Розрахунково-графічна робота Варіант 12 Виконав:

Скачать презентацию Розрахунково-графічна робота  Варіант 12 Виконав: Скачать презентацию Розрахунково-графічна робота Варіант 12 Виконав:

Далека.ppt

 • Количество слайдов: 4

>Розрахунково-графічна робота  Варіант 12 Виконав: ст. гр. ПП-09 -1 Далека Розрахунково-графічна робота Варіант 12 Виконав: ст. гр. ПП-09 -1 Далека Т. І Перевірив: Длугунович Н. А.

>   Зміст § Завдання 1. Робота з рисунками в Зміст § Завдання 1. Робота з рисунками в MS Word. § Завдання 2. Теоретичне питання. § Завдання 3 Створення типових документів. § Завдання 4. Введення, редагування та форматування тексту. § Завдання 5. Робота з таблицями в MS Word. § Завдання 6. Розрахунки в електронних таблицях. § Завдання 7. Створення змісту. § Завдання 8. Презентація роботи.

> Умови кожної із виконаних задач § Завдання 1. Робота з рисунками Умови кожної із виконаних задач § Завдання 1. Робота з рисунками в MS Word. Засобами MS Word створити титульну сторінку контрольної роботи. На неї написати: назву дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище та ініціали студента, його шифер, номер варіанту. Назву дисципліни оформити шрифтом Word. Art. У верхньому правому куту титульної Word. Art. сторінки вставити емблему (малюнок) на комп’ютерну тематику. § Завдання 2. Теоретичне питання Вставити в документ MS Word діалогове вікно згідно свого варіанту і описати роботу з цим вікном. В MS Word Вставка-Специальная вставка. § Завдання 3. Створення типових документів. В документі MS Word створити резюме і внесіть до нього відповіді на такі питання: § - прізвище, ім’я та батькові, дата народження; § - адреса; § - освіта, який навчальний заклад закінчила, коли та по якій спеціальності; § - досвід роботи, якими програмними продуктами вмієте користуватись; § - інтереси і захоплення; § - інші за вашим бажанням. § Завдання 4. Введення, редагування та форматування тексту. В документі MS Word надрукуйте план розповіді «Житіє моє» , який оформити у вигляді багаторівневого списку згідно з таблицею 3. § Завдання 5. Робота з таблицями в MS Word. Створити таблицю по наведеній нижче формі (таблиця 2). Внести 10 -12 довільних найменувань товарів свого варіанту. Стовпці 1 і 2 півріччя заповнити довільними числами. Знайдіть обсяг випуску по кожному товару за рік та загальний обсяг випуску всіх товарів за кожне півріччя і за рік. За даними таблиці побудувати діаграму. § Завдання 6. Розрахунки в електронних таблицях Використовуючи програму MS Excel, створіть таблицю з Excel, даними №. Назва товару. Ціна. Кількість. Виторг ( грн ), Виторг (євро). Внесіть 10 -12 найменувань для групи товарів свого варіанту. Стовпці ціна і кількість заповнити довільними числами. Розрахуйте виторг для кожного товару у гривнях та переведіть у євро. Знайдіть загальну виручку та значення мінімального та максимального виторгу по товару. Побудуйте гістограму виторгу по найменуванню товару. Електрону таблицю та діаграму вставте в текстовий MS Word у вигляді зв’язаних обєтів. обєтів. § Завдання 7. Створення змісту Використовуючи режим перегляду структури документа MS Word , створити зміст із заголовків завдань і помістити його на початку документа після титульної сторінки. § Завдання 8. Презентація роботи. Створюється в середовищі Microsoft Power. Point. Повинні бути використанні різні види слайдів та різні засоби їх оформлення, проведемо настроювання показу слайдів. У звіті наводиться перелік створених слайдів (всього 4 -5) із описом використаних ефектів та настроювань; приклади створених слайдів (2 -4 слайди, друкуються по 2 на сторінці). Орієнтовний зміст слайдів: титульний лист, зміст, теми та умови кожної із виконаних задач, короткі висновки з роботи із кожним програмним середовищем.

>Висновки § В створенні презентації були використанні: Шаблон оформлення “Трава”; ефект анімації Висновки § В створенні презентації були використанні: Шаблон оформлення “Трава”; ефект анімації “Нейтрон” на першій сторінці при створені напису я використала обєкт Word. Art. § Мені сподобалась дана контрольна робота завдяки її я здобула знання які будуть потрібні мені у моїй роботі.