Скачать презентацию Seminar Biblic Biblia spune 19 CREȘTEREA Скачать презентацию Seminar Biblic Biblia spune 19 CREȘTEREA

f964b9b6e4161212e9bd0e05832e19a1.ppt

  • Количество слайдов: 50

Seminar Biblic Seminar Biblic

Biblia spune : 19. CREȘTEREA ÎN HRISTOS Biblia spune : 19. CREȘTEREA ÎN HRISTOS

HRANA SPIRITUALĂ Creșterea în Hristos HRANA SPIRITUALĂ Creșterea în Hristos

1. Ce a spus Iisus că era necesar pentru întreţinerea vieţii spirituale? Mat. 4: 1. Ce a spus Iisus că era necesar pentru întreţinerea vieţii spirituale? Mat. 4: 4 (p. 925) Este scris: "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice ____ care iese din gura lui Cuvânt Dumnezeu. "

2. De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie? 2. De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie? Deut. 8: 3 (p. 201) „Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai, nici părinţii tăi n-o cunoscuseră,

2. De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie? 2. De ce a permis Domnul copiilor lui Israel să ajungă înfometaţi în pustie? Deut. 8: 3 (p. 201) ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu ______, ci cu orice pâine lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul. ”

3. Ce „dietă” este recomandată celor ce au fost recent convertiţi la Hristos? 1 3. Ce „dietă” este recomandată celor ce au fost recent convertiţi la Hristos? 1 Petru 2: 2 (p. 1192) „. . . şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi ______ laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire. . . ”

4. Ce sfat a dat Pavel tânărului discipol Timotei? 2 Tim. 2: 15 (p. 4. Ce sfat a dat Pavel tânărului discipol Timotei? 2 Tim. 2: 15 (p. 1170) „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om ____ , încercat ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului. ”

5. Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Ps. 119: 103 -105 (p. 5. Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Ps. 119: 103 -105 (p. 626) „Ce ______ sunt dulci cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!

5. Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Ps. 119: 103 -105 (p. 5. Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Ps. 119: 103 -105 (p. 626) Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii.

5. Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Ps. 119: 103 -105 (p. 5. Cât de mult preţuia David Cuvântul lui Dumnezeu? Ps. 119: 103 -105 (p. 626) Cuvântul Tău este o candelă ____ pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea. ”

6. Ni se spune că 6. Ni se spune că "cel neprihănit va trăi prin credinţa lui" (Habacuc 2: 4). Cum primim noi această credinţă? Rom. 10: 17 (p. 1104) „Astfel, credinţa vine auzirii în urma ______, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. ”

7. Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine? Prov. 7. Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine? Prov. 2: 3 -6 (p. 640) „. . . dacă vei _____ cere înţelepciune şi dacă te vei ______ pentru ruga pricepere, dacă o vei ______ ca argintul şi căuta vei umbla după ea ca după o comoară,

7. Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine? Prov. 7. Ce efort este necesar din partea noastră pentru a înţelege lucrurile divine? Prov. 2: 3 -6 (p. 640) atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. ”

8. Ce putere are Cuvântul când este ascuns în inimă? Ps. 119: 11 (p. 8. Ce putere are Cuvântul când este ascuns în inimă? Ps. 119: 11 (p. 624) „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu ______ păcătuiesc împotriva Ta!”

9. Ce se mai cere dincolo de o simplă auzire a Cuvântului? Iacov 1: 9. Ce se mai cere dincolo de o simplă auzire a Cuvântului? Iacov 1: 22 (p. 1187) împlinitori „Fiţi _____ ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. ”

10. Care e rezultatul îndeplinirii voiei lui Dumnezeu? 1 Ioan 2: 17 (p. 1199) 10. Care e rezultatul îndeplinirii voiei lui Dumnezeu? 1 Ioan 2: 17 (p. 1199) „Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, ____ în veac. ” rămâne

COMUNIUNEA CU DUMNEZEU Creșterea în Hristos COMUNIUNEA CU DUMNEZEU Creșterea în Hristos

11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem? Is. 55: 6 (p. 726) 11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem? Is. 55: 6 (p. 726) „_____ pe Căutați-L Domnul câtă vreme se poate găsi; _____, câtă chemați-L vreme este aproape. ”

11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem? Ier. 33: 3 (p. 772) 11. Ce ne sfătuiesc Isaia şi Ieremia să facem? Ier. 33: 3 (p. 772) „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti. ”

12. În numele cui trebuie să adresăm cererile noastre? Ioan 14: 13. 14 (p. 12. În numele cui trebuie să adresăm cererile noastre? Ioan 14: 13. 14 (p. 1064) „. . . şi orice veţi cere în Numele _____, voi Meu face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. ”

13. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Colos. 4: 2 (p. 1157) 13. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Colos. 4: 2 (p. 1157) Stăruiți „____ în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. ”

13. Cât de des ar trebui să ne rugăm? 1 Tes. 5: 17 (p. 13. Cât de des ar trebui să ne rugăm? 1 Tes. 5: 17 (p. 1161) „Rugaţi-vă _____. ” neîncetat

14. Ce timp a pus deoparte David pentru rugăciune? Ps. 55: 16. 17 (p. 14. Ce timp a pus deoparte David pentru rugăciune? Ps. 55: 16. 17 (p. 584) „Dar eu strig către Dumnezeu şi Domnul mă va scăpa. ______, dimineaţa, şi Seara la amiază, oftez şi gem şi El va auzi glasul meu. ”

15. Ce asigurare avem că Dumnezeu va auzi şi va răspunde la rugăciunile noastre 15. Ce asigurare avem că Dumnezeu va auzi şi va răspunde la rugăciunile noastre Mat. 7: 7 (p. 929) da „Cereţi, şi vi se va ___ , căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. ”

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? a. 16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? a. Perseverenţă Efes. 6: 18 (p. 1150) Faceţi în toată vremea prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa,

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? b. 16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? b. Credința Iacov 1: 6 (p. 1187) Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc:

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? c. 16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? c. După voia Lui 1 Ioan 5: 14 (p. 1202) Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? d. 16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? d. Iertare Marcu 11: 25. 26 (p. 976) când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre.

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? e. 16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? e. Să nu nutrească păcatul Ps. 66: 18 (p. 590) "Dacă aş fi cugetat. . . lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul".

16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? f. 16. Ce condiţii sunt necesare pentru ca rugăciunilor noastre să li se răspundă? f. Să țină Legea Domnului - Prov. 28: 9 (p. 665) "Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă".

COMUNIUNEA CREȘTINĂ Creșterea în Hristos COMUNIUNEA CREȘTINĂ Creșterea în Hristos

17. Cum arată Biblia că omul este fiinţă socială? Rom. 14: 7 (p. 1108) 17. Cum arată Biblia că omul este fiinţă socială? Rom. 14: 7 (p. 1108) „În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru _____, şi nici unul din sine noi nu moare pentru sine. ”

18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia? 18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia? Ioan 2: 1 -11 (p. 1026) „A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Iisus era acolo. Şi la ______ nuntă au fost chemaţi şi Iisus cu ucenicii Lui. ”

18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia? 18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia? Ioan 12: 12 (p. 1043) „A doua zi, o gloată mare, care venise la ____, cum a auzit praznic că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic, şi I-a ieşit în întâmpinare. . . ”

18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia? 18. De unde putem şti că Hristos a fost sociabil şi I-a plăcut părtăşia? Luca 4: 16 (p. 991) „A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în _____. ” sinagogă

19. Ce îi îndeamnă Pavel pe primii creştini să nu părăsească? Evrei 10: 24. 19. Ce îi îndeamnă Pavel pe primii creştini să nu părăsească? Evrei 10: 24. 25 (p. 1182) „Să nu părăsim _____ noastră, adunarea cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. ”

20. Unde a promis Iisus că va fi? Matei 18: 20 (p. 945) „Căci 20. Unde a promis Iisus că va fi? Matei 18: 20 (p. 945) „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în _____ lor. ” mijlocul

21. Ce sfat a dat Pavel în legătură cu relaţia noastră cu alţii? Rom. 21. Ce sfat a dat Pavel în legătură cu relaţia noastră cu alţii? Rom. 12: 10 (p. 1106) „Iubiţi-vă unii pe alţii dragoste cu o ____ frăţească. În cinste, fiecare să dea _____ altuia. ” întâietate

22. Ce regulă de aur a stabilit Iisus? Mat. 7: 12 (p. 930) „Tot 22. Ce regulă de aur a stabilit Iisus? Mat. 7: 12 (p. 930) „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi _____; căci în la fel aceasta sunt cuprinse Legea şi Proorocii. ”

EXERCIȚIU SPIRITUAL Creșterea în Hristos EXERCIȚIU SPIRITUAL Creșterea în Hristos

23. Care a fost misiunea lui Hristos aici pe pământ? Luca 19: 10 (p. 23. Care a fost misiunea lui Hristos aici pe pământ? Luca 19: 10 (p. 1014) „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să ______ ce era mântuiască pierdut. ”

24. Ce spune Iisus că vor deveni creştinii umpluţi de Duhul Sfânt? Fapte 1: 24. Ce spune Iisus că vor deveni creştinii umpluţi de Duhul Sfânt? Fapte 1: 8 (p. 1055) „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi ____ în Ierusalim, martori în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului. ”

25. Despre ce mărturiseşte un martor al lui Hristos? Rom. 10: 2. 9 (p. 25. Despre ce mărturiseşte un martor al lui Hristos? Rom. 10: 2. 9 (p. 1104) „Le mărturisesc că ei au ____ pentru râvnă Dumnezeu. . . ”

25. Despre ce mărturiseşte un martor al lui Hristos? Rom. 10: 2. 9 (p. 25. Despre ce mărturiseşte un martor al lui Hristos? Rom. 10: 2. 9 (p. 1104) „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn _______, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. ”

26. Cum descrie Iisus pe martorul creştin? Mat. 5: 14. 16 (p. 927) „Voi 26. Cum descrie Iisus pe martorul creştin? Mat. 5: 14. 16 (p. 927) „Voi sunteţi _______ lumina lumii. . . Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

26. Cum descrie Iisus pe martorul creştin? Mat. 5: 14. 16 (p. 927) Tot 26. Cum descrie Iisus pe martorul creştin? Mat. 5: 14. 16 (p. 927) Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. ”

27. Care au fost instrucţiunile lui Iisus către urmaşii Săi? Mat. 28: 19. 20 27. Care au fost instrucţiunile lui Iisus către urmaşii Săi? Mat. 28: 19. 20 (p. 961) „Duceţi-vă şi ____ ucenici din faceți toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

27. Care au fost instrucţiunile lui Iisus către urmaşii Săi? Mat. 28: 19. 20 27. Care au fost instrucţiunile lui Iisus către urmaşii Săi? Mat. 28: 19. 20 (p. 961) ______ să Și învățați-i păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. ”

28. Dorești să creşti în Hristos prin studierea Cuvântului Său, prin comuniune cu Dumnezeu 28. Dorești să creşti în Hristos prin studierea Cuvântului Său, prin comuniune cu Dumnezeu şi prin vestirea dragostei lui Hristos şi altora? Răspunsul tău: