Rodzaje, typy i cele organizacji Nauka o organizacji

Скачать презентацию Rodzaje, typy i cele organizacji Nauka o organizacji Скачать презентацию Rodzaje, typy i cele organizacji Nauka o organizacji

2_-_ok_rodzaje_i_typy_organizacji_-_ich_cele.ppt

  • Размер: 139.5 Кб
  • Количество слайдов: 2

Описание презентации Rodzaje, typy i cele organizacji Nauka o organizacji по слайдам

Rodzaje, typy i cele organizacji Nauka o organizacji – wykład 2 Dr Katarzyna Czainska k. czainska@pwsb.Rodzaje, typy i cele organizacji Nauka o organizacji – wykład 2 Dr Katarzyna Czainska k. czainska@pwsb. pl

Typologia organizacji  Autor Typy organizacji M. Bielski • Gospodarcze • Służące zaspokajaniu niematerialnych potrzeb społeczeństwaTypologia organizacji Autor Typy organizacji M. Bielski • Gospodarcze • Służące zaspokajaniu niematerialnych potrzeb społeczeństwa • Administracyjne ogólnopaństwowe i lokalne, militarne i policyjne • Społeczne: partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe • Religijne D. Katz, R. L. Kahn • Produkcyjne, czyli gospodarcze • Scalające, podtrzymujące porządek społeczny, socjalizujące • Adaptacyjne zapewniające rozwój społeczny i gospodarczy przez rozwijanie wiedzy i rozwiązywanie nowych problemów • Polityczne pełniące role kierownicze A. Etzioni • Przymusowe, władza => przymus • Utylitarne, władza => dysponowanie środkami na nagrody • Normatywne, władza => normy moralne i przekonania A. Kożuch • Komercyjne — przedsiębiorstwa • Publiczne – dla realizacji celów publicznych (nauka, polityka, administracja) • Społeczne – pozarządowe (NGO), obywatelskie, trzeciego sektora B. Kożuch, Nauka o organizacji , Wydawnictwo Ce. De. Wu, Warszawa 2009, str. 102 —