Скачать презентацию Съчетана травма доцент д-р Господин ДИМОВ дм Скачать презентацию Съчетана травма доцент д-р Господин ДИМОВ дм

532c72371d43b3d984107c8d327dc039.ppt

  • Количество слайдов: 74

Съчетана травма доцент д-р Господин ДИМОВ, дм Съчетана травма доцент д-р Господин ДИМОВ, дм

Определения • Закрита травма: – Непроникваща травма, която може да доведе до размачкване, разкъсване, Определения • Закрита травма: – Непроникваща травма, която може да доведе до размачкване, разкъсване, ампутиране или асфиксия • Проникваща травма: – Налице е проникване в тялото от проектил или остър предмет 2

Травма на дългите кости • Налице е счупване или разместване на една от следните Травма на дългите кости • Налице е счупване или разместване на една от следните кости: – Бедро, подбедрица, глезен – Кост на мишница или предмишница 3

Голяма травма • Включвaща: – Най-малко една травма в животозастрашаваща област или най-малко две Голяма травма • Включвaща: – Най-малко една травма в животозастрашаваща област или най-малко две травми в неживотозастрашаващи области – Една травма в неживотозастрашаваща област плюс две травми със средна тежест • ISS > 15 точки http: //en. wikipedia. org/wiki/Injury_Severity_Score 4

Фактори, които определят тежестта на травмата • • Силата и характеристиката на травмата Видимите Фактори, които определят тежестта на травмата • • Силата и характеристиката на травмата Видимите травматични увреждания Особености на пациента Промяна във параметрите на основните системи и органи • Проведено спешно лечение 5

Фактори, свързани с характера на травмата • • Вида на травмата Тежестта на травмата Фактори, свързани с характера на травмата • • Вида на травмата Тежестта на травмата Механизъм на травмата Локализация на травмата - място на инцидента 6

Тежестта на травмата се определя от • Анатомичната област която засяга: – Глава – Тежестта на травмата се определя от • Анатомичната област която засяга: – Глава – Лице – Гръден кош – Корем – Крайници – Външна повърхност 7

Тежестта на травмата се определя от АIS http: //en. wikipedia. org/wiki/Abbreviated_Injury_Scale • Функционални нарушения: Тежестта на травмата се определя от АIS http: //en. wikipedia. org/wiki/Abbreviated_Injury_Scale • Функционални нарушения: – Липсват - 0 точки – Малки - 1 точка – Умерени - 2 точки – Тежки, неживотозастрашаващи - 3 точки – Тежки, животозастрашаващи - 4 точки – Критични - 5 точки – Несъвместими с живота - 6 точки 8

Тежест на травмата ISS • Вземат се трите най-засегнати зони • Оценката е от Тежест на травмата ISS • Вземат се трите най-засегнати зони • Оценката е от 0 до 75 точки • Към получената оценка се добавя: – Систолично АКН – Честота на дишане – Оценка по GCS • Възрастта • Тъпа или пенетрираща е травмата 9

Смесена / комбинирана травма Травма, при която има повече от един механизъм на действие Смесена / комбинирана травма Травма, при която има повече от един механизъм на действие на етиологичната нокса 10

Съчетана травма Засягане на повече от една телесна кухина (глава, гръден кош, корем) + Съчетана травма Засягане на повече от една телесна кухина (глава, гръден кош, корем) + фрактури на две дълги кости и/или таз или засягане на повече от две телесни кухини. 11

Предоминираща травма Засягане на една част от тялото с тежест > 2 или на Предоминираща травма Засягане на една част от тялото с тежест > 2 или на повече от една части с тежест < 2. 12

Избягвайте термините • Изолирана травма • Насочена травма • Травма на една система 13 Избягвайте термините • Изолирана травма • Насочена травма • Травма на една система 13

Фактори, свързани с пациента • • • Възраст Пол - двукратно по-висок при мъжете Фактори, свързани с пациента • • • Възраст Пол - двукратно по-висок при мъжете Размери - ръст, тегло Локализация на травмата Съпътстващи заболявания Своевременност и ефективност на приложеното лечение 14

Някои особености • Ефект на сумиране на лезиите - всяка лезия поотделно не би Някои особености • Ефект на сумиране на лезиите - всяка лезия поотделно не би довела до същото състояние • Ефект на маскиране - една лезия може да маскира клиничната изява на друга • Ефект на усилване на лезиите - хипоксемията от гръдна травма може да повлияе функцията на мозъка 15

Алгоритъм на поведение • • Доболнична помощ В Спешния център В специализираната клиника В Алгоритъм на поведение • • Доболнична помощ В Спешния център В специализираната клиника В операционния блок 16

Начален оглед • • • A - Airway+Axial stabillity B - Breathing C - Начален оглед • • • A - Airway+Axial stabillity B - Breathing C - Circulation D - Disability E - Exposure 17

Доболнична помощ • Внимавай за шийна травма! • Провери за проходимост на ДП: – Доболнична помощ • Внимавай за шийна травма! • Провери за проходимост на ДП: – Гледай, слушай, почувствай – Провери за симптоматика на повишена работа на дишането – Симптоматика на непълна обструкция на ДП – дихателни шумове 18

Доболнична помощ • Осигури проходимост на ДП • Имобилизация на шийните структури: – Мануално Доболнична помощ • Осигури проходимост на ДП • Имобилизация на шийните структури: – Мануално - MILS – Инструментално 19

Инструментална имобилизация на шийните структури Яка Латерални подложки 20 Инструментална имобилизация на шийните структури Яка Латерални подложки 20

Доболнична помощ • • Поставяне на въздуховод Ендотрахеална интубация Крикотиреотомия Осигури на вентилация: – Доболнична помощ • • Поставяне на въздуховод Ендотрахеална интубация Крикотиреотомия Осигури на вентилация: – Спонтанна или механична • Осигури адекватна оксигенация: – Кислород Fi. O 2= 1. 0, 15 l/min 21

Доболнична помощ • Осигури ефективна циркулация: – Външна хемостаза – Противошокови панталони 22 Доболнична помощ • Осигури ефективна циркулация: – Външна хемостаза – Противошокови панталони 22

Доболнична помощ 23 Доболнична помощ 23

Доболнична помощ • • • Сигурна венозна линия Започване на инфузионно лечение Обезболяване Транспортиране Доболнична помощ • • • Сигурна венозна линия Започване на инфузионно лечение Обезболяване Транспортиране в подходящо положение Кратък и целенасочен рапорт в Спешния център 24

Рапортът включва • Механизъм на травмата • Алкохол, дрога, инхалация на СО и други Рапортът включва • Механизъм на травмата • Алкохол, дрога, инхалация на СО и други токсични нокси • Брой на пострадалите • Нужда от екипи 25

Пристигане в Спешния център • Насочване към зала за травматични пациенти в критично състояние Пристигане в Спешния център • Насочване към зала за травматични пациенти в критично състояние • Насочване към операционния блок 26

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Екипен принцип на работа • Екипът включва: Алгоритъм на поведение в Спешния център • Екипен принцип на работа • Екипът включва: – Анестезиолог-интензивист – Хирург – Травматолог – Специалист по образна диагностика – Друг медицински персонал • Задължително да има шеф-екип 27

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Да се известят предварително за инцидента: – Алгоритъм на поведение в Спешния център • Да се известят предварително за инцидента: – Кръвна банка – Отделение по образна диагностика – Лаборатория – Операционна зала 28

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Подготовка на мястото за действие: – Системи Алгоритъм на поведение в Спешния център • Подготовка на мястото за действие: – Системи за мониторинг – Инфузии и медикаменти – Консумативи за манипулации 29

Диагноза • A - Оценка на A, B, C през определени интервали • B Диагноза • A - Оценка на A, B, C през определени интервали • B - Bleeding control • C - Cervical spine and Chest Rő • D - Диагноза на животозастрашаващите спешни състояния • E - Emergency surgical procedures 30

Алгоритъм на поведение в Спешния център • ЦНС: – Оценка по GCS – Зеници Алгоритъм на поведение в Спешния център • ЦНС: – Оценка по GCS – Зеници • Премахни дрехите! • Внимавай за хипотермия! 31

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Осигурена ли е проходимост на дихателните пътища Алгоритъм на поведение в Спешния център • Осигурена ли е проходимост на дихателните пътища при внимателен контрол на подвижността на шийните структури? 32

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Огледайте за белези на: – Диспнея и Алгоритъм на поведение в Спешния център • Огледайте за белези на: – Диспнея и цианоза – Подкожен емфизем – Хипоксия – Висока дихателна работа 33

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Огледайте за белези на: – Патологични движения Алгоритъм на поведение в Спешния център • Огледайте за белези на: – Патологични движения на гръдния кош – Променена дихателна честота – Асиметричност на гръдния кош – Външни белези на гръдна травма 34

Дишане • Палпация: – Болезненост – Променен гласов фремитус • Перкусия и внимателна аускултация Дишане • Палпация: – Болезненост – Променен гласов фремитус • Перкусия и внимателна аускултация на гръдния кош: – Провери за девиация на трахеята 35

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Особено внимание заслужават: – Отворен пневмоторакс – Алгоритъм на поведение в Спешния център • Особено внимание заслужават: – Отворен пневмоторакс – Вентилен пневмоторакс – Масивен хемоторакс – Гръден капак 36

Отворен пневмоторакс 37 Отворен пневмоторакс 37

Вентилен пневмоторакс 38 Вентилен пневмоторакс 38

Пневмоторакс • Соматичен статус - в зависмост от вида и големината на пневмоторакса • Пневмоторакс • Соматичен статус - в зависмост от вида и големината на пневмоторакса • Образна диагностика: – Рентгенографско изследване – Видео-асистирана торакоскопия 39

Поведение • Отворен - превръщаме го в затворен • Вентилен - превръщаме го в Поведение • Отворен - превръщаме го в затворен • Вентилен - превръщаме го в отворен • Торакоцентеза - II междуребрие по медиоклавикуларната линия по горния ръб на реброто 40

Торакоцентеза при пневмоторакс 41 Торакоцентеза при пневмоторакс 41

Хемоторакс • Соматичен статус – в зависимост от големината на хемоторакса • Образна диагностика Хемоторакс • Соматичен статус – в зависимост от големината на хемоторакса • Образна диагностика • Плеврална пункция • Поведение 42

Торакоцентеза • Винаги в 4 -5 междуребрие по средна аксиларна линия • Локална аналгезия Торакоцентеза • Винаги в 4 -5 междуребрие по средна аксиларна линия • Локална аналгезия с Lidocain 0. 5 -1% до плеврата • Винаги по горния ръб на реброто 43

Торакоцентеза • Дисекция на тъпо и дигитална ревизия • Широк дрен с посока нагоре Торакоцентеза • Дисекция на тъпо и дигитална ревизия • Широк дрен с посока нагоре и назад • Херметизация 44

Торакоцентеза • Осигурителен шев • Поставяне на колекторна аспирационна система под вода 45 Торакоцентеза • Осигурителен шев • Поставяне на колекторна аспирационна система под вода 45

Торакотомия • При налична кръвозагуба повече от 1500 ml • При продължаващо кървене над Торакотомия • При налична кръвозагуба повече от 1500 ml • При продължаващо кървене над 200 ml/h за повече от 3 -4 часа, въпреки направената торакоцентеза • При налична заплашваща витална симптоматика 46

Гръден капак 47 Гръден капак 47

Гръден капак 48 Гръден капак 48

Поведение при гръден капак • Ранна интубация • Ранна и продължителна механична вентилация с Поведение при гръден капак • Ранна интубация • Ранна и продължителна механична вентилация с подходящ режим 49

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Търси симптоматика на шок: – Степенни нарушения Алгоритъм на поведение в Спешния център • Търси симптоматика на шок: – Степенни нарушения в съзнанието – Цвят, температура и влажност на кожата – Капилярно пълнене – Периферен пулс и АКН • Мисли за вида на шока! • Оцени направеното досега! 50

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Хиповолемичен шок – в 80% от случаите: Алгоритъм на поведение в Спешния център • Хиповолемичен шок – в 80% от случаите: – Незабавна провизорна или ефективна хемостаза – Осигури венозен път, по възможност повече: • Две периферни венозни канюли (G 14) • Вземи кръв за изследване – Коригирай хиповолемията: • Хиповолемията е по-опасна от анемията! • Поддържай Ср. АКН до 70 -80 mm. Hg 51

Алгоритъм на поведение в Спешния център – Инфузирай кристалоидни разтвори – изо или хипертонични, Алгоритъм на поведение в Спешния център – Инфузирай кристалоидни разтвори – изо или хипертонични, но в никакъв случай глюкозни или хипотонични – Инфузирай колоидни разтвори показания – Трансфузирай биопродукти при показания – Добави катехоламини само при невъзможност за поддържане на адекватно АКН и след добро обемно заместване 52

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Кардиогенен шок – в 19% от случаите: Алгоритъм на поведение в Спешния център • Кардиогенен шок – в 19% от случаите: – ОИМ – Миокардна контузия • Обструктивен шок: – Тампонада на сърцето – Вентилен пневмоторакс • Вазогенен шок: – Черепно-мозъчна травма – Спинална травма 53

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Централна нервна система: – Провери за началната Алгоритъм на поведение в Спешния център • Централна нервна система: – Провери за началната оценка по GCS – Има ли степенни нарушения в съзнанието, въпреки проведената ресусцитация и задълбочават ли се те? 54

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Целенасочена и бърза анамнеза • Пълен соматичен Алгоритъм на поведение в Спешния център • Целенасочена и бърза анамнеза • Пълен соматичен статус • Допълнителни манипулации: – Уринарен катетър – НГСонда – Допълнителни дренажи – Специални положения 55

Соматичен статус • Болният да е напълно съблечен • Преглед на глава и шия Соматичен статус • Болният да е напълно съблечен • Преглед на глава и шия • Оглед и изследване на гръден кош и корем • Оценка на периферен пулс • Оценка на костните увреждания • Виж урината и при нужда ректално туширане 56

Соматичен статус • Задълбочен преглед: – От главата до петите – Обърни внимание на Соматичен статус • Задълбочен преглед: – От главата до петите – Обърни внимание на гърба, очните ябълки, устната кухина, перинеалната област – При нужда търси съдебен лекар 57

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Допълнителни диагностични техники: – Лабораторни – Мониторинг Алгоритъм на поведение в Спешния център • Допълнителни диагностични техники: – Лабораторни – Мониторинг – Образна диагностика – Перитонеален лаваж 58

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Лабораторни диагностични техники: – Кръвна група, Rh Алгоритъм на поведение в Спешния център • Лабораторни диагностични техники: – Кръвна група, Rh – ПКК+Хемостазен профил – Йонограма – КАС+лактат – СРК+МВ – Амилаза и липаза 59

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Образни диагностични техники: – Рентгенографии: • • Алгоритъм на поведение в Спешния център • Образни диагностични техники: – Рентгенографии: • • Гръден кош – фас Таз – фас Шиен отдел на гръбначния стълб – профил По показание – Ехографии: • Сърдечно-съдова • Плеврална • Коремна 60

Алгоритъм на поведение в Спешния център • Серопрофилактика или терапия с антибиотици • Консултации Алгоритъм на поведение в Спешния център • Серопрофилактика или терапия с антибиотици • Консултации със специалисти • Своевременен транспорт към клиниките, диагностичните звена или операционната зала, но винаги едва след стабилизация на виталните функции 61

Коремна травма • Разкъсване на големите абдоминални съдове • Разкъсване на кухи коремни органи Коремна травма • Разкъсване на големите абдоминални съдове • Разкъсване на кухи коремни органи • Разкъсване на паренхиматозни органи • Нарушена цялост на диафрагмата 62

Диагноза на коремната травма • Соматичен статус • Целенасочен коремен статус • Образна диагностика: Диагноза на коремната травма • Соматичен статус • Целенасочен коремен статус • Образна диагностика: – Ехография – Ангиография на абдоминалните съдове – КАТ • Лапароскопска диагноза • Лапаротомия • Перитонеален лаваж 63

Перитонеален лаваж • • • Еритроцити Левкоцити Алкална Фосфатаза Жлъчка Грам (-) бактерии Растителни Перитонеален лаваж • • • Еритроцити Левкоцити Алкална Фосфатаза Жлъчка Грам (-) бактерии Растителни фибри над 100 000/mm над 500/mm над 6 UI/l + + + 64

Поведение • Стабилизиране на хемодинамиката • Ранна оперативна активност 65 Поведение • Стабилизиране на хемодинамиката • Ранна оперативна активност 65

Травма на крайниците • • Опасностите, които съществуват са: Масивна кръвозагуба Нарушения на функциите Травма на крайниците • • Опасностите, които съществуват са: Масивна кръвозагуба Нарушения на функциите на крайника Възможности за емболия Септични усложнения 66

Диагноза • Целенасочена анамнеза • Соматичен и локален статус: ПРОВЕРИ ЗА НАЛИЧНИ ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИАЛНИ Диагноза • Целенасочена анамнеза • Соматичен и локален статус: ПРОВЕРИ ЗА НАЛИЧНИ ПЕРИФЕРНИ АРТЕРИАЛНИ ПУЛСАЦИИ И НЕВРОЛОГИЧЕН ДЕФИЦИТ • Образно изследване: – Артериография – Doppler 67

Образно изследване • Проследи очертанията на костната система и виж за нарушения в плътността Образно изследване • Проследи очертанията на костната система и виж за нарушения в плътността и архитектониката им • Огледай хрущялите и ставите като търсиш дислокация и наранени повърхности • Огледай меките тъкани и търси въздух при отворени фрактури 68

Поведение • Първична хемостаза: – Дистална или локална компресия • • • Имобилизация Обезболяване Поведение • Първична хемостаза: – Дистална или локална компресия • • • Имобилизация Обезболяване Хирургическа обработка Серопрофилактика и АТБтерапия Профилактика с антикоагуланти 69

Травма на таза Опасностите са от: • Масивна кръвозагуба • Разкъсване на вътрешните органи Травма на таза Опасностите са от: • Масивна кръвозагуба • Разкъсване на вътрешните органи • Септични усложнения • Продължителното обездвижване 70

Поведение • Стабилизиране на хемодинамиката • Хемостаза: – Оперативна – Селективна тромбоза • Имобилизация Поведение • Стабилизиране на хемодинамиката • Хемостаза: – Оперативна – Селективна тромбоза • Имобилизация • Ранна оперативна активност • Запазване на виталността на части от крайника 71

Предоперативни решения • А - Оцени А, В, С отново • B - Blood Предоперативни решения • А - Оцени А, В, С отново • B - Blood for cross matching, investigations • C - Check equipment for transfer • D - Drugs necessary for A & R • E - Estimate blood loss • F - Full monitoring 72

Предоперативни решения • • G - Gauging salvageability H - History - AMPLE I Предоперативни решения • • G - Gauging salvageability H - History - AMPLE I - Intensive Care bed availability J - Journey of operation theatre 73

AMPLE • • • A – Алергия M – Медикаменти П – Предшестващи заболявания AMPLE • • • A – Алергия M – Медикаменти П – Предшестващи заболявания П – Последно хранене У – Усложнения от травмата 74