Скачать презентацию Rhowch 3 cerdyn i bob plentyn un Скачать презентацию Rhowch 3 cerdyn i bob plentyn un

c0713c2df9505aaa997f47d5d6ace21b.ppt

  • Количество слайдов: 13

Rhowch 3 cerdyn i bob plentyn – un coch, un melyn ac un gwyrdd. Rhowch 3 cerdyn i bob plentyn – un coch, un melyn ac un gwyrdd. Bydd ganddyn nhw 10 eiliaid i benderfynu ar yr ateb cywir. Yn syth ar ôl i’r 10 eiliad ddod i ben dylen nhw godi’r cerdyn cywir i fyny. Gallwch addasu’r cwisiau i fod yn gemau tîm, yn gemau i unigolion yn erbyn ei gilydd, neu i blentyn unigol chwarae’n erbyn y cloc.

Gyda phlant o oedran neu allu cymysg, dylai oedolyn ddarllen y cwestiynau a’r dewis Gyda phlant o oedran neu allu cymysg, dylai oedolyn ddarllen y cwestiynau a’r dewis o atebion yn uchel, cyn i’r cloc ymddangos, fel bod gan bob plentyn yr un cyfle i ddewis y cerdyn cywir.

Samson Samson

1 Roedd Samson yn sbesial am ei fod yn. . . ? wan iawn 1 Roedd Samson yn sbesial am ei fod yn. . . ? wan iawn gryf iawn yn gyflym iawn AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

2 Fe briododd Samson â merch o. . . ? Nasareth Jericho Timna AMSER 2 Fe briododd Samson â merch o. . . ? Nasareth Jericho Timna AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

3 Pwy oedd gelynion pennaf Samson? Y Philistiaid Y Midianiaid Yr Amaleciaid AMSER 00 3 Pwy oedd gelynion pennaf Samson? Y Philistiaid Y Midianiaid Yr Amaleciaid AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

4 Fe laddodd Samson fil o ddynion gyda asgwrn. . . ? gên llew 4 Fe laddodd Samson fil o ddynion gyda asgwrn. . . ? gên llew gên asyn gên eliffant AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

5 Syrthiodd Samson mewn cariad â. . . ? Ruth Debora Delila AMSER 00 5 Syrthiodd Samson mewn cariad â. . . ? Ruth Debora Delila AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

6 Diflannodd nerth Samson ar ôl iddo dorri ei. . . ? wallt fraich 6 Diflannodd nerth Samson ar ôl iddo dorri ei. . . ? wallt fraich goes AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

7 Be wnaeth y Philistiaid i Samson pan oedd o’n wan? AMSER 00 01 7 Be wnaeth y Philistiaid i Samson pan oedd o’n wan? AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tynnu ei lygaid allan Tynnu ei dafod allan Tynnu ei ddanedd allan

8 Pa dduw oedd y Philistiaid yn ei addoli? Pagon Dagon Magon AMSER 00 8 Pa dduw oedd y Philistiaid yn ei addoli? Pagon Dagon Magon AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

9 Faint o Philistiaid 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 9 Faint o Philistiaid 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 fu farw pan chwalodd 10 Samson golofnau’r deml? AMSER 1, 000 2, 000 3, 000

10 Am faint fu Samson yn farnwr yn Israel? 10 mlynedd 20 mlynedd 15 10 Am faint fu Samson yn farnwr yn Israel? 10 mlynedd 20 mlynedd 15 mlynedd AMSER 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10