Скачать презентацию Sci Verse SCOPUS Тошка Борисова Обучител Sciense Direct Скачать презентацию Sci Verse SCOPUS Тошка Борисова Обучител Sciense Direct

0c61b83df2b5e3a6491be36385f07861.ppt

  • Количество слайдов: 49

Sci. Verse SCOPUS Тошка Борисова Обучител Sciense. Direct, SCOPUS Sci. Verse SCOPUS Тошка Борисова Обучител Sciense. Direct, SCOPUS

Как се справяте с информационния бум Тенденции • 89% от студентите започват търсенето си Как се справяте с информационния бум Тенденции • 89% от студентите започват търсенето си с Google и само 2% с библиотечния сайт • • Учените отделят 6, 5 часа* на седмица за събиране на информация Процентът на неуспеваемост и неудоволетворение при търсене на подходящи източници е 35 -40 %** Науката става все по интернационална, интердисциплинарна и конкурентна • 84% от учените са под натиск да представят изследванията си в по-кратък срок Source: *Outsell, Inc “STM End-User Survey Part 1 – Scientists and Engineers” - Volume 3, June 11, 2009 **College Students’ Perceptions of the Libraries and Information Resources: A Report to the OCLC Membership. Dublin, OH: OCLC, 2006

За какво да използвате Sci. Verse Scopus? • • За да разберете колко цитати За какво да използвате Sci. Verse Scopus? • • За да разберете колко цитати дадена статия или автор е получил. Да откриете кой ви цитира За преглед и анализ на основните списания, научни области и автори, които публикуват във вашата предметна област. Намерите важни и полезни статии, които сте пропуснали. Следите работата и цитиранията на други автори. Откриете изследователските тенденции в дадена дисциплина. Бърз и лесен достъп до приложения

Sci. Verse - достъп от едно място • • Sci. Verse е обща точка Sci. Verse - достъп от едно място • • Sci. Verse е обща точка за достъп на продуктите Elsevier - Science. Direct, Scopus и Интернет ресурси в Scirus. Потребителите могат да търсят съдържание в общ индекс вкл. Science. Direct, Scopus и интернет ресурси от Scirus.

Съдържание § § § Техническа, медицинска и в областта на социалните науки литература. 18500 Съдържание § § § Техническа, медицинска и в областта на социалните науки литература. 18500 заглавия научни издания от 5000 издатели § 16050 научни списания § 1200 загл. научни списания в Open Access § 3, 6 млн. материали от конференции § 600 търговски публикации § 350 книжни поредици 40 милиона записа, от които: § 20 млн. с цитирания от 1996 г. (75% влк. цитати) § 20 млн. от преди 1996 г. Обратно до 1823 г.

Съдържание § § 435 милиона подбраниинтернет ресурси , вк. 23 млн. Патентна информация Специализираната Съдържание § § 435 милиона подбраниинтернет ресурси , вк. 23 млн. Патентна информация Специализираната търсачка Scirus. "Articles-in-Press" от 3000 списания 80 репозиториуми и дигитални архиви

За световната класация на университетите от 2007 г. се използва Scopus QS World University За световната класация на университетите от 2007 г. се използва Scopus QS World University Rankings Scopus предоставя метрична система с гарантирана яснота и прозрачност Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)

Съдържанието • • • Информация за цитирания от 1996 насам. 70% от всички записи Съдържанието • • • Информация за цитирания от 1996 насам. 70% от всички записи в Scopus от 1823 г. имат резюме. Scopus включва историческите материали на American Chemical Society (от 1879), Springer / Kluwer archive, (от 1874), American Physical Society (от 1893), American Institute of Physics АИП (от 1939), Royal Society of Chemistry (от 1841). Scopus включва архивите на издателство Elsevier (от 1823), списание Science (от 1880) и сп. Nature (от 1869 г. ) 57 милиона допълнителни библиографски материали, напр. книги “Articles-in-Press” от 3, 000 списания. Статиите са достъпни в Scopus, преди тяхното официално публикуване от издателите: Elsevier, Springer / Kluwer, Karger Medical и Scientific Publishers, Nature Publishing Group (NPG), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Обработено на 99% е съдържанието на включените в базата данни списания от 1996 брой по брой.

Съдържание по дисциплини • • Науки за живота > 4300 заглавия Здравни науки > Съдържание по дисциплини • • Науки за живота > 4300 заглавия Здравни науки > 6800 заглавия (вкл. 100% в област Медицина) Физически науки > 7200 заглавия Социални науки > 5300 заглавия

Интерфейс Интерфейс

Sci. Verse SCOPUS - полета за търсене Sci. Verse SCOPUS - полета за търсене

Превърнете сложното в лесно Страница с резултатите в Sci. Verse Scopus Опции за редактиране Превърнете сложното в лесно Страница с резултатите в Sci. Verse Scopus Опции за редактиране на търсенето Ясен, интуитивен интерфейс “Plug and play”

Показване на резултати - резюме Показване на резултати - резюме

Личният профил в Sci. Verse Scopus Личният профил в Sci. Verse Scopus

Разширено търсене – команден ред Повече от 40 търсещи полета Разширено търсене – команден ред Повече от 40 търсещи полета

Сортиране на резултатите Ако търсите определено заглавие, автор, година, област на знанието, принадлежност – Сортиране на резултатите Ако търсите определено заглавие, автор, година, област на знанието, принадлежност – имате инструменти с които да ограничите получените резултати

Наукометрични показатели Наукометрични показатели

Българските издания • • • • • • • Acta Medica Bulgarica 0. 035 Българските издания • • • • • • • Acta Medica Bulgarica 0. 035 0. 047 Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica (coverage discontinued in Scopus) Anaesthesiology and Intensive Care 0. 034 Balkan Journal of Medical Genetics 0. 042 0. 029 Biomedical Reviews (coverage discontinued in Scopus) Bulgarian Historical Review (coverage discontinued in Scopus) 0. 034 Bulgarian Journal of Agricultural Science Bulgarian Medicine (coverage discontinued in Scopus) Cadernos pagu 0. 034 Clinical and Transfusion Haematology 0. 034 Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences 0. 038 0. 056 Doklady Bolgarskoi akademii nauk (coverage discontinued in Scopus) Ikonomicheski Izsledvania 0. 034 Journal of Environmental Protection and Ecology 0. 035 0. 051 Journal of the Balkan Tribological Association 0. 037 0. 263 Oxidation Communications 0. 040 0. 081 Nuclear Medicine Review 0. 056 0. 086 General Medicine 0. 034 Geochimija, Mineralogija i Petrologija (coverage discontinued in Scopus) Problemi na Geografijata na NR. Balgarija (coverage discontinued in Scopus) Problems of Infectious and Parasitic Diseases 0. 034 0. 000 Topicos Rentgenologiya i Radiologiya 0. 034 Silva Balcanica (coverage discontinued in Scopus) Tekstil i Obleklo Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences 0. 038 0. 056

Mетричната система - SJR и SNIP Предимства • Нормализира различията между научните дисциплини • Mетричната система - SJR и SNIP Предимства • Нормализира различията между научните дисциплини • Близо до пълно покритие - всички над 18500 списания, материали от конференции и книжни серии получават SJR and SNIP стойност • Актуализация през април и септември • Елиминира риска от манипулация

SCImago Journal Rank - SJR е измерване на престижа – цитатите се измерват по SCImago Journal Rank - SJR е измерване на престижа – цитатите се измерват по това откъде идват Списанието трансферира престижа си на статите в него. Lancet SJR 2007 = 1. 541 – висок престиж e. g. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports SJR 2007 = 0. 153 – нисък престиж Поне 4 години са необходими за да се измери престижа на списанието Престижът на списанието се споделя по равно помежду всички цитати Списание в областта на науките за живота Хуманитарно списание Нормализира различията по отношение на тенденциите за цитиране между предметните области Един цитат = ниска стойност 1 цитат = висока стойност

Source Normalized Impact per Paper - SNIP Изчисление на ‘потенциала за цитиране ’ за Source Normalized Impact per Paper - SNIP Изчисление на ‘потенциала за цитиране ’ за 2009 1. Събиране на статиите, цитиращи 1 -3 Събиране на цитатите, цитиращи тези с 2. г. статии в списание през 2009 Etc. 3. Преброяване на цитатите на цитираните (1 -3 г. ) във всяко списание 4. Потенциал на цитиране = приблизителния брой цитати за всяка статия (1 -3 год. ) Etc. Нормализира различията в SNIP = 2009 Impact / 2009 Citation Potential поведението на цитатите в Life Sciences – high impact, high Citation Potential различните предметни области Arts & Humanities – low impact, low Citation Potential

Страница на периодичното издание Страница на периодичното издание

Оценка на изданието - Journal Analyzer • • • За издатели и редактори Scopus Оценка на изданието - Journal Analyzer • • • За издатели и редактори Scopus Journal Analyzer дава бърза и обективна оценка на списанието в сравнение с негови конкуренти. Това пести време, помага за доброто управление на портфолиото на списанието и развитието на стратегия, както и указва кои са най-престижните заглавия в дадена научна област За изследователи и университетски учени Scopus Journal Analyzer указва кои са най-престижните заглавия в дадена научна област за да могат учените да изберат в кои да публикуват, а също и кои издания да рецензират. За библиотекари и информационни специалисти Scopus Journal Analyzer позволява откриването на научни списания в дадена област и наукометричната им оценка през годините. Подпомага комплектуването на периодични издания.

Journal Analyzer Journal Analyzer

Journal Analyzer Можете да изберете и сравните до 10 периодични издания в определена тематична Journal Analyzer Можете да изберете и сравните до 10 периодични издания в определена тематична област

Престиж на изданието - JR = SCImago Journal Rank Необходими са поне 4 години Престиж на изданието - JR = SCImago Journal Rank Необходими са поне 4 години за да се измери престижа на списанието

Source normalized impact per paper Source normalized impact per paper

Цитирания на изданието през годините Цитирания на изданието през годините

Брой статии Брой статии

Процент нецитирани документи Процент нецитирани документи

Citation Tracker Може да се проследи значимостта на публикувания документ, посредством Citation Tracker Citation Tracker Може да се проследи значимостта на публикувания документ, посредством Citation Tracker

Проследяване на цитиранията Брой на документи, цитиращи статия от www. scopus. com/source. Info. url? Проследяване на цитиранията Брой на документи, цитиращи статия от www. scopus. com/source. Info. url? source. Id Статии, публикувани в списанието

Идентификатор на автори (Author Identifier ) Как се прави разграничение между авторите с еднакви Идентификатор на автори (Author Identifier ) Как се прави разграничение между авторите с еднакви имена? Отразени ли са всички резултати за един автор, когато неговото име се записва по различен начин? И можем ли да бъдем сигурни, че имената с диакретични знаци и ударения са включени?

Идентификатор на автори Автоматичното групиране по имена се прави по: • Варианти на името Идентификатор на автори Автоматичното групиране по имена се прави по: • Варианти на името • Заглавие на източника • Съавтори • Област на знанието • Принадлежност към институция Ако при някои от критериите няма съвпадения то, Scopus не присъединява документите към Author Profile. Но това може да бъде направено ръчно !

Информация за автора Информация за автора

Групиране и бутон за обратна връзка Групиране и бутон за обратна връзка

Измерване на авторовия принос със Citation Tracker Брой документи, цитиращи този автор Измерване на авторовия принос със Citation Tracker Брой документи, цитиращи този автор

h-index (накратко от highly cited index) е разработен през 2005 г. от професор Хирш, h-index (накратко от highly cited index) е разработен през 2005 г. от професор Хирш, физик от Университета в Сан Диего – Калифорния, с цел да измери влиянието на индивидуалната изследователска работа. Професор Хирш споделя в предговора на своя труд, че повечето изследователи търсят оценка на приноса си в научната област в която работят. “За малкото учени, лауреати на Нобелова награда, научният принос на техните изследвания е неоспорим. Как обаче другите могат да измерят научния си принос? ”

 h- index формула Ученият притежава съответен индекс h ако h е броя на h- index формула Ученият притежава съответен индекс h ако h е броя на неговите брой статии NP (number of papers), които имат поне h цитирания всяка и другите имат по малко цитирания всяка (NP – h) Article rank position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Брой цитирания 49 23 15 14 6 3 1 1 0 0 0 Aко между публикациите на даден автор могат да се намерят x = 1, 2, 3, …публикации, всяка от които има x и повече цитати, тогава h-индексът на този учен ще се дава с числото x. h-index=3, например, означава, че между множеството публикации на дадения автор са намерени 3, всяка от които има най-малко 3 цитата. J. E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output, ” PNAS 102, 16569 -16572 (2005) http: //arxiv. org/PS_cache/physics/pdf/0508025. pdf

h-графика h-графика

Идентификатор на автори (Author Identifier) • За автори Работи за тях за да индентифицира Идентификатор на автори (Author Identifier) • За автори Работи за тях за да индентифицира автоматично съвпаденията и вариантите в имената им. Всички документи на автора се показват в информацията за автора (включително броя на цитиранията му и h -индекса) • За ректори, декани и ръководители на ведомства Осигурява бързо и ефективно идентифициране научните кадри. Това дава възможност за вземане на добре информирани решения. • За библиотекари и информационни специалисти Гарантира описание на всички материали, принадлежащи на един автор, като част от съответна институция с цел опазване и архивиране.

Търсене по принадлежност към институция Търсене по принадлежност към институция

Профил на научна институция Профил на научна институция

Ползи от Affiliation Identifier • • За декани и ректори Предоставя библиометрични данни бързо Ползи от Affiliation Identifier • • За декани и ректори Предоставя библиометрични данни бързо и лесно, редуцира времето за търсене, спестява средства и предоставя възможности за обективни решения. За ръководители на катедри Редуцира времето за събиране на данните, повече време за анализ За академичния мениджмънт Позволява да идентифицират потенциала на персонала си За библиотекари и информационни специалисти - гарантира пълнота на описание на всички материали, принадлежащи на един автор, като част от съответната институция с цел опазване и архивиране.

Индексиране в Scopus • • • Задължителни изисквания Да излиза в момента Да е Индексиране в Scopus • • • Задължителни изисквания Да излиза в момента Да е реферирано издание (Peer review) Да има резюмета на английски Допълнителни изисквания Редовно обновяване на уеб-сайта на родния език и на английски език. Разпознаваема и международна редакционна колегия През 2008 г. от 2000 предложени списания около 800 списания са одобрени.

Критериите за включване в Scopus качествени и количествени показатели Редакционна политика • • • Критериите за включване в Scopus качествени и количествени показатели Редакционна политика • • • Качество на съдържанието Цитируемост Редовност Достъп • • • Резюмета на английски език Цитираната литература на латиница Убедителна редакционна политика Ниво на редакционна оценка Разнообразие на принадлежността на редакторите Разнообразие на принадлежността на авторите Академичен принос в научната област Яснота на резюметата Съответствие на целите и обхвата на списанието Четивност на статиите Цитируемост на статиите в Scopus Цитируемост на редакторите в Scopus Без закъснения в графика за публикуване Онлайн достъп до изданието Заглавна страница на английски език Качество на уеб страницата Допустимост • • • Редакционна оценка Резюмета на английски език Редовно издаване

Sci. Verse - Стъпка по стъпка Онлайн гид на новата платформа Sci. Verse – Sci. Verse - Стъпка по стъпка Онлайн гид на новата платформа Sci. Verse – или достъп до базите данни с едно търсене в Science Direct, Scopus и Scirus. Вижте подробна информация в брошурата на англ. ез.

Контакти: Тошка Борисова – Обучител toshka@hotmail. com Блог “Научни ресурси” http: //resursi. blogspot. com Контакти: Тошка Борисова – Обучител [email protected] com Блог “Научни ресурси” http: //resursi. blogspot. com http: //www. hub. sciverse. com http: //www. scopus. com http: //www. sciencedirect. com Министерство на образованието, младежта и наукатa http: //www. mon. bg