Скачать презентацию RELACIONE BAZE PODATAKA Dr Gordana Pavlović-Lažetić Sadržaj Скачать презентацию RELACIONE BAZE PODATAKA Dr Gordana Pavlović-Lažetić Sadržaj

6e858159a3eb34f6cb0b734a073b8404.ppt

  • Количество слайдов: 22

RELACIONE BAZE PODATAKA Dr Gordana Pavlović-Lažetić RELACIONE BAZE PODATAKA Dr Gordana Pavlović-Lažetić

Sadržaj l Relacioni model podataka l Upitni jezici (interaktivni SQL -DB 2, standardi) l Sadržaj l Relacioni model podataka l Upitni jezici (interaktivni SQL -DB 2, standardi) l Logičko projektovanje baze podataka i semantičko modeliranje

Literatura l G. Pavlović-Lažetić: Osnove relacionih baza podataka l C. J. Date: An Introduction Literatura l G. Pavlović-Lažetić: Osnove relacionih baza podataka l C. J. Date: An Introduction to Database Systems l http: //www. matf. bg. ac. yu/~gordana

Obaveze l Kolokvijum l Seminar l Test l Ispit (posle 8. nedelje) Obaveze l Kolokvijum l Seminar l Test l Ispit (posle 8. nedelje)

UVOD l Tradicionalni pristup razvoju sistema za čuvanje i obradu podataka: nedostaci l Nova UVOD l Tradicionalni pristup razvoju sistema za čuvanje i obradu podataka: nedostaci l Nova organizacija podataka: ciljevi l Baza podataka, SUBP

UVOD l SUBP – My. SQL (Open Source, na svim – – – platformama) UVOD l SUBP – My. SQL (Open Source, na svim – – – platformama) Postgre. SQL (Open Source, UC Berkeley ) Oracle DB 2 (IBM) Access (Microsoft) SQL server (Microsoft), . . .

UVOD l Generacije SUBP - model podataka ‡ Mrežni (CODASYL) (1971) ‡ Hijerarhijski (1965) UVOD l Generacije SUBP - model podataka ‡ Mrežni (CODASYL) (1971) ‡ Hijerarhijski (1965) ‡ Relacioni (1970) l Poslovno-orijentisane aplikacije

UVOD l Aplikacije nad kompleksnim podacima - prostornim, tekstuelnim l Objektni modeli (OMG 1991) UVOD l Aplikacije nad kompleksnim podacima - prostornim, tekstuelnim l Objektni modeli (OMG 1991) i sistemi

ARHITEKTURA SISTEMA BAZA PODATAKA l ANSI hijerarhijska arhitektura sistema baza podataka l Nivo - ARHITEKTURA SISTEMA BAZA PODATAKA l ANSI hijerarhijska arhitektura sistema baza podataka l Nivo - reprezentacija objekata, odnosa, operacija ‡ Unutrašnji ‡ Konceptualni (logički) ‡ Spoljašnji l Primer

ANSI/SPARC arhitektura SBP l l l Baza podataka Aplikacije Primer ANSI/SPARC arhitektura SBP l l l Baza podataka Aplikacije Primer

MODEL PODATAKA l Skup tipova objekata - strukturni deo modela l Skup operacija nad MODEL PODATAKA l Skup tipova objekata - strukturni deo modela l Skup operacija nad objektima definisanih tipova - upiti i radnje manipulativni deo modela l Skup pravila integriteta - integritetni deo modela l Odnosi - upiti, radnje, uslovi integriteta

KLASIČNI MODELI PODATAKA l Hijerarhijski l Mrežni l Relacioni l Primer KLASIČNI MODELI PODATAKA l Hijerarhijski l Mrežni l Relacioni l Primer

RELACIONI MODEL PODATAKA l. Strukturna jednostavnost l. Formalno i strogo zasnivanje l. Ekonomični upitni RELACIONI MODEL PODATAKA l. Strukturna jednostavnost l. Formalno i strogo zasnivanje l. Ekonomični upitni jezici l. Razgraničenje nivoa predstavljanja podataka

RELACIONI MODEL PODATAKA l STRUKTURNI DEO: l. Domen: jednostavan / kompozitan l. Relacija (stepena RELACIONI MODEL PODATAKA l STRUKTURNI DEO: l. Domen: jednostavan / kompozitan l. Relacija (stepena n): R D 1 x. D 2 x…Dn l. Relacija: tip entiteta E l. Atributi: imenovani indeksi A 1, … An l. Ai: E Di l(Ai 1, Ai 2, …, Aik) : E Di 1 x. Di 2 x…x. Dik

RELACIONI MODEL PODATAKA l STRUKTURNI DEO: l. Relacije u 1 NF - tabele l. RELACIONI MODEL PODATAKA l STRUKTURNI DEO: l. Relacije u 1 NF - tabele l. Nema dupliranih vrsta l. Redosled vrsta nebitan l. Redosled kolona nebitan l. Sve vrednosti atomične

RELACIONI MODEL PODATAKA l STRUKTURNI DEO: l. Relacijska shema relacije R: l R(A 1: RELACIONI MODEL PODATAKA l STRUKTURNI DEO: l. Relacijska shema relacije R: l R(A 1: D 1, A 2: D 2, …, An: Dn) l R(A 1, A 2, …, An) l R(A 1 A 2…An) l R(X, Y) l. Relaciona baza podataka l. Shema relacione baze podataka l Bazne relacije l Izvedene relacije

RM – strukturni deo l Tabele – relacije l Kolone – atributi: domeni l RM – strukturni deo l Tabele – relacije l Kolone – atributi: domeni l Vrste – n-torke l Primer KNJIGA (K_SIF, NASLOV, OBLAST) IZDAVAC (I_SIF, NAZIV, STATUS, DRZAVA) PISAC (P_SIF, IME, BR_NASLOVA, DRZAVA) IZDAVASTVO (I_SIF, K_SIF, IZDANJE, GODINA, TIRAZ) AUTORSTVO (K_SIF, P_SIF, R_BROJ)

Relaciona baza podataka - primer Relaciona baza podataka - primer

Relaciona baza podataka – primer (nast. ) Relaciona baza podataka – primer (nast. )

RELACIONI MODEL PODATAKA l MANIPULATIVNI DEO l. Formalizam: relacioni izraz opšteg tipa l. Relaciona RELACIONI MODEL PODATAKA l MANIPULATIVNI DEO l. Formalizam: relacioni izraz opšteg tipa l. Relaciona algebra l. Relacioni račun l. Relaciona kompletnost l. Upitni jezik

RELACIONI MODEL PODATAKA l MANIPULATIVNI DEO l. Relaciona algebra: skup operacija l Unija, presek, RELACIONI MODEL PODATAKA l MANIPULATIVNI DEO l. Relaciona algebra: skup operacija l Unija, presek, razlika l Dekartov proizvod l PROJEKCIJA R[X] l RESTRIKCIJA R[X=x], x dom(X) l Slobodno spajanje l PRIRODNO SPAJANJE R*S l Deljenje

RELACIONI MODEL PODATAKA l Projekcija, restrikcija, spajanje, . . . RELACIONI MODEL PODATAKA l Projekcija, restrikcija, spajanje, . . .