Скачать презентацию RYNEK WALUTOWY W POLSCE Część I RYNEK Скачать презентацию RYNEK WALUTOWY W POLSCE Część I RYNEK

15966deb2679391e22ad938003296749.ppt

  • Количество слайдов: 11

RYNEK WALUTOWY W POLSCE Część I RYNEK WALUTOWY W POLSCE Część I

RYNEK FINANSOWY miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory RYNEK FINANSOWY miejsce, gdzie dokonuje się transakcji środkami pieniężnymi. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe występujące w postaci zmaterializowanej lub zdematerializowanej.

STRUKTURA RYNKU FINANSOWEGO • rynek pieniężny • rynek kapitałowy (pierwotny i wtórny) • rynek STRUKTURA RYNKU FINANSOWEGO • rynek pieniężny • rynek kapitałowy (pierwotny i wtórny) • rynek instrumentów pochodnych (derywatów) • rynek kredytowy • rynek walutowy

RYNEK WALUTOWY to rynek, na którym handluje się walutami ( dewizami). Na rynku tym RYNEK WALUTOWY to rynek, na którym handluje się walutami ( dewizami). Na rynku tym tworzy się kurs walutowy (kurs wymiany), który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami. Handel może odbywać się zarówno na rynku kasowym (wymiana jest dokonywana natychmiast) jak i rynku terminowym (wymiana zostanie dokonana w późniejszym, ściśle określonym terminie).

FUNKCJE RYNKU WALUTOWEGO – Wiąże ceny towarów i usług w skali międzynarodowej – Ułatwia FUNKCJE RYNKU WALUTOWEGO – Wiąże ceny towarów i usług w skali międzynarodowej – Ułatwia rozwój handlu międzynarodowego – Stanowi najważniejszy mechanizm alokacji zasobów w skali światowej – Wiążę międzynarodowe rynki finansowe przyczyniając się do tworzenia międzynarodowego rynku finansowego – Umożliwia transfer kapitałów w skali międzynarodowej

Charakterystyka Rynku Walutowego – Bardzo duże obroty – Wysoki stopień płynności – Funkcjonuje 24 Charakterystyka Rynku Walutowego – Bardzo duże obroty – Wysoki stopień płynności – Funkcjonuje 24 godziny na dobę – Międzynarodowy (globalny) – Skorelowany z rynkiem pieniężnym – OTC – Jednorodny przedmiot transakcji – Największe obroty koncentrują się w kilku centrach świata

Uczestnicy Rynku Walutowego –Bank Centralny –Banki komercyjne –Klienci instytucjonalni –Brokerzy –Klienci prywatni Uczestnicy Rynku Walutowego –Bank Centralny –Banki komercyjne –Klienci instytucjonalni –Brokerzy –Klienci prywatni

Znaczenie Rynku walutowego dla banku –Konieczność obsługi klientów –Spekulacja –Zabezpieczenie Znaczenie Rynku walutowego dla banku –Konieczność obsługi klientów –Spekulacja –Zabezpieczenie

Segmenty Rynku Walutowego –Rynek międzybankowy –Rynek transakcji z klientami –Rynek detaliczny Segmenty Rynku Walutowego –Rynek międzybankowy –Rynek transakcji z klientami –Rynek detaliczny

FOREX Termin określający międzynarodowy rynek walutowy. Jest on największym rynkiem na świecie i występuje FOREX Termin określający międzynarodowy rynek walutowy. Jest on największym rynkiem na świecie i występuje na nim ogromna płynność powodująca, że sprzedaż dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu, poza przypadkiem zleceń zbyt małych (np. poniżej równowartości 100$). FOREX jest rynkiem OTC (ang. Over The Counter)rynkiem zdecentralizowanym bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorującej obrót.

CIEKAWOSTKI/INFORMACJE • Rynek walutowy zwany jest bardzo często FOREX bądź FX • Rynek walutowy CIEKAWOSTKI/INFORMACJE • Rynek walutowy zwany jest bardzo często FOREX bądź FX • Rynek walutowy prawie nigdy „nie zasypia”. Handel walutami odbywa się przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku. • Wartość transakcji zawieranych na rynku walutowym przewyższa wartością obroty generowane na innych rynkach. Przeciętna dzienna wartość obrotów na rynku Forex według danych BIS wynosiła w 2007 roku 3, 21 bln $. • Rynek Forex cechuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju. W latach 1992 -2007 obroty wzrosły na tym rynku blisko czterokrotnie.