СӨЖС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

Скачать презентацию СӨЖС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Скачать презентацию СӨЖС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

ademasrs4.pptx

 • Размер: 5.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации СӨЖС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті по слайдам

СӨЖС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Казаxский Национальный Медицинский Университет имени С.СӨЖС. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Казаxский Национальный Медицинский Университет имени С. Д. Асфендиярова Кафедра: Акушерия ж не гинекологияә Та ырыбы: қ Репродуктивті ы а атысты Р- құқ ққ қ Қ ң ы ты актілері. Хирургиялы стерилизация. құқ қ Орында ан: Маxамбет л . . ғ құ Ә Қ Факультет: ЖМ Тобы: ЖМ 13 -22 -2 қ Тексерген: Шукенова Э. К. Алматы 2016 ж

Жоспар Кіріспе Репродуктивтік ы а атысты Р-ны ы ты актілері. құқ ққЖоспар Кіріспе Репродуктивтік ы а атысты Р-ны ы ты актілері. құқ ққ қ Қ ң құқ қ қ Негізгі б лім ө Азаматтарды репродуктивтік ы ыны мемлекеттік ң құқ ғ ң кепілдемелері Азаматтарды репродуктивті ы ын амтамасыз ету, йымдастыру ң құқ ғ қ ұ негіздері Р ана мен бала денсаулы ын ор ауды йымдастырылуы Қ ғ қ ғ ң ұ Хирургиялы стерилизация қ орытынды Қ

За да ы негізгі ң ғ т сініктер ү К мекші репродуктивті ө дістерЗа да ы негізгі ң ғ т сініктер ү К мекші репродуктивті ө дістер мен технологиялар ә диагностика бойынша медициналы шаралар қ кешені; ем ж не ә реабилитация, я ни ғ азаматтарды ң репродуктивті м мкіндіктерін ү коррекциялау Эмбрион имплатацияны жатыр уысына қ ры тан ан ж мырт а ұ қ ғ ұ қ жасушасын енгізу.

 Инсеминация – ры тандыру ма сатында еркекті жыныс ұ қ қ ң жасушасын Инсеминация – ры тандыру ма сатында еркекті жыныс ұ қ қ ң жасушасын йелді жатыр уысына енгізу. ә ң қ Клондау — генетикалы сас т рлерді шы ару қ ұқ ү ғ Отбасын жоспарлау- азаматтарды жоспарлы т рде дені ң ү сау н рестені д ниеге келуі ә ү ә

 Контрацепция - к тпеген ж ктілікті алдын –алу ү ү ң дістері ә Контрацепция — к тпеген ж ктілікті алдын –алу ү ү ң дістері ә Жыныс жасушалары — йелдерді (ж мырт а ә ң ұ қ жасушасы) ж не еркектерді (спермотозоиды) жыныс ә ң жасушасы

Негізгі ұғымдар Репродуктивті денсаулық –дене м шесі т гел, сау т ым ү үНегізгі ұғымдар Репродуктивті денсаулық –дене м шесі т гел, сау т ым ү ү ұқ шы ару а абілетті адам денсаулы ы. ғ ғ қ ғ Репродуктивті құқық — азаматтарды репродуктивті ң денсаулы ын са тауда ы ы тары, некеде немесе некесіз бала ғ құқ қ туу а немесе бала туудан бас тарту а шешім абылдауы, туылу ғ ғ қ орны, уа ыты, туу арасында ы аралы ты та дау а, қ ғ қ ң ғ медико- леуметтік, а паратты , ке естік к мек алу а ы ты. ә қ қ ң ө ғ құқ қ Суррогатты ана — донорлы эмбрионды сал аннан кейін қ ғ ры ты к теріп ж руші йел. ұ қ ө ү ә Хирургиялық стерилизация- йел немесе еркекті ә ң хирургиялы операциядан со репродуктивті абілетін жо алту қ ң қ ғ

 Бұл заң ҚР аумағындағы азаматтарға, шетелден келгендерге, азаматтығы жоқтарға және ҚР Бұл заң ҚР аумағындағы азаматтарға, шетелден келгендерге, азаматтығы жоқтарға және ҚР аумағындағы тұрғылықты және уақытша тұрғындарға қолданылады. За ны олданылатын аума ың ң қ ғ

Азаматтарды репродуктивтік ы ыны мемлекеттік ң құқ ғ ң кепілдемелері • Мемлекет азаматтарАзаматтарды репродуктивтік ы ыны мемлекеттік ң құқ ғ ң кепілдемелері • Мемлекет азаматтар а ғ репродуктивті ж йені та дау еркіндігіне ү ң репродуктивті денсаулы ын ор ау а ж не ғ қ ғ ғ ә репродуктивті ы ын са тау а құқ ғ олжетімділікке, кепілді, а ысыз медициналы к мек қ қ қ ө алу а ғ репродуктивті ы ына бас а азаматтарды құқ ғ қ ң араласпауына бала туу а, ешкімні ж бірлемеуіне, кемсітпеуіне ғ ң ә жеке міріне ешкімні араласпауына, жеке ж не ө ң ә отбасылы пияны, д рігер азамат а атысты қ құ ә қ қ м ліметті ешкімге жария етпеуіне ә кепілдік береді.

Азаматтарды репродуктивті ы ын амтамасыз ету, ң құқ ғ қ йымдастыру негіздері ұ АзаматтардыАзаматтарды репродуктивті ы ын амтамасыз ету, ң құқ ғ қ йымдастыру негіздері ұ Азаматтарды репродуктивті ы тарын ң құқ қ мемлекет бас ара отырып, облысты қ қ репродуктивті ж йеде негізгі принциптарын ү сына отырып азаматтар а кепілдеме береді. ұ ғ Азаматтарды репродуктивті ы тары облыс ң құқ қ к лемінде реттеледі ө • Азаматтарды репродуктивті денсаулы ын ор ау ң ғ қ ғ ж йесін дамыту ү • Азаматтарды репродуктивті денсаулы ы ң ғ облысында Р за намасын ж не рылымын Қ ң ә құ жетілдіру • Азаматтарды репродуктивті денсаулы ын ор ау ң ғ қ ғ негізінде ылыми зерттеулер ж ргізу ғ ү

Азаматтарды репродуктивті ы тары облыс ң құқ қ к лемінде реттеледі ө Азаматтарды репродуктивтіАзаматтарды репродуктивті ы тары облыс ң құқ қ к лемінде реттеледі ө Азаматтарды репродуктивті денсаулы ын ор ау ң ғ қ ғ ж йесін дамыту ү Азаматтарды репродуктивті денсаулы ы облысында ң ғ Р за намасын ж не рылымын жетілдіру Қ ң ә құ Азаматтарды репродуктивті денсаулы ын ор ау ң ғ қ ғ негізінде ылыми зерттеулер ж ргізу ғ ү

18. 09. 2009 ж бастап аза стан Республикасыны Кодексі № 193 -4 Қ қ18. 09. 2009 ж бастап аза стан Республикасыны Кодексі № 193 -4 Қ қ ң «Денсаулы са тау ж йесі мен халы ты денсаулы ы туралы» қ қ ү қ ң ғ Азаматтарды репродуктивті денсаулы ын ор ау ы тары ң ғ құқ қ мен міндеттері • ылы Құқ Репродуктивті ж йені та дау а ү ң ғ зіні репродуктивті Ө ң денсаулы ы туралы тияна ты, ғ қ толы м лімет алу а қ ә ғ Контрацепция дісін еркін ә та дау а ң ғ Ж ктілікті зуге ү ү Т сызды ты шипасын, соны ұқ қ ң ң ішінде Р азіргі осал ы Қ қ қ қ технологиялырмен ж не ә репродуктивті т сілдермен ә емделуге ылы құқ

Р ана мен бала денсаулы ын ор ауды йымдастырылуыҚ ғ қ ғ ңР ана мен бала денсаулы ын ор ауды йымдастырылуыҚ ғ қ ғ ң ұ Арнайы статистика м ліметтері ә бойынша Р со ы жылдары ана мен Қ ңғ бала ліміні к рсеткіштеріні ай ын ө ң қ т мендеуі бай алады, ө қ біра олар ТМД мен Еуропа қ елдеріндегі аналогиялы қ к рсеткіштерден жо ары болып ө ғ отыр. Р ана мен бала денсаулы ын Қ ғ ор ауда мемлекетімізді денсаулы қ ғ ң қ са тау ж йесіне негізгі ма саты ана қ ү қ мен бала лімін т мендетуге ө ө ба ыттал ан. ғ ғ

Суррогат ананы міндетің Ж ктілікті бастап ы кезінде ү ң қ (12 аптаСуррогат ананы міндетің Ж ктілікті бастап ы кезінде ү ң қ (12 апта а дейін) тіркелу ғ керек; Д рігерге уа ытылы барып, ә қ ата т рде берген ке естерін қ ң ү ң орындау а; ғ зіні денсаулы ына, жалпы Ө ң ғ жа дайына байыптылы пен ғ қ арау а міндетті. қ ғ

Суррогат ана туылған баланы бермей қоюға, келісім шартты бұзуға құқылы емес; Суррогат ана баланыСуррогат ана туылған баланы бермей қоюға, келісім шартты бұзуға құқылы емес; Суррогат ана баланы ата-анасына бергеннен кейін, балаға қатысты барлық құқықтарынан айырылады; Егер суррогат анамен келіскен азамат баладан бас тартса, суррогат ананың келісімімен, суррогат ана баланың анасы болу құқығына ие болады.

Р йелдер денсаулы ын ор ауды йымдастыруҚ ә ғ қ ғ ұ Н рестеніР йелдер денсаулы ын ор ауды йымдастыруҚ ә ғ қ ғ ұ Н рестені денсаулы ы анасыны ә ң ғ ң репродуктивті денсаулы ына ты ыз ғ ғ байланысты: Сонды тан гинекологиялы ауруларды қ қ ң алдын алу керек: Балаба шалар мен мектептерде алдын алу қ шараларын ж ргізу. ү Жас спірімдерді сексуальды т рбиелеу ө ә Ата анасыны репродуктивті ң денсаулы ын са тауда жан яны ғ қ ұ жоспарлау орталы тары ма ызды р л қ ң ө ат арады, қ оларды ж мысы т сіктерді алдын ң ұ ү ң алу а, ғ йелдерді репродуктивті денсаулы ын ә ң ғ са тау а ба ыттал ан қ ғ ғ ғ.

йел денсаулы ын ор ау Р-ны за дарында к рсетілгенӘ ғ қ ғ Қйел денсаулы ын ор ау Р-ны за дарында к рсетілгенӘ ғ қ ғ Қ ң ң ө 07. 2010 Р ДСМ Қ № 498 б йры ы ұ ғ “Ана мен бала денсаулы ын ор ауда ы медициналы мекемелерде ғ қ ғ ғ қ стационарлы к мек к рсету ережелері” қ ө ө 28. 05. 2010 Р ДСМ Қ № 388 б йұ ры ы “Ана мен н ресте ліміні ғ ә ө ң алдын алу шарттарын бекіту” 28. 05. 2010 Р ДСМ Қ № 389 б йры ыұ ғ “Ж кті, босанушы, ү босан аннан кейінгі йелдерді ш ыл жа дайларында к мек ғ ә ң ұғ ғ ө к рсету ережелерін бекіту” ө 31. 05. 2010 Р ДСМ Қ № 395 б йры ы ұ ғ “Ж кті, босанушы, ү босан аннан кейінгі йелдерді жа дайларын ба ылауда ы ғ ә ң ғ қ ғ кейбір с ра тар” ұ қ

Жас спірімдер мен йелдердегі ауруларды дамуына, ж ктілік пен босану а ымыны ө әЖас спірімдер мен йелдердегі ауруларды дамуына, ж ктілік пен босану а ымыны ө ә ң ү ғ ң ас ынуына, перинатальды патология а сер ететін леуметтік факторлар қ ғ ә ә Қолайсыз экологиялық жағдайлар Өндірістік зияндылықтар; Жанұяның төменгі экономикалық деңгейі; Дұрыс тамақтанбау; Ата анасының зиянды әдеттері: алкоголизм, темекі тарту, наркомания; Елдегі психологиялық жағдай; Халық мәдениетінің төмендігі, Кейде жүкті және босанушы әйелдерге мамандандырылған медициналық көмектің көрсетілмеуі.

Хирургиялы қ стерилизация  35 жастан жо ары ғ жаста ылар а жХирургиялы қ стерилизация 35 жастан жо ары ғ жаста ылар а ж не кем дегенде екі ғ ғ ә баласы барлар а ж ргізіледі, егер ғ ү медициналы к рсеткіштері қ ө болмаса, азаматтарды келісімінсіз ң болса, б л діс жас а ж не бала ұ ә қ ә санына байланысты емес. Денсаулы са тау йымымен қ қ ұ азаматтарды жазбаша т рде ң ү келісімін беруі ар ылы ж не жеке қ ә медициналы практикамен қ айналысатын физикалы қ т л алармен ж ргізіледі, оларда ұ ғ ү осындай ызметтерді ат ару а қ қ ғ лицензиялары болуы керек.

Азаматтар а хирургиялы стерилизациялаудығ қ ж ргізу ү ережесі  1.Азаматтар а хирургиялы стерилизациялаудығ қ ж ргізу ү ережесі 1. Хирургиялық стерилизациялау қаламаған жүктіліктің алдын алу әдісі ретінде отыз бес жастан асқан немесе кемінде екі баласы бар азаматтарға қатысты, ал медициналық айғақтары мен жасына және балаларының бар-жоғына қарамастан жасалуы мүмкін. 2. Хирургиялық стерилизациялауды тек азаматтардың келісімімен, денсаулық сақтау ұйымдары, жеке медициналық практикамен айналысатын, осы қызметті жүзеге асыруғалицензиясы бар жеке тұлғалар осы операцияның біржола жасалатындығы туралы міндетті түрде алдын ала хабардар ете отырып, азаматтың жазбаша келісімі бойынша ғана жүргізеді. 3. Медициналық ұйымдарда хирургиялық стерилизациялау жүргізу туралы шешім осы ережеге қосымшаға сәйкес медициналық айғақтар мен қарсы айғақтарға сәйкес құрамында денсаулық сақтау ұйымдарының басшылары, дәрігер акушер-гинеколог, ауру бойынша маман дәрігер бардәрігерлік-консультациялық комиссия (бұдан әрі — ДКК) белгілейді. Медициналық айғақтары болған жағдайда көрсетілген мамандар қол қойған және медициналық ұйымның мөрімен куәландырылған толық клиникалық диагнозы қойылған қорытынды беріледі. Бұл қорытынды отыз күнтүзбелік күнге жарамды. Әйелдерге акушерлік-гинекологиялық стационар жағдайында медициналық айғақтары анықталған жағдайда сырқатнамаға әйелдің ауруына (жай-күйіне) қарай маман дәрігердің, емдеуші дәрігердің және денсаулық сақтау ұйымының (бөлімшесінің) басшысының қолдарымен бекітіліп, тиісті жазбалар жазылады.

 4. Хирургиялық стерилизациялау хирургиялық стерилизациялау әдісі бойынша арнайы даярлықтан өткен дәрігерлер (минилапоротомия, 4. Хирургиялық стерилизациялау хирургиялық стерилизациялау әдісі бойынша арнайы даярлықтан өткен дәрігерлер (минилапоротомия, лапроскопия, вазектомия) жүргізеді. 5. Емдеу — алдын алу ұйымдарының акушер-гинеколог, уролог-андролог дәрігерлері азаматтар хирургиялық стерилизациялауға жолдама алу үшін өтініш жасаған кезде операцияға медициналық қарсы айғақтарының жоқтығын анықтау үшін тексеру жүргізеді. Тексерудің деректері амбулаториялық науқастың медициналық картасына жазылады. Хирургиялық стерилизациялау бойынша операциялар жасауға байланысты азаматтарға іш қуысы хирургиялық операциялары үшін регламенттелген толық клиникалық тексеру өткізіледі. 6. Хирургиялық стерилизациялау операцияларын жасау үшін медициналық қарсы айғақтары болмаған жағдайда азаматтарға ұйымдардың атауы мен мекен-жайы, науқасты тексерудің қорытындысы, ДКК қорытындысы, сондай-ақ науқастың жазбаша келісімі көрсетіле отырып азаматтарға медициналық ұйымға жолдама беріледі. Бұл қорытынды отыз күнтізбелік күнге жарамды.

Хирургиялы стерилизациялау ж ргізу шін қ ү ү медициналы ай а тар. қ ғХирургиялы стерилизациялау ж ргізу шін қ ү ү медициналы ай а тар. қ ғ қ 1. Қазіргі немесе өткен уақыттағы барлық орындағы қатерлі ісіктер. 2. Қайталанған кесер тілігі және балалары болған кезде гинекологиялық операциядан кейінгі жатырда тыртықтың болуы; 3. Эндокриндік жүйе аурулары: 4. Қан және қан өндіру мүшелерінің аурулары: 5. Психикалық бұзылулар (болашақ баланың анасы мен әкесінің психоневрологиялық ұйымда куәлануы): 6. Жүйке жүйесі мен сезім мүшелерінің аурулары: 7. Қанайналым жүйесінің аурулары: 8. Тыныс алу мүшелерінің аурулары 9. Асқорыту мүшелерінің аурулары; 10. Несеп — жыныс жүйесінің аурулары; 11. Сүйек-бұлшық ет жүйесінің және дәнекерлік тіндердің аурулары: 12. Пренаталдық молекулалық – генетикалық диагностиканың болмауы кезіндегі моногендік тұқым құалаушылық аурулар.

Хирургиялы стерилизациялау ж ргізу шін қ ү ү медициналы арсы ай а тар.Хирургиялы стерилизациялау ж ргізу шін қ ү ү медициналы арсы ай а тар. қ қ ғ қ 1. Жіті (немесе асқыну сатысындағы созылмалы) жұқпалы аурулар; 2. Жіті (немесе асқыну сатысындағы созылмалы) қабыну аурулар; 3. Өмірлік маңызды мүшелердің декомпенсация сатысындағы созылмалы аурулары; 4. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезіндегі гемодинамика көрсеткіштерінің бұзылуы; 5. Қан және қан өндіру мүшелері аурулары кезіндегі гемотологиялық көрсеткіштердің бұзылуы.

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә Алипов. В. И. и Корнов. В. В. Противозачаточные средства,Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә Алипов. В. И. и Корнов. В. В. Противозачаточные средства, Л. , 1985; Мануилова. И. А. Планирование семьи и здоровье женщины, М. , 1988. Р. С. Бейсембаева “Акушерия” 2004 Приказ и. о Министра здравоохранения Республики Казахстан http: //www. babyblog. ru/user/vanina 77/