Скачать презентацию SCANNERBONUSER Scanneroperatørbonus Bonus for første scanning Скачать презентацию SCANNERBONUSER Scanneroperatørbonus Bonus for første scanning

e445344cb6579ccf15da13b7b75c582d.ppt

  • Количество слайдов: 15

SCANNERBONUSER SCANNERBONUSER

Scanneroperatørbonus Bonus for første scanning: € 7, 5 En bonus på € 7, 5 Scanneroperatørbonus Bonus for første scanning: € 7, 5 En bonus på € 7, 5 betales til scannerleietaker når en kunde scannes for første gang og oppretter et SCSgodkjent produkt på en kvalifisert* Automatic Delivery Rewards (ADR). * Forklaring på en kvalifisert ADR finnes i presentasjonen ADR & Scannerkort.

Scanneroperatørbonus Bonus for re-scanning: € 7, 5 En bonus for re-scanning på € 7, Scanneroperatørbonus Bonus for re-scanning: € 7, 5 En bonus for re-scanning på € 7, 5 betales til en scannerleietaker når en kunde med en kvalifisert Scanner ADR blir re-scannet og hans/hennes påfølgende ordre er betalt og sendt.

Scanneroperatørbonus EKSEMPEL * X 5 første * X 5 beholdt på ADR, betalt, sendt Scanneroperatørbonus EKSEMPEL * X 5 første * X 5 beholdt på ADR, betalt, sendt & kundene rescannet = € 37, 5 TOTALT = € 75 *Gå til www. nuskin. com for å se hvilke produkter som er tilgjengelige på ditt marked.

Scanneroperatørbonus Scannerbonusene betales til leietaker, selv om andre scanneroperatører har brukt hans/hennes scanner. Bonuser Scanneroperatørbonus Scannerbonusene betales til leietaker, selv om andre scanneroperatører har brukt hans/hennes scanner. Bonuser utbetales sammen med annen provisjon i begynnelsen av hver måned.

Scanneroperatørbonus Scannerbonusene utbetales når alle kravene til en kvalifisert ADR er oppfylt. Scanneroperatørbonus Scannerbonusene utbetales når alle kravene til en kvalifisert ADR er oppfylt.

Scanneroperatørbonus – eksempel 1 ADR-ordre betalt og levert Første scanning & scannerkort linket 30 Scanneroperatørbonus – eksempel 1 ADR-ordre betalt og levert Første scanning & scannerkort linket 30 dager 15. januar 2014 13. februar 2014 ü Vedlikehold 7. mars 2014 ü Gratisprogram ü Bonuser utbetalt i mars

Scanneroperatørbonus – eksempel 2 ADR-ordre betalt og levert Første scanning & scannerkort linket Scanner Scanneroperatørbonus – eksempel 2 ADR-ordre betalt og levert Første scanning & scannerkort linket Scanner er synkronisert 3 dager 20. januar 2014 23. januar 2014 1. februar 2014 ü Vedlikehold 7. mars 2014 ü Gratisprogram ü Bonuser utbetalt i mars

Scanneroperatørbonus – eksempel 3 Første scanning ADR-ordre betalt og levert Scannerkort linket til ADR Scanneroperatørbonus – eksempel 3 Første scanning ADR-ordre betalt og levert Scannerkort linket til ADR 3 dager 20. januar 2014 23. januar 2014 1. februar 2014 ü Vedlikehold 7. mars 2014 ü Gratisprogram ü Bonuser utbetalt i mars

Scanneroperatørbonus – eksempel 4 ADR-ordre opprettet, men ikke betalt Første scanning & scannerkort linket Scanneroperatørbonus – eksempel 4 ADR-ordre opprettet, men ikke betalt Første scanning & scannerkort linket ADR-ordre betalt & sendt 3 dager 20. januar 2014 23. januar 2014 1. februar 2014 ü Vedlikehold 7. mars 2014 ü Gratisprogram ü Bonuser utbetalt i mars

Scanneroperatørbonus REGION - BERETTIGELSE EMEA-scannerbonuser blir utbetalt for enhver kvalifisert ADR i EMEA, bortsett Scanneroperatørbonus REGION - BERETTIGELSE EMEA-scannerbonuser blir utbetalt for enhver kvalifisert ADR i EMEA, bortsett fra i Israel* og Tyrkia. Eksempel: En ungarsk leietaker scanner en østerisk kunde som oppretter en østerisk ADR: Han/hun blir betalt en bonus for den østeriske ADR. *Kun en ADR som er opprettet i Israel kan gi scannerbonuser til en scannerleietaker fra Israel.

Scanneroperatørbonus BONUS - BERETTIGELSE Man er berettiget til alle bonuser, såfremt man er kvalifisert Scanneroperatørbonus BONUS - BERETTIGELSE Man er berettiget til alle bonuser, såfremt man er kvalifisert til å motta provisjon. For å kvalifisere til et pin-nivå, må alle kravene i salgskompensasjonsplanen være oppfylt, inkludert detaljsalg. Gå til www. nuskin. com for en oversikt over salgskompensasjonsplanen.

Scanneroperatørbonus UTLØP AV SCANNERBONUSER Vi vil forsøke å utbetale scannerbonuser i tre etterfølgende måneder Scanneroperatørbonus UTLØP AV SCANNERBONUSER Vi vil forsøke å utbetale scannerbonuser i tre etterfølgende måneder frem til en ADR-ordre er betalt. Hvis en ADR-ordre ikke er betalt innen tre måneder fra opprettelsesdatoen, utløper scannerbonusen og blir ikke utbetalt.

Scanneroperatørbonus TILBAKETREKKING AV BONUSER Hvis ADR-ordren blir kansellert, returnert og refundert, blir scannerbonusen trukket Scanneroperatørbonus TILBAKETREKKING AV BONUSER Hvis ADR-ordren blir kansellert, returnert og refundert, blir scannerbonusen trukket fra leietakerens provisjon. Denne tilbaketrekkingen kan skje når som helst innen 12 måneder fra en ADR ble opprettet.

TAKK TAKK