Скачать презентацию Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania Скачать презентацию Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania

7af9f385d4074adbfd017174872582ab.ppt

  • Количество слайдов: 9

Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania Gabriel Šípoš Bratislava, 19. -20. 5. Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania Gabriel Šípoš Bratislava, 19. -20. 5. 2010

Obsah • • Postavenie ESD Kto musí obstarávať Kto nemusí obstarávať Primeranosť kritérií Obsah • • Postavenie ESD Kto musí obstarávať Kto nemusí obstarávať Primeranosť kritérií

ESD - Interpretácia európskeho práva, vymáhanie dodržiavania voči členským štátom - Kľúčové smernice verejného ESD - Interpretácia európskeho práva, vymáhanie dodržiavania voči členským štátom - Kľúčové smernice verejného obstarávania: 2004/18/ES, 2004/17/ES (prenesené do nášho zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 Zb. ) - Cieľ – ochrana vnútorného trhu, neskreslená hospodárska súťaž - Princípy: nediskriminácia, rovnosť zaobchádzania, transparentnosť

Kto musí obstarávať • Štátne, regionálne, miestne orgány spravované verejným právom (právna subjektivita, nekomerčný Kto musí obstarávať • Štátne, regionálne, miestne orgány spravované verejným právom (právna subjektivita, nekomerčný charakter, financované štátom) inštitúcie nimi založené, plnenie potrieb vo všeobecnom záujme • Alebo nimi z väčšej časti financované či manažované • Funkčná definícia (vládna komisia, lesný podnik)

Kto nemusí obstarávať • Cena (prahy) • Podprahové zákazky – aj pre ne transparentnosť Kto nemusí obstarávať • Cena (prahy) • Podprahové zákazky – aj pre ne transparentnosť a nediskriminácia! (význam pre vnútorný trh) • Korektné rozdelenie hodnoty zákazky (elektrifikácia vs osvetlenie) • Obsah (obrana a bezpečnosť) • Funkčná definícia (helikoptéry pre civilné ciele)

Kto nemusí obstarávať • Typ uchádzača • Tzv. in-house výnimka (kontrola ako nad vlastným Kto nemusí obstarávať • Typ uchádzača • Tzv. in-house výnimka (kontrola ako nad vlastným útvarom, subjekt pracuje hlavne pre obstarávateľa) • 100% obecný podnik na zber odpadu, predaných 49% • 100% obecný podnik pre parkovanie, právomoci v štatúte, rozširovanie podnikania • Vysoké školy • Spoločný podnik obcí vs spolumajiteľom obec

Kto nemusí obstarávať • Vlastnosti, okolnosti zákazky • Technické štandardy (len jeden schopný uchádzač) Kto nemusí obstarávať • Vlastnosti, okolnosti zákazky • Technické štandardy (len jeden schopný uchádzač) • Spracovanie odpadu tepelne pri meste • Výhradné práva (detto, ani neexistuje možnosť si práva licencovať) • Dodávka liekov • Časová tieseň (nepredvídaná udalosť, núdza) • Rozšírenie školy, protilavínová bariéra, povolenie inej samosprávy

Primeranosť kritérií • A. Podmienky účasti • Ekonomické, technická a odborná spôsobilosť • Certifikáty Primeranosť kritérií • A. Podmienky účasti • Ekonomické, technická a odborná spôsobilosť • Certifikáty (ekvivalenty, stačí dohoda so spôsobilou firmou), údajná nekvalita • B. Kritéria vyhodnotenia ponúk (cena, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka) • Neobvykle nízke ponuky (nutná konzultácia s uchádzačom) • Pri ENP dopredu váhu kritérií • Nemiešať A. a B.

Primeranosť kritérií • Sociálne a environmentálne kritériá • Kontrakty pre chudobné regióny • Podiel Primeranosť kritérií • Sociálne a environmentálne kritériá • Kontrakty pre chudobné regióny • Podiel obnoviteľných energií, emisií, hluku busov