Скачать презентацию РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките Скачать презентацию РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките

061559059341c2e94478c605236942cf.ppt

  • Количество слайдов: 8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Стратегически маркетинг за РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Стратегически маркетинг за излизане на външни конкурентни пазари: ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ИЗНОСА

САМОАНАЛИЗ ПЪРВА СТЪПКА ЗА БЪДЕЩИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ • Какъв продукт? • На какви клиенти? • САМОАНАЛИЗ ПЪРВА СТЪПКА ЗА БЪДЕЩИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ • Какъв продукт? • На какви клиенти? • На каква цена? • Къде ще се предлага продуктът? • Каква промоция ще се направи? • Производство • Технология • Достъп до капитал • Снабдяване • Човешки ресурси • Логистика Какъв е потенциалът на вътрешния пазар? Какви са причините? - увеличаване на продажбите бърз растеж уникален продукт нужда от въвеждане на иновации

АНАЛИЗ НА СПОСОБНОСТТА ЗА ИЗНОС ВТОРА СТЪПКА • Описание на целевите пазари • Силни АНАЛИЗ НА СПОСОБНОСТТА ЗА ИЗНОС ВТОРА СТЪПКА • Описание на целевите пазари • Силни и слаби страни на продукта • Възможности за внос • Определяне на продажните цени • Методи за дистрибуция • Стимулиране на продажбите • • Има ли налични ноу-хау и опит за износ? До колко се използва производственият капацитет? Гъвкаво ли е производственото звено? Стабилно ли е финансовото състояние на фирмата?

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКТА ТРЕТА СТЪПКА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ Тарифни ограничения – мита, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКТА ТРЕТА СТЪПКА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ Тарифни ограничения – мита, акцизи, квоти, преференции Нетарифни ограничения – стандартизация, безопасност Корпоративна социална отговорност, сертrфrкация по международни стандарти за качество – ISO, НАССР, OHSAS РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПОРТЕН ПРОДУКТ Адаптиране – копие, имитация, уникално предложение – съобразяване с местните правила и обичаи Пакетиране и доставка ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА Постоянно качество Уникално предложение за продажба

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАЗАРА ЧЕТВЪРТА СТЪПКА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНИЯ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР Проследяване на потока от ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАЗАРА ЧЕТВЪРТА СТЪПКА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНИЯ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР Проследяване на потока от стоки Избор на търговски партньор – пряк вносител, вносител на едро, търговска къща, брокер / посредник Договор за продажба – условия на плащане, условия на доставка ИЗБОР НА ПАЗАР Близост и технологични условия Икономически и социалнополитически условия Културна ситуация АНАЛИЗ НА ГРУПАТА ОТ КЛИЕНТИ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ Крайни потребители / индустриални клиенти Вашият пазарен сегмент

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗНОСНАТА ЦЕНА ПЕТА СТЪПКА ЕКСПОРТНА ЦЕНА МАРЖОВЕ НА ВНОСИТЕЛЯ РАЗХОДИ ПО СДЕЛКАТА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗНОСНАТА ЦЕНА ПЕТА СТЪПКА ЕКСПОРТНА ЦЕНА МАРЖОВЕ НА ВНОСИТЕЛЯ РАЗХОДИ ПО СДЕЛКАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЦЕНА

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА ШЕСТА СТЪПКА n ПРОМОЦИЯТА - предизвиква внимание - създава интерес - НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА ШЕСТА СТЪПКА n ПРОМОЦИЯТА - предизвиква внимание - създава интерес - подбужда желание - провокира действие ПОКУПКА n КАНАЛИ ЗА ПРОМОЦИЯ - интернет - средствата за масово осведомяване - панаирите и изложенията

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН НА ИЗНОСА СЕДМА СТЪПКА ПРИЛОЖИМОСТ Корекция на ЦЕЛИТЕ НА ИЗНОСА МАРКЕТИНГОВ МИКС МАРКЕТИНГОВ ПЛАН НА ИЗНОСА СЕДМА СТЪПКА ПРИЛОЖИМОСТ Корекция на ЦЕЛИТЕ НА ИЗНОСА МАРКЕТИНГОВ МИКС Продукт Цена Промоция Дистрибуция СТРАТЕГИЯ