Скачать презентацию Resertifikasyon TTB-UYEK Çalıştayı Değerlendirme Raporu Doç Dr M Скачать презентацию Resertifikasyon TTB-UYEK Çalıştayı Değerlendirme Raporu Doç Dr M

3d9d9a3a2dd583b387ce163191dc60d3.ppt

  • Количество слайдов: 46

Resertifikasyon TTB-UYEK Çalıştayı Değerlendirme Raporu Doç Dr M Mahir ÖZMEN TCYYK Genel Sekreteri TCYK-22. Resertifikasyon TTB-UYEK Çalıştayı Değerlendirme Raporu Doç Dr M Mahir ÖZMEN TCYYK Genel Sekreteri TCYK-22. 2. 09

İyi Tıbbi Uygulama Hastalar ve halk, hekimlerden güncel bilgilere sahip ve mesleki olarak yetkin İyi Tıbbi Uygulama Hastalar ve halk, hekimlerden güncel bilgilere sahip ve mesleki olarak yetkin olmalarını bekleme hakkına sahiptir General Medical Council

İyi Tıbbi Uygulama • Sürekli Tıp Eğitimi • Sürekli Mesleki Gelişim İyi Tıbbi Uygulama • Sürekli Tıp Eğitimi • Sürekli Mesleki Gelişim

Sürekli Tıp Eğitimi • Mesleki standartların mümkün olan en yüksek düzeyde sürdürülmesi için • Sürekli Tıp Eğitimi • Mesleki standartların mümkün olan en yüksek düzeyde sürdürülmesi için • Bilimsel bilgi ve teknik becerilerin sürekli olarak; – yenilenmesi – geliştirilmesi – güncellenmesi • Konunun uzmanları tarafından farklı formatlarda sunulan özgül bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve kişinin kendi uygulamalarıyla bütünleştirilmesi • Hekimin performansının ve son aşamada da klinik bakımın iyileştirilmesi

Sürekli Mesleki Gelişim • Hekimlerin çalışma yaşamlarında gerekli bilgi, beceri ve tutumu nasıl uygulayacaklarını Sürekli Mesleki Gelişim • Hekimlerin çalışma yaşamlarında gerekli bilgi, beceri ve tutumu nasıl uygulayacaklarını güncelleme, geliştirme ve zenginleştirmenin eğitsel bir aracı • Gözlem altında yapılan eğitimden çok, yaşam boyu, kişinin kendisinin yönlendirdiği öğrenme süreci • Kişi, bir öğrenme organizasyonunun parçası

SMG Nasıl Olmalı? Amaç, davranışta bir değişikliği sağlamak ve hasta bakım kalitesini artırmak olmalı SMG Nasıl Olmalı? Amaç, davranışta bir değişikliği sağlamak ve hasta bakım kalitesini artırmak olmalı • En etkili – Hekimlerin, gündelik uygulamalarında karşılaştığı sorunlar konusunda sorduğu sorular üzerine kurulmalı – Gereksinimlerin değerlendirilmesi ve gereksinimlere odaklanan çoklu öğrenme etkinliklerini içermeli • En yararlı – Uygulamaya dönüştürülmeli ve bir dizi izleme dayalı öğrenme etkinlikleriyle pekiştirilmeli • En üretken – Öğrenenler arasında etkileşimi cesaretlendirmeli ve akran tartışmaları için imkan yaratmalı

Kavramlar • • • Belgelendirme(=certification) Lisanslama (=licensure) Onaylama (=validation) Yeniden Belgelendirme (=recertification) Yeniden Lisanslama Kavramlar • • • Belgelendirme(=certification) Lisanslama (=licensure) Onaylama (=validation) Yeniden Belgelendirme (=recertification) Yeniden Lisanslama (=relicensure) Yeniden Onaylama (=revalidation)

Kavramlar • • • Belgelendirme(=certification) Lisanslama (=licensure) Onaylama (=validation) Yeniden Belgelendirme (=recertification) Yeniden Lisanslama Kavramlar • • • Belgelendirme(=certification) Lisanslama (=licensure) Onaylama (=validation) Yeniden Belgelendirme (=recertification) Yeniden Lisanslama (=relicensure) Yeniden Onaylama (=revalidation)

Uzmanlık Eğitimi Uzmanlık Sınavı Yeterlik Sınavı Uzmanlık Diploması (Lisans) Yeterlik Belgesi Yetkilendirme Yeterlik Uzmanlık Uzmanlık Eğitimi Uzmanlık Sınavı Yeterlik Sınavı Uzmanlık Diploması (Lisans) Yeterlik Belgesi Yetkilendirme Yeterlik Uzmanlık Yetkisi Yeterlik Göstergesi Bakanlık TCD-TCYK Lisansın sürdürülmesi Belgenin sürdürülmesi

Yeniden Belgelendirme Sağlık hizmeti sunan hekimin tıbbi bilgi ve becerilerinin güncelliğinin değerlendirilmesi süreci Yeniden Belgelendirme Sağlık hizmeti sunan hekimin tıbbi bilgi ve becerilerinin güncelliğinin değerlendirilmesi süreci

UEMS – Yeniden lisans alma (=relicensing) – Yeniden belgelendirme (=recertification) – Yeniden onaylama (=revalidation) UEMS – Yeniden lisans alma (=relicensing) – Yeniden belgelendirme (=recertification) – Yeniden onaylama (=revalidation) İle ilgili ortak bir uygulama, çalışma yok Ancak belirlenmiş prensipler var

UK Revalidation: Recertification + Relicensure Royal Colleges GMC UK Revalidation: Recertification + Relicensure Royal Colleges GMC

Yeniden Belgelendirme : UK 5 yılda bir, dosya üzerinden değerlendirme sundukları hizmet, STE/SMG(CME) kredi Yeniden Belgelendirme : UK 5 yılda bir, dosya üzerinden değerlendirme sundukları hizmet, STE/SMG(CME) kredi puanları, değerlendirmeler, hasta ve meslektaş geribildirimleri

ABD • İlk uzmanlık board’u 1915 (ABD Oftalmoloji) • Board sınavları belgelendirme amaçlı kullanımı ABD • İlk uzmanlık board’u 1915 (ABD Oftalmoloji) • Board sınavları belgelendirme amaçlı kullanımı • Gönüllük temelinde yeniden belgelendirme sınavları : 1970’lerde 5 -10 yılda bir yazılı sınavlar • Zorunlu yeniden belgelendirme sınavları: Yazılı ve sözlü sınavlar

ABD • Sözlü sınavların maliyetli ve yoğun emek istemesi sonucu sadece yazılı sınavlara geçilme ABD • Sözlü sınavların maliyetli ve yoğun emek istemesi sonucu sadece yazılı sınavlara geçilme • Kurumlarda sınavlar (=In service) • Yazılı sınavların amacı karşılamaması ve yaşamboyu eğitimin öneminin kavranması ile “Belgenin Sürdürülmesi ” (=Maintenance of Certificate) programına geçiş

“Belgenin sürdürülmesi” (Maintenance of Certificate) • Bu süreç Amerikan Tabipleri Birliği, Amerikan Uzmanlık Board’ları, “Belgenin sürdürülmesi” (Maintenance of Certificate) • Bu süreç Amerikan Tabipleri Birliği, Amerikan Uzmanlık Board’ları, ACGME, Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği (AAMC) ve ECFMG gibi kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. • STE/SMG (AMA)ile desteklenen yaşam boyu eğitim modeli

“Belgenin sürdürülmesi” (Maintenance of Certificate) Belgenin sürüdürülmesi programı sürekli öğrenme ve değerlendirmeyi sağlayan yeniden “Belgenin sürdürülmesi” (Maintenance of Certificate) Belgenin sürüdürülmesi programı sürekli öğrenme ve değerlendirmeyi sağlayan yeniden belgelendirme süreci Amaç , güncel bilgi ve becerilere sahip uzmanların daha nitelikli sağlık hizmeti sunmalarıdır

Belgenin Sürdürülmesi (MOC) • ACGME’nin uzmanlık eğitimi ile ilgili belirlediği 6 genel yetkinliği değerlendirmektedir Belgenin Sürdürülmesi (MOC) • ACGME’nin uzmanlık eğitimi ile ilgili belirlediği 6 genel yetkinliği değerlendirmektedir (1) Hasta hizmeti, ( 2)Tıbbi bilgi, (3) Hizmet temelli öğrenme ve gelişme, (4) İletişim becerileri ve kişiler arası ilişkiler, (5) Profesyonelizm (6) Sistem temelli hizmet

Belgenin Sürdürülmesi (MOC) ACGME’nin bu yetkinlikleri uygulanacak program içerisinde 4 başlık altında toplanmaktadır: 1) Belgenin Sürdürülmesi (MOC) ACGME’nin bu yetkinlikleri uygulanacak program içerisinde 4 başlık altında toplanmaktadır: 1) Mesleki durum (Professional standing) , 2) Yaşam boyu öğrenme ve kişisel değerlendirme (Lifelong learning and self assessment), 3) Bilişsel deneyim (Cognitive expertise) 4) Hizmet performans değerlendirmesi (Practice performance assessment)

Yeniden belgelendirme (ABD) • Bu sınav Board diplomasına sahip uzmanların resertifikasyonu için yapılır • Yeniden belgelendirme (ABD) • Bu sınav Board diplomasına sahip uzmanların resertifikasyonu için yapılır • Board diplomasının geçerlilik süresi olan 10 yılın son 3 yılında adaylar isterlerse bu sınava girebilirler. • Resertifikasyon yeterliliğinin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla yapılır.

Yeniden belgelendirme AŞAMALARI • STE/SMG (CME) puanları, • Kredilendirme • Sınav • Aday son Yeniden belgelendirme AŞAMALARI • STE/SMG (CME) puanları, • Kredilendirme • Sınav • Aday son 3 yıl için kategori 1’de 120 saat STE/SMG kredisi topladığını beyan eder. • Daha sonra kredilendirme komitesi başvuruyu değerlendirir ve adayın uygunluğu belirlenir

Dünya Örnekleri • HONG KONG – 3 yılda 90 STE puanı – Her yıl Dünya Örnekleri • HONG KONG – 3 yılda 90 STE puanı – Her yıl en az 15 STE puanı • KANADA – Bilgisayar tabanlı – HONG KONG

Dünya Örnekleri Avusturya • CME zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: Arztakademie (Austrian Medical Dünya Örnekleri Avusturya • CME zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: Arztakademie (Austrian Medical Chamber) • Website: www. arztakademie. at • Gerekli Kredi Puanı: 150 CME kredisi/ 3 yıl • Kredi Puan Sistemi: 1 CME puanı= 45 dk • Bilgisayar temelli eğitim(e-learning) kabul mü: EVET • UEMS EACCME sistemine dahil mi: EVET

Dünya Örnekleri Belçika • CME zorunlu mu: Hayır (but financial incentive) • Kredilendirme Kuruluşu: Dünya Örnekleri Belçika • CME zorunlu mu: Hayır (but financial incentive) • Kredilendirme Kuruluşu: INAMI/RIZIV (Institut National d’Assurance Maladie Invalidité) • Website: www. inami. fgov. be • Gerekli Kredi Puanı: 60 kredi/3 yıl • Kredi Puan Sistemi: 1 CME puanı/saat • Bilgisayar temelli eğitim(e-learning) kabul mü: EVET • UEMS EACCME sistemine dahil mi: EVET

Dünya Örnekleri Fransa • CME Zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: National Councils for Dünya Örnekleri Fransa • CME Zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: National Councils for Continuing Medical Education • Website: www. cnfmc. fr • Gerekli Kredi Puanı: 250 CME puanı/ 5 yıl • Bilgisayar temelli eğitim(e-learning) kabul mü: EVET • UEMS EACCME sistemine dahil mi: HAYIR • Official agreement with UEMS: NO

DÜNYA ÖRNEKLERİ Almanya • CME Zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: The German Medical DÜNYA ÖRNEKLERİ Almanya • CME Zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: The German Medical Association (Bundesärtzekammer) • Website: www. bundesaerztekammer. de • Gerekli Kredi Puanı: 150 kredi/3 yıl veya 250 kredi/5 yıl • Bilgisayar temelli eğitim(e-learning) kabul mü: EVET • UEMS EACCME sistemine dahil mi: EVET

DÜNYA ÖRNEKLERİ İtalya • CME zorunlu mu: Evet • Kredilendirme Kuruluşu: Committee under the DÜNYA ÖRNEKLERİ İtalya • CME zorunlu mu: Evet • Kredilendirme Kuruluşu: Committee under the National Health Ministry • Website: www. ministeriosalute. it • Gerekli Kredi Puanı: 150 CME kredisi/3 yıl • Bilgisayar temelli eğitim(e-learning) kabul mü: HAYIR • UEMS EACCME sistemine dahil mi: HAYIR

DÜNYA ÖRNEKLERİ UK • CME zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: The Academy of DÜNYA ÖRNEKLERİ UK • CME zorunlu mu: EVET • Kredilendirme Kuruluşu: The Academy of Medical Royal Colleges • Website: http: //www. rcplondon. ac. uk • Gerekli Kredi Puanı: 50 CME kredisi/yıl • Bilgisayar temelli eğitim(e-learning) kabul mü: EVET • UEMS EACCME sistemine dahil mi: EVET

UEMS– STE önerileri • UEMS recommendations for CME requirements Determination of the requirements • UEMS– STE önerileri • UEMS recommendations for CME requirements Determination of the requirements • The national associations should determine the minimum number of CME credits that a specialist should collect over a certain period of time. • The UEMS recommends 250 credits over a 5 -year period. - Out of these 250 credits, at least 100 should be in external formally planned CME and 100 in internal personal learning activities. - In one year not more than 100 credits should be recognized. - On top of these credits, credit for reading authoritative medical literature should amount to at least 2 hours a week.

TTB’nin girişimleri ile STE/SMG Kredileri EŞİTLENDİ ! TTB-STE/SMG = EACCME(UEMS) = AMA(USA) TTB’nin girişimleri ile STE/SMG Kredileri EŞİTLENDİ ! TTB-STE/SMG = EACCME(UEMS) = AMA(USA)

TTB-STE, EACCME, AMA Yeniden belgelendirmelerde TTB-STE/SMG kredi puanlarının ulusal ölçekte kullanılması uluslar arası harmonizasyon TTB-STE, EACCME, AMA Yeniden belgelendirmelerde TTB-STE/SMG kredi puanlarının ulusal ölçekte kullanılması uluslar arası harmonizasyon açısından önemlidir

AB ve Ülkemizdeki durum • Resertifikasyon ABD örneğinde görüldüğü noktadan çok daha geridir • AB ve Ülkemizdeki durum • Resertifikasyon ABD örneğinde görüldüğü noktadan çok daha geridir • Henüz İngiltere’de bile resertifikasyon programı bulunmamaktadır • UEMS üyesi ülkeler çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarda da çoğu kez ABD örnek alınmakta. • Ülkemizde henüz başlamış program yok

YENİDEN BELGELENDİRME Türkiye için hangi model ? • Sınav ? • STE/SMG Katılımı Belgelendirmesi YENİDEN BELGELENDİRME Türkiye için hangi model ? • Sınav ? • STE/SMG Katılımı Belgelendirmesi Kredilendirme • Portfolyo : İçeriği ? MOC ?

Sorunlar • Gereksinim ? – Sertifikasyon sınavının işlevi ? • • • Moral üstünlük!! Sorunlar • Gereksinim ? – Sertifikasyon sınavının işlevi ? • • • Moral üstünlük!! Doçentlik –yükselme sınavları öncesi avantaj “Ego tatmini” (birey-kurum!!) Eğitim standardizasyonu? ! Yasal – yönetsel bir bağlayıcılık yok!!!! – Re-sertifikasyonun işlevi ?

Soru Neden re-sertifiye olmamız gerekiyor? Soru Neden re-sertifiye olmamız gerekiyor?

Hedef kitle SERTİFİKASYON • 25 -40 yaş • Doçentlik , eğitici kadro adayı • Hedef kitle SERTİFİKASYON • 25 -40 yaş • Doçentlik , eğitici kadro adayı • Konum arayışı – EAH, Üniversite – Özel hastane • Genel Cerrahi ile ilişkili • Eğitilmeye yatkın (kongre, kurs, online eğitim vs) • “çıkış”ta RE-SERTİFİKASYON • > 50 yaş • Sınavları tamamlamış • Konumunu bulmuş (Şef, AD Bşk, Özel Hastane) • İlgisi alanlara sınırlanmış (spesialize) • Eğitmeye yatkın • “Zirve”de ve ‘iniş’ te? • Emekliliğe yaklaşmış…

Kaygı! • Hedef Kitle belli… • Ölçütleri belirlerken – Çıtayı yüksek, – Sistemi karmaşık Kaygı! • Hedef Kitle belli… • Ölçütleri belirlerken – Çıtayı yüksek, – Sistemi karmaşık yaparsak; “re-sertifiye olmak isteyecek kişiler bulamama” riskimiz olur mu?

Çalıştayda Uzlaşılan ilkeler • Hiçbir ölçüt, “yetkinliği” değerlendirmede yeterli değildir • “Öğrenme çabasını” gösterebilecek Çalıştayda Uzlaşılan ilkeler • Hiçbir ölçüt, “yetkinliği” değerlendirmede yeterli değildir • “Öğrenme çabasını” gösterebilecek etkinlikler seçilmelidir • Ülkemiz koşullarında meslektaşlarımızı “fazla zora sokmadan” temin edilebilecek belgelerle doğrulanmalıdır

Ulusal Yeterlik Kurulları 5. Çalıştayı Raporu -TTB • 24 Ocak 2009 22 Yeterlik Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulları 5. Çalıştayı Raporu -TTB • 24 Ocak 2009 22 Yeterlik Kurulu (alfabetik sıra ile Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Cerrahi Yeterlik Kurulu, Çocuk Nörolojisi Yeterlik Kurulu, Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Endokrinoloji ve Metabolizma Yeterlik Kurulu, Göğüs Cerrahi Yeterlik Kurulu, Hematoloji Yeterlik Kurulu, Histoloji ve Embriyoloji Yeterlik Kurulu, İç Hastalıkları Yeterlik Kurulu, KBB ve BBC Yeterlik Kurulu, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Yeterlik Kurulu, Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulu, Nöroloji Yeterlik Kurulu, Oftalmoloji Yeterlik Kurulu, Patoloji Yeterlik Kurulu, Pediatrik Hematoloji Yeterlik Kurulu, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlik Kurulu, Psikiyatri Yeterlik Kurulu, Radyoloji Yeterlik Kurulu, Romatoloji Yeterlik Kurulu) adına 25 yeterlik kurulu üyesi ve TTB-UDEK ve UYEK Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. • http: //www. ttb. org. tr/udek/index. php? option=com_content&task=view&id=233& Itemid=143

Çalıştay Raporu 1. -Uzmanlık ana veya yan dallarında kurulan yeterlik kurullarının bazıları yeniden belgelendirme Çalıştay Raporu 1. -Uzmanlık ana veya yan dallarında kurulan yeterlik kurullarının bazıları yeniden belgelendirme aşamasına gelmiş veya gelmek üzeredirler. Ancak yeniden belgelendirme konusu yeterlik kurullarının büyük bir çoğunluğunda henüz tartışılmaya bile başlanmamış ya da çok az yol alınmıştır. Bu nedenlerle TTB-UDEK-UYEK tarafından bir Yeniden Belgelendirme Yönergesi hazırlanmalı ve tüm yeterlik kurulları ile paylaşılmalıdır.

Çalıştay Raporu 2. - Yeniden Belgelendirme Avrupa Birliği ülkelerinde bile henüz yeteri kadar ele Çalıştay Raporu 2. - Yeniden Belgelendirme Avrupa Birliği ülkelerinde bile henüz yeteri kadar ele alınmamış ve ortak bir yönerge ya da işleyiş üzerinde anlaşılamamıştır. Amerika Birleşik Devletleri örneği hali hazırda en gelişmiş örnek olarak karşımızda durmaktadır.

Çalıştay Raporu 3. - Yeniden Belgelendirme sürecinin belgelendirme sonrası 10 yılda bir yapılması ortak Çalıştay Raporu 3. - Yeniden Belgelendirme sürecinin belgelendirme sonrası 10 yılda bir yapılması ortak görüş olarak benimsendi. 4. - Yeniden Belgelendirme sürecinde, STE-SMG etkinliklerinden alınacak kredi puanlarının kullanılması, sınav yapılması, eğitim dosyası (portfolio) ya da benzeri belgelerin hazırlanması ve hizmet performans değerlendirilmesi gibi basamakların kullanılabileceği konuşuldu. Başlangıç aşamasında sadece TTB STE-SMG kredilendirme sisteminden faydalanılarak kredi puanları toplanmasının yeterli olacağı, sınav ya da hizmet performansı değerlendirilmesi gibi basamakların yeterlik kurulları tarafından, tercihe bağlı olarak ilerleyen yıllarda kullanılabileceği görüşü benimsendi.

Çalıştay Raporu 5. - TTB STE-SMG etkinlikleri aracılığı ile yeniden belgelendirme sürecinin yürütülmesi için; Çalıştay Raporu 5. - TTB STE-SMG etkinlikleri aracılığı ile yeniden belgelendirme sürecinin yürütülmesi için; 1. - Kredilendirmenin TTB STE/SMG Kredilendirme Yönergesi'ne uygun olarak yapılmasına, 2. -En az 35'i 1. Grup kredilerden olmak üzere, yılda 50 TTB STE-SMG kredisi ve bir yıl içerisinde en fazla 100 kredi toplanmasına, 3. -Her 5 yılda bir toplam 250 TTB STE-SMG kredisi dökümünün sunulmasına 4. -Yeniden Belgelendirme ilgili standardizasyonun ve süreç takibinin TTB-UDEK-UYEK tarafından yapılmasına karar verildi.

TCD’ye Düşen Bu süreçte Yapılacaklar Geçiş Dönemi Kavramsal farkındalılığı artırmak TTB-UYEK’le etkin iletişim-süreçlerde belirleyici TCD’ye Düşen Bu süreçte Yapılacaklar Geçiş Dönemi Kavramsal farkındalılığı artırmak TTB-UYEK’le etkin iletişim-süreçlerde belirleyici olmak ABD, UK örneklerini yakından izlemek STE/SMG etkinlik sayısını artırmak Dergi, Online Eğitim Modülleri, Uygulamalar Kredilendirme formlarını TTB’ye -Sonucu üyelerine ulaştırmak (online sorgu sistemi!-Denetim) • Portfolio hazırlık çalışmaları? • •

Kaynaklar • • • Sayek I. TTB-Resertifikasyon Çalıştay Konuşması 24. 01. 09 Demirhan M. Kaynaklar • • • Sayek I. TTB-Resertifikasyon Çalıştay Konuşması 24. 01. 09 Demirhan M. TTB-Resertifikasyon Çalıştay Konuşması 24. 01. 09 Tukel R. TTB-Resertifikasyon Çalıştay Konuşması 24. 01. 09 Aydogdu S. TTB-Resertifikasyon Çalıştay Konuşması 24. 01. 09 TTB-Kredilendirme Kurulu Kredilendirme Yönergesi www. ttb. org UEMS www. uems. net Academy of Medical Royal Colleges www. aomrc. org. uk/revalidation GMC, White paper. www. gmc-uk. org/about/reform/Revalidation. asp Çalıştay Sonuç Bildirgesi : http: //www. ttb. org. tr/udek/index. php? option=com_content&task=view&id =233&Itemid=143

Saygılarımla…… Teşekkürler. . . Saygılarımla…… Teşekkürler. . .