Скачать презентацию Розвиток позитивної навчальної мотивації як виховна умова якості Скачать презентацию Розвиток позитивної навчальної мотивації як виховна умова якості

961290.ppt

  • Количество слайдов: 14

Розвиток позитивної навчальної мотивації, як виховна умова якості освіти. Розвиток позитивної навчальної мотивації, як виховна умова якості освіти.

 «Всі наші задуми і пошуки перетворюються в прах, якщо у учня немає бажання «Всі наші задуми і пошуки перетворюються в прах, якщо у учня немає бажання вчитися» В. А. Сухомлинський. Кожна дитина на уроці повинна бути охоплена почуттям очікування чогось цікавого, захоплюючого, нового. Вона повинна радіти труднощам пізнання, відчувати, що поряд є педагог, який вмить прийде йому на допомогу» Ш. А. Амонашвілі.

Мотивація навчання – основна умова успішного навчання Мотив (від латиського «штовхати» , «приводити в Мотивація навчання – основна умова успішного навчання Мотив (від латиського «штовхати» , «приводити в рух» ) – направленість школяра на окремі сторони навчальної роботи, пов'язана з внутрішнім ставленням учня до неї (тобто те, заради чого навчається школяр, що спонукає його до навчання. Мотивація – внутрішня психологічна характеристика особистості, яка знаходить вираження в зовнішніх проявах, у ставленні людини до навколишнього світу, різними видами діяльності.

Мотивація набагато більше, ніж здібності визначає поведінку, дії людини Дж. Равен Висока мотивація може Мотивація набагато більше, ніж здібності визначає поведінку, дії людини Дж. Равен Висока мотивація може компенсувати низький рівень здібностей Т. Д. Дубовицька Мотивація відповідальна за активну позицію дитини в навчанні й особистісному розвитку Зовнішні мотиви в навчанні - оцінки; - вимушений обов'язок - навчання заради престижу, лідерства, матеріальної винагороди - уникнення покарання Внутрішні мотиви в навчанні - задоволення від самої діяльності - прямий результат діяльності - потяг до успіху - розуміння необхідності знань у житті - навчання як можливість спілкування

Мотиваційна сфера навчання школярів визначається наступними поняттями Сенс навчання Внутрішнє ставлення учня до навчання Мотиваційна сфера навчання школярів визначається наступними поняттями Сенс навчання Внутрішнє ставлення учня до навчання Мотив навчання Спонукальна причина до дій Постановка цілей Направленість учня на виконання дій Емоції Реакція дитини на вплив зовнішніх і внутрішніх подразників Інтереси Пізнавальноемоційне ставлення школяра до навчання Мотиваційна сфера навчання

Рівні навчальної мотивації Високий рівень Добра мотивація Позитивне ставлення до школи Низька мотивація Негативне Рівні навчальної мотивації Високий рівень Добра мотивація Позитивне ставлення до школи Низька мотивація Негативне ставлення до школи У дітей є пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно виконувати всі шкільні вимоги. Учні чітко слідують вказівкам учителя, відповідальні, переживають, у разі отримання незадовільної оцінки Учні успішно справляються з навчальною діяльністю. Школа приваблює поза навчальною діяльністю. Їм подобається бути учнями, мати гарний портфель, ручки і т. д. Відвідують школу неохотно, можуть пропускати уроки. На уроках займаються зайвими справами, іграми. Мають труднощі в навчальній діяльності. Мають серйозні труднощі у навчанні: не справляються з навчальною діяльністю; мають труднощі у спілкуванні з однокласниками, у взаємовідносинах з учителями.

Причини зниження мотивації Ставлення учня до вчителя Ставлення вчителя до учня Особиста значущість предмета Причини зниження мотивації Ставлення учня до вчителя Ставлення вчителя до учня Особиста значущість предмета Розумовий розвиток учня Продуктивність навчальної діяльності Нерозуміння мети навчання

Пізнавальна мотивація Мотивація досягнення успіху Престижна мотивація Мотивація уникнення невдачі Компенсаторна мотивація Загальна структура Пізнавальна мотивація Мотивація досягнення успіху Престижна мотивація Мотивація уникнення невдачі Компенсаторна мотивація Загальна структура мотивації дітей молодшого шкільного віку

Мотиваційні можливості уроку Мотиваційне забезпечення уроку Створювати ситуації успіху Постійно стимулювати й мотивувати позитивне Мотиваційні можливості уроку Мотиваційне забезпечення уроку Створювати ситуації успіху Постійно стимулювати й мотивувати позитивне ставлення до навчання через забезпечення психологічного і фізичного здоров'я на уроці; Стимулювати мотивацію через задоволення потреби учнів в спілкуванні й співпраці з вчителем та однокласниками Стимулювати допитливість, пізнавальні інтереси й здібності Сприяти розвитку «як сильних» так і «слабких» учнів, зберігати їх віру в свої сили, давати поштовх до самоосвіти

Ціль уроку Ціль має вказувати на її досягнення; Ціль має вказувати досягнення; у вчителя Ціль уроку Ціль має вказувати на її досягнення; Ціль має вказувати досягнення; у вчителя повинні бути способи й прийоми перевірки, чи досягнута мета уроку у вчителя. Загальні цілібути способи й прийоми перевірки, тобто задачами етапів уроку. повинні уроку повинні бути деталізовані мікроцілями, чи досягнута мета уроку Загальні цілі уроку повинні перспективні цілі, розраховані на весь період вивчення курсу (ціль Необхідно проектувати бути деталізовані мікроцілями, тобто задачами етапів курсу реалізується через систему уроків) уроку. Необхідно проектувати перспективні цілі, розраховані на весь період вивчення курсу Необхідно забезпечувати розуміння й прийняття цілі учнями, як особистої, значущої для (ціль курсу реалізується через систему уроків) себе, для свого духовного, інтелектуального розвитку і особистісного становлення Ціль повинна порівнюватись з можливостями учнів Необхідно забезпечувати розуміння й прийняття цілі учнями, як особистої, значущої Проектуючи урок, учитель повинен бути внутрішньо готовим для себе, для свогорішення і вносити у тканину уроку необхідні зміни доітого, щоб прийматистановлення духовного, інтелектуального розвитку особистісного оперативні Ціль повинна порівнюватись з можливостями учнів Проектуючи урок, учитель повинен бути внутрішньо готовим до того, щоб приймати оперативні рішення і вносити у тканину уроку необхідні зміни

Позитивні емоції Пов'язані зі шкалою в цілому, перебуванням в ній Обумовленні ставленням з учителями, Позитивні емоції Пов'язані зі шкалою в цілому, перебуванням в ній Обумовленні ставленням з учителями, іншими учнями Пов'язані з усвідомленням своїх великих можливостей й здібностей Позитивні емоції від отриманих знань Від самостійного здобування знань, від оволодіння нових способів здобувати знання.

Форми, методи й прийоми Застосування інформаційних технологій Засоби наочності Дидактична гра Застосування інтерактивних технологій Форми, методи й прийоми Застосування інформаційних технологій Засоби наочності Дидактична гра Застосування інтерактивних технологій Робота в групах, парах Створення ситуації успіху Створення проблемної ситуації Оцінка

Школяри молодшого віку полюбляють розгадувати загадки, ребуси, кросворди, відкривати таємниці та пізнавати невідоме. Вони Школяри молодшого віку полюбляють розгадувати загадки, ребуси, кросворди, відкривати таємниці та пізнавати невідоме. Вони тяжіють до пригод. Одноманітна і тривала робота їх втомлює. Якщо потрібно зробити велику кількість одноманітніх вправ, потрібно подати їх в ігровій формі, в якій ці дії виконуються для досягнення мети. В таких випадках ми використовуємо метод «Приваблива ціль» . На уроках літературного читання 2 -го класу ми користуємось іграми «Земля-небо» , «Дощик-злива» , «Диктор телебачення» , «Шифрувальник» , «Слідопит» , «Кидокзасічка» .

Отже, підіб'ємо деякі підсумки: Мотивація є особливо важливим і специфічним компонентом навчальної діяльності, через Отже, підіб'ємо деякі підсумки: Мотивація є особливо важливим і специфічним компонентом навчальної діяльності, через реалізацію і за допомогою якого можливе формування навчальної діяльності школярів у цілому. Через мотивацію педагогічні цілі швидше перетворюються на психологічні цілі учнів; через зміст формується певне ставлення учнів до навчального предмета і усвідомлюється його ціннісна, значущість для особистісного, в тому числі інтелектуального розвитку дитини; з допомогою стимулюючих функцій засобів педагогічної комунікації актуалізуються і освоюються навчальні ситуації; систематичний контроль за навчальною діяльністю і його результати використовуються для формування відповідальності і прийняття коригуючих рішень.