Скачать презентацию ROM NIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI — Скачать презентацию ROM NIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI —

dd9cc7de73b082fba12a0aa43741ecff.ppt

  • Количество слайдов: 39

ROM NIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ 27 martie 2014 CLUJ-NAPOCA ROM NIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ 27 martie 2014 CLUJ-NAPOCA

1 Prezentarea oportunităţilor de finanţare europeană şi guvernamentală pentru anul 2014 de către structurile 1 Prezentarea oportunităţilor de finanţare europeană şi guvernamentală pentru anul 2014 de către structurile regionale/judeţene cu responsabilităţi pe această zonă. Măsuri şi acţiuni concrete de creştere a gradului de accesare a fondurilor europene, într-un sistem integrat cu implicarea autorităţilor publice locale şi a mediului de afaceri. PREZINTĂ MANUELA POPESCU – Reprezentant Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj IOAN MERCA – Director executiv adjunct Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj DORIN BOTA – Director adj. , Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Cluj

Guvernul României Ministerul Economiei OFICIUL TERITORIAL PENTRU INTREPRINDERI MICI MIJLOCII SI COOPERATIE CLUJ MARTIE Guvernul României Ministerul Economiei OFICIUL TERITORIAL PENTRU INTREPRINDERI MICI MIJLOCII SI COOPERATIE CLUJ MARTIE 2014

Programe cu finantare nerambursabila de la Bugetul de stat propuse pentru anul 2014 1. Programe cu finantare nerambursabila de la Bugetul de stat propuse pentru anul 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Ghidul aplicantului în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii Ghidul solicitantului programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Programul naţional multianual pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale, sub-sectoriale şi de produs Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START -

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Beneficiari eligibili: 1. Societati comerciale/ Societati cooperative care au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiintare. 2. au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Valoarea alocatiei nerambursabile: • financiare Intre 60 – 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 80. 000 lei

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Cheltuieli eligibile: n achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul, achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; soft; electro şi motostivuitoare; active necorporale; mobilier; aparatură birotică şi 3. 3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; achiziţionarea de mijloace de transport marfă ; certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor; site; achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; materiale de promovare; cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională; consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program.

Punctaj Servicii de Piata 2014 GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Întreprinderi cu activitate** Categoria Punctaj Servicii de Piata 2014 GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Întreprinderi cu activitate** Categoria IMM 15 Microîntreprindere 15 Întreprindere mică 10 Întreprindere mijlocie 5 Obs. : La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere calculele făcute conform anexelor 5 şi 6 din procedura de implementare, conform situaţiilor financiare la 31. 12. 2013. Sectorul pe care acesează 10 Servicii 10 Comerţ 5 Ponderea sectorului de activitate pe care se accesează programul în cifra de afaceri 10 Cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2013, din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează 10 Programul (peste 50%) Cifra de afaceri nu este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2013, din domeniul(servicii/comerţ) pentru care se accesează 0 Programul (sub 50%) Obs. : Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31. 12. 2013 Istoric 10 Întreprinderea a obţinut profit net în exerciţiul financiar anterior 10 Întreprinderea NU a obţinut profit net în exerciţiul financiar anterior 0

Punctaj Servicii de Piata 2014 Management, resurse umane 10 Întreprinderea are un număr mediu Punctaj Servicii de Piata 2014 Management, resurse umane 10 Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31. 12. 2013 10 Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31. 12. 2013 5 Întreprinderea nu are angajaţi la 31. 12. 2013 0 Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii * 20 locuri de muncă create ≥ 3 15 locuri de muncă create = 2 10 locuri de muncă create = 1 5 Obs: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat prin ANOFM din categoria persoanelor cu indemnizatie de somaj. Locatia implementarii proiectului 10 Implementare proiect în mediul rural 10 Implementare proiect în mediu urban 0 Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul pe care accesează 15 Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 15 Vechime activitate autorizată 6 -12 luni 10 Vechime activitate autorizată 3 -6 luni 5 Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică istoricul pe obiect de activitate din anexa la certificatul constatator TOTAL 100

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului Acestora la finanţare Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului Acestora la finanţare - START Beneficiari eligibili: -Societatile comerciale care au cel mult doi ani de la inregistrarea la ORC. -Nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori Valoarea alocatiei financiare nerambursabile: -Max 80% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100000 lei Cheltuieli eligibile: Achizitionarea de: echipamente tehnologice, masini, utilaje, tehnica de calcul, active necorporale, mobilier, mijloace de transport marfa, achizitionarea de spatii, realizarea de site pentru promovarea activitatii.

Punctaj START 2014 GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Activitatea pe care acceseaza Industria prelucratoare Punctaj START 2014 GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Activitatea pe care acceseaza Industria prelucratoare Cercetare-dezvoltare Invatamant, sanatate Turism si facilitati de cazare Constructii, activitati profesionale si de servicii Alte activitati de servicii, activitati recreative Comert, transporturi Resurse umane, activitate curentă Intreprinderea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online Intreprinderea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online Intreprinderea are cel putin 3 angajati la momentul inscrierii online Societatea/Asociatul/Actionarul nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor Societatea/Asociatul/Actionarul a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor Intreprinderi cu activitate** 20 20 17 14 10 7 5 3 25 5 7 10 15 0

Punctaj START 2014 Număr de locuri de muncă create la momentul decontului locuri de Punctaj START 2014 Număr de locuri de muncă create la momentul decontului locuri de muncă create ≥ 3 25 locuri de muncă create = 2 locuri de muncă create = 1 Punctaj suplimentar pt 1 loc de munca ocupat de somer indemnizat Punctaj suplimentar pt 1 loc de munca ocupat de absolvent universitar care nu a mai avut anterior contract de munca Locatia implementarii proiectului Implementare proiect în mediul rural Implementare proiect in zona defavorizata Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2. 1 si 2. 2 din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri Proiecţii financiare Cash flow pozitiv pe toti anii previzionati TOTAL 15 10 5 5 5 10 10 7 10 10 100

Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Beneficiari eligibili: • Societati comerciale; • Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Beneficiari eligibili: • Societati comerciale; • Societati cooperative; • PFA –uri; • Asociatii, fundatii; • Intrepr. individuale sau familiale Valoarea alocatiei financiare nerambursabile: Cheltuieli de transport atât a beneficiarilor, cât şi a produselor acestora şi cheltuieli de cazare a beneficiarilor pe perioada evenimentului– 1000 lei/participant. Descrierea Programului Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone.

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri Cheltuieli excluse de Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri Cheltuieli excluse de la finantare: Beneficiari eligibili: - Societatile comerciale de tip SRL-D • intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, producţie sau Valoarea alocatiei financiare comercializare de armament, muniţii, nerambursabile: explozibili, tutun, alcool, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri - Max 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10000 euro

Conditii eligibilitate n au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai Conditii eligibilitate n au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului; n anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european; n înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S. R. L. – D. n acordarea de către Tipurile de facilităţi pentru microîntreprinderea S. R. L. – D. n acordarea de către Agenţie a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10. 000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, n garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S. A. pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie. , până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80. 000 euro, echivalentul în lei; n scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. n scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii;

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager Beneficiari eligibili: -Societatile Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager Beneficiari eligibili: -Societatile comerciale /PFA, II care au cel mult trei ani de la inregistrarea la ORC. - 51 % din actiunile societatii sa fie detinute de catre o femeie repectiv sa fie si administrator. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile: -Max 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 41500 lei. Cheltuieli eligibile: Achizitionarea de: echipamente tehnologice, masini, utilaje, tehnica de calcul, active necorporale, mobilier, mijloace de transport marfa, realizarea de site pentru promovarea activitatii, consultanta, Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale.

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager Nr. crt. A Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager Nr. crt. A Punctaj 40 20 15 Criterii Domeniul de activitate Producţie Servicii Comerţ şi alte activităţi Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul societăţii 1 2 3 4 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 30 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este cu 1 20 30 15 B Localizarea activităţii societăţii 8 9 Mediul rural Mediul urban Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte. Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte. C La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului, activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ) şi numărul de înregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”, în această ordine. .

AJUTOR DE MINIMIS H. G. 274/2013 –M. O. 305/28. 05. 2013 n n n AJUTOR DE MINIMIS H. G. 274/2013 –M. O. 305/28. 05. 2013 n n n Beneficiari eligibili: Intreprinderile Micro, Mici si Mijlocii (IMM) Valoarea alocatiei financiare nerambursabile: 100. 000 EUR AFN 90% Aport 10% TVA – neeligibil n n n Cheltuielile eligibile realizarea / achizitia de constructii cu scop industrial echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii; echipamente IT. Conditionarea acordarii ajutorului: crearea de noi locuri de munca v 5 locuri de munca - < 100. 000 EUR v 7 locuri de munca - ≤ 200. 000 EUR

Va multumim ! OTIMMC Cluj Str. Horea, Nr. 13 Tel: 0264/487244 www. aippimm. ro Va multumim ! OTIMMC Cluj Str. Horea, Nr. 13 Tel: 0264/487244 www. aippimm. ro

OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE EUROPEANĂ ŞI GUVERNAMENTALĂ 2014 APIA CENTRUL JUDEŢEAN CLUJ OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE EUROPEANĂ ŞI GUVERNAMENTALĂ 2014 APIA CENTRUL JUDEŢEAN CLUJ

MODALITĂŢILE DE SPRIJIN FINANCIAR ANUL 2014 reprezintă anul tranzitoriu către noul PAC 2014 -2020. MODALITĂŢILE DE SPRIJIN FINANCIAR ANUL 2014 reprezintă anul tranzitoriu către noul PAC 2014 -2020. § Se vor efectua plăţi pentru următoarele tipuri de măsuri de sprijin: I. Plata Unică pe Suprafaţă, Campania 2014, II. Ajutoare Nationala tranzitori, sectorul vegetal, III. Sprijin pentru zonele defavorizate, IV. Schema separata pentru zahar, V. Masuri de agromediu, VI. Ajutor specific acordat producatorilor de lapte şi carne de vita din zonele defavorizate, VII. Ajutoare specifice pentru imbunatatirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, VIII. Ajutor specific acordat producatorilor de lapte şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, IX. Reconversie -restructurare plantaţii viticole, X. Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, XI. Acordarea ajutorului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli , distributia de mere, XII. Masura 215 -pachet a Plăţi privind bunăstarea animalelor-porcine, XIII. Masura 215 -pachet b Plăţi privind bunastarea animalelor –pasari, §

MODALITĂŢILE DE SPRIJIN FINANCIAR ANUL 2014 § SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT – MODALITĂŢILE DE SPRIJIN FINANCIAR ANUL 2014 § SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT – Măsuri Specifice : I. Renta viageră, II. Plăti Naţionale Complementare Directe CNDP ovine/caprine, III. Plăti Naţionale Complementare Directe CNDP bovine, IV. Plata primelor de asigurare, V. Ajutor specific acordat pentru motorina utilizată în agricultură, VI. Ajutor specific acordat pentru ameliorare rase animale, VII. Ajutor minimis acordat pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon, VIII. Ajutorului de minimis acordat pentru achiziţionare de tancuri de răcire a laptelui.

SUBVENŢII MĂSURI DE PIAŢA NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. CERERI DEPUSE 2013 CANTITATEA SUBVENŢII MĂSURI DE PIAŢA NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. CERERI DEPUSE 2013 CANTITATEA PENTRU S-A SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR 2013 VALOAREA APROBATĂ 1 HG 796/2012 Ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate 3755 CERERI 14. 388 capete 2 HG 759/2010 Acordare ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica HG 786/2013 Ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de ovine/caprine TOTAL -890 03 -5 ha-623 cereri 51 - -169 21 -50 ha- 17 51 - -7 peste 100 ha-2 Val maxima 250 E/cap VL 187, 5 E/cap FB 300 E/cap TC În curs de verificare plăţi până la data de 30. 06. 2014 3 vegetal-818 zootehnie -72 911 cereri 147. 169 capete Val maxima 65 E/capÎn curs de verificare plăţi

SUBVENŢII MĂSURI DE PIAŢA NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. CERERI DEPUSE 2013 CANTITATEA SUBVENŢII MĂSURI DE PIAŢA NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. CERERI DEPUSE 2013 CANTITATEA PENTRU S-A SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR 2013 VALOAREA APROBATĂ 4 HG 245/2011 Sprijin financiar comunitar si national acordat sectorului apicol 2 cereri 5110 familii albine 234. 531, 12 lei Plătit HG 247/2008 Reconversie restructurare plantatii viticole HG 1628/2008 6 Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare 1 cerere 2 MASURI 5 2 cereri 520. 284, 08 EUR 2. 292. 631, 80 LEI Plătit 2. 021. 771, 962 366. 951, 61 EUR KG 1. 633. 544. 11 LEI Plătit

SUBVENŢII MĂSURI DE PIAŢA NR. CT R. 8 ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE HG 889/2011 Masuri SUBVENŢII MĂSURI DE PIAŢA NR. CT R. 8 ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE HG 889/2011 Masuri adiacente distributie de mere 9 Ordinul 149/2012 Masura 215 -pachet a Plati privind bunastarea animalelor-porcine 1 O 239/2012 0 Masura 215 -pachet b Plati privind bunastarea animalelor -pasari 11 HG 852/2006 Cota lapte-declaratii anuale NR. CERERI DEPUSE 2013 1 cerere CANTITATEA PENTRU S-A SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR 2013 2369 beneficiari 800 produse VALOAREA APROBATĂ 15. 233, 22 lei Plătit 5 cereri ajutor 18 deconturi 381. 539, 86 eur 1. 695. 753. 90 lei (4 cereri -etapa 1) 381. 539, 86 EURO Plătit 23 cereri ajutor (58 deconturi) 11. 173. 534 capete 69. 474, 879 UVM 3550218, 19 E 15873025, 54 lei În curs de efectuare plăţi 3. 367 declaratii vizate

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT –Măsuri Specifice NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT –Măsuri Specifice NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. CERERI DEPUSE 2013 1 Legea 247/2005 Renta viagera OMADR 165 din 01, 04, 2013 CNDP ovine/caprine 476 cereri 2 2034 cereri ov 420179 cap ovine 268 cereri caprine 18393 caprine 4 ORDIN 920/2013 CNDP bovine 2013 HG 756/2010 Plata primelor de asigurare 38. 039 capete 5154 cereri vegetal 8 cereri zootehnie 1 cerere 5 HG 763/2013 Trim IV-2013 3 CANTITATEA PENTRU S-A SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR 2013 476 carnete 2013 2034 cereri ov 420179 cap ovine 268 cereri caprine 18393 caprine 1. 314, 81 HA 120 cap bovine 788. 247, 5 lmot. VALOAREA APROBATĂ 534. 350, 39 ron Plătit 15. 895. 800, 99 692. 433, 31 Plătit În curs de verificare 37. 729 LEI 6. 365 lei Plata se face în 6 tranşe lunare 1. 102. 835, 5 lei

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT - Măsuri Specifice NR. CTR. 6 ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT - Măsuri Specifice NR. CTR. 6 ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE NR. CERERI DEPUSE 2013 HG 207/2013 1 cerere Acordare ajutor ptr. prealabila ameliorare rase animale HG 962/04, 12, 2013 2 cereri 7 Acordare ajutor minimis conservare rase locale de animale in pericol de abandon TOTAL CERERI BUGET NATIONAL 8216 cereri CANTITATEA VALOAREA PENTRU S-A APROBATĂ SOLICITAT SPRIJIN FINANCIAR 2013 6. 139 capete se depun de Suma solicitată conturi lunare 245. 560 lei 553 ovine În curs de 42 porcine verificare suma solicitată 68950 lei

PLATA UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ CAMPANIA 2013 NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE 1 Plata Unică PLATA UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ CAMPANIA 2013 NR. CTR. ACT NORMATIV/TIP SUBVENŢIE 1 Plata Unică pe Suprafaţă 2013 NR. CERERI DEPUSE 2013 Număr cereri depuse – 37. 949 Număr de cereri autorizate la plată – 37. 450 SUPRAFAŢA VALOARE PENTRU S-A A SOLICITAT APROBAT SPRIJIN Ă FINANCIAR 2013 aprox. 45. 030. 229, 237. 303, 89 ha 54 EURO 200. 629. 26 6, 73 LEI

PLATA UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ CAMPANIA 2013 Nr. Tip schemă Valoare autorizată Euro crt. Valoare PLATA UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ CAMPANIA 2013 Nr. Tip schemă Valoare autorizată Euro crt. Valoare autorizată Lei 1. SAPS 26. 732. 699, 13 119. 281. 303, 60 2. PNDC 1 1. 389. 002, 46 6. 197. 726, 33 3. PNDC 6 3. 337, 18 14. 890, 54 4. SPS 13. 241, 35 59. 082, 91 5. ZMD 5. 873. 926, 65 26. 106. 666, 71 6. ZDS 3. 490. 036, 08 15. 511. 464, 61 7. AGRO 1 4. 741. 139, 35 21. 071. 994, 70 8. AGRO 2 1. 544. 128, 20 6. 862. 877, 51 9. AGRO 3 343. 593, 55 1. 527. 101, 57 10. AGRO 4 52. 804, 86 234. 691, 19 11. AGRO 6 846. 320, 73 3. 761. 467, 06 12. TOTAL 45. 030. 229, 54 200. 629. 266, 73

Măsuri şi acţiuni de creştere a gradului de accesare a fondurilor europene n Înfiinţarea Măsuri şi acţiuni de creştere a gradului de accesare a fondurilor europene n Înfiinţarea unor noi Centre Locale si Puncte de Lucru APIA Cluj, respectiv: Centrul Local Căpuşu Mare, Ø Centrul Local Mociu, Ø Punct de Lucru Chiuieşti, Ø Punct de Lucru Câmpia Turzii, Ø Punct de Lucru Apahida, Ø Punct de Lucru Ceanu Mare. Ø

ARONDAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE CENTRELOR LOCALE APIA ARONDAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE CENTRELOR LOCALE APIA

NUMĂR FERMIERI DISTRIBUIŢI PE CENTRELE LOCALE APIA CLUJ NR CTR. CENTRU LOCAL NUMAR FERMIERI NUMĂR FERMIERI DISTRIBUIŢI PE CENTRELE LOCALE APIA CLUJ NR CTR. CENTRU LOCAL NUMAR FERMIERI 1 CLUJ NAPOCA 6432 2 DEJ 6032 3 GHERLA 6591 4 TURDA 6163 5 HUEDIN 5124 6 MOCIU 4308 7 CAPUŞU MARE 2922 8 CENTRUL JUDEŢEAN( MARII FERMIERI) 533

Măsuri şi acţiuni de creştere a gradului de accesare a fondurilor europene § § Măsuri şi acţiuni de creştere a gradului de accesare a fondurilor europene § § i. iii. § Campanii de informare în teritoriu (în fiecare localitate) cu privire la modalitatea de depunere a cererilor de plată pe suprafaţă 2014, Program de audienţe în teritoriu al conducerii APIA Centrul Judeţean Cluj, Colaborare cu autoritățile și instituțiile publice locale pentru a veni în sprijinul fermierilor. Sistem nou de reprogramări ale fermierilor în vederea depunerii cererilor de plată pe suprafaţă: Linie telefonică deschisă pentru reprogramările fermierilor care din diverse motive nu sau prezentat la data programării stabilite iniţial, au posibilitatea de a se reprograma la o dată convenabilă pentru ei. Fermierii care deţin numerele de telefon valide şi care nu s-au prezentat conform programării iniţiale în ziua anterioară sunt sunaţi zilnic în vederea reprogramarii acestora la o dată ulterioară. Până la data prezentei, în cadrul APIA Cluj au fost reprogramaţi aproximativ 1300 de fermieri care nu s-au putut prezenta la data stabilită iniţial, În perioada 03. 2014 -24. 03. 2014, au fost preluate un număr de 10. 116 cereri de plată pe suprafaţă ceea ce înseamnă un procent de 83. 91 % din totalul numărului de fermieri programaţi în această perioadă.

Vă mulţumesc pentru atenţie ! Vă mulţumesc pentru atenţie !

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014‐ 2020 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014‐ 2020

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐ 2020 • Modernizarea și PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐ 2020 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare aproduselor agricole. • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri. • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural. • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării • LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

PROPUNERI MĂSURI PNDR 2014 – 2020 (I) I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, PROPUNERI MĂSURI PNDR 2014 – 2020 (I) I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul rural 1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar) • Submăsura ”Modernizare ferme” – investiții în ferme precum dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor Alocare estimativă PNDR 2014 - 2020: 757, 968 mil. Euro (la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 260 mil euro) Alocare PNDR 2007 -2013: 918, 100 mil. Euro Beneficiari • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; • grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor; • institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare. Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi: • 1. 000 Euro în cazul activității de producție; • 1. 500. 000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare (producție, procesare, • comercializare). Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

PROPUNERI MĂSURI PNDR 2014 – 2020 (II) I. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar) PROPUNERI MĂSURI PNDR 2014 – 2020 (II) I. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar) 1. Submăsura ”Prelucrarea și comercializarea produselor agricole din Anexa I la Tratat” – investiții în cadrul unităților de procesare, inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, alte tehnologii Alocare estimativă PNDR 2014 - 2020: 429, 0356 mil. Euro la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 40 mil. euro Alocare PNDR 2007 -2013: 859, 800 mil. Euro Beneficiari • întreprinderi; • grupuri de producători și cooperative Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi: • 1. 000 euro/proiect; • 1. 500. 000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare). Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.