Скачать презентацию Ринковий попит Ринкова пропозиція Нецінові чинники попиту та Скачать презентацию Ринковий попит Ринкова пропозиція Нецінові чинники попиту та

19ee8aa86f4095efc496a375f30a51ae.ppt

  • Количество слайдов: 31

Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції Розробка вчителя економіки Смілянської спеціалізованої Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції Розробка вчителя економіки Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ст № 5 Битько Юлії Вікторівни

Після вивчення теми ви дізнаєтесь: Як формуються попит і пропозиція на ринку товарів. Які Після вивчення теми ви дізнаєтесь: Як формуються попит і пропозиція на ринку товарів. Які нецінові чинники впливають на зміну попиту і пропозиції. Що показує еластичність за ціною.

Як здійснюється угода покупця з продавцем на ринку? Що впливає на їх рішення? Як здійснюється угода покупця з продавцем на ринку? Що впливає на їх рішення?

Отже, ринкова угода, що передбачає домовленість про ціну, відбувається за умови, коли бажання покупців Отже, ринкова угода, що передбачає домовленість про ціну, відбувається за умови, коли бажання покупців придбати товар збіглося з бажанням продавців його продати. Рішення покупців придбати товар і є попитом. Рішення продавців продати товар називається пропозицією

Попит (англ. – demand)-кількість товару і послуг, яку споживачі бажають і можуть придбати за Попит (англ. – demand)-кількість товару і послуг, яку споживачі бажають і можуть придбати за певну ціну у певний період часу в конкретному місці. Величина попиту( Q D ) – кількість товару, яку бажають і можуть придбати покупці у певний час за певною ціною. Від чого залежить бажання придбати товар?

Закон попиту: чим вищою є ціна на товар за незмінних інших чинників, тим менше Закон попиту: чим вищою є ціна на товар за незмінних інших чинників, тим менше є попит на нього. У теорії обернену залежність між ціною та попитом пояснюють : § ефектом доходу ( нижча ціна на певний товар дозволяє людині придбати його у більшій кількості) § ефектом заміщення ( заміна відносно дорожчих товарів на ті, ціни яких знижуються або залишаються незмінними)

Крива попиту Має від’ємний нахил, відображає закон попиту. Функція попиту – залежність величини попиту Крива попиту Має від’ємний нахил, відображає закон попиту. Функція попиту – залежність величини попиту ( Q D ) від ціни (P). Q D = f (P) – функція попиту P D (попит) P 1 ---- A P 2 ----------- B Q 1 Q 2 Q

Пропозиція (англ. – supply) – бажання продавця продати певну кількість товару за певний період Пропозиція (англ. – supply) – бажання продавця продати певну кількість товару за певний період за певною ціною. Величина пропозиції (Q s) – конкретна кількість товару, що запропонований на ринку за певною ціною.

Закон пропозиції: із підвищенням ціни величина . пропозиції зростає і навпаки Пряму залежність між Закон пропозиції: із підвищенням ціни величина . пропозиції зростає і навпаки Пряму залежність між ціною та величиною пропозиції теоретично можна пояснити двома ефектами: ефект перерозподілу ресурсів на користь виробництва товару з вищою ціною, (вища ціна – це більша виручка і більший прибуток); ефект залучення до використання гірших ресурсів ( зростання кількості ресурсів зумовлює збільшення обсягів виробництва).

Крива пропозиції Має додатковий Qs = f (P) – функція пропозиції нахил. Відображає закон Крива пропозиції Має додатковий Qs = f (P) – функція пропозиції нахил. Відображає закон P S ( пропозиція) пропозиції. Функція Р 2 --------- А пропозиції – Залежність P 1 ----- В величини пропозиції (Qs ) від ціни (P) Q 1 Q 2 Q

Нецінові чинники попиту Зміна грошових доходів Зміна споживацьких смаків Очікування споживачів Кількість споживачів Зміна Нецінові чинники попиту Зміна грошових доходів Зміна споживацьких смаків Очікування споживачів Кількість споживачів Зміна цін на взаємопов`язані товари

Нецінові чинники пропозиції Зміна цін на виробничі ресурси Ступінь конкуренції на ринку Рівень технологій Нецінові чинники пропозиції Зміна цін на виробничі ресурси Ступінь конкуренції на ринку Рівень технологій у виробництві Ставки податків і розміри дотацій Зміна цін на інші товари і послуги Природні, техногенні катастрофи, війни

Проаналізуйте зміни попиту і пропозиції: D S 1. Впровадження нових технологій виробництва кондиціонерів ( Проаналізуйте зміни попиту і пропозиції: D S 1. Впровадження нових технологій виробництва кондиціонерів ( ринок кондиціонерів). 2. Мода на бейсболки поступово відходить (ринок бейсболок). 3. Уряд субсидує продукти дитячого харчування. 4. Відбулась успішна компанія рекламування зубної пасти “ Жемчуг”. 5. Знизились ціни на ноутбуки(ринок комп`ютерів). 6. Внаслідок посухи зібрано низький урожай кукурудзи (ринок кукурудзяного борошна).

Перевір себе! 1. S 4. D 2. D 5. D 3. S 6. S Перевір себе! 1. S 4. D 2. D 5. D 3. S 6. S

Еластичність показує, якою мірою зі зміною ціни змінюється обсяг попиту чи пропозиції товару. Еластичність Еластичність показує, якою мірою зі зміною ціни змінюється обсяг попиту чи пропозиції товару. Еластичність попиту за ціною: E D =∆Q% ÷∆P% Еластичність пропозиції за ціною: E s = ∆Q% ÷ ∆P%

Товари та послуги з різною ціновою еластичністю попиту : [EP]=1 Нормальні товари [EP]>1 Товари Товари та послуги з різною ціновою еластичністю попиту : [EP]=1 Нормальні товари [EP]>1 Товари високоеластич ного попиту [EP]=0 Товари стабільного попиту [EP]<1 Товари низькоеластич ного попиту [EP]=∞ Товари абсолютно еластичного попиту

Попрацюйте разом! При підвищенні ціни на 10% обсяг попиту знизився на 30%. Розрахуйте коефіцієнт Попрацюйте разом! При підвищенні ціни на 10% обсяг попиту знизився на 30%. Розрахуйте коефіцієнт еластичності. Наведіть приклади таких товарів.

Охарактеризуйте еластичність попиту за ціною товарів і послуг: найулюбленіший сорт морозива; зубна паста; напій Охарактеризуйте еластичність попиту за ціною товарів і послуг: найулюбленіший сорт морозива; зубна паста; напій “Живчик”; вершкове масло; послуги таксі; хутряний жіночий одяг; дитяче харчування.

Це цікаво! Товари, для яких закон попиту не діє: “Товари Гіффена”, так звані товари Це цікаво! Товари, для яких закон попиту не діє: “Товари Гіффена”, так звані товари для бідних (картопля, овочі, хліб, макарони, тощо)

 Ефект Веблена та ефект “ снобізму” Особливо престижні товари: золото, коштовності, твори мистецтва, Ефект Веблена та ефект “ снобізму” Особливо престижні товари: золото, коштовності, твори мистецтва, есклюзивні автомобілі, антикваріат тощо

 Товари ажіотажного попиту: в очікуванні підвищення цін попит на ці товари зростає, незважаючи Товари ажіотажного попиту: в очікуванні підвищення цін попит на ці товари зростає, незважаючи на підвищення цін

Перевір себе! 1 Укажіть, що ілюструє графік попиту: А обернену залежність між ціною та Перевір себе! 1 Укажіть, що ілюструє графік попиту: А обернену залежність між ціною та обсягом попиту; Б пряму залежність між ціною та обсягом попиту; В залежність між попитом і пропозицією; Г залежність між ціною та пропозицією товару.

2 Укажіть, до чого приведе удосконалення технології виробництва: А Б В Г зростання рівноважної 2 Укажіть, до чого приведе удосконалення технології виробництва: А Б В Г зростання рівноважної ціни; зміщення кривої пропозиції вліво; зміщення кривої пропозиції вправо; зміщення кривої попиту вліво.

3 Укажіть, який з наведених нижче факторів призведе до збільшення пропозиції яблук: А несприятливі 3 Укажіть, який з наведених нижче факторів призведе до збільшення пропозиції яблук: А несприятливі погодні умови в районах вирощування яблук; Б зниження цін на груші та банани; В підвищення врожаю яблук; Г підвищення попиту на банани.

4 Укажіть, який з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності має відношення до товарів підвищеної 4 Укажіть, який з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності має відношення до товарів підвищеної якості: А Б В Г дорівнює 1; менше 0; більше 1.

5 Укажіть, що ілюструє графік пропозиції: А обернену залежність між ціною та величиною пропозиції; 5 Укажіть, що ілюструє графік пропозиції: А обернену залежність між ціною та величиною пропозиції; Б пряму залежність між попитом і пропозицією; В пряму залежність між обсягом пропозиції і ціною; Г бажання і можливості споживачів.

6 Укажіть, під впливом чого може змінюватися попит: А зміни технології виробництва; Б реклами; 6 Укажіть, під впливом чого може змінюватися попит: А зміни технології виробництва; Б реклами; В величини пропозиції; Г зміни ціни на цей товар.

1 А 2 В 3 В Звірте відповіді ! 4 Г 5 В 6 1 А 2 В 3 В Звірте відповіді ! 4 Г 5 В 6 Б

Що нового і цікавого для себе ви дізналися на уроці? Що нового і цікавого для себе ви дізналися на уроці?

Дякую за співпрацю! Дякую за співпрацю!

 Довгань Г. Д. Основи економіки у визначеннях, таблицях і схемах. – Х. : Довгань Г. Д. Основи економіки у визначеннях, таблицях і схемах. – Х. : Веста. Вид. «Ранок» , 2007. Економіка(рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас/ І. Ф. Радіонова. – Кам`янець - Подільський: Аксіома, 2011. Економіка. : Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огне`юк 2 –е вид. – К. : Нав. Книга, 2004. Загальна економіка. : Підручник/ І. Ф. Радіонова та ін. – 3 -е вид. , Кам`янець -Подільський. Абетка-Нова, 2002 Збірник задач з економіки. : Навч. Посібник для учнів 10 -11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки. / Упорядник Горленко Г. О. – Вид. 2 -е доп. – Кам`янець – Подільський : «Абетка – Нова» , 2002. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Основи економіки. Довідник. / О. М. Жовтанецька, И. В. Чуба. – Х. : Факт, 2008. Часнікова О. В. Основи економіки. Практикум. – Х. : Веста. Вид. «Ранок» , 2008. Інтернет-сайт: http: //images/ yandex. ua