Скачать презентацию SECURITATE SOCIALA PENTRU LUCRATORI MIGRANŢI Magda Filip Director Скачать презентацию SECURITATE SOCIALA PENTRU LUCRATORI MIGRANŢI Magda Filip Director

22c277a4b253da2a1c45d35ec79d4999.ppt

  • Количество слайдов: 29

SECURITATE SOCIALA PENTRU LUCRATORI MIGRANŢI Magda Filip Director Directia relatii externe si organizatii internaţionale SECURITATE SOCIALA PENTRU LUCRATORI MIGRANŢI Magda Filip Director Directia relatii externe si organizatii internaţionale Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Securitate socială Sistemul de securitate sociala are o dimensiune teritoriala deoarece reflectă tradiţia economică, Securitate socială Sistemul de securitate sociala are o dimensiune teritoriala deoarece reflectă tradiţia economică, politică, socială, geografică şi culturală a fiecărui stat. Este aproape imposibil ca un om, de-a lungul vieţii sale, sǎ nu fi fost subiect al legislaţiei de securitate socialǎ, aceasta reglementând acordarea de drepturi şi prestaţii de securitate socialǎ de la naştere pânǎ la moarte.

Riscuri pentru lucrători migranţi Natura teritorială diferită a securităţii sociale creează probleme potenţiale de Riscuri pentru lucrători migranţi Natura teritorială diferită a securităţii sociale creează probleme potenţiale de securitate socială atât pentru migranţi, cât şi pentru sistemele naţionale de securitate socială în cadrul cărora migrează ei. Este important ca legislaţia ţǎrii în care a apǎrut riscul sǎi recunoascǎ drepturile şi sǎ i le acorde lucratorului migrant În multe sisteme naţionale se prevede cǎ prestaţiile de securitate socialǎ sunt plǎtite numai persoanelor care au domiciliul pe teritoriul acelui stat, sistemul putând sǎ fie discriminatoriu, direct sau indirect, cu cetǎţenii strǎini. Lucrǎtorii migranţi pot sǎ-şi piardǎ drepturile la pensie, alocaţii familiale sau alocaţiile de şomaj.

Riscuri pentru lucratori migranţi Conflict negativ de legi – nici o legislaţie nu este Riscuri pentru lucratori migranţi Conflict negativ de legi – nici o legislaţie nu este aplicabilă Conflict pozitiv de legi – ambele legislaţii sunt aplicabile

Modalitati de reglementare Coordonare a sistemelor de securitate socială Acorduri bilaterale Conventii internationale/multilaterale Legislatie Modalitati de reglementare Coordonare a sistemelor de securitate socială Acorduri bilaterale Conventii internationale/multilaterale Legislatie supranaţională

Acorduri bilaterale Acordurile bilaterale de securitate socialǎ exprimǎ voinţa celor douǎ state de protejare Acorduri bilaterale Acordurile bilaterale de securitate socialǎ exprimǎ voinţa celor douǎ state de protejare a propriilor cetǎţeni atunci când se aflǎ pe teritoriul celuilat stat. In funcţie de legislaţia fiecărui stat şi interesele celor două state este regelmentat domeniul personal, domeniul material şi modul de acordare a diferitelor prestaţii de securitate socială Primele acorduri bilaterale in domeniul securităţii sociale: Franţa şi Regatul de Parma 1827/ Franţa Italia 1904

Acorduri bilaterale de securitate socială ale Romaniei In prezent România aplică 22 de acorduri Acorduri bilaterale de securitate socială ale Romaniei In prezent România aplică 22 de acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale, 9 dintre acestea fiind încheiate în ultimii ani, cu Olanda, Cehia, Luxemburg, Germania, Austria, Ungaria, Spania, Portugalia, Bulgaria Semnat: Coreea Urmează semnarea acordurilor cu: Moldova, Chile In negociere: Canada, Croatia, Ucraina, Albania Initiate negocieri: SUA, Serbia, Muntenegru, Bosnia -Hertegovina,

Convenţii internaţionale OIM Convenţia nr. 19/1925 referitoare la egalitatea de tratament (compensarea accidentelor), ratificata Convenţii internaţionale OIM Convenţia nr. 19/1925 referitoare la egalitatea de tratament (compensarea accidentelor), ratificata de 121 de state Convenţia nr. 48/1935 referitoare la menţinerea drepturilor de pensie a lucrǎtorilor migranţi, ratificata de 8 state (BH, Croatia, Israel, Italia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia), denuntata de 4 (Ungaria, Olanda, Polonia, Spania) Convenţia nr. 118/1962 privind egalitatea de tratament (securitate socialǎ), ratificata de 37 state: Franta, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Germania, Italia, Suedia, denuntata de Olanda Convenţia nr. 157/1982 referitoare la menţinerea drepturilor de securitate socialǎ, (ratificata doar de Filipine, Spania si Suedia) Recomandarea nr. 167/1983 referitoare la menţinerea drepturilor de securitate socialǎ.

Convenţii internaţionale- Consiliul Europei Acordurile europene interimare referitoare la schemele de securitate socialǎ, semnate Convenţii internaţionale- Consiliul Europei Acordurile europene interimare referitoare la schemele de securitate socialǎ, semnate la 11 decembrie 1953, Paris Convenţia europeanǎ de asistenţǎ socialǎ şi medicalǎ, semnatǎ la 11 decembrie 1953, Paris, Convenţia europeanǎ de securitate socialǎ, semnatǎ la 14 decembrie 1972, Paris, care a intrat în vigoare la 1 mai 1977, fiind ratificatǎ de 8 state europene. Art. 12 al Cartei Sociale Europene

Legislaţie supranaţională Regulamentele nr. 3/1958 şi nr. 4/1958 referitoare la securitatea socialǎ a lucrǎtorilor Legislaţie supranaţională Regulamentele nr. 3/1958 şi nr. 4/1958 referitoare la securitatea socialǎ a lucrǎtorilor migranţi, în vigoare, la 1 ianuarie 1959, în baza art. 51 al Tratatului de la Roma, Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socialǎ angajaţilor, lucrǎtorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplaseazǎ în interiorul comunitǎţii şi Regulamentul nr. 574/72 care stabileşte modalitatea de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 Regulamentul 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Domeniul personal Cetatenii Refugiatii si apatrizii Cetatenii statelor terte Asiguratii Toate persoanele rezidente legal Domeniul personal Cetatenii Refugiatii si apatrizii Cetatenii statelor terte Asiguratii Toate persoanele rezidente legal

Domeniul material defineşte riscurile asigurate, protejate, acestea putând fi unul sau mai multe dintre Domeniul material defineşte riscurile asigurate, protejate, acestea putând fi unul sau mai multe dintre cele nouǎ riscuri clasice de securitate socialǎ definite în Convenţia OIM nr. 102/1952 referitoare la standardele minime de securitate socialǎ şi Codul European de Securitate Socialǎ al Consiliului Europei: prestaţii în naturǎ şi în bani în caz de boalǎ, pensiile de bǎtrâneţe, de invaliditate, de urmaş, prestaţiile în caz de accident de muncǎ sau boli profesionale, prestaţiile de maternitate, prestaţiile de şomaj, prestaţiile familiale

Principiile coordonării sistemelor de securitate socială Egalitate de tratament O singură legislaţie aplicabilă Totalizarea Principiile coordonării sistemelor de securitate socială Egalitate de tratament O singură legislaţie aplicabilă Totalizarea perioadelor de asigurare Exportul prestaţiilor Cooperare administrativă

Egalitate de tratament presupune acordarea acelorasi drepturi si obligatii de securitate sociala lucratorii migranti, Egalitate de tratament presupune acordarea acelorasi drepturi si obligatii de securitate sociala lucratorii migranti, in aceleasi conditii ca si pentru proprii cetateni; Prevazuta si de art. 39 al Tratatului Comunitatilor Europene Art 3 al Regulamentului 1408/71

O singura legislaţie aplicabilă la un moment dat, un lucrător migrant este supus, în O singura legislaţie aplicabilă la un moment dat, un lucrător migrant este supus, în exercitarea activităţii sale profesionale, legislaţiei de securitate socială a unui singur stat membru UE. Regula generala asigurare conform legislaţiei statului în care se desfăşoară activitatea, a asigurării conform legislaţiei locului de muncă, chiar dacă persoana îşi are domiciliul sau angajatorul său îşi are sediul pe teritoriul altui stat membru UE. Există anumite excepţii de la regula generală de determinare a legislaţiei aplicabile, legate de situaţia detaşării, de cea în care lucrătorul migrant desfăşoară activitate (salariată sau independentă) pe teritoriul a două sau mai multe state membre, existând şi pentru aceste situaţii reguli clare de determinare a legislaţiei aplicabile.

Totalizarea perioadelor de asigurare Pentru deschiderea drepturilor Pentru acordarea prestaţiilor Perioadele de asigurare relizate Totalizarea perioadelor de asigurare Pentru deschiderea drepturilor Pentru acordarea prestaţiilor Perioadele de asigurare relizate chiar inaintea intrării in vigoare a repectivului acord/convenţie/regulament suntluate în considerare

Exportul prestaţiilor Prestatiile sunt platite in statul de domiciliu al beneficiarului Important in special Exportul prestaţiilor Prestatiile sunt platite in statul de domiciliu al beneficiarului Important in special pentru pensii

Cooperare administrativa Acordurile bilaterale prevăd încheierea de aranjamente administrative prin care se stabilesc modalitatile Cooperare administrativa Acordurile bilaterale prevăd încheierea de aranjamente administrative prin care se stabilesc modalitatile concrete/formularele si procedura de aplicare a acordurilor Regulamentul 574/72 de aplicare a Regulamentului 1408/71 41 de formulare E si cardul eurpeande asigurari de sanatate Regulamentul de aplicare a Regulamentului 883/2004 se află în curs de negociere Comisia Administrativă pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, prevăzută de art. 80 si 81 ale Reg 1408/71 Art. 84 al Regulamentului 1408/71 reglementează cooperarea administrativă

Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Institutiile implicate Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Institutiile implicate în aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate sociala sunt: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate,

Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Autorităţile competente Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Autorităţile competente pentru aplicarea celor două regulamente sunt : Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Ministerul Sănătăţii Publice

Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Organisme de Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Organisme de legătură : Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru pensii Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru şomaj Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru prestaţii de sănătate în natură şi bani (incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli obişnuite, idemnizaţie pentru maternitate) Ministerul Muncii, Familiei şi Egaliăţii de Şanse pentru prestaţiile familiale (alocaţii pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani)

Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Instituţii competente Aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială în Romania Instituţii competente v Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale eliberarea formularelor privind legislaţia aplicabilă coordonează modul de aplicare de către institutuţiile locale a Regulamentelor în domeniul de competenţă : pensii, ajutor deces, accidente de muncă şi boli profesionale v Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, coordonează modul de aplicare de către institutuţiile locale a Regulamentelor în domeniul de competenţă: şomaj v Casa Nationala de Asigurari de Sanatate coordonează modul de aplicare de către institutuţiile locale a Regulamentelor în domeniul de competenţă prestaţii de sănătate în natură şi bani (incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli obişnuite, idemnizaţie pentru maternitate v Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse coordonează modul de aplicare de către institutuţiile locale a Regulamentelor în domeniul de competenţă (alocaţii pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani)

Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Pregătirea aplicării Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Pregătirea aplicării Regulamentelor europene in domeniul coordonării sistemelor de securitate sociala s-a efectuat prin negocierea şi aplicarea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale Proiecte Phare

Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Proiectul de Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Proiectul de twinning RO 02/IB/SO-02 „Securitate socială pentru lucrătorii migranţi” Obiectiv pregatirea structurilor administrative centrale implicate în coordonarea sistemelor de securitate socială Regulamentelor 1408/71/CEE şi 574/72/CEE. Proiectul Phare 2004/016 – 772. 03. 05 ”Îmbunătăţirea securităţii sociale a lucrătorilor migranţi Obiectiv dezvoltarea capacităţii administrative şi a sistemului IT în instituţiile şi structurile locale pentru aplicarea regulilor în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială din subordinea MMFES, CNPAS, CNAS şi ANOFM.

Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare 38 formatori Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare 38 formatori din instituţiile implicate în proiect elaborat Manualul de formare în domeniul coordonării sistemelor de securitate sociale si a fost actualizat cu prevederile Regulamentului 883/2004 480 de experţi din instituţiile locale de securitate socială au fost informaţi şi sensibilizaţi în domeniul aplicării Regulamentelor comunitare în domeniu

Proiectul Phare 2004/016 – 772. 03. 05 ”Îmbunătăţirea securităţii sociale a lucrătorilor migranţi” Componenta Proiectul Phare 2004/016 – 772. 03. 05 ”Îmbunătăţirea securităţii sociale a lucrătorilor migranţi” Componenta A - dezvoltarea capacităţii administrative şi a sistemului IT în instituţiile şi structurile locale pentru aplicarea regulilor în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială din subordinea MMFES, CNPAS, CNAS şi ANOFM – Parteneri olandezi Componenta B – implementarea Cardului European de Asigurări de Sănătate Parteneri germani

Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Dotarea institutiilor Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Dotarea institutiilor locale cu echipamente si aplicatii informatice pentru aplicarea regulamentelor comunitare utiliazand solutii web MMFES, ANOFM, CNPAS

Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Instructiuni de Pregatirea instituţiilor de securitate socială din Romania pentru aplicarea regulilor de coordonare Instructiuni de aplicare a Regulamentelor de către CNPAS, ANOFM, MMFES ( prestatii familiale) pentru a se asigura aplicarea uniforma si transparenta a legislatiei europene

PERSPECTIVE Finalizarea Regulamentului de aplicare a Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială PERSPECTIVE Finalizarea Regulamentului de aplicare a Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi pregătirea aplicării acestora de către instituţile de securitate socială din Romania Accent pe schimbul electronic de informaţii Îmbunătăţirea informării