Скачать презентацию Romani 11 Israel în planul lui Скачать презентацию Romani 11 Israel în planul lui

8bb347629bcf227ead666499bd42618a.ppt

  • Количество слайдов: 57

 • Romani 11 Israel în planul lui Dumnezeu Partea a II-a • Romani 11 Israel în planul lui Dumnezeu Partea a II-a

Două sensuri: • 1. Oare a mântuit pe vreunul dintre ei? • 2. În Două sensuri: • 1. Oare a mântuit pe vreunul dintre ei? • 2. În planul Spău, Domnul mai are ceva pentru Israel, ca neam?

Romani 11; 25 • 25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, Romani 11; 25 • 25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta:

 • o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până • o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

 • 26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: • 26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: "Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.

 • 27. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când • 27. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele. ”

 • Citatul este din Isaia 59: 20 -21 • Citatul este din Isaia 59: 20 -21

 • Oare putea fi și Israel vindecat și împăcat cu Dumnezeu? • De • Oare putea fi și Israel vindecat și împăcat cu Dumnezeu? • De ce n-a fost?

 • Fapte 4 • Anul 70 • Anul 135 • Marea dispersie • Fapte 4 • Anul 70 • Anul 135 • Marea dispersie

 • Așa au trecut 2000 de ani • Așa au trecut 2000 de ani

1. • Dumnezeu le-a oferit mântuirea în Hristos, dar ei au respins-o 1. • Dumnezeu le-a oferit mântuirea în Hristos, dar ei au respins-o

2. • Dumnezeu le-a dat un duh de adormire și i-a î mpreștiat printre 2. • Dumnezeu le-a dat un duh de adormire și i-a î mpreștiat printre neamuri

3 • I-a adus înapoi în țară 3 • I-a adus înapoi în țară

4. • Vrăjmașii lui Israel se vor ridica împotriva lui și va fi o 4. • Vrăjmașii lui Israel se vor ridica împotriva lui și va fi o vreme de strâmtorare

5. • Domnu vede cu miorare că nu este nimeni ca să mijlocească 5. • Domnu vede cu miorare că nu este nimeni ca să mijlocească

6. • Atunci Brațul și Duhul Domnului sar în ajutorul lui Israel 6. • Atunci Brațul și Duhul Domnului sar în ajutorul lui Israel

7. • Israel se pocăiește și Domnul încheie cu ei un legământ veșnic 7. • Israel se pocăiește și Domnul încheie cu ei un legământ veșnic

Dumnezeu nu Se contrzice • Scriptura se intepretează prin SCriptură Dumnezeu nu Se contrzice • Scriptura se intepretează prin SCriptură

Armonoia textelor • Isaia 59 • Ezechiel 37 • Zaharia 12 750 585 519 Armonoia textelor • Isaia 59 • Ezechiel 37 • Zaharia 12 750 585 519

Romani 11: 8 • 8. . Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi Romani 11: 8 • 8. . Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi. "

 • Cel ce doarme se va trezi! • Ezechiel 37 • Cel ce doarme se va trezi! • Ezechiel 37

Ezechiel 37 • 1 -14 Dintr-o vale de oase, o oasete puternică • 15 Ezechiel 37 • 1 -14 Dintr-o vale de oase, o oasete puternică • 15 -28 Un Păstor și un Împărat davidic

Ezechiel 37: 1 -14 • 1 -6 dialogul • 7 -8 etapa I • Ezechiel 37: 1 -14 • 1 -6 dialogul • 7 -8 etapa I • 9 -10 etapa II • 11 -14 explicația

Explicația • Aspectele esențiale oracolului Explicația • Aspectele esențiale oracolului

 • Oasele sunt toată casa lui Israel • ei zic: • Oasele sunt toată casa lui Israel • ei zic: "Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduţi!”

 • Fapte 4 • Anul 70 • Anul 135 • Marea Dispersie • Fapte 4 • Anul 70 • Anul 135 • Marea Dispersie

Ierusalimul de-a lungul istoriei 1. perioada romană, continuată până în 330; 2. perioada bizantină, Ierusalimul de-a lungul istoriei 1. perioada romană, continuată până în 330; 2. perioada bizantină, până în 638; 3. perioada arabă, până în 1099;

4. perioada cruciaţilor, până în 1187 (plus 12291244), 5. perioada arabă din nou, până 4. perioada cruciaţilor, până în 1187 (plus 12291244), 5. perioada arabă din nou, până în 1516, 6. perioada turcă, până în 1917,

7. perioada britanică, până în 1948, 8. perioada iordaniană, până în 1967, 9. perioada 7. perioada britanică, până în 1948, 8. perioada iordaniană, până în 1967, 9. perioada israeliană… 1967

Etapa I • vă voi scoate din mormintele voastre poporul Meu • vă voi Etapa I • vă voi scoate din mormintele voastre poporul Meu • vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel.

Etapa I s-a împlinbit • 539 î. Hr • 1948 d. Hr. Etapa I s-a împlinbit • 539 î. Hr • 1948 d. Hr.

Etapa II • Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; • veţi Etapa II • Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; • veţi şti că Eu, Domnul am vorbit şi am şi făcut

 • De unde știm că etapa a II-a încă nu a sosit? • De unde știm că etapa a II-a încă nu a sosit?

Ezechiel 37 • 1 -14 Dintr-o vale de oase, o oasete puternică • 15 Ezechiel 37 • 1 -14 Dintr-o vale de oase, o oasete puternică • 15 -28 Un Păstor și un Împărat davidic

 • 14 Mai 1948 • 14 Mai 1948

 • Ce urmeză însă nu este încă împlinit • Ce urmeză însă nu este încă împlinit

 • 24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor • 24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor.

 • Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini. • Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini.

 • 26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi • 26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei

 • îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel • îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.

 • 27. Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, • 27. Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

 • Când și cum se vor întâmpla aceste lucri? • Când și cum se vor întâmpla aceste lucri?

Armonoia textelor • Isaia 59 • Ezechiel 37 • Zaharia 12 750 585 519 Armonoia textelor • Isaia 59 • Ezechiel 37 • Zaharia 12 750 585 519

1. • Ierusalimul terbuie să ajungă să fie „un potir de ameţire pentru toate 1. • Ierusalimul terbuie să ajungă să fie „un potir de ameţire pentru toate popoarele din jur

2 • Ierusalimul: o piatră grea pentru toate popoarele 2 • Ierusalimul: o piatră grea pentru toate popoarele

3 • intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, care va lovi cu amețeală și orbire 3 • intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, care va lovi cu amețeală și orbire pe cei adunați împotriva Ieruslaimului,

4 • Intervenția lui Dumnezeu va declanșa procesul de pocăință în întergul popor 4 • Intervenția lui Dumnezeu va declanșa procesul de pocăință în întergul popor

Armonoia textelor • Isaia 59 • Ezechiel 37 • Zaharia 12 750 585 519 Armonoia textelor • Isaia 59 • Ezechiel 37 • Zaharia 12 750 585 519

Romani 11: 23 -27 • Realtoirea lui Israel • O intepretarea autorizată Romani 11: 23 -27 • Realtoirea lui Israel • O intepretarea autorizată

Romani 11: 25 -29 • 25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri Romani 11: 25 -29 • 25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta:

 • o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până • o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

 • 26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: • 26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: "Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.

 • 27. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când • 27. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele. “

 • Când și cum se vor întâmpla aceste lucruri? • Când și cum se vor întâmpla aceste lucruri?

Fapte 1: 6 -8 • 6. . . Fapte 1: 6 -8 • 6. . . "Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel? ”

 • • "Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

 • 8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul • 8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului. ”