Скачать презентацию Să avem parte de Domnul Iosua 22 1 Скачать презентацию Să avem parte de Domnul Iosua 22 1

33f7a04b857f7095eaebdee2a3f3d76d.ppt

  • Количество слайдов: 16

Să avem parte de Domnul! Iosua 22: 1 -34 Să avem parte de Domnul! Iosua 22: 1 -34

21: 43. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care jurase că 21: 43. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată ţara pe care jurase că o va da părinţilor lor; ei au luat-o în stăpânire şi s-au aşezat în ea. 44. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinţilor lor; niciunul din vrăjmaşii lor nu putuse să le stea împotrivă, şi Domnul i-a dat pe toţi în mâinile lor.

45. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna 45. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită: toate sau împlinit.

22: 1. Atunci Iosua a chemat pe rubeniţi, pe gadiţi şi jumătate din seminţia 22: 1. Atunci Iosua a chemat pe rubeniţi, pe gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase. 2. Şi le-a zis: "Voi aţi păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, şi aţi ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. 3. N-aţi părăsit pe fraţii voştri, de o bună bucată de vreme până în ziua de azi; şi aţi păzit rânduielile şi poruncile Domnului Dumnezeului

4. Acum, când Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraţilor voştri, cum le spusese, 4. Acum, când Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraţilor voştri, cum le spusese, întoarceţi-vă şi duceţi-vă la corturile voastre, în ţara dată în stăpânirea voastră, pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan.

5. Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care 5. Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. " 6. Şi Iosua i-a binecuvântat şi le-a dat drumul; şi ei au plecat la corturile lor.

Numeri 32: 3. Numeri 32: 3. "Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo şi Beon, 4. ţara aceasta, pe care a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel, este un loc bun pentru vite, şi robii tăi au vite. " 5. Apoi au adăugat: "Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea ţara aceasta în stăpânirea robilor tăi şi să nu ne treci peste Iordan. "

Hesbonul (Amon) în zilele noastre Hesbonul (Amon) în zilele noastre

Ţara Basanului în zilele noastre Ţara Basanului în zilele noastre

Numeri 32: 6. Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: Numeri 32: 6. Moise a răspuns fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: "Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămâneţi aici? 7. Pentru ce voiţi să muiaţi inima copiilor lui Israel şi să-i faceţi să nu treacă în ţara pe care le-o dă Domnul? 8. Aşa au făcut şi părinţii voştri când i-am trimis din Cades-Barnea să iscodească ţara. 9. S-au suit până la valea Eşcol şi, după ce au iscodit ţara, au înmuiat inimile copiilor lui Israel şi i-au făcut să nu intre în ţara

16. Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: 16. Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: "Vom face tot ce ne-ai poruncit şi ne vom duce oriunde ne vei trimite. 17. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise!Ios. 1: 12. Iosua a zis rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase: 13. "Aduceţi-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: "Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă şi v-a dat ţara aceasta [. . . ]

Ios 22: 5. Aveţi grijă numai • să păziţi şi să împliniţi poruncile şi Ios 22: 5. Aveţi grijă numai • să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: • să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, • să umblaţi în toate căile Lui, • să ţineţi poruncile Lui, • să vă alipiţi de El şi • să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. "

 • • • fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia • • • fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit acolo un altar lângă Iordan Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo ca să se suie împotriva lor şi să se bată cu ei "Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-aţi săvârşit faţă de Dumnezeul lui Israel, . . . Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului? " Voi vă abateţi astăzi de la Domnul!

 • • • Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, Domnul Dumnezeu cel Atotputernic ştie! Dacă • • • Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, Domnul Dumnezeu cel Atotputernic ştie! Dacă din răzvrătire şi păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta! "24. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voştri să zică fiilor noştri: "Ce legătură este între voi şi Domnul Dumnezeul lui Israel? 25. Domnul a pus Iordanul hotar între noi şi voi, fii ai lui Ruben şi fii ai lui Gad: voi n-aveţi parte de Domnul!" - Şi fiii voştri ar face astfel ca fiii noştri să nu se mai teamă de Domnul. "

26. De aceea am zis: 26. De aceea am zis: "Să ne zidim deci un altar. . . ca să nu zică fiii voştri într-o zi fiilor noştri: "Voi n-aveţi parte de Domnul!"

Să aveţi parte de Domnul! Să aveţi parte de Domnul!