Скачать презентацию Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Скачать презентацию Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

580599fad125855a8a40b46e5c3ef0a9.ppt

  • Количество слайдов: 35

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні

Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, розпочинається 04 січня та закінчується 05 Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, розпочинається 04 січня та закінчується 05 березня 2013 року

Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО 1. Ознайомитись із Правилами прийому до Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО 1. Ознайомитись із Правилами прийому до вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, результати ЗНО з яких мають бути зазначені в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат).

Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО 2. Здійснити вибір предметів, із яких Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО 2. Здійснити вибір предметів, із яких Ви бажаєте скласти тести. Увага! У 2013 році ЗНО проводитиметься з таких предметів: українська мова і література, історія України, російська мова, хімія, всесвітня історія, математика, фізика, біологія, географія, світова література, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)* • Загальна кількість предметів, вибраних Вами для складання тестів, не повинна перевищувати чотирьох. • * Вам буде надано можливість скласти тест лише з однієї іноземної мови.

Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО 3. Підготувати необхідні для реєстрації документи Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО 3. Підготувати необхідні для реєстрації документи та матеріали: ü копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям, по батькові та датою народження) або свідоцтва про народження (для осіб, які народилися після 1 вересня 1996 року та не отримали паспорт); ü Копії документа про повну загальну середню освіту або довідку з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти (для осіб, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році)

Зразок типової довідки з навчального закладу системи загальної середньої освіти відбиток кутового штампа навчального Зразок типової довідки з навчального закладу системи загальної середньої освіти відбиток кутового штампа навчального закладу Довідка Видана __________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Про те, що він (вона) здобуває повну загальну середню освіту в _____________________________________ (повна назва навчального закладу) Адреса навчального закладу: ________________________ Очікувана дата отримання атестата про повну загальну середню освіту _______ (місяць) (рік) Тип навчального закладу (позначити необхідне): загальноосвітній навчальний заклад; професійно-технічний навчальний заклад; вищий навчальний заклад Видана для подання до _______ регіонального центру оцінювання якості освіти Директор ____________ (підпис) (ініціали, прізвище) М. П.

Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО ü висновок закладу охорони здоров’я про Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО ü висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО (для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань); ü копії документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в особових даних); ü переклад документів українською мовою, завірених нотаріально (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою); На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії. ü дві ідентичні фотокартки для документів розміром 3 х 4 см;

Зразок типової довідки про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (виконується Зразок типової довідки про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (виконується на аркуші паперу формату А 5) УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ від _____ 2013 р. № ____ Довідка Видана _________________________________ Про те, що йому/їй можуть/не можуть бути створені особливі (специфічні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році, що зазначені в поданому висновку закладу охорони здоров’я. Довідка дійсна за наявності висновку закладу охорони здоров’я. Директор _____________________ (підпис) (ініціали, прізвище) М. П.

Формування заяви-реєстраційної картки ü Заяву-реєстраційну картку можна сформувати самостійно, скориставшись програмою створення заяви-реєстраційної картки Формування заяви-реєстраційної картки ü Заяву-реєстраційну картку можна сформувати самостійно, скориставшись програмою створення заяви-реєстраційної картки особи, яка бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2013 році (далі – Програма), розміщеною на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернувшись за допомогою до працівника пункту реєстрації. ü Програма буде доступна з 4 січня 2013 року на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти http: //testportal. gov. ua/

Завантажити програмний засіб з офіційного сайту Українського центру оцінювання якості освіти http: //testportal. gov. Завантажити програмний засіб з офіційного сайту Українського центру оцінювання якості освіти http: //testportal. gov. ua/

РОЗДРУКУЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ РОЗДРУКУЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ

РОЗДРУКУЙТЕ ЗАЯВУРЕСТРАЦІЙНУ КАРТКУ РОЗДРУКУЙТЕ ЗАЯВУРЕСТРАЦІЙНУ КАРТКУ

РОЗДРУКУЙТЕ КОНТРОЛЬНОІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ЗАЯВИРЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ РОЗДРУКУЙТЕ КОНТРОЛЬНОІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ЗАЯВИРЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ

Роздрукувавши бланк заяви –реєстраційної картки, необхідно: ü перевірити правильність зазначених у ній даних; ü Роздрукувавши бланк заяви –реєстраційної картки, необхідно: ü перевірити правильність зазначених у ній даних; ü оформити заяву-реєстраційну картку; ü наклеїти дві фотокартки розміром 3 х4 у відповідних місцях заяви-реєстраційної картки.

УВАГА! У ЗАЯВІ-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ ОСОБА ПОВИННА: ü ЗАСВІДЧИТИ СВОЄ БАЖАННЯ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНОЮ; ü ЗАСВІДЧИТИ УВАГА! У ЗАЯВІ-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ КАРТЦІ ОСОБА ПОВИННА: ü ЗАСВІДЧИТИ СВОЄ БАЖАННЯ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНОЮ; ü ЗАСВІДЧИТИ ФАКТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО В 2013 РОЦІ, ПРАВАМИ ТА ОБОВ’ЯЗКАМИ АБІТУРІЄНТА; ü ДАТИ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПІД ЧАС ВСТУПУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

Надіслати до Одеського РЦОЯО РЕКОМЕНДОВАНИМ ПОШТОВИМ ВІДПРАВЛЕННЯМ: 1. ЗАЯВА-РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ АБІТУРІЄНТАз наклеєними у відповідних Надіслати до Одеського РЦОЯО РЕКОМЕНДОВАНИМ ПОШТОВИМ ВІДПРАВЛЕННЯМ: 1. ЗАЯВА-РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ АБІТУРІЄНТАз наклеєними у відповідних місцях двома фотокартками 3 х4. 2. Копію паспорта або свідоцтва про народження (для осіб, які народилися після 1 вересня 1996 року та не отримали паспорт). 3. Копію документа про повну загальну середню освіту. Якщо Ви такого документа ще не маєте, але здобудете повну загальну середню освіту в 2013 році – подайте довідку з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти. 4. Висновку закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов проходження ЗНО (для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань). 5. Копії документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональнгих даних) 6. Перекладу документів українською мовою, завірених нотаріально (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою). На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів: «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпису особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дати засвідчення копії.

 • Надіслати на адресу Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регіональний • Надіслати на адресу Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр) реєстраційні документи. Пересилку документів бажано здійснити цінним листом із описом вкладення. • Адреса ОРЦОЯО: Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти, а/с 185, м. Одеса, Одеська область, 65114

Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі - абітурієнт), регіональний центр надсилає Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі - абітурієнт), регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням: ü реєстраційну картку абітурієнта; ü Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат); ü інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік» ; ü повідомлення про створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання та висновок закладу охорони здоров’я (особам, які надали відповідний висновок).

 • Для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна • Для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ

1. 2. 3. 4. Абітурієнт має право внести зміни до реєстраційних даних шляхом проходження 1. 2. 3. 4. Абітурієнт має право внести зміни до реєстраційних даних шляхом проходження повторної реєстрації. Крім нових реєстраційних документів, він повинен надіслати до ОРЦОЯО раніше отриманий Сертифікат. Особа, якій відмовлено в реєстрації, може повторно надіслати до ОРЦОЯО комплект реєстраційних документів, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення. У такому разі до комплекту реєстраційних документів додається копія листа ОРЦОЯО про відмову в реєстрації. Якщо через певні причини абітурієнт не зможе взяти участь у ЗНО, то повинен надіслати до ОРЦОЯО раніше отриманий Сертифікат і заяву про відмову в реєстрації. У випадках, зазначених у пунктах 1 -3, документи надсилаються поштовим відправленням до ОРЦОЯ протягом часу, відведеного на реєстрації, та наступних 14 календарних днів.

Наші контакти www. testportal. gov. ua (048) 784 -69 -95, (048) 784 -89 -36 Наші контакти www. testportal. gov. ua (048) 784 -69 -95, (048) 784 -89 -36 (048) 784 -89 -32 rc. [email protected] com. ua www. test-center. od. ua 15: 39 35