Скачать презентацию REKS — Regionální knihovnický systém Školení pro dobrovolné Скачать презентацию REKS — Regionální knihovnický systém Školení pro dobrovolné

b31a5f09480c46824aeb48d34a2ab53f.ppt

  • Количество слайдов: 19

REKS - Regionální knihovnický systém Školení pro dobrovolné knihovníky 4. března 2008 REKS - Regionální knihovnický systém Školení pro dobrovolné knihovníky 4. března 2008

Co je to REKS o o automatizovaný knihovní systém, který řeší automatizaci určitého regionu Co je to REKS o o automatizovaný knihovní systém, který řeší automatizaci určitého regionu a ne jen jedné určité knihovny Garantuje zpracování KF dle stávajících standardů

Hlavní výhody REKSU o o o jednoduchá obsluha bezpečnost dat - všechna data jsou Hlavní výhody REKSU o o o jednoduchá obsluha bezpečnost dat - všechna data jsou na centrálním SQL serveru (společné zálohování dat) ulehčení realizace půjčování výměnných souborů a provádění revizí fondů nižší náklady na provoz REKS (centrální správa a údržba systému)možnost vzdálené technické a uživatelské pomoci účastnické knihovně automatický vznik regionálního katalogu všech typů dokumentů unifikace katalogizačních záznamů v rámci regionu

Technické zázemí – pověřená knihovna o o Požadavky na REKS Internet - spolehlivá pevná Technické zázemí – pověřená knihovna o o Požadavky na REKS Internet - spolehlivá pevná linka s rychlostí minimálně 256 kbit/s HW - kvalitní server, operační paměť minimálně RAM 1 GB, záložní zdroj SW - operační systém Microsoft Windows 2003 Server + CAL terminal serveru SW - databázový SQL server - Microsoft SQL server 2000/2005 (lic. per processor) Požadavky na server pro regionální knihovní systém se příliš neliší od požadavků na server pro lokální knihovní systém a je předpoklad, že v řadě případů bude v knihovnách provozován regionální knihovní systém na současném serveru. Pověřená knihovna musí sama vlastnit licenci systému Clavius SQL na moduly, které jsou součástí REKS

Technické zázemí - připojovaná knihovna Požadavky na připojovanou knihovnu (do 5 000 svazků ) Technické zázemí - připojovaná knihovna Požadavky na připojovanou knihovnu (do 5 000 svazků ) o Internet - spolehlivá pevná linka s rychlostí minimálně 64 kbit/s HW - jakékoli PC vhodné pro operační systém Windows SW - minimálně Microsoft Windows 98 s Internet Explorer 4. 1 a výš

Popis regionálního knihovního systému Clavius REKS o o Clavius REKS je produkt vycházející z Popis regionálního knihovního systému Clavius REKS o o Clavius REKS je produkt vycházející z knihovního systému Clavius Obsahuje moduly katalogizace monografií, WWW katalog, výpůjční protokol, EMVS a modul Revize. Nejpodstatnější je plná podpora práce více knihoven v jedné společné databázi tak, aby byla zachována relativní nezávislost a samostatnost jednotlivých knihoven v rámci systému. Zároveň však vzniká společná báze dokumentů jako základ regionálního souborného katalogu a možnost kooperace při katalogizaci, neboť se sdílí bibliografické záznamy v rámci systému v kterékoli knihovně.

Dvě varianty přístupu 2 typy připojení podle nároků a schopností uživatele : o Varianta Dvě varianty přístupu 2 typy připojení podle nároků a schopností uživatele : o Varianta plnohodnotná - přistupuje vzdáleně k plně funkčnímu rozhraní všech dostupných modulů knihovního systému Clavius REKS. o Varianta zjednodušená - používá jednodušší webové rozhraní umožňující provádět základní sadu operací prováděnou v malé knihovně.

 REKS – přístup z webu REKS – přístup z webu

Přihlášení Přihlášení

Úvodní stránka Clavius REKS Úvodní stránka Clavius REKS

Vyhledávání v databázi Vyhledávání v databázi

Výsledky vyhledávání Výsledky vyhledávání

Další krok Další krok

Vložení svazku Vložení svazku

Přírůstkový seznam Přírůstkový seznam

Jednoduchý výpůjční protokol Jednoduchý výpůjční protokol

Půjčení knih Půjčení knih

Další operace Další operace