Rodzaje firm i struktury organizacyjne Rodzaje organizacji

Скачать презентацию Rodzaje firm i struktury organizacyjne Rodzaje organizacji Скачать презентацию Rodzaje firm i struktury organizacyjne Rodzaje organizacji

4,5__rodzaje_firm_i_struktury_organizacyjne.pptx

 • Размер: 4.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 80

Описание презентации Rodzaje firm i struktury organizacyjne Rodzaje organizacji по слайдам

Rodzaje firm i struktury organizacyjne Rodzaje firm i struktury organizacyjne

Rodzaje organizacji Kryteria własności i celu działalności: Prywatne Publiczne Państwowe Non-profit + OrganizacjeRodzaje organizacji Kryteria własności i celu działalności: Prywatne Publiczne Państwowe Non-profit + Organizacje przestępcze PJATK 2015/

PJATK 2015/16 Rodzaje organizacji Kryteria podziału - formy organizacyjno-prawne Źródło prawa: Jednoosobowy przedsiębiorcaPJATK 2015/16 Rodzaje organizacji Kryteria podziału — formy organizacyjno-prawne Źródło prawa: Jednoosobowy przedsiębiorca Spółki prawa cywilnego Spółki prawa handlowego Podstawa ekonomiczna: Spółki osobowe Spółki kapitałowe Źródło: www. autoprzetarg. com. pl ,

PJATK 2015/16 Wybór formy prawnej Czynniki: rozmiar działalności wielkość posiadanych zasobów kapitałowych możliwościPJATK 2015/16 Wybór formy prawnej Czynniki: rozmiar działalności wielkość posiadanych zasobów kapitałowych możliwości pozyskania wspólników odpowiedzialność wspólników czas niezbędny na uruchomienie przedsiębiorstwa koszty prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej wybór formy zatrudnienia w swojej firmie posiadane kwalifikacje Źródło: mrsvierkant. wordpress. com

PJATK 2015/16 Indywidualna działalność gospodarcza Właściciel = Decydent Brak wymagań dotyczących minimalnejPJATK 2015/16 Indywidualna działalność gospodarcza Właściciel = Decydent Brak wymagań dotyczących minimalnej wielkości kapitału Łatwość założenia/zamknięcia Niskie koszty założenia (po najnowszych zmianach zakładanie działalności jest wolne od opłat ) Całkowita niezależność decyzyjna Pozyskiwanie całego zysku Źródło: www. anikino. pl

PJATK 2015/16 Indywidualna działalność gospodarcza Brak osobowości prawnej Nieograniczona odpowiedzialność właściciela Ograniczenia odnośniePJATK 2015/16 Indywidualna działalność gospodarcza Brak osobowości prawnej Nieograniczona odpowiedzialność właściciela Ograniczenia odnośnie zwiększania rozmiarów firmy Konieczność liczenia wyłącznie na własne siły Źródła: msp. money. pl, www. clipartof. com

PJATK 2015/16 Indywidualna działalność gospodarcza Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zachorowałam. Najpierw miałamPJATK 2015/16 Indywidualna działalność gospodarcza Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zachorowałam. Najpierw miałam 180 dni zwolnienia lekarskiego — ciągłość. Przedłużono mi je przez orzeczenie ZUS o dalsze 3 miesiące, w sumie 270 dni. Wystąpiłam poprzez ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Niestety, lekarz orzecznik ZUS nie przyznał mi tego świadczenia. Tak się nieszczęśliwie stało, że w ostatnim dniu zwolnienia uległam wypadkowi, doznałam urazów , m. in. skręcenie ręki i inne. Nie byłam w stanie dalej prowadzić działalności z uwagi na schorzenia poprzednie jak i powypadkowe. Dostałam zwolnienie lekarskie z powodu nowego schorzenia — wypadku, oddałam je do ZUS-u , jednak ZUS nie uznał mi tego zwolnienia , powiadomił mnie po miesiącu , że z uwagi na wyczerpanie okresu zasiłkowego — 270 dni nie mam prawa do zasiłku chorobowego. Mam oczekiwać na okres ponownego osiągnięcia zasiłku , nie informując mnie jaki to jest okres czasu. Jestem nadal niezdolna do działalności na schorzenia, bez środków do życia/ samotnie wychowuje dziecko/ i proszę mnie poinformować kiedy mogę » iść na ponowne zwolnienie lekarskie», poprzedni okres zasiłku 270 dni skończył się 19 grudnia 2012 roku.

PJATK 2015/16 Spółki Podział: ekonomia Zrzeszenie osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej.PJATK 2015/16 Spółki Podział: ekonomia Zrzeszenie osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki osobowe Spółki kapitałowe Źródło: 522 x 400 — 20 k — jpg

PJATK 2015/16 Spółki I. Spółki osobowe: Spółka cywilna + Niektóre spółki handlowe: -PJATK 2015/16 Spółki I. Spółki osobowe: Spółka cywilna + Niektóre spółki handlowe: — Spółka jawna — Spółka partnerska — Spółka komandytowo-akcyjna Źródło: www. kriw. com. pl

PJATK 2015/16 Spółki I. Spółki osobowe: Działalność oparta na osobistej pracy wspólników OdpowiedzialnośćPJATK 2015/16 Spółki I. Spółki osobowe: Działalność oparta na osobistej pracy wspólników Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki: Spółka cywilna: solidarna odpowiedzialność wspólników (także majątkiem osobistym) Wybrane spółki handlowe: odpowiedzialność subsydiarna Majątek spółki – własność wszystkich wspólników Ułomna osobowość prawna Źródło: www. no-debt-solutions. com , www. inet-trust. org

PJATK 2015/16 Spółki II. Spółki kapitałowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Źródło:PJATK 2015/16 Spółki II. Spółki kapitałowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Źródło: www. jehzlau-concepts. com

PJATK 2015/16 Spółki II. Spółki kapitałowe: Skład osobowy może się zmieniać Stały czynnikPJATK 2015/16 Spółki II. Spółki kapitałowe: Skład osobowy może się zmieniać Stały czynnik – kapitał (nie osobiste cechy wspólników) Wspólnicy oddziałują na sprawy spółki pośrednio Prawa i obowiązki wspólników zależą od ilości posiadanych przez nich udziałów Za zobowiązania spółka odpowiada swoim kapitałem, oddzielonym od majątku wspólników Mają osobowość prawną Źródło: abolicja. wordpress. com

PJATK 2015/16 Spółki Podział: źródło prawa Kodeks cywilny: Spółki prawa cywilnego (spółkiPJATK 2015/16 Spółki Podział: źródło prawa Kodeks cywilny: Spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) Kodeks spółek handlowych: Spółki prawa handlowego (spółki handlowe): — spółka jawna — spółka partnerska — spółka komandytowo-akcyjna — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — spółka akcyjna Źródło: zakonkregumagowognia. foreo. pl

PJATK 2015/16 Spółki cywilne Wkład wspólnika: ŚWIADCZENIE PRACY , pieniądze, maszyny, nieruchomość, prawaPJATK 2015/16 Spółki cywilne Wkład wspólnika: ŚWIADCZENIE PRACY , pieniądze, maszyny, nieruchomość, prawa z najmu i dzierżawy Prowadzenie spółki – wszyscy wspólnicy (bez wynagrodzenia) Zysk: przy rozwiązaniu spółki lub na koniec roku obrachunkowego Nikt nie może być wyłączony z udziału w zyskach Solidarna i osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym majątkiem Źródło: sklep. abc. com. pl

PJATK 2015/16 Spółki cywilne : Łatwość założenia Niskie koszty założenia Większe możliwości pozyskaniaPJATK 2015/16 Spółki cywilne : Łatwość założenia Niskie koszty założenia Większe możliwości pozyskania kapitału (w porównaniu do indywidualnej działalności gospodarczej)

PJATK 2015/16 Spółki cywilne : Brak osobowości prawnej Nieograniczona odpowiedzialność właścicieli Źródło: krajPJATK 2015/16 Spółki cywilne : Brak osobowości prawnej Nieograniczona odpowiedzialność właścicieli Źródło: kraj 24. pl

PJATK 2015/16 Spółki cywilne „ Proszę o poradę. W kwietniu 2012 r. zawiązałamPJATK 2015/16 Spółki cywilne „ Proszę o poradę. W kwietniu 2012 r. zawiązałam spółkę cywilną. Od początku między mną a wspólnikiem była ustna umowa że to on opłaca mi ZUS. Ja niestety musiałam wyjechać i nie było mnie na miejscu. Pytany o ZUS odpowiadał że jest opłacany więc byłam spokojna. Niestety spółka ta przynosiła same straty a mnie osobiście kosztowała wiele nerwów dlatego z dniem 1. 10. 2012 r. zamknęłam swoją działalność gospodarczą. I właśnie wtedy się dowiedziałam, że jestem winna ZUS prawie 4 tysiące zł. za nieopłacane składki. Jestem osobą bezrobotną, studiuję, mieszkam z rodzicami i jestem na ich utrzymaniu. Nie mam żadnych swoich dochodów. Mój ojciec jest na rencie, a matka pracuje jako pracownik fizyczny. Z powodu ciężkiej choroby ojca większość dochodów rodziny jest przeznaczana na lekarstwa ojca, a ja jestem bez widoków na pracę. Napisałam do ZUS prośbę o umorzenie zadłużenia jednakże dostałam odmowę umorzenia ponieważ w moim przypadku nie stwierdzono całkowitej i trwałej nieściągalności. Proszę o poradę w tej tragicznej dla mnie sytuacji. ”

PJATK 2015/16 Spółki cywilne Spółka cywilna. Na skutek oszustw wspólnika nie został odprowadzonyPJATK 2015/16 Spółki cywilne Spółka cywilna. Na skutek oszustw wspólnika nie został odprowadzony mój podatek dochodowy i VAT firmy za 2011 r. Nie liczę na dzień dzisiejszy na przedawnienie i umorzenie. Zabrzmi to śmiesznie- czy prawnie istnieje możliwość, żeby cofnąć się w przeszłość i przy dobrej woli wspólnika który mnie oszukał «odkręcić» sprawę? Aneks do umowy, przyznanie się wspólnika do tego, że oszukał mnie, szantażował i groził abym podpisał niekorzystne dla siebie zeznania podatkowe? Czy można skorygować zeznanie podatkowe z roku 2011 — przerzucając ciężar zobowiązań na wspólnika przy jego zgodzie?

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka jawna: Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bezPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka jawna: Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem osobistym Prawo i obowiązek prowadzenia spółki – wspólnicy (ale mogą ustanawiać pełnomocników) Źródło: www. abc. biz. pl

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka jawna: Pomimo braku osobowości prawnej może występować wPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka jawna: Pomimo braku osobowości prawnej może występować w obrocie gospodarczym jako odrębna organizacja Stosunkowo niskie koszty założenia (w porównaniu z innymi spółkami handlowymi) Odpowiedzialność subsydiarna

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka partnerska Kodeks spółek handlowych (a w sprawach nieuregulowanych przepisyPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka partnerska Kodeks spółek handlowych (a w sprawach nieuregulowanych przepisy dotyczące spółki jawnej) Główny wyjątek : partner nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w sztuce popełnione przez pozostałych wspólników Źródło: slimak. onet. pl

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka partnerska Wolny zawód (lista określona w art. 88 ksh)PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka partnerska Wolny zawód (lista określona w art. 88 ksh) Art. 88. (21) Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Źródła: www. ringjordan. com , willowspringsbirth. com, psglib. files. wordpress. com, www. maluchy. pl , www. jumper. waw. pl

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka partnerska : Nieobciążanie odpowiedzialnością poszczególnych partnerów zaPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka partnerska : Nieobciążanie odpowiedzialnością poszczególnych partnerów za stany, które nie są od nich zależne Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego zawodu Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów Źródło: www. bodyelecheals. com

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka komandytowa Przynajmniej jeden ze wspólników ( komplementariusz ) odpowiadaPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka komandytowa Przynajmniej jeden ze wspólników ( komplementariusz ) odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem Przynajmniej jeden ze wspólników ( komandytariusz ) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości tzw. sumy komandytowej Źródła: g. infor. pl, foto. otwarty. pl

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka komandytowa : Możliwość prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego wPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka komandytowa : Możliwość prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego w większym zakresie niż np. spółka cywilna (możliwość pozyskania kapitału dostarczonego przez inwestorów pasywnych – komandytariuszy)

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka komandytowa : Wstępujący do spółki w charakterzePJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka komandytowa : Wstępujący do spółki w charakterze komandytariusza odpowiada za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru handlowego Źródło: g. infor. pl

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Cel: skupienie kapitału Odpowiedzialność wspólnikówPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Cel: skupienie kapitału Odpowiedzialność wspólników – do wysokości wniesionych wkładów (z wyjątkiem odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed powstaniem spółki oraz za zobowiązania podatkowe i składki ZUS) Udział w zyskach i stratach spółki – proporcjonalny do liczby udziałów Odpowiedzialność członków zarządu – nieograniczona Minimalny kapitał: 5000 zł (zmiany? 1 zł + 50 tys. kapitału zapasowego? ) Źródła: www. airport-poznan. com. pl, www. superstock. com

PJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka akcyjna: Osoba prawna, odpowiedzialna za swoje zobowiązania całym swoimPJATK 2015/16 Spółki handlowe Spółka akcyjna: Osoba prawna, odpowiedzialna za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, wyłączając majątek osobisty wspólników Minimalny kapitał: 100 000 zł Źródło: www. muratorplus. pl

PJATK 2015/16 Przedsiębiorstwo spółdzielcze Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie o nieograniczonej liczbie członków, zmiennym składziePJATK 2015/16 Przedsiębiorstwo spółdzielcze Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie o nieograniczonej liczbie członków, zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym działalność gospodarczą w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków. „ jeden członek, jeden głos” Udziały – charakter imienny (nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego) Zakaz konkurencji Źródło: www. wispals. org

PJATK 2015/16 Przedsiębiorstwo spółdzielcze Źródło: http: //www. spolem. org. pl/informacje-o-spolem/hymn, 7, . htmlPJATK 2015/16 Przedsiębiorstwo spółdzielcze Źródło: http: //www. spolem. org. pl/informacje-o-spolem/hymn, 7, . html , www. musi. lublin. pl , www. koscian. net , www. majsterpol. pl Robert Owen

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Koncern – zgrupowanie prawnie samodzielnych przedsiębiorstw prowadzonych pod jednymPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Koncern – zgrupowanie prawnie samodzielnych przedsiębiorstw prowadzonych pod jednym kierownictwem. Źródło: www. sobelmedia. com , money-hawk. com, www. engr. pitt. edu , www. automobilklub. suwalki. pl

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Koncerny poziome  + Koncerny pionowe PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Koncerny poziome + Koncerny pionowe + Źródła: www. thedieline. com , www. biology. pl , kartony-info. blogspot. com

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Holding: Jedno z przedsiębiorstw zdobywa pozycję dominującą na skutekPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Holding: Jedno z przedsiębiorstw zdobywa pozycję dominującą na skutek nabycia kontrolnego pakietu akcji Źródło: nastolatkowesprawy. bloog. pl

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi

PJATK 2015/16 PJATK 2015/

PJATK 2015/16 PJATK 2015/

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Kartel – porozumienie gospodarcze zawierane między przedsiębiorcami tej samejPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Kartel – porozumienie gospodarcze zawierane między przedsiębiorcami tej samej branży, prowadzące do uzgodnionego działania na określonym rynku. Cel: ograniczenie/wyeliminowanie konkurencji. Syndykat – utworzenie wspólnego biura zakupu lub sprzedaży. Źródło: www. reflex. cz

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Konglomerat – luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw PrzedsiębiorstwaPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Konglomerat – luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa mają możliwość daleko posuniętej specjalizacji Istnieje większa szansa przetrwania dekoniunktury w określonej dziedzinie Źródło: grupy. mystock. pl

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Konsorcjum – porozumienie dotyczące wspólnego (kosztownego/ryzykownego) przedsięwzięcia Źródło: eurologPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Konsorcjum – porozumienie dotyczące wspólnego (kosztownego/ryzykownego) przedsięwzięcia Źródło: eurolog 2012. pl

PJATK 2015/16 PJATK 2015/

PJATK 2015/16 PJATK 2015/

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Spółka joint-venture – połączenie kapitałów dwóch lub więcej podmiotówPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Spółka joint-venture – połączenie kapitałów dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, pochodzących z różnych krajów w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Źródło: www. poojabuilders. com

PJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Ekonomie skali Dyzekonomie skali Monopolizacja Źródło: consilience. typepad. comPJATK 2015/16 Koncerny i holdingi Ekonomie skali Dyzekonomie skali Monopolizacja Źródło: consilience. typepad. com

PJATK 2015/16 Koncesje? Zezwolenia? Koncesje (przykłady): Poszukiwanie złóż kopalin Wytwarzanie i obrótPJATK 2015/16 Koncesje? Zezwolenia? Koncesje (przykłady): Poszukiwanie złóż kopalin Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią Ochrona osób i mienia Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych Przewozy lotnicze Źródła: www. dailymail. co. uk , cokupic. pl, www. zrodlo. net

PJATK 2015/16 Koncesje? Zezwolenia (przykłady): Obrót napojami alkoholowymi Loterie fantowe Prowadzenie giełdy WykonywaniePJATK 2015/16 Koncesje? Zezwolenia (przykłady): Obrót napojami alkoholowymi Loterie fantowe Prowadzenie giełdy Wykonywanie rybołówstwa morskiego Wykonywanie działalności pocztowej Źródła: vitalia. pl, www. przyjacielehelu. pl , www. text. bci. pl

Struktury organizacyjne Struktury organizacyjne

PJATK 2015/16 PJATK 2015/

PJATK 2015/16 PJATK 2015/

PJATK 2015/16 Determinanty struktury Misja działania Charakter działalności (złożoność funkcjonowania) Wiek i historiaPJATK 2015/16 Determinanty struktury Misja działania Charakter działalności (złożoność funkcjonowania) Wiek i historia Strategia Wielkość organizacji Geograficzny zakres działalności Technologia Otoczenie (potencjał, złożoność, niepewność) Przywództwo i gra o władzę między uczestnikami Złożoność kulturowa i kultura organizacyjna

PJATK 2015/16 Typy struktur organizacyjnych Według kryterium rozpiętości kierowania struktury płaskie struktury smukłe PJATK 2015/16 Typy struktur organizacyjnych Według kryterium rozpiętości kierowania struktury płaskie struktury smukłe

PJATK 2015/16 Cechy struktur płaskich Mała liczba szczebli zarządzania Duża rozpiętość kierowania Mała częstotliwośćPJATK 2015/16 Cechy struktur płaskich Mała liczba szczebli zarządzania Duża rozpiętość kierowania Mała częstotliwość kontaktu kierownika z podwładnymi Wysoki stopień delegowania uprawnień Wymagane wysokie kwalifikacje podwładnych Duża samodzielność pracowników Małe zagrożenie zniekształceniem przekazywanych informacji (krótkie kanały informacyjne)

PJATK 2015/16 Cechy struktur smukłych Duża liczba szczebli zarządzania Duże możliwości awansu pionowego MałaPJATK 2015/16 Cechy struktur smukłych Duża liczba szczebli zarządzania Duże możliwości awansu pionowego Mała rozpiętość kierowania Możliwość dokładnej i bieżącej kontroli pracy podwładnych Duża częstotliwość kontaktu kierownika z podwładnymi Niski stopień delegowania uprawnień Kwalifikacje podwładnych nie muszą być wysokie Duże zagrożenie zniekształceniem przekazywanych informacji (długie kanały informacyjne) Możliwość przerwania sztywnej struktury łańcucha

PJATK 2015/16 Typy struktur organizacyjnych Według kryterium dominujących więzi organizacyjnych: - struktury liniowe (oPJATK 2015/16 Typy struktur organizacyjnych Według kryterium dominujących więzi organizacyjnych: — struktury liniowe (o przewadze zależności liniowych) — struktury funkcjonalne (o przewadze zależności funkcjonalnych) — struktury mieszane/sztabowe/liniowo-sztabowe (o równowadze więzi hierarchicznych i funkcjonalnych)

PJATK 2015/16 Struktura liniowa Podstawa: faylowska zasada jedności rozkazodawstwa Źródło: www. plock. chs. plPJATK 2015/16 Struktura liniowa Podstawa: faylowska zasada jedności rozkazodawstwa Źródło: www. plock. chs. pl

PJATK 2015/16 Struktura liniowa Zalety: łatwość w przekazywaniu dyspozycji wyraźny podział władzy,PJATK 2015/16 Struktura liniowa Zalety: łatwość w przekazywaniu dyspozycji wyraźny podział władzy, kompetencji i odpowiedzialności prostota i przejrzystość konstrukcji warunki do szybkiego podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji łatwość utrzymania dyscypliny

PJATK 2015/16 Struktura liniowa Wady: rozbudowana hierarchia zarządzania brak możliwości pogłębiania specjalizacjiPJATK 2015/16 Struktura liniowa Wady: rozbudowana hierarchia zarządzania brak możliwości pogłębiania specjalizacji w zakresie wszystkich aspektów zarządzania daną komórką lub jednostką organizacyjną wysoka centralizacja

PJATK 2015/16(Klasyczna) struktura funkcjonalna Zarząd Dział marketingu Pracownik Dział księgowośc i Pracownik Produkcja PJATK 2015/16(Klasyczna) struktura funkcjonalna Zarząd Dział marketingu Pracownik Dział księgowośc i Pracownik Produkcja

PJATK 2015/16 Struktura funkcjonalna Zalety : specjalizacja funkcji kierowniczych możliwość bezpośrednich kontaktówPJATK 2015/16 Struktura funkcjonalna Zalety : specjalizacja funkcji kierowniczych możliwość bezpośrednich kontaktów ze specjalistami, którymi są przełożeni funkcjonalni większa elastyczność funkcjonowania przedsiębiorstwa zdolność szybkiego reagowania na zmiany w organizacji

PJATK 2015/16 Struktura funkcjonalna Wady: trudności w rozliczaniu kompetencji i odpowiedzialności kierownikówPJATK 2015/16 Struktura funkcjonalna Wady: trudności w rozliczaniu kompetencji i odpowiedzialności kierowników funkcjonalnych trudności w rozgraniczaniu zakresu władzy i stanowisk funkcjonalnych (konfliktogenność ) dezorientacja wykonawców spowodowana występowaniem sprzeczności decyzyjnych manipulowanie poleceniami przez podwładnych duża liczba kierowników „dyrygujących” podwładnymi

(Współczesna) struktura funkcjonalna Zarząd Dział marketingu Dział księgowości Dział produkcji PJATK 2015/16 (Współczesna) struktura funkcjonalna Zarząd Dział marketingu Dział księgowości Dział produkcji PJATK 2015/

PJATK 2015/16 Struktura liniowo-sztabowa S S = sztab PJATK 2015/16 Struktura liniowo-sztabowa S S = sztab

PJATK 2015/16 Struktura liniowo-sztabowa Zalety: Możliwe są jednocześnie: zachowanie zależności hierarchicznejPJATK 2015/16 Struktura liniowo-sztabowa Zalety: Możliwe są jednocześnie: zachowanie zależności hierarchicznej i zasady jednoosobowego kierownictwa specjalizacja funkcjonalna w sferze zarządzania wykorzystanie zasady rady kompetentnej możliwość wykorzystania tej struktury nawet w dużych organizacjach jednoznacznie określony podział pracy, kompetencji i odpowiedzialności prostota i przejrzystość konstrukcji zachowanie autorytetu kierowników liniowych

PJATK 2015/16 Struktura liniowo-sztabowa Wady: tendencja do formalizacji i biurokracji możliwość sporówPJATK 2015/16 Struktura liniowo-sztabowa Wady: tendencja do formalizacji i biurokracji możliwość sporów kompetencyjnych między kierownikami liniowymi i sztabowymi bezkrytyczny stosunek/ignorowanie opinii pracowników sztabu przez kierownictwo liniowe

PJATK 2015/16 Elastyczne struktury organizacyjne zadaniowe („project management”) macierzowe (pluralna postać struktury zadaniowej)PJATK 2015/16 Elastyczne struktury organizacyjne zadaniowe („project management”) macierzowe (pluralna postać struktury zadaniowej)

PJATK 2015/16 Struktura macierzowa PJATK 2015/16 Struktura macierzowa

PJATK 2015/16 Struktura macierzowa Zalety: łączy zalety struktur funkcjonalnych i liniowych Źródła:PJATK 2015/16 Struktura macierzowa Zalety: łączy zalety struktur funkcjonalnych i liniowych Źródła: netfan. pl, encyclopedia 2. thefreedictionary. com

PJATK 2015/16 Struktura macierzowa Wady: złamanie zasady jedności rozkazodawstwa ( PJATK 2015/16 Struktura macierzowa Wady: złamanie zasady jedności rozkazodawstwa ( konflikty kompetencyjne między kierownikami, walka o władzę) zwiększenie liczby stanowisk kierowniczych wymaga dużych umiejętności interpersonalnych duże koszty wdrożenia

Podejście funkcjonalne? PJATK 2015/16 Podejście funkcjonalne? PJATK 2015/

Podejście procesowe vs podejście funkcjonalne PJATK 2015/16 Podejście procesowe vs podejście funkcjonalne PJATK 2015/

Podejście procesowe PJATK 2015/16 Podejście procesowe PJATK 2015/

PJATK 2015/16 Struktura formalna i nieformalna Źródła: www. infovark. com , puppetPJATK 2015/16 Struktura formalna i nieformalna Źródła: www. infovark. com , puppet 2 puppet. tripod. com

PJATK 2015/16 SIECI - ku nowym strukturom Współpraca IT PJATK 2015/16 SIECI — ku nowym strukturom Współpraca IT

PJATK 2015/16 Outsourcing Out side-re sourc e-us ing Outsourcing = wydzielenie, wyodrębnienie, wykorzystaniePJATK 2015/16 Outsourcing Out side-re sourc e-us ing Outsourcing = wydzielenie, wyodrębnienie, wykorzystanie zasobów zewnętrznych Typy outsourcingu Outsourcing kapitałowy Outsourcing kontraktowy Źródło: www. matsol. co. in

PJATK 2015/16 Zasada outsourcingu Ze struktury organizacyjnej należy wydzielić takie działalności, które możnaPJATK 2015/16 Zasada outsourcingu Ze struktury organizacyjnej należy wydzielić takie działalności, które można nabyć od organizacji trzecich.

PJATK 2015/16 Outsourcing kapitałowy jest przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym polegającym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwaPJATK 2015/16 Outsourcing kapitałowy jest przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym polegającym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego części jego działalności gospodarczej i utworzeniu na bazie realizującego ją zespołu pracowników wraz z potencjałem materialnym spółki zależnej kapitałowo od przedsiębiorstwa macierzystego — tzw. spółki-córki

PJATK 2015/16 Outsourcing kontraktowy jest przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym polegającym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwaPJATK 2015/16 Outsourcing kontraktowy jest przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym polegającym na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego części jego działalności gospodarczej i przekazaniu jej do wykonania niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie kontraktu, przy czym zespół pracowników i potencjał materialny związane z prowadzeniem wydzielonej działalności gospodarczej podlegają likwidacji

PJATK 2015/16 Istota outsourcingu PJATK 2015/16 Istota outsourcingu

PJATK 2015/16 Motywy outsourcingu Obniżka kosztów Poprawa jakości realizacji funkcji Zmniejszenie ryzyka Specjalizacja iPJATK 2015/16 Motywy outsourcingu Obniżka kosztów Poprawa jakości realizacji funkcji Zmniejszenie ryzyka Specjalizacja i koncentracja zasobów na „core business”

PJATK 2015/16 TRADYCYJNY ARABSKI WATYKAŃSKI LATYNOAMERYKAŃSKI CHIŃSKI ROSYJSKI WŁOSKIFEMINISTYCZNY POLSKI KOLONIALNY SAP AGAMERYKAŃSKIAlternatywne teoriePJATK 2015/16 TRADYCYJNY ARABSKI WATYKAŃSKI LATYNOAMERYKAŃSKI CHIŃSKI ROSYJSKI WŁOSKIFEMINISTYCZNY POLSKI KOLONIALNY SAP AGAMERYKAŃSKIAlternatywne teorie dotyczące struktur organizacyjnych