Скачать презентацию SAVREMENI EVROPSKI PRISTUP OBAVLJANJU POSLOVA B Z R Скачать презентацию SAVREMENI EVROPSKI PRISTUP OBAVLJANJU POSLOVA B Z R

71fe335af0ac9f08dd6f885339c5156d.ppt

  • Количество слайдов: 39

SAVREMENI EVROPSKI PRISTUP OBAVLJANJU POSLOVA B Z R Milisav Mijović SAVREMENI EVROPSKI PRISTUP OBAVLJANJU POSLOVA B Z R Milisav Mijović

SAVREMENI EVROPSKI PRISTUP OBAVLJANJU POSLOVA B Z R Ovaj pristup baziran je na dokumentima SAVREMENI EVROPSKI PRISTUP OBAVLJANJU POSLOVA B Z R Ovaj pristup baziran je na dokumentima Međunarodne organizacije rada (IWO) i osnovnim dokumentima kojima Evropska unija reguliše bezbednost i zdravlje na radu, kao i zaštitu životne sredine. Razmotrićemo ga kroz sledeće 4 podteme: 1. Osnovna regulativa 2. Objedinjavanje poslova – HSEQ 3. Kompanijski pristup 4. Procedure za BZR

1. Osnovna regulativa u SAVREMENOM EVROPSKOM PRISTUPU POSLOVIMA B Z R : 1. 1. 1. Osnovna regulativa u SAVREMENOM EVROPSKOM PRISTUPU POSLOVIMA B Z R : 1. 1. Konvencije generalne konferencije IWO 1. 2. Direktive Saveta Evrope o BZR, 1. 3. Direktive Saveta o zaštiti čovekove okoline, 1. 4. Razne smernice Evropske unije, 1. 5. Međunarodni standardi, 1. 6. Nacionalna zakonodavstva, 1. 7. Kompanijski standardi i procedure

1. 1. Konvencije generalne konferencije MOR (IWO) : • 81, iz 1947. god. - 1. 1. Konvencije generalne konferencije MOR (IWO) : • 81, iz 1947. god. - o inspekciji rada u industriji i trgovini, • 155, iz 1981. god. – o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini, • 161, iz 1985. god. – o službama medicine rada • 167, iz 1988. god. – o bezbednosti i zdravlju u građevinarstvu;

1. 2. Direktive Saveta Evrope o BZR : • 89/391 iz 1989. god. – 1. 2. Direktive Saveta Evrope o BZR : • 89/391 iz 1989. god. – o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja BZR • 92/57 iz 1992. god. – o minimumu zahteva za poboljšanje BZR na gradilištima • 96/82 iz decembra 1996. god. – o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne materije (Seveso II)

1. 3. Direktive Saveta EU o zaštiti čovekove okoline, odnosno Ekologije, odnosno Environment * 1. 3. Direktive Saveta EU o zaštiti čovekove okoline, odnosno Ekologije, odnosno Environment * *

1. 4. Razne smernice Evropske unije – koje izdaje Agencija za službene publikacije EU 1. 4. Razne smernice Evropske unije – koje izdaje Agencija za službene publikacije EU u Luksemburgu

1. a. ? ? ? Ko je uočio da su godine donošenja navedenih dokumenata 1. a. ? ? ? Ko je uočio da su godine donošenja navedenih dokumenata istaknute crvenom bojom – može se zapitati – gde je tu savremenost ?

1. b. Od osnove ka standardima SAVREMENOST SE VIDI I U USAVRŠAVANJU STANDARDA Za 1. b. Od osnove ka standardima SAVREMENOST SE VIDI I U USAVRŠAVANJU STANDARDA Za niz evropskih država i kompanija – navedena dokumenta su samo polazna osnova za razvijanje i usavršavanje standarda u pravcu poboljšanja uslova i mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

1. v. STANDARDI • U skladu sa razvijanjem i usavršavanjem nauke i tehnologije, usavršavaju 1. v. STANDARDI • U skladu sa razvijanjem i usavršavanjem nauke i tehnologije, usavršavaju se – ali i primenjuju - standardi u oblasti: - bezbednosti zaposlenih i imovine, - zaštite zdravlja, kao i - zaštite čovekove okoline i - u oblasti primene sistema kvaliteta upravljanja.

IMS (integrated management system) 1. g. • Kroz intenzivni razvoj nauke i tehnologije – IMS (integrated management system) 1. g. • Kroz intenzivni razvoj nauke i tehnologije – paralelno se razvijaju i sistemi menadžmenta • Ako pokušamo da najuprošćenije i grubo skratimo izuzetno dugu i složenu priču o razvoju tehnologije i medžmenta – brzo dolazimo do INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA – I M S (integrated management system). • Savremena praksa ljudskog delovanja u svim oblastima – sve više usvaja IMS, obuhvatajući i BZR

1. d. U IMS-u (integrated management system) koji obuhvata i Bezbednost i Zdravlje na 1. d. U IMS-u (integrated management system) koji obuhvata i Bezbednost i Zdravlje na Radu “nalazi se” i gorepomenuta savremenost u evropskom pristupu poslovima BZR

1. đ. MEĐUTIM, • Za nas, za naše zakonodavstvo, uredbe, pravilnike i ostala podzakonska 1. đ. MEĐUTIM, • Za nas, za naše zakonodavstvo, uredbe, pravilnike i ostala podzakonska akta, za naše standarde u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u oblasti zaštite životne sredine, kao i za veći broj naših kompanija • sa odrđenom dozom žaljenja ali sa velikom dozom sigurnosti - možemo tvrditi da smo mnogo bliže tek upoznavanju sa gore navedenim dokumentima (sa crvenim godinama donošenja), nego eventualnoj primeni IMS-a

1. e. MI SMO NEGDE IZMEĐU: • POLAZNIH OSNOVA jer ih upravo primenom zakona 1. e. MI SMO NEGDE IZMEĐU: • POLAZNIH OSNOVA jer ih upravo primenom zakona o BZR iz 2005. g. tek sada usvajamo – primenjujući pre svega odredbe MOR-155 i EU-391 koje daju minimume zahteva za BZR i • PRIMENE SAVREMENIH PRISTUPA KOJI UKLJUČUJU IMS

2. Objedinjavanje poslova zaštite i obezbeđivanja – Zdravlja – Bezbednosti – Sredine – Kvaliteta 2. Objedinjavanje poslova zaštite i obezbeđivanja – Zdravlja – Bezbednosti – Sredine – Kvaliteta (Health), (Safeti), (Environment) i (Quality)

2. 1. Zašto objedinjavati ? 2. 1. 1. Ako ne želimo da se bavimo 2. 1. Zašto objedinjavati ? 2. 1. 1. Ako ne želimo da se bavimo teorijom – prihvatitćemo da postoji 1001 razlog za objedinjavanje HSEQ-poslova 2. 1. 2. Ako pogledamo samo malo oko sebe: - Oko svojih kuća, - Oko svojih firmi, - Oko svog grada, - Oko svoje zemlje – svuda možemo videti odgovor na ovo pitanje, odnosno – konstatovati da skoro svuda nedostaju barem dva od ovih 4 poslova.

2. 2. Zbog Galenike ? • Da su u Galenici bili studiozno objedinjeni svi 2. 2. Zbog Galenike ? • Da su u Galenici bili studiozno objedinjeni svi HSEQ – poslovi – pitanje je da li bi se dogodila incident od pre neki dan i da li bi se na onaj način trovali ljudi koji treba – po prirodi posla i profesije – da zaštite ljude, imovinu, čovekovu okolinu i da pokažu visok nivo kvaliteta (kako profesije, tako opreme kojom raspolažu ili pak kvalitet organizovanosti za takav problem, da ne kažemo – vrlo verovatan rizik)

2. 3. KO DAJE DOBAR ODGOVOR na pitanje objedinjavanja HSEQ-poslova? • Svakako – kompanije 2. 3. KO DAJE DOBAR ODGOVOR na pitanje objedinjavanja HSEQ-poslova? • Svakako – kompanije koje su svojim tehnološkim i organizacionim razvojem već stigle ispred i iznad - osnovne međunarodne (evropske) ili bilo koje nacionalne regulative i - već objedinile HSEQ-poslove !!!

2. 4. NEKI PRAKTIČNI PRIMERI OBJEDINJAVANJA Mogu se videti kod kompanija kao što su: 2. 4. NEKI PRAKTIČNI PRIMERI OBJEDINJAVANJA Mogu se videti kod kompanija kao što su: • OMV • PETROM • PM Lucas, • US steel • Kom MUNAI • MESER Prelazimo zato na sledeće pitanje:

3. Kompanijski – korporacijski pristup poslovima BZR 3. Kompanijski – korporacijski pristup poslovima BZR

Kompanijski – korporacijski pristup 3. 1. Kompanijski – korporacijski pristup obavljanju poslova iz oblasti Kompanijski – korporacijski pristup 3. 1. Kompanijski – korporacijski pristup obavljanju poslova iz oblasti BZR karakterističan je u pogledu: • objedinjavanja zdravlja, bezbednosti, ekologije i kvaliteta, kao i • postupnosti i temeljitosti, posebno kod kompanija koje se bave istraživanjem, eksploatacijom, preradom i distribucijom nafte i naftnih proizvoda.

3. 2. TEHPRO daje primere • TEHPRO je imao čast i profesionalno zadovoljstvo da 3. 2. TEHPRO daje primere • TEHPRO je imao čast i profesionalno zadovoljstvo da se prilično detaljno upozna sa delom HSEQ-dokumentacije gore navedenih kompanija

3. 3. primer prvi: Ova kompanija ima kompletnu dokumentaciju za integrisani sistem menadžmenta kompanijom. 3. 3. primer prvi: Ova kompanija ima kompletnu dokumentaciju za integrisani sistem menadžmenta kompanijom. Taj IMS obuhvata aspekte: • BZR, • EKOLOGIJE I • KVALITETA POSLOVANJA, tj. funkcioniše prema ova tri standarda: o ISO 9001, o ISO 14001 i o OHSAS 18001 U prilogu je lista svih procedure i uputstva „koje treba svi da poštuju u toku rada“:

3. 3. 1. Elementi HSEQ-politike LISTA GRUPA PRIMENJIVIH PROCEDURA KOMPANIJE Procedure ove kompanije grupisane 3. 3. 1. Elementi HSEQ-politike LISTA GRUPA PRIMENJIVIH PROCEDURA KOMPANIJE Procedure ove kompanije grupisane su na osnovu tzv. HSEQ-politike. Ta politika je data u osnovnom/polaznom HSEQ-dokumentu kompanije: • “Poslovnik o sistemu menadžmenta zdravljem, bezbednosšću, životnom sredinom i kvalitetom” Poslovnikom je definisano 12 takozvanih elemenata HSEQ-politike. IZ OVIH ELEMENATA POLITIKE PROISTIČU GRUPE PRIMENJIVIH PROCEDURA SA ISTIM NAZIVIMA KAO ŠTO SU I ELEMENTI:

3. 3. 2. LISTA GRUPA PRIMENJIVIH PROCEDURA KOMPANIJE “PRVE”: • • • ULOGA RUKOVODSTVA 3. 3. 2. LISTA GRUPA PRIMENJIVIH PROCEDURA KOMPANIJE “PRVE”: • • • ULOGA RUKOVODSTVA ORGANIZACIJA OSOBLJE, SPOSOBNOST i PONAŠANJE OPASNOSTI I POSLEDICE INŽENJERING • RADNI POSTUPCI • • • UGOVORENE USLUGE PLANIRANJE I PRAČENJE PERFORMANSI INCIDENTI I AKCIDENTI KONTROLA VANREDNIH STANJA I KRIZA KOMUNIKACIJE PROVERE I PREISPITIVANJE

3. 4. a. HSEQ-politika kompanije “prve” • Svako koradi za ili sa Petromom treba 3. 4. a. HSEQ-politika kompanije “prve” • Svako koradi za ili sa Petromom treba svakog dana da ide kući mentalno i fizički zdrav, • Svi radni procesi moraju biti sigurni za nas, naše komšije, partnere, klijente i za sredinu, • Pitanja HSEQ se rešavaju na isti način kao ostale kritične biznis teme, • Nadležno rukovodstvo je odgovorno za davanje pravog mesta HSEQ, • Naši HSEQ-standardi su u skladu sa legalnim zahtevima * Na ovaj deo Poslovnika o sistemu managementa. . . – potpise stavljaju najviši rukovodioci kompanije

4. Procedure za BZR 4. 1. primeri procedura kompanije “prve” 4. 2. primeri procedura 4. Procedure za BZR 4. 1. primeri procedura kompanije “prve” 4. 2. primeri procedura kompanije “druge”

4. 1. grupa procedura “RADNI POSTUPCI” : • • • Procena rizika radne sredine 4. 1. grupa procedura “RADNI POSTUPCI” : • • • Procena rizika radne sredine Upravljanje materijalaima opasnim po zdravlje Dozvole za rad Upravljanje tehničkim integritetom Služba bezbednosti • Ekološki standard • Upravljanje izmenama • Transport • Standard za lična zaštitna sredstva • Uputstvo za upravljanje otpadom

4. 1. 1. HSEQ - Ekološki standard Opisuje Ekološki standard kompanije koji obuhvata sistem 4. 1. 1. HSEQ - Ekološki standard Opisuje Ekološki standard kompanije koji obuhvata sistem upravljanja životnom sredinom, izveštavanje o performansama, provere, smanjenje zagađenja i preventivne mere

4. 1. 2. HSEQ- Uputstvo za upravljanje otpadom Opisuje sistem upravljanja otpadom u celoj 4. 1. 2. HSEQ- Uputstvo za upravljanje otpadom Opisuje sistem upravljanja otpadom u celoj kompaniji i filozofiju u vezi toga

4. 2. Kompanija “druga” – pregled procedura: 4. 2. 1. Osnovni dokumenti, 4. 2. 4. 2. Kompanija “druga” – pregled procedura: 4. 2. 1. Osnovni dokumenti, 4. 2. 2. Kompanijske procedure, 4. 2. 3. Projektne – radne procedure 4. 2. 4. Dokumenti – obrasci za izveštavanje

4. 2. 1. Osnovni dokumenti 1. HSE Management System Manual 2. Project HSE Plan 4. 2. 1. Osnovni dokumenti 1. HSE Management System Manual 2. Project HSE Plan

4. 2. 2. Kompanijske procedure • • • • HSE Goals and Targets HSE 4. 2. 2. Kompanijske procedure • • • • HSE Goals and Targets HSE Structure Organizing HSE in Projects HSE Competency Assurance HSE Risk Assessment Selection of PPE – Risk Assessment Project Safety Reviews HSE Case Workplace Risk Assessment Control of Substances Hazardous to Health Permit to Work Management of Technical Integrity Environment Standard

4. 2. 2. Kompanijske procedure • • • Waste Management Guideline Management of Change 4. 2. 2. Kompanijske procedure • • • Waste Management Guideline Management of Change Security HSE and Contractors Planning for HSE Montly HSE Recording/Reporting Incident and Accident Investigation Emergency and Accident Management Communication with Community HSE System Audits HSE Management Review HSE Documents Control System

4. 2. 3. Projektne procedure • • • • Site Access Monitoring and Reporting 4. 2. 3. Projektne procedure • • • • Site Access Monitoring and Reporting Training Istruction (Matrix and Programme) Permit to Work System Transportation and Driving Procedures Fire Safety Instruction Office Workers Instructions Road Works Instructions First Aid Instruction HSE Check list on construction site Working at Height Procedures, PPE Procedures Instruction and Contractors Drugs and Alcohol Abuse Policy and Proc.

4. 2. 3. Projektne procedure PML • • • Scafolding Procedure. Control of lifting 4. 2. 3. Projektne procedure PML • • • Scafolding Procedure. Control of lifting equipment Procedure. Instruction for Temporary Electrical Install. Working over Water Procedure. Site Evacuation Procedure. Site Emergency Response Competency Assurance Waste Management Procedure Job Risk Assessment Procedure Incident Investigation procedure Hot Works Instructions

4. 2. 4. Dokumenta za izveštavanje – – – Monthly HSE Report Form Weekly 4. 2. 4. Dokumenta za izveštavanje – – – Monthly HSE Report Form Weekly HSE Report Form Daily HSE Report Form Preliminary Incident Report Form Investigation Report Form Injury/Illness Report Form

4. 2. 5. šema organizacije HSEQ primer “drugi” Managing Director Marketing&Sales Director Technical&Operations Director 4. 2. 5. šema organizacije HSEQ primer “drugi” Managing Director Marketing&Sales Director Technical&Operations Director Representative offices SUPPORT Engineering Group HSEQ Manager IT Expert PROJECT 1 Project Manager PROJECT 2 Supervisors Translators Finance & Legal Director PROJECT 3 HSE Manager Medical Services HSE Coordinators HSE Field representatives

5. Hvala na pažnji ! 5. Hvala na pažnji !