ca nepotrivite pentru hrană? Deut. 14: 7. 8 (p. 208) „Să nu mâncaţi _______, care porcul unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat. ”

14. Care peşti sunt consideraţi de Dumnezeu ca buni pentru hrană? Lev. 11: 9. 14. Care peşti sunt consideraţi de Dumnezeu ca buni pentru hrană? Lev. 11: 9. 10 (p. 118) „Să mâncaţi din toate cele ce au _______(înotătoare) şi aripi ______ şi care sunt pe solzi ape, fie în mări, fie în râuri. ”

15. Ce se va întâmpla la venirea lui Hristos cu cei care continuă să 15. Ce se va întâmpla la venirea lui Hristos cu cei care continuă să mănânce animale necurate şi urâciuni interzise de Dumnezeu? Is. 66: 15 -17 (p. 735) „Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor ______, zice pieri Domnul. ”

16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I 16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I provoacă mânia? Is. 65: 1 -4 (p. 733) „. . . un popor, care nu conteneşte să Mă mânie în faţă, aducând jertfe în grădini, şi arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiş;

16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I 16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I provoacă mânia? Is. 65: 1 -4 (p. 733) care locuieşte în morminte, şi petrece noaptea în peşteri, mâncând carne de porc _______, şi având în străchini bucate necurate. ”

17. Despre cine spune Biblia că au parte de vaiete, întristări, neînţelegeri şi răni 17. Despre cine spune Biblia că au parte de vaiete, întristări, neînţelegeri şi răni fără motiv? Prov. 23: 29. 30 (p. 661) „Ale celor ce întârzie la ___ şi se duc să vin golească paharul cu vin amestecat. ”

18. Cine sunt cei incluşi pe lista celor care nu vor moşteni împărăţia lui 18. Cine sunt cei incluşi pe lista celor care nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? 1 Cor. 6: 9. 10 (p. 1116) „. . . nici hoţii, nici cei bețivii lacomi, nici ____, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. ”

19. Ce spune Biblia despre cei care îşi pângăresc corpul cu vreo substanţă vătămătoare? 19. Ce spune Biblia despre cei care îşi pângăresc corpul cu vreo substanţă vătămătoare? 1 Cor. 3: 17 (p. 1174) „Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va ____ nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi. ”

20. Ce poruncă a dat Dumnezeu care ne interzice să introducem ceva în corpul 20. Ce poruncă a dat Dumnezeu care ne interzice să introducem ceva în corpul nostru care ar vătăma sau scurta viaţa noastră? Deut. 12: 23 (p. 206) „Numai, vezi să nu cumva să mănânci ____, căci sângele este viaţa (sufletul); şi să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. ”

21. Ce a spus Dumnezeu că nu va reţine de la noi? Ps. 84: 21. Ce a spus Dumnezeu că nu va reţine de la noi? Ps. 84: 11 (p. 603) „Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de bine nici un ______ pe cei ce duc o viaţă fără prihană. ”

22. Dacă suntem robiţi de vreun obicei vătămător cum putem găsi putere de a 22. Dacă suntem robiţi de vreun obicei vătămător cum putem găsi putere de a birui? Filip. 4: 13 (p. 1154) „Pot totul în _____, care mă Hristos întăreşte. ”

23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel? Rom. 12: 1 (p. 1106) „Vă îndemn 23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel? Rom. 12: 1 (p. 1106) „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,

23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel? Rom. 12: 1 (p. 1106) să aduceţi 23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel? Rom. 12: 1 (p. 1106) să aduceţi trupurile jertfă voastre ca o _______ vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. ”

24. După studierea Bibliei, este şi dorinţa ta de a urma instrucţiunile Sale de 24. După studierea Bibliei, este şi dorinţa ta de a urma instrucţiunile Sale de a trăi o viaţă care să -L glorifice pe El în corpul tău? Răspunsul tău: