Результати незалежного моніторингу дозвільної системи оприлюднені Коаліцією громадських

Скачать презентацию Результати незалежного моніторингу дозвільної системи оприлюднені Коаліцією громадських Скачать презентацию Результати незалежного моніторингу дозвільної системи оприлюднені Коаліцією громадських

24-monitoring_result.ppt

  • Количество слайдов: 10

>Результати незалежного моніторингу дозвільної системи оприлюднені Коаліцією громадських організацій Результати незалежного моніторингу дозвільної системи оприлюднені Коаліцією громадських організацій

>Краснодонський  дозвільний центр Увійшов до Національного аналітичного звіту щодо моніторингу дозвільних центрів України, Краснодонський дозвільний центр Увійшов до Національного аналітичного звіту щодо моніторингу дозвільних центрів України, оприлюдненого коаліцією громадських організацій проекту “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції “Гідна Україна””, яка об'єднує 6 неурядових організацій різних областей України.

>Завдання громадського моніторингу: Визначити перепони (недоліки), що створюють можливості для розвитку корупційних проявів у Завдання громадського моніторингу: Визначити перепони (недоліки), що створюють можливості для розвитку корупційних проявів у сферах нормативно-правового забезпечення діяльності ЄДЦ; Виявлення кращих практик у впровадженні ЄДЦ та розробка рекомендацій щодо вдосконалення їх роботи

>Об'єкти дослідження: Обсяг та якість послуг, які надаються ЄДЦ; Взаємодія адміністраторів та місцевих дозвільних Об'єкти дослідження: Обсяг та якість послуг, які надаються ЄДЦ; Взаємодія адміністраторів та місцевих дозвільних органів в рамках ЄДЦ; Кадрове забезпечення ЄДЦ Політика місцевої влади щодо ЄДЦ

>ЄДЦ, як явище позитивно сприймаються Майже 80% опитаних суб*єктів підприємництва та 65% представників дозвільних ЄДЦ, як явище позитивно сприймаються Майже 80% опитаних суб*єктів підприємництва та 65% представників дозвільних органів вважають існування дозвільних центрів виправданим; Респонденти дали досить високу оцінку діяльності ЄДЦ (4,1 бали за п'ятибальною шкалою).

>ЄДЦ досить ефективно стримує корупцію 46% опитаних суб*єктів господарювання вважає, що ЄДЦ є дієвою ЄДЦ досить ефективно стримує корупцію 46% опитаних суб*єктів господарювання вважає, що ЄДЦ є дієвою інституцією, яка протидіє корупції; 30% вважає, що діяльність ЄДЦ суттєво на впливаю на рівень корупції, оскільки більшість причин виникнення корупції належать до компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів влади

>Ефективність роботи дозвільних центрів залежить: Від політичної волі місцевої влади, її бажання іти назустріч Ефективність роботи дозвільних центрів залежить: Від політичної волі місцевої влади, її бажання іти назустріч підприємцям і реально просувати послуги дозвільних центрів. Виявлено, що ефективні моделі функціонування дозвільних центрів (спільні засідання, організований виїзд на об*єкти,оприлюднення інформації про діяльність дозвільних центрів) здійснюється саме завдяки позиції місцевої влади.

>Така політична воля є позитивним явищем, в той же час, партнери вважають, що стандарти Така політична воля є позитивним явищем, в той же час, партнери вважають, що стандарти діяльності дозвільних центрів та механізми взаємодії адміністраторів та дозвільних органів, які затверджені на місцевому рівні, доцільно якісно прописати в нормативно-правових актах центрального рівня

>Виконавці: Незалежний моніторинг роботи дозвільного офісу виконувався в межах проекту “Сприяння активній участі громадян Виконавці: Незалежний моніторинг роботи дозвільного офісу виконувався в межах проекту “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції вт Україні “Гідна Україна”, що виконується Менеджмент Системз Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС).

>Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу!