Скачать презентацию РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДС НС Скачать презентацию РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДС НС

Лек21 РОА - 2013 МНС.ppt

  • Количество слайдов: 32

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДС НС УКРАЇНИ Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ В ПІДРОЗДІЛАХ ДС НС УКРАЇНИ Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Дисципліна – Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій Доцент кафедри к. т. н. , с. н. с. Стрілець Віктор Маркович 1

Мета: • Надати студентам необхідні знання щодо розслідування та обліку травматизму в підрозділах ДС Мета: • Надати студентам необхідні знання щодо розслідування та обліку травматизму в підрозділах ДС НС України Виховна мета - Привити студентам (курсантам) почуття відповідальності за стан здоров`я тих, хто працює, під час виконання ними професійних обов'язків Навчальні питання • Розслідування та облік нещасних випадків. • Спеціальне розслідування нещасних випадків. 2

Література “Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства Література “Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” (наказ МНС України № 540 від 18. 08. 2006 р. ). 3

1. Розслідування та облік нещасних випадків Основний регуляторний акт організаційних заходів після настання нещасного 1. Розслідування та облік нещасних випадків Основний регуляторний акт організаційних заходів після настання нещасного випадку в підрозділах ДС НС України - • “Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” (наказ МНС України № 540 від 18. 08. 2006 р. ). 4

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Структура: • Загальні питання • Розслідування та облік НВ • Спеціальне розслідування нещасних випадків • Розслідування та облік випадків хронічних ПЗ і отрут • Реєстрація та облік ПЗ • Реєстрація та облік аварій • Прикінцеві положення та форми типових документів 5

“Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України “Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” Розповсюджується на нещасні випадки, що сталися з особами рядового і начальницького складу, слухачами і курсантами … в період проходження ними служби Не поширюється на осіб, які працюють за трудовими договорами в органах і підрозділах МНС України 6

Розслідування НВ проводиться у разі: • Раптового погіршення стану здоров`я; • Одержання поранення, травми Розслідування НВ проводиться у разі: • Раптового погіршення стану здоров`я; • Одержання поранення, травми (в тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою); • Гострого ПЗ і гострого професійного та інших отруєнь; • Одержання теплового удару, опіку, обмороження; • У разі утоплення; • Ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням; • Одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо); • Контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати особою працездатності чи може становити загрозу життю і здоров’ю особи; • У разі зникнення особи під час виконання нею службових обов’язків; 7 • У разі смерті особи на службі.

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа — Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа — свідок нещасного випадку повинні • негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену посадову особу органу і підрозділу ДС НС України та • вжити заходів для надання необхідної допомоги потерпілому. 8

У разі настання НВ безпосередній керівник робіт зобов’язаний: – терміново організувати надання першої медичної У разі настання НВ безпосередній керівник робіт зобов’язаний: – терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувальнопрофілактичного закладу; – повідомити про те, що сталося, керівника органу і підрозділу ДС НС України, службу з охорони праці або посадову особу, на яку покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці; – зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із спеціального розслідування) НВ обстановку на місці НВ та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання НВ (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших осіб і не призведе до більш тяжких наслідків), а також ужити заходів до недопущення подібних випадків. 9

Алгоритм дії керівника органу (підрозділу) ДСНС після отримання повідомлення про НВ 1. Повідомляє про Алгоритм дії керівника органу (підрозділу) ДСНС після отримання повідомлення про НВ 1. Повідомляє про НВ • керівництво вищого органу і підрозділу ДСНС У; • сектор з охорони праці центрального апарату ДСНСУ; • Державний департамент пожежної безпеки — у разі НВ, що стався внаслідок пожежі; • Установу СЕС, яка обслуговує територію, на якій стався НВ, — у разі виявлення гострого ПЗ (отруєння). 10

2. Призначити письмовим наказом комісію з розслідування НВ Склад комісії не менше ніж три 2. Призначити письмовим наказом комісію з розслідування НВ Склад комісії не менше ніж три особи: • керівник (спеціаліст) служби ОП або посадова особа, на яку покладено наказом керівника виконання функцій спеціаліста з питань ОП; • керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу, де працює потерпілий; • представник підрозділу роботи з персоналом; • психолог (у разі спроби чи скоєння самогубства потерпілим); • спеціаліст СЕС (у разі гострих ПЗ, отруєнь). 11

Головою комісії призначається посадова особа за рішенням начальника органу і підрозділу ДС НС України. Головою комісії призначається посадова особа за рішенням начальника органу і підрозділу ДС НС України. До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок. 12

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси має право: • брати участь у її Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси має право: • брати участь у її засіданнях; • висловлювати свої пропозиції; • додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються НВ; • давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин НВ; • одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування. 13

При розслідуванні нещасного випадку комісія зобов’язана у термін, визначений керівником органу і підрозділу ДС При розслідуванні нещасного випадку комісія зобов’язана у термін, визначений керівником органу і підрозділу ДС НС У: • обстежити місце НВ; • одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо; • опитати свідків НВ та причетних до нього осіб; • визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам НПА з ОП; • з’ясувати обставини та причини НВ; • встановити, чи пов’язаний цей випадок із виконанням службових обов’язків; • установити осіб, які допустили порушення вимог НПА з ОП; • розробити заходи щодо запобігання подібним НВ; • скласти акт розслідування НВ (аварії), що стався (сталася), за формою Нцз-5 (акт розслідування) та за формою Нцз-1 (акт про НВ у разі, якщо цей НВ визнано таким, що пов’язаний із виконанням службових обов’язків), чи за формою НПВцз (якщо цей НВ визнано таким, що не пов’язаний з виконанням службових 14 обов’язків).

 • Акти форми Нцз-5 і форми Нцз-1 (або форми НПВцз) підписуються головою і • Акти форми Нцз-5 і форми Нцз-1 (або форми НПВцз) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комісії окрему письмово викладає свою думку, яка додається до акта форми Нцз-5 і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті форми Нцз-5. • Керівник органу і підрозділу ДС НС України, який призначив комісію, повинен розглянути і затвердити необхідну кількість примірників актів форми Нцз-5 і форми Нцз-1 (або форми НПВцз) протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи. 15

До першого примірника акта форми Нцз-5 додаються: • примірник акта форми Нцз-1 (або форми До першого примірника акта форми Нцз-5 додаються: • примірник акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз); • пояснення свідків та потерпілого (у разі їх наявності); • витяги з експлуатаційної документації; • схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця; • висновок ЛПЗ про стан сп’яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин (у разі потреби). 16

Примірник затвердженого акта форми Нцз-5 разом із примірником затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми Примірник затвердженого акта форми Нцз-5 разом із примірником затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) і матеріалами розслідування протягом трьох діб передаються керівником до: ü служби ОП органу і підрозділу, службовцем якого є потерпілий; ü потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; ü сектору з ОП центрального апарату ДС НС України; ü керівнику структурного підрозділу органу і підрозділу ДС НС України, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам. 17

ü НВ реєструються у журналі реєстрації осіб, які потерпіли від НВ. ü Примірники затвердженого ü НВ реєструються у журналі реєстрації осіб, які потерпіли від НВ. ü Примірники затвердженого акта форми Нцз-5 та акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років в органі і підрозділі ДС НС України та в архіві центрального апарату ДС НС України. ü Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або в разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час НВ, керівник органу і підрозділу МНС України, який бере на облік НВ, складає повідомлення про наслідки НВ, що стався, за формою Нцз-2 і в десятиденний строк надсилає його особам, яким надсилався акт форми 18 Нцз-1 (або форми НПВцз).

2. Спеціальне розслідування НВ Спеціальному розслідуванню підлягають: ü НВ зі смертельним наслідком; ü групові 2. Спеціальне розслідування НВ Спеціальному розслідуванню підлягають: ü НВ зі смертельним наслідком; ü групові НВ, які сталися одночасно з двома і більше особами, незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я; ü випадки смерті осіб в органі і підрозділі ДС НС Україні; ü випадки зникнення осіб під час виконання службових обов’язків; ü НВ з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого. 19

Про всі НВ, які підлягають спеціальному розслідуванню, керівник органу і підрозділу ДС НС України Про всі НВ, які підлягають спеціальному розслідуванню, керівник органу і підрозділу ДС НС України зобов’язаний негайно передати з використанням засобів зв’язку повідомлення про НВ за встановленою формою: ü за підпорядкованістю в установленому в органах і підрозділах ДСНСУ порядку надання позачергових донесень; ü Сектору з ОП центрального апарату ДС НСУ; ü органу прокуратури за місцем виникнення НВ; ü установі ДСЕС, яка обслуговує орган і підрозділ ДС НСУ (у разі гострих ПЗ чи отруєнь). 20

Комісія із спеціального розслідування призначається наказом керівника органу і підрозділу ДС НС України До Комісія із спеціального розслідування призначається наказом керівника органу і підрозділу ДС НС України До складу спеціальної комісії включаються: ü керівник (спеціаліст) служби ОП або посадова особа, на яку покладено наказом керівника виконання функцій спеціаліста з питань ОП органу і підрозділу ДСНС України, до сфери управління якого належить підрозділ, де стався НВ; ü представник органу і підрозділу ДСНС України, до сфери управління якого належить підрозділ, де стався НВ; ü керівник (безпосередній або прямий начальник) структурного підрозділу, де працює потерпілий; ü представник підрозділу роботи з персоналом…; ü представник установи ДСЕС у разі розслідування випадку гострого ПЗ (отруєння); ü психолог (у разі спроби чи скоєння самогубства потерпілим); ü інші посадові особи МНСУ за рішенням керівництва 21 центрального апарату Міністерства.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування може бути продовжений до 3 -х місяців органом і підрозділом МНС України, який призначив спеціальну комісію 22

Спеціальна комісія зобов’язана: ü обстежити місце, де стався НВ; ü одержати письмові чи усні Спеціальна комісія зобов’язана: ü обстежити місце, де стався НВ; ü одержати письмові чи усні пояснення від керівника і його представників, посад. осіб, … потерпілого (якщо це можливо); ü опитати інших осіб — свідків НВ та осіб, причетних…; ü визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про ОП; ü з’ясувати обставини і причини НВ; ü визначити, чи пов’язаний цей випадок з виконанням службових обов’язків; ü установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про ОП; ü розробити заходи щодо запобігання подібним НВ; ü зустрітися з потерпілими або членами їх сімей чи 23 особами, які представляють їх інтереси, …

 За результатами спеціального розслідування складаються акти форми Нцз-5, форми Нцз-1 (або НПВцз) стосовно За результатами спеціального розслідування складаються акти форми Нцз-5, форми Нцз-1 (або НПВцз) стосовно кожного потерпілого, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування. 24

До матеріалів СР належать: • копія наказу органу і підрозділу ДСНС України про призначення До матеріалів СР належать: • копія наказу органу і підрозділу ДСНС України про призначення спеціальної комісії; • примірник акта форми Н-5 цз; • примірник акта форми Н-1 цз (або форми НПВцз) стосовно кожного потерпілого, • … 25

До матеріалів СР належать: • протокол огляду місця, де стався НВ ü ü ескіз До матеріалів СР належать: • протокол огляду місця, де стався НВ ü ü ескіз місця, де стався НВ… необхідні плани схеми фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів, машин, механізмів, устатковання, інструменту тощо • висновок експертної комісії, якщо вона утворювалася та висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилася • медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння • … 26

До матеріалів СР належать: • протоколи рішень СК про розподіл функцій між членами цієї До матеріалів СР належать: • протоколи рішень СК про розподіл функцій між членами цієї комісії та про призначення експертної комісії; • протоколи опитування та пояснювальні записки потерпілих, свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку • копії документів проходження потерпілим навчання та інструктажів з ОП • витяги із законів та інших НПА з ОП, вимоги яких були порушені; • копії приписів, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються НВ, видані керівнику органу і підрозділу МНСУ посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання НВ і під час його розслідування; • довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання 27 НВ, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги

До матеріалів СР належать: • копії приписів, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються НВ, До матеріалів СР належать: • копії приписів, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються НВ, виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання НВ і під час його розслідування; • довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання НВ, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги 28

Матеріали СР випадку смерті особи під час виконання службових обов’язків при проходженні служби повинні Матеріали СР випадку смерті особи під час виконання службових обов’язків при проходженні служби повинні містити: ü копію наказу органу і підрозділу ДС НС України про призначення спеціальної комісії; ü примірник акта форми Нцз-5; ü примірник акта форми Нцз-1 (або акта форми НПВцз) стосовно кожного потерпілого; ü протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія); ü медичний висновок про причини смерті, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння; ü інші документи залежно від обставин і причин цього 29 випадку.

Керівник органу і підрозділу ДСНСУ у 5 -денний строк після затвердження акта форми Нцз-5 Керівник органу і підрозділу ДСНСУ у 5 -денний строк після затвердження акта форми Нцз-5 зобов’язаний • видати письмовий наказ про виконання запропонованих СК заходів та запобігання виникненню подібних випадків, копія якого обов’язково додається до матеріалів СР, а також притягнути згідно із законодавством до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення вимог законодавства про ОП, посадових інструкцій. Про виконання запропонованих заходів керівник органу і підрозділу ДСНС України повідомляє у письмовій формі органи, які брали участь у розслідуванні, і зазначені в акті форми Нцз-5 строки; • надіслати копії матеріалів органам, представники яких брали участь у СР 30

Примірник затвердженого акта форми Нцз-5 разом з примірником затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми Примірник затвердженого акта форми Нцз-5 разом з примірником затвердженого акта форми Нцз-1 (або форми НПВцз) надсилаються: • потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси; • Сектору з охорони праці центрального апарату ДС НС України. 31

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ • Матеріал за конспектом • “Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ • Матеріал за конспектом • “Інструкція про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах МНС У” (наказ МНС України № 540 від 18. 08. 2006 р. ). • Питання до семінарського заняття: • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків. • Спеціальне розслідування нещасних випадків. • Звітність та інформація про нещасні випадки. • Розслідування нещасних випадків при аварії. • Відповідальність посадових осіб. • Порядок заповнення акту за формою Нцз-5. • Порядок заповнення акту за формою Нцз-1. • Порядок заповнення акту за формою НПВцз. • Порядок заповнення повідомлення про нещасний випадок. • Порядок заповнення повідомлення про наслідки нещасного випадку. • Порядок оформлення запису в журналі реєстрації осіб, які потерпіли від нещасного випадку. 32