Скачать презентацию Ринолалія Виконала студентка групи 2 Л 2 Скачать презентацию Ринолалія Виконала студентка групи 2 Л 2

Мартинюк Оксани 2л2.pptx

  • Количество слайдов: 17

Ринолалія { Виконала студентка групи 2 Л 2 Мартинюк Оксана Ринолалія { Виконала студентка групи 2 Л 2 Мартинюк Оксана

 Ринолалія (від грец. «ринос» - ніс, «лаліо» - мовлення)- це порушення тембру голосу Ринолалія (від грец. «ринос» - ніс, «лаліо» - мовлення)- це порушення тембру голосу та звуковимови обумовлене анатомофізіологічними дефектами артикуляційного апарату. (зазвичай вродженими незрощеннями губи та піднебіння) Раніше для визначення даної вади також використовувалисть інші терміни: палатолалія, ринофонія, механічна дислалія.

Класифікація ВНГП Вроджені незрощення верхньої губи: Однобічні (правобічні та лівобічні) Двосторонні і двобічні (симетричні Класифікація ВНГП Вроджені незрощення верхньої губи: Однобічні (правобічні та лівобічні) Двосторонні і двобічні (симетричні та несиметричні) Серединні ( 1%) Вроджені незрощення піднебіння: Однобічні Двобічні Вони поділяються на : Наявні Приховані Усі види поділяються на : Приховані (субмукозні) Наявні (повні та неповні) Ізольовані Комбіновані Незрощення твердого піднебіння Незрощення твердого та (або) м’якого піднебіння Наскрізні (повні) Неповні Ізольовані Поєднані (комбіновані)

вроджені наскрізні однобічні незрощення 56% вроджені наскрізні двобічні незрощення 18% вроджені ізольовані та наскрізні вроджені наскрізні однобічні незрощення 56% вроджені наскрізні двобічні незрощення 18% вроджені ізольовані та наскрізні незрощення верхньої губи 16% вроджені ізольовані незрощення твердого та м'якого піднебіння 5% вроджені ізольовані незрощення м'якого піднебіння 3% вроджені приховані незрощення твердого та м'якого піднебіння 2% Розподіл дітей з ВНГП за характером незрощення відповідно до клінічної класифікації

Строки хірургічного втручання: Хейлопластика ( «хейло» - губа) однобічна проводиться в 3 -4 місяці, Строки хірургічного втручання: Хейлопластика ( «хейло» - губа) однобічна проводиться в 3 -4 місяці, двобічна- в 6 -12 місяців. Ураностафілопластика( «урана» - тверде піднебіння) або велоплвстика ( «Велюм» - м'яке піднебіння) проводиться в 12 -18 місяців. Після уранопластики проводиться: Ортодонтичне лікування Хірургічне лікування: заглиблення присінка рота з 2, 5 років, ліквідація післяопераційних дефектів твердого піднебіння з 10 років. Остеопластика коміркового відростка в 12 -16 років Остаточна корекція вторинних деформацій носа, верхньої губи, піднебіння в 12 -18 років.

Причини ринолалії Екзогенні: Несприятливий екологічний вплив Іонізуюча радіація Хімічні мутагени Необґрунтована медикаментозна терапія Шкідливі Причини ринолалії Екзогенні: Несприятливий екологічний вплив Іонізуюча радіація Хімічні мутагени Необґрунтована медикаментозна терапія Шкідливі звички батьків Професійні шкідливості Ендогенні: Захворювання матері в перші 2 місяці вагітності Ендокринні захворювання матері Гінекологічна патологія Захворювання серцево- судинної системи Вітамінна недостатність Вік батьків (матері- 17 -20 та після 30 -35 років, батька- після 35 -45 років)

Форми ринолалії Закрита- це порушення фонаційної сторони мовлення. Відкрита- це порушення фонаційної сторони мовлення Форми ринолалії Закрита- це порушення фонаційної сторони мовлення. Відкрита- це порушення фонаційної сторони мовлення та звуковимови. Змішана- це стан мовлення, що характеризується низьким носовим резонансом під час вимови носових звуків та наявністю назального тембру голосу. За етіологією кожна з форм може бути органічно та функціонально обумовленою.

Особливості раннього мовленнєвого розвитку дітей з ВНГП: С. Ю. Конопляста підчас досліджень дітей з Особливості раннього мовленнєвого розвитку дітей з ВНГП: С. Ю. Конопляста підчас досліджень дітей з ВНГП виявила, що більше 30% дітей народилися з малою вагою (до 2, 5 кг) та зростом менше 49 см. В анамнезі більшості дітей було виявлено гіпоксію. Спостереження показали, що 70% дітей до 1 року мали стабільне відставання по строках моторного розвитку на 1 -2 місяці. У 59% дітей спостерігався утруднений перехід від гукання до гуління на 1 -3 місяці, гуління слабодиференційоване. Реакція дітей на звернення батьки називають вокально збідненою, невиразною. Часто такі діти в 9 -18 місяців переходять на жестове спілкування. На 3 -6 місяців затримується перехід від гуління до лепету. Їх лепет нагадує белькотіння з назальним відтінком, його характеризують як погано модульований.

Комплексна діагностична методика дослідження психомовленєвого розвитку осіб з ВНГП від народження до 18 років: Комплексна діагностична методика дослідження психомовленєвого розвитку осіб з ВНГП від народження до 18 років: Підготовчий етап: А. Клінічний скринінг Б. Психолого- педагогічний скринінг Основний етап: В. Лінгво-патологічне обстеження 1) Фонологічний блок. Експресивний рівень А) звукова сторона мовлення Б) Лексична сторона мовлення В) Граматична сторона мовлення Г) Синтаксична сторона мовлення

2. Фонологічний блок. Імпресивний рівень. Д) Стан фонематичних процесів Е) Стан писемного мовлення ІІ. 2. Фонологічний блок. Імпресивний рівень. Д) Стан фонематичних процесів Е) Стан писемного мовлення ІІ. Підсистема програмування та інтерпритації мовленнєвих актів функціональної системи мови та мовлення. ІІІ. Регуляційна підсистема функціональної системи мови та мовлення. ІV. Психологічне обстеження базових складових психічного розвитку дитини з ВНГП.

Система комплексної корекції мовленнєвого та психічного розвитку дітей з ВНГП Система складається з таких Система комплексної корекції мовленнєвого та психічного розвитку дітей з ВНГП Система складається з таких блоків: 1. Концептуально-стратегічний (передбачає теоретико-методологічну основу, визначення мети та принципів) 2. Організаційно-структурний. Вихідні параметри для блоку: а) типологія варіантів психолого- мовленєвого розвитку: - умовно- нормативний варіант - дизонтогенетичний варіант (дизгармонійний, дефіцитарний, тотальний) б) вік дитини в) доопераційний чи післяопераційний період. 3) Корекційно- технологічний 4) Корекційно- розвивальний

Лікарі, що займаються проблемами ВНГП в Україні Харьков Л. В. Доктор медичних наук, професор, Лікарі, що займаються проблемами ВНГП в Україні Харьков Л. В. Доктор медичних наук, професор, член, – кор. НАМНУ, завідувач кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О. О. Богомольця

 Яковенко Л. М. Доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії Яковенко Л. М. Доктор медичних наук, професор кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О. О. Богомольця

 Чехова І. Л. доцент кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ Чехова І. Л. доцент кафедри хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О. О. Богомольця

Підчас створення презентації було використано матеріали досліджень Коноплястої Світлани Юріївни Конопляста Світлана Юріївна - Підчас створення презентації було використано матеріали досліджень Коноплястої Світлани Юріївни Конопляста Світлана Юріївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології, НПУ імені М. П. Драгоманова.